Použití hromadné korespondence k vytváření a tisku dopisů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Když budete chtít vytvořit sadu dokumentů, jako je například formulářový dopis odesílaný velkému množství zákazníků pomocí hromadné korespondence. Každý písmeno má stejný druh informací, ale obsah je jedinečný. Například písmeny zákazníkům všech písmen lze přizpůsobit zákazník podle názvu. Jedinečné informace v jednotlivých písmeno pocházejí z položek ve zdroji dat.

Zpracování hromadné korespondence zahrnuje následující kroky:

 1. Sestavení hlavního dokumentu. Hlavní dokument obsahuje text a obrázky, které jsou stejné ve všech verzích sloučeném dokumentu – například zpáteční adresu nebo pozdrav v formulářový dopis.

 2. Připojení dokumentu ke zdroji dat. Zdroj dat je soubor obsahující informace, které chcete sloučit do dokumentu. Jsou to například jména a adresy příjemců dopisu.

 3. Upřesnění seznamu příjemců nebo položek. Aplikace Microsoft Office Word generuje kopii hlavního dokumentu pro každou položku nebo záznam v datovém souboru. Jestliže je datovým souborem seznam adresátů, budou těmito položkami pravděpodobně adresáti korespondence. Pokud chcete generovat jen kopie určitých položek v datovém souboru, můžete vybrat položky (záznamy), které chcete zahrnout.

 4. Vložení zástupních symbolů označovaných jako pole hromadné korespondence do dokumentu. Po zpracování hromadné korespondence budou pole hromadné korespondence vyplněna informacemi z datového souboru.

 5. Náhled a dokončení hromadné korespondence. Před vytištěním celé sady můžete zobrazit náhled každé kopie dokumentu.

Příkazy na kartě Korespondence slouží k vytvoření hromadné korespondence.

Důležité : Pokud chcete používat vlastní pole kontaktů ze seznamu kontaktů aplikace Microsoft Office Outlook, je nutné začít postup hromadné korespondence v aplikaci Outlook.

Hromadnou korespondenci lze zpracovat také za použití podokna úloh Hromadná korespondence, které vás provede jednotlivými kroky procesu. Chcete-li použít podokno úloh, klepněte ve skupinovém rámečku Spustit hromadnou korespondenci na kartě Pošta na položku Spustit hromadnou korespondenci a pak klepněte na možnost Podrobný průvodce hromadnou korespondencí.

Obrázek pásu karet aplikace Word

Nastavení hlavního dokumentu

 1. Spusťte Word.

  Ve výchozím nastavení se otevře prázdný dokument. Ponechejte jej otevřený. Kdybyste jej zavřeli, nebudou příkazy popsané v dalším kroku k dispozici.

 2. Na kartě Korespondence klikněte ve skupinovém rámečku Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Spustit hromadnou korespondenci.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Klikněte na písmena.

Taky můžete provádět hromadné korespondence k vytvoření:

 • Katalog nebo adresář:    V každé položce je zobrazen stejný druh informací, například název a popis, ale název a popis každé jednotky je jedinečný. Chcete-li vytvořit tento typ dokumentu, klepněte na položku Adresář.

 • Nastavení obálky     Zpáteční adresy na obálkách stejná, ale cílovou adresu na každé jedinečná. Další informace najdete v tématu Vytvoření a tisk obálek pro hromadnou korespondenci.

 • Sadu štítků s adresou    Každý štítek obsahuje jméno a adresu osoby, ale je jedinečný název a adresa na každém štítku. Další informace najdete v tématu Vytvoření a tisk štítků pro hromadnou korespondenci.

 • Nastavení e-mailové zprávy     Základní obsah je stejný ve všech zpráv, ale každá zpráva přejde na jednotlivé příjemce a každá zpráva obsahuje informace, které jsou specifické pro tohoto příjemce, například jméno příjemce nebo nějaký jiný druh informací. Další informace najdete v článku Použití hromadné korespondence k odesílání přizpůsobených e-mailové zprávy k seznamu adres e-mailu.

Pokračování ve zpracování hromadné korespondence

Pokud potřebujete v průběhu zpracování hromadné korespondence práci přerušit, můžete hlavní dokument uložit a dokončit práci později. Aplikace Microsoft Office Word zachová zdroj dat a informace o polích. Pokud jste použili podokno úloh Hromadná korespondence, aplikace Word se při obnovení zpracování hromadné korespondence vrátí na příslušné místo podokna úloh.

 1. Jakmile budete připraveni pokračovat ve zpracování hromadné korespondence, otevřete dokument.

  Aplikace Word zobrazí zprávu se žádostí o potvrzení, zda chcete otevřít dokument, čímž se spustí příkaz SQL.

 2. Vzhledem k tomu, že je dokument připojen ke zdroji dat a chcete načíst data, klikněte na tlačítko Ano. Pokud byste otevírali dokument, o jehož připojení ke zdroji dat nevíte, mohli byste kliknout na tlačítko Ne a zabránit tak potenciálně škodlivému přístupu k datům.

  Zobrazí se text dokumentu a všechna vložená pole.

