Použití existujících vlastních panelů nástrojů a nastavení spuštění ze starších verzí aplikace Access

Pokud jste vytvořili vlastní panely nástrojů a řádky nabídek v některé ze starších verzí aplikace Microsoft Office Access, naleznete v tomto článku popis, jak se tato nastavení chovají při otevření v aplikaci Microsoft Access 2010.

V tomto článku

Chování starších verzí databáze v aplikaci Access 2010

Otevření starší verze databáze, která obsahuje vlastní panely nástrojů

Nastavení aplikace Access 2010 pro používání pouze vlastních řádků nabídek

Chování starších verzí databáze v aplikaci Access 2010

Pokud starší verze databáze aplikace Access (soubor MDB) obsahuje Vlastní panel nástrojů, vlastní řádky nabídek nebo vlastní nastavení spuštění, můžete tyto položky při otevření databáze v aplikaci Access 2010 nebo při převedení této databáze na databázi aplikace Access 2010 (soubor ACCDB nebo ACCDE) zachovat. Pokud jste například v databázi vytvořené v aplikaci Access 2003 vypnuli integrované panely nástrojů a nahradili výchozí řádek nabídek, bude toto nastavení použito i po otevření databáze v aplikaci Access 2010, pokud je ve starší verzi aplikace Access nezměníte.

Při otevření starších typů souborů (MDB, MDE a MDA) v aplikaci Access 2010 lze skrýt pás karet nebo definovat odlišné chování pro starší verze souborů pomocí okna Možnosti aplikace Access, a přizpůsobit tak chování pásu karet a panelů nástrojů. Další informace naleznete v tématu Nastavení uživatelských možností pro aktuální databázi z centrálního umístění.

Pokud se při otevírání starší verze databáze rozhodnete pro zobrazení pásu karet, budou vlastní panely nástrojů zobrazeny jako skupiny na kartě Doplňky. Každá skupina na kartě odpovídá jednomu vlastnímu panelu nástrojů a její název je shodný s názvem přiřazeným původnímu panelu nástrojů. Panely nástrojů však musí být ve starší databázi viditelné, jinak nebudou na kartě zobrazeny.

Poznámka : Chcete-li vynechat veškeré vlastní nastavení spuštění, při otevírání databáze stiskněte a podržte klávesu SHIFT.

Začátek stránky

Otevření starší verze databáze, která obsahuje vlastní panely nástrojů

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Otevřít.

  Zobrazí se dialogové okno Otevřít.

 2. Vyberte starší verzi databáze (soubor MDB nebo MDE) a klikněte na tlačítko Otevřít.

  V aplikaci Access 2010 se otevře starší verze databáze a v navigačním podokně budou zobrazeny databázové objekty. Pokud jste nastavili, aby se po spuštění zobrazil formulář, přepínací panel nebo jiný objekt, bude v navigačním podokně zobrazen také tento objekt. Vlastní panely nástrojů nebo řádky nabídek budou zobrazeny jako jedna či více skupin na kartě Doplňky. Název každé skupiny odpovídá názvu, který byl původně přiřazen vlastnímu panelu nástrojů nebo řádku nabídek.

  Poznámka : Není-li karta Doplňky viditelná, klikněte na kartu Soubor, dále na položku Možnosti a potom na položku Přizpůsobit pás karet. V oblasti