 3. Klikněte na kartu Pošta a pokračujte v práci.

Začátek stránky

Připojení dokumentu ke zdroji dat

Chcete-li sloučit informace do hlavního dokumentu, musíte dokument připojit ke zdroji dat neboli k datovému souboru. Jestliže datový soubor ještě nemáte, můžete jej vytvořit během zpracování hromadné korespondence.

Důležité : Pokud použijete existující seznam, ujistěte se, zda obsahuje požadované informace včetně všech sloupců a řádků. Během zpracování hromadné korespondence můžete provést určité změny, nemůžete však otevřít zdroj dat samostatně. Proces hromadné korespondence je jednodušší, je-li zdroj dat připraven, než se k němu připojíte.

Výběr datového souboru

 1. na kartě Korespondence klikněte ve skupinovém rámečku Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Použití kontaktů aplikace Outlook    Pokud chcete použít seznam kontaktů v Outlooku, klikněte na Vybrat z kontaktů aplikace Outlook.

   Další informace o použití seznamu kontaktů naleznete v části Tipy pro práci se seznamem kontaktů aplikace Microsoft Office Outlook.

  • Použití stávajícího souboru zdroje dat:    Jestliže používáte list aplikace Microsoft Office Excel, databázi aplikace Microsoft Office Access nebo jiný typ datového souboru, klikněte na položku Použít existující seznam a vyhledejte soubor v dialogovém okně Vybrat zdroj dat.

   V aplikaci Excel je možné vybrat data z libovolného listu nebo pojmenované oblasti sešitu. Aplikace Access umožňuje vybrat data z libovolné tabulky nebo Dotaz definovaného v databázi.

   Tipy pro formátování dat v listu aplikace Excel pro hromadnou korespondenci naleznete v části Tipy pro formátování dat v aplikaci Office Excel.

   V případě jiného typu datového souboru vyberte soubor v dialogovém okně Vybrat zdroj dat. Pokud není soubor zobrazen, vyberte příslušný typ souboru nebo vyberte v poli Typ souborů položku Všechny soubory. V hromadné korespondenci lze použít následující typy datových souborů:

   • Soubory z databází, které ukládají data v oddělených souborech po celých záznamech a ke kterým je nainstalovaný zprostředkovatel OLE DB nebo ovladač ODBC. V sadě Microsoft Office je k dispozici řada takových ovladačů.

   • Soubor ve formátu HTML, ve kterém je jedna tabulka. V prvním řádku tabulky musí být uloženy názvy sloupců a data musí být obsažena v ostatních řádcích tabulky.

   • Elektronické adresáře:

    • adresář aplikace Microsoft Outlook,

    • seznam kontaktů aplikace Microsoft Schedule+ 7.0,

    • podobné adresáře vytvořené v systému zasílání zpráv kompatibilním s rozhraním Rozhraní MAPI, například aplikace Microsoft Outlook;

   • dokument aplikace Microsoft Word; dokument by měl obsahovat jednu tabulku; první řádek tabulky musí obsahovat nadpisy a v dalších řádcích musí být obsaženy záznamy, které chcete k hromadné korespondenci použít; jako zdroj dat můžete také použít Zdroj záhlaví;

   • Lze použít libovolný textový soubor s datovými poli oddělenými tabulátory nebo čárkami a s datovými záznamy oddělenými znakem konce odstavce.

  • Vytvoření nového datového souboru v aplikaci Word:    Pokud datový soubor dosud nemáte, klikněte na položku Zadat nový seznam a vytvořte seznam pomocí formuláře, který se otevře. Seznam bude uložen jako soubor databáze (MDB), který můžete použít opakovaně. Další informace naleznete v části Zadání nového seznamu.

Máte-li nainstalovánu sadu Microsoft Office 2007 (a nikoli jen samotnou aplikaci Microsoft Word), můžete pomocí programu Microsoft Query sestavit Dotaz a načíst požadovaná data z Externí zdroj dat.

Pokud jste připraveni pokračovat, přejděte na další krok.

Pokud potřebujete další informace, čtěte dál.

Tipy pro práci se seznamem kontaktů aplikace Microsoft Office Outlook

Připojení ke složce Kontakty aplikace Outlook je zpravidla jednoduchý proces, ale někdy může dojít k potížím. Dále jsou uvedena řešení běžných potíží, s nimiž se můžete setkat:


Nelze najít složku Kontakty aplikace Outlook

V aplikaci Outlook může být třeba zapnout vlastnost Zobrazit složku jako Adresář nebo je třeba změnit profil uživatele aplikace Outlook.

Aktivace vlastnosti Zobrazit složku jako Adresář

 1. V aplikaci Microsoft Office Outlook klikněte v nabídce Přejít na příkaz Kontakty.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty s informacemi, které chcete použít při hromadné korespondenci, a klikněte na příkaz Vlastnosti.
  Vlastnosti kontaktů v aplikaci Outlook

 3. Na kartě Adresář aplikace Outlook zaškrtněte políčko Zobrazit složku jako adresář a potom klikněte na OK.

Zpět na tipy pro aplikaci Outlook

Změna profilu uživatele aplikace Outlook

Profil uživatele aplikace Outlook je skupina e-mailových účtů a adresářů. Zpravidla potřebujete jen jeden profil, pokud však počítač sdílíte s dalšími lidmi nebo používáte pro různé účely různé adresáře, můžete nastavit více profilů. Pokud v případě spuštění hromadné korespondence používáte profil, který neobsahuje požadovanou složku Kontakty, nebude tato složka k dispozici.

Pokud chcete přejít do jiného profilu uživatele, restartujte aplikaci Outlook. Po zobrazení výzvy k určení profilu vyberte profil obsahující složku Kontakty, kterou chcete použít v hromadné korespondenci.

Jestliže nebudete vyzváni k určení profilu a víte, že je jich několik, může být nutné nastavit zobrazování výzvy v aplikaci Outlook. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Ukončete aplikaci Outlook.

 2. V Ovládacích panelech přepněte do klasického zobrazení a klikněte na panel Pošta.

 3. Klikněte na tlačítko Zobrazit profily.

 4. Má-li se při každém spuštění aplikace Outlook zobrazit výzva k výběru profilu, klikněte na přepínač Nabídnout výběr profilu a potom klikněte na OK.


Zpět na tipy pro aplikaci Outlook

Zobrazují se chybové zprávy o poštovních klientech a tabulkách

Pokud se pokusíte připojit ke složce Kontakty během zpracování hromadné korespondence ve Wordu a Outlook není ve Windows Internet Exploreru nastavený jako výchozí e-mailový program, zobrazí se chybová zpráva s následujícím obsahem:

Buď není k dispozici žádný výchozí poštovní klient nebo aktuální poštovní klient nemůže splnit požadavek na odeslání zprávy. Spusťte aplikaci Microsoft Office Outlook a nastavte ji jako výchozího poštovního klienta.

Chcete-li zamezit zobrazování této zprávy v průběhu zpracování hromadné korespondence, proveďte tyto kroky:

 1. Ukončete aplikaci Word.

 2. V nabídce Nástroje aplikace Internet Explorer klikněte na příkaz Možnosti Internetu a potom na kartu Programy.

 3. V poli E-mail klikněte na položku Microsoft Office Outlook a pak klikněte na tlačítko OK.

Spusťte aplikaci Word znovu, otevřete dokument hromadné korespondence a připojte jej ke složce Kontakty aplikace Outlook.

Zpět na tipy pro aplikaci Outlook

Nelze se připojit ke složce Kontakty aplikace Outlook ve veřejných složkách

Pokud jste v aplikaci Word spustíte hromadnou korespondenci a pokusíte se připojit ke složce Kontakty aplikace Outlook ve Veřejných složkách, se zobrazí chybová zpráva, že:

Tuto operaci nelze provést z důvodu selhání dialogového okna nebo databázového stroje. Opakujte akci později.

Po opakovaném pokusu se zobrazí stejná chybová zpráva.

Pokud chcete jako datový soubor pro hromadnou korespondenci použít složku Kontakty ve Veřejných složkách, musíte hromadnou korespondenci spustit z Outlooku.

Zpět na tipy pro aplikaci Outlook

Chci použít jako složku s kontakty adresář aplikace Outlook Express

Při zpracování hromadné korespondence se nejde přímo připojit k tomuto typu adresáře. Exportujte adresář aplikace Outlook Express jako textový soubor CSV a pak se k němu připojte ve formuláři.

Export adresáře aplikace Outlook Express:

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Outlook Express.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Exportovat a pak klikněte na Adresář.

 3. V dialogovém okně Nástroj pro export adresáře klikněte na položku Textový soubor (hodnoty oddělené středníkem) a klikněte na tlačítko Exportovat.

 4. V poli Uložit exportovaný soubor jako zadejte název exportovaného souboru a klikněte na tlačítko Procházet.

 5. V dialogovém okně Uložit jako vyberte v seznamu Uložit do umístění, kam chcete soubor uložit, a potom klikněte na tlačítko Uložit. Datové soubory je užitečné uložit do složky Zdroje dat ve složce Dokumenty. Word vyhledává datové soubory při procházení během zpracování hromadné korespondence nejprve v této složce.

 6. Klikněte na tlačítko Další. Zaškrtněte políčka vedle polí, která chcete exportovat, a klikněte na tlačítko Dokončit.

  Poznámka : Při výběru polí pro export zohledněte formulářové dopisy, e-mailové zprávy nebo štítky, které chcete vytvořit pomocí hromadné korespondence. Pokud například do sloučených dokumentů nikdy nevkládáte přezdívky nebo osobní weby, neexportujte tato pole.

 7. Po zobrazení zprávy o dokončení exportu klikněte na tlačítko OK.

 8. Chcete-li zavřít dialogové okno Nástroj pro export adresáře, klikněte na tlačítko Zavřít a ukončete aplikaci Outlook Express.

Až budete v aplikaci Word zpracovávat hromadnou korespondenci a dojdete ke kroku, kde je nutné připojit datový soubor, klikněte na položku Použít existující seznam a vyhledejte právě exportovaný soubor CSV. Před otevřením souboru se může zobrazit výzva k výběru oddělovače sloupců v seznamu adres. Klikněte na položku Středník a pak klikněte na tlačítko OK.


Zpět na tipy pro aplikaci Outlook

Tipy pro formátování dat v Excelu

Jestliže je datovým souborem list aplikace Excel obsahující procenta, peněžní hodnoty nebo PSČ, můžete zachovat číselný formát dat, jestliže se z Wordu připojíte k listu aplikace Excel pomocí dynamické výměny dat. Můžete například zajistit, aby se pětičíselné PSČ 07865 z datového souboru nezobrazilo jako číslo 7865 (bez úvodní nuly).

Před připojením k listu proveďte v aplikaci Word následující kroky:

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na položku Upřesnit.

 3. Přejděte do oddílu Obecné a zaškrtněte políčko Při otevírání potvrdit převod formátu souboru.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

 5. Ponechte hlavní dokument hromadné korespondence otevřený, klikněte ve skupinovém rámečku Spustit hromadnou korespondenci na kartě Korespondence na tlačítko Vybrat příjemce a pak klikněte na příkaz Použít existující seznam.

 6. Vyhledejte list aplikace Excel v dialogovém okně Vybrat zdroj dat a poklikejte na něj.

 7. V dialogovém okně Potvrdit zdroj dat klikněte na položku Listy aplikace MS Excel pomocí rozhraní DDE (*.xls) a klikněte na tlačítko OK.

  Pokud se položka Listy aplikace MS Excel pomocí rozhraní DDE (*.xls) nezobrazí, zaškrtněte políčko Zobrazit vše.

 8. V dialogovém okně Microsoft Office Excel vyberte pro Rozsah buněk nebo název rozsahu rozsah buněk nebo list s informacemi, které chcete sloučit, a potom klikněte na OK.

  Pokud chcete zabránit zobrazení výzvy při každém otevření datového souboru, můžete po připojení k listu vypnout možnost Při otevírání potvrdit převod.

Zadání nového seznamu

 1. V dialogovém okně Nový seznam adres zadejte informace pro první adresu (záznam), kterou chcete zahrnout do štítků vytvářených pomocí hromadné korespondence.

  Chcete-li přidat nebo odebrat sloupce, klikněte na možnost Vlastní nastavení sloupců a proveďte požadované změny.

 2. Po zadání všech informací pro první záznam klikněte na možnost Nová položka a zadejte informace pro další záznam. Pokračujte, dokud nezadáte informace pro všechny záznamy, které chcete zahrnout.

 3. Po dokončení nového seznamu klikněte na OK.

 4. V dialogovém okně Uložit seznam adres zadejte název nového seznamu a klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Upřesnění seznamu příjemců nebo položek

Po připojení k určitému datovému souboru je možné, že nebudete chtít do hlavního dokumentu sloučit informace ze všech záznamů v tomto datovém souboru.

Máte-li v úmyslu použít celý seznam, můžete přejít dále na další krok.

Chcete-li zúžit seznam příjemců nebo použít podskupinu položek v datovém souboru, proveďte následující kroky:

 1. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na položku Upravit seznam příjemců.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence proveďte některý z následujících kroků:

  • Výběr jednotlivých záznamů:    Tato metoda je nejvhodnější, pokud je seznam krátký. Zaškrtněte políčka u příjemců, které chcete vybrat, a zrušte zaškrtnutí políček u příjemců, jejichž výběr chcete zrušit.

   Pokud víte, že budete do hromadné korespondence zařazovat jen několik záznamů, zrušte zaškrtnutí políčka v řádku záhlaví a pak vyberte jen požadované záznamy. Pokud naopak chcete zahrnout většinu seznamu, zaškrtněte políčko v řádku záhlaví a potom zrušte zaškrtnutí jen u políček záznamů, které zařadit nechcete.

  • Seřazení záznamů:    Klepněte na záhlaví sloupce položky, podle které chcete provést řazení. Seznam bude seřazen vzestupně podle abecedy (od A do Ž). Opakovaným klepnutím na záhlaví sloupce seřadíte seznam sestupně podle abecedy (od Ž do A).

   Jestliže požadujete složitější řazení, klepněte na položku Seřadit v části Upřesnit seznam příjemců a vyberte předvolby řazení na kartě Řazení záznamů dialogového okna Filtrovat a seřadit. Tento typ řazení můžete použít například v případě, že chcete seřadit adresy příjemců abecedně podle příjmení v rámci každého PSČ a PSČ chcete seřadit podle číselného pořadí.

  • Filtrování záznamů:    Tato metoda je vhodná, pokud seznam obsahuje záznamy, které nechcete v hromadné korespondenci zobrazit ani použít. Po filtrování seznamu můžete pomocí zaškrtávacích políček vybrat záznamy a zrušit jejich výběr.

   Chcete-li filtrovat záznamy, proveďte tyto kroky:

   1. V části Upřesnit seznam příjemců klikněte na položku Filtrovat.

   2. Na kartě Výběr záznamů dialogového okna Filtrovat a seřadit vyberte kritéria, která chcete pro filtr použít.

    Chcete-li například vygenerovat kopie hlavního dokumentu jen pro adresy obsahující zemi nebo oblast Austrálie, klepněte na položku Země či oblast v seznamu Pole, Je rovno v seznamu Porovnání a Austrálie v seznamu Porovnat s.

   3. Chcete-li filtr dále upřesnit, klepněte na položku A, případně Nebo, a určete další kritéria.

    Chcete-li například generovat kopie hlavního dokumentu jen pro podniky v Mnichově, musíte filtrovat záznamy, jejichž pole Město obsahuje položku Mnichov a jejichž pole Název společnosti není prázdné. Pokud v tomto filtru použijete operátor Nebo namísto položky A, bude hromadná korespondence obsahovat název společnosti bez ohledu na město.

  • Přidání příjemců:    Chcete-li do seznamu přidat příjemce, postupujte následovně:

   1. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na položku Upravit seznam příjemců.

   2. V části Zdroj dat klikněte na název datového souboru.

   3. Klikněte na tlačítko Upravit.

   4. V dialogovém okně Upravit zdroj dat klikněte na tlačítko Nová položka a zadejte informace o novém příjemci.

    Tip : V závislosti na typu použitého zdroje dat nemusí být některé procesy k dispozici. Pokud je to možné, před připojením datového souboru k hlavnímu dokumentu štítků se ujistěte, zda je datový soubor úplný.

  • Najít příjemce

   Můžete najít konkrétní příjemce nebo skupině příjemců majících společné atribut. Jak identifikovat jednotlivce nebo skupinu osob majících společné atributy (například příjmení, PSČ nebo narození měsíc), můžete hledat v seznamu.

   1. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence klepněte na odkaz Najít příjemce.

   2. V dialogu Najít položku zadejte atribut, který chcete najít v textovém poli Najít , zadejte jedno nebo více polí, které chcete najít a klikněte na Najít další.

Máte-li nainstalován software pro ověřování adres, můžete kliknutím na tlačítko Ověřit adresy v dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence ověřit adresy příjemců.

Začátek stránky

Vložení zástupných symbolů označovaných jako pole hromadné korespondence do dokumentu

Po připojení hlavního dokumentu k datovému souboru můžete napsat text dokumentu a přidat zástupné symboly označující místo, kde se v každé kopii dokumentu zobrazí jedinečné informace.

Pokud jste obeznámeni s tím, jak fungují pole hromadné korespondence, můžete přejít dále k mapování a slučování.

Pokud chcete získat další informace o tom, jak pole hromadné korespondence fungují, čtěte dál.

Zástupné symboly, například adresa a pozdrav, se označují jako pole hromadné korespondence. Pole v aplikaci Word odpovídají záhlavím sloupců ve vybraném datovém souboru.

Datový soubor se sloupci (kategoriemi) a řádky (záznamy)

1. Sloupce v datovém souboru představují kategorie informací. Pole, která přidáte do hlavního dokumentu, jsou zástupné symboly těchto kategorií.

2. Řádky v datovém souboru představují záznamy informací. Po spuštění hromadné korespondence aplikace Word generuje kopii hlavního dokumentu pro každý záznam.

Jestliže do hlavního dokumentu vložíte pole, znamená to, že v tomto umístění chcete zobrazit určité informace, například jméno nebo adresu.

Pole vložená do dokumentu aplikace Word

Jestliže do hlavního dokumentu vložíte pole hromadné korespondence, zobrazí se jméno pole vždy mezi dvojitými šipkami (« »). Tyto dvojité šipky se ve sloučených dokumentech nezobrazí. Pomáhají jen rozlišit pole v hlavním dokumentu od obyčejného textu.

Co se stane při sloučení?

Při sloučení dokumentů nahradí informace z prvního řádku datového souboru pole v hlavním dokumentu a vznikne první sloučený dokument. Informace z druhého řádku datového souboru nahradí pole a vytvořen bude druhý sloučený dokument a tak dále.

sloučení informací z datového souboru do dokumentu

Práce s poli: Příklady

Jako pole můžete do hlavního dokumentu přidat záhlaví kteréhokoli sloupce z datového souboru. To umožňuje flexibilní vytváření návrhů formulářových dopisů, štítků, e-mailových zpráv a dalších sloučených dokumentů. Příklad:

 • Vytváříte dopis s informací pro místní podniky, že byly zařazeny do každoročně vydávaného průvodce městem. Pokud datový soubor obsahuje sloupec Společnost se jménem každého podniku, který chcete kontaktovat, můžete vložit pole «Společnost», aniž by bylo nutné zadávat jméno každé jednotlivé společnosti.

 • Například zasíláte čtvrtletní e-mailové zprávy zákazníkům s upozorněním na nové produkty a speciální akce. Chcete-li tyto zprávy přizpůsobit pro nejlepší zákazníky, můžete přidat sloupec Osobní_poznámka do datového souboru, kde můžete napsat poznámky typu "Paní Millerová, ta nová věcička je přesně to, co hledáte." Tyto poznámky můžete vložit dolů do určitých zpráv, jestliže do hlavního dokumentu přidáte pole «Osobní_poznámka».

 • V případě, že je seznam adresátů určen předplatitelům bulletinu a datový soubor obsahuje sloupec s názvem Datum_ukončení_platnosti pro uložení data vypršení každého předplatného. Pokud umístíte pole «Datum_ukončení_platnosti» do hlavního dokumentu štítků před spuštěním sloučení, předplatitelé uvidí datum vypršení svého předplatného na adresním štítku.

Pole můžete kombinovat a oddělit je interpunkčními znaménky. Chcete-li například vytvořit adresu, můžete pole v hlavním dokumentu nastavit takto:

«Jméno» «Příjmení»

«Adresa»

«Město», «Stát» «PSČ»

Pro často používané položky typu bloků adres a řádků s pozdravem aplikace Word poskytuje složená pole, v nichž je seskupeno několik polí. Příklad:

 • Pole Blok adresy je kombinací několika polí včetně jména, příjmení, adresy, města a PSČ.

  prvky v poli blok adresy

 • Pole Řádek s pozdravem může obsahovat jedno nebo několik polí jmen v závislosti na zvoleném oslovení.

Můžete přizpůsobit obsah v žádném z těchto složené polí. Například v adrese, je vhodné vyberte formální formát jména (Paní Josef Novák ml.); v pozdrav, je vhodné použít "K" místo "Vážený."

Mapování polí hromadné korespondence na datový soubor

Chcete-li zajistit, aby aplikace Word mohla vyhledat sloupec v datovém souboru odpovídající každému prvku adresy nebo pozdravu, může být nutné namapovat pole hromadné korespondence v aplikaci Word na sloupce v datovém souboru.

Pole namapujete klepnutím na tlačítko Shoda polí ve skupině Zapsat a vložit pole na kartě Korespondence.

Obrázek pásu karet aplikace Word

Otevře se dialogové okno Shoda polí.

Dialogové okno Shoda polí

Prvky adresy a pozdravu jsou uvedeny vlevo. Záhlaví sloupců z datového souboru jsou uvedena vpravo.

Aplikace Word vyhledá sloupec odpovídající každému prvku. Na obrázku aplikace Word automaticky nalezla shodu sloupce Příjmení datového souboru se sloupcem Příjmení. Aplikace Word však nenalezla shodu u dalších prvků. Například z tohoto datového souboru aplikace Word nemůže nalézt shodu pro sloupec Jméno.

V seznamu vpravo můžete vybrat sloupec z datového souboru odpovídající prvku vlevo. Sloupec Jméno nyní odpovídá sloupci Jméno. Je v pořádku, že není nalezena shoda pro pole Zdvořilostní oslovení, Jedinečný identifikátor a 2. křestní jméno. Dokument hromadné korespondence nemusí využívat každé pole. Jestliže přidáte pole, které neobsahuje data z datového souboru, zobrazí se ve sloučeném dokumentu jako prázdný zástupný symbol – zpravidla prázdný řádek nebo skryté pole.

Dialogové okno Shoda polí

Zadání obsahu a přidání zástupných symbolů neboli polí

 1. V hlavním dokumentu zadejte libovolný obsah, který se má zobrazit v každé kopii dokumentu.

  Chcete-li přidat obrázek, například logo, klikněte na kartě Domů ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrázek.

 2. Klikněte na místo, kam chcete pole vložit.

 3. Použijte skupinu Zapsat a vložit pole na kartě Korespondence.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 4. Přidejte kteroukoli z následujících položek:

  Blok adresy se jménem, adresou a dalších informací

  1. Klepněte na odkaz Blok adresy.

  2. V dialogovém okně Vložit blok adresy vyberte požadované prvky adresy a formáty a klepněte na tlačítko OK.

  3. Pokud se zobrazí dialogové okno Shoda polí, nemohla aplikace Word pravděpodobně najít některé informace potřebné pro blok adresy. Klepněte na šipku vedle položky (Není spárováno) a vyberte ze zdroje dat pole, které odpovídá poli povinnému pro hromadnou korespondenci.

  Řádek s pozdravem

  1. Klepněte na odkaz Řádek s pozdravem.

  2. Vyberte formát řádku s pozdravem, který se skládá z oslovení, formátu jména a následné interpunkce.

  3. Vyberte text, který se má zobrazit v případech, kdy v aplikaci Microsoft Word nelze zobrazit jméno příjemce, například pokud zdroj dat neobsahuje jméno nebo příjmení příjemce, ale pouze název společnosti.

  4. Klikněte na tlačítko OK.

  5. Pokud se zobrazí dialogové okno Shoda polí, nemohla aplikace Word pravděpodobně najít některé informace potřebné pro řádek s pozdravem. Klepněte na šipku vedle položky (Není spárováno) a vyberte ze zdroje dat pole, které odpovídá poli povinnému pro hromadnou korespondenci.

  Jednotlivá pole

  Můžete také vložit informace z jednotlivých polí, například jméno, telefonní číslo nebo výši příspěvku ze seznamu dárců. Chcete-li rychle přidat pole z datového souboru do hlavního dokumentu, klepněte na šipku vedle položky Vložit slučovací pole a klepněte na název pole.

  Další možnosti vložení jednotlivých polí do dokumentu můžete využít následujícím postupem:

  1. Na kartě Korespondence klikněte ve skupině Zapsat a vložit pole na položku Vložit slučovací pole.

  2. V dialogovém okně Vložit slučovací pole proveďte některou z následujících akcí:

   • Chcete-li vybrat pole adresy, která budou automaticky odpovídat polím ve zdroji dat, i když pole zdroje dat nebudou mít stejný název jako vaše pole, klepněte na přepínač Pole adresy.

   • Chcete-li vybrat pole, jejichž data jsou vždy získána přímo ze sloupce v datovém souboru, klikněte na přepínač Databázová pole.

  3. V seznamu Pole klepněte na požadované pole.

  4. Klikněte na tlačítko Vložit a poté na tlačítko Zavřít.

  5. Pokud se zobrazí dialogové okno Shoda polí, nemohla aplikace Microsoft Word pravděpodobně najít některé informace nutné k vložení pole. Klepněte na šipku vedle položky (Není spárováno) a vyberte pole ze zdroje dat, které odpovídá poli povinnému pro hromadnou korespondenci.

   Poznámka : Pokud vložíte pole ze seznamu Databázová pole a později přepnete na zdroj dat, který neobsahuje sloupec se stejným názvem, nebude v aplikaci Word možné vložit informace z daného pole do sloučeného dokumentu.

Vlastní pole z kontaktů aplikace Outlook

Jedinou metodou vložení vlastních polí kontaktů do hlavního dokumentu je spuštění hromadné korespondence z aplikace Outlook. Nejprve nastavte zobrazení kontaktů obsahujících pole, která chcete použít ke sloučení. Pak spusťte hromadnou korespondenci. Po výběru požadovaných nastavení se automaticky spustí aplikace Word a sloučení můžete dokončit.

Nastavení zobrazení kontaktů obsahujícího vlastní pole

 1. V seznamu Kontaktů aplikace Outlook v nabídce Zobrazit přejděte na Aktuální zobrazení a klikněte na příkaz Telefonní seznam.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a pak klikněte na příkaz Výběr polí.

 3. Vyberte v rozevíracím seznamu dialogového okna Výběr polí položku Pole složky definovaná uživatelem.

 4. Přetáhněte pole, které chcete přidat, z dialogového okna do záhlaví sloupce. Pole lze na požadovaného místo umístit pomocí malé červené šipky.
  Přetažení vlastního pole z dialogového okna Výběr polí do zobrazení složky Kontakty

  Nové pole v dialogovém okně Výběr polí můžete přidat kliknutím na položku Nové v dolní části okna.

 5. Po přidání všech vlastních polí do zobrazení zavřete dialogové okno Výběr polí.

 6. Chcete-li odstranit pole, které nechcete zahrnout do hromadné korespondence, klepněte v zobrazení Telefonní seznam na název pole v záhlaví sloupce a přetáhněte je ze záhlaví sloupce.

  Spuštění hromadné korespondence z aplikace Outlook

 7. Vyberte v seznamu Kontakty aplikace Outlook jednotlivé kontakty tak, že stisknete klávesu SHIFT a klepnutím vyberete rozsah polí nebo stisknete klávesu CTRL a klepnutím vyberete jednotlivé položky. Chcete-li zahrnout všechny aktuálně zobrazené kontakty, neklepejte na žádné kontakty.

 8. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Hromadná korespondence.

 9. Jestliže jste vybrali do hromadné korespondence jednotlivé kontakty, klepněte na položku Pouze vybrané kontakty. Chcete-li zahrnout všechny aktuálně zobrazené kontakty, klepněte na položku Všechny kontakty v aktuálním zobrazení.

 10. Jestliže je zobrazení Telefonní seznam konfigurováno pouze pro zobrazení polí, která chcete použít do hromadné korespondence, klepněte na položku Pole kontaktu v aktuálním zobrazení. V opačném případě zpřístupněte pole kontaktů pro hromadnou korespondenci klepnutím na položku Všechna pole kontaktu.

 11. Chcete-li generovat nový hlavní dokument pro hromadnou korespondenci, klepněte na položku Nový dokument. V opačném případě klepněte na položku Existující dokument a vyhledejte dokument, který chcete použít jako hlavní, klepnutím na tlačítko Procházet.

 12. Chcete-li uložit vybrané kontakty a pole pro budoucí použití, zaškrtněte políčko Trvalý soubor a uložte soubor za použití tlačítka Procházet. Data budou uložena do dokumentu aplikace Word jako data oddělená čárkou.

 13. Vyberte požadované možnosti hromadné pošty:

  • Formulářové dopisy.      Příprava dávky dopisů pro hromadnou korespondenci.

  • Adresní štítky.     Nastavení adresních štítků pro hromadnou korespondenci.

  • Obálky.     Nastavení obálek pro hromadnou korespondenci.

  • Katalog.     Vytvoření jediného dokumentu obsahujícího katalog nebo seznam adres.

  • Nový dokument.     Generování sloučených dokumentů, které lze samostatně upravit v aplikaci Word.

  • Tiskárna.     Odeslání sloučených dokumentů přímo výchozí tiskárně.

  • E-mail.     Generování sloučených dokumentů navržených jako e-mailové zprávy. Pokud jste připraveni k dokončení sloučení v aplikaci Word, klepněte na kartě Pošta ve skupině Dokončit na položku Dokončit a sloučit a pak klepněte na položku Odeslat e-mailové zprávy. Do řádku Předmět bude vložen text zadaný v dialogovém okně Kontakty pro hromadnou korespondenci aplikace Outlook.

 14. Klepněte na tlačítko OK. Po otevření dokumentu v aplikaci Word klepněte na kartě Korespondence ve skupině Zapsat a vložit pole na šipku vedle tlačítka Vložit slučovací pole a pak klepněte na pole, která chcete přidat do dokumentu.

 • Znaky slučovacího pole (« ») nelze zadat ručně ani pomocí příkazu Symbol v nabídce Vložit. K zadání je třeba použít hromadnou korespondenci.

 • Pokud pole hromadné korespondence zobrazí uvnitř složených závorek, například { MERGEFIELD Město }zobrazuje aplikace Microsoft Word kódy polí místo Výsledky polí. To nemá vliv hromadné korespondence, ale pokud chcete místo toho zobrazte výsledky, klikněte pravým tlačítkem na kód pole a v místní nabídce klikněte na tlačítko Přepnout zobrazení polí.

Formátování slučovaných dat

Databázové a tabulkové aplikace, jako jsou aplikace Microsoft Office Access a Microsoft Office Excel, ukládají informace zadané do buněk jako prostá data. Použité formátování, například písma a barvy, se spolu s prostými daty neukládají. Když slučujete informace z datového souboru do dokumentu aplikace Word, slučujete prostá data bez použitého formátování.

Přidání formátování

 1. Vyberte pole hromadné korespondence. Výběr musí zahrnovat šipky (« ») obklopující pole.

 2. Požadované formátování nastavte na kartě Domů ve skupině Písmo. Kliknutím na ikonu pro otevření dialogového okna Písmo můžete zobrazit další možnosti.

Důležité : Abyste minimalizovali mezery mezi řádky v adresách na štítcích, postupujte takto: Řádky vyberte, klikněte na kartě Domů na ikonu pro otevření dialogového okna Odstavec a do polí nastavujících mezery před a za zadejte hodnotu 0 (nula). Pokud používáte slučovací pole Blok adresy, vyberte celé pole včetně dvojitých šipek (« ») a pak upravte mezery.

Začátek stránky

Zobrazení náhledu, dokončení hromadné korespondence a tisk dokumentů

Po přidání polí do hlavního dokumentu můžete zobrazit náhled výsledků sloučení. Jestliže jste s náhledem spokojeni, můžete sloučení dokončit.

Náhled sloučení

Sloučené dokumenty lze před skutečným sloučením zobrazit jako náhled a provést změny.

Náhled zobrazíte provedením libovolného z následujících kroků ve skupině Náhled výsledků na kartě Korespondence:

Obrázek pásu karet aplikace Word

 • Klepněte na tlačítko Náhled výsledků.

 • Každým sloučeným dokumentem lze procházet pomocí tlačítek Další záznam a Předchozí záznam ve skupině Náhled výsledků.

 • Náhled konkrétního dokumentu lze zobrazit klepnutím na položku Najít příjemce.

Jestliže některé ze zobrazených záznamů nechcete zahrnout, klikněte na položku Upravit seznam příjemců ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na kartě Pošta a otevřete dialogové okno Příjemci hromadné korespondence, kde můžete filtrovat seznam nebo odstranit příjemce.

Obrázek pásu karet aplikace Word

Dokončení hromadné korespondence

Sloučené dokumenty lze vytisknout nebo jednotlivě upravit. Vytisknout nebo změnit lze všechny dokumenty nebo jen určitou dílčí sadu.

Pokud chcete vytisknout podmnožinu dokumenty, můžete určit sadu škála čísla záznamů. Pokud chcete vytisknout místo zadání čísla záznamu, postupujte podle pokynů v části Změna jednotlivé kopie dokumentu .

Tisk sloučených dokumentů

 1. Na kartě Korespondence klepněte ve skupině Dokončit na položku Dokončit a sloučit a poté na položku Tisk dokumentů.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Vyberte tisk celé sady dokumentů, tisk pouze aktuálně viditelné kopie, nebo dílčí sady, kterou určíte pomocí čísla záznamu.

Změna jednotlivých kopií dokumentu

 1. Na kartě Korespondence klepněte ve skupině Dokončit na položku Dokončit a sloučit a poté klepněte na položku Upravovat jednotlivé dokumenty.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Vyberte úpravu celé sady dokumentů, úpravu pouze aktuálně viditelné kopie, nebo dílčí sady, kterou určíte pomocí čísla záznamu. Aplikace Word uloží kopie, které chcete upravit, do jediného souboru a mezi každou kopii dokumentu vloží zalomení stránky.

Po dokončení úprav nového souboru štítků můžete štítky vytisknout. Postupujte takto: Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Tisk.

Uložení hlavního dokumentu

Pamatujte, že uložené sloučené dokumenty jsou odděleny od hlavního dokumentu. Jestliže hodláte použít hlavní dokument pro jinou hromadnou korespondenci, je vhodné uložit i hlavní dokument.

Jestliže uložíte hlavní dokument, uložíte také jeho připojení k datovému souboru. Při dalším otevření hlavního dokumentu budete vyzváni k výběru, zda chcete do hlavního dokumentu opět vložit informace z datového souboru.

 • Jestliže klepnete na položku Ano, otevře se dokument sloučený s informacemi z prvního záznamu.

 • Pokud klepnete na položku Ne, propojení hlavního dokumentu a datového souboru se přeruší. Hlavní dokument se změní na standardní dokument aplikace Word. Pole budou nahrazena jedinečnými informacemi z prvního záznamu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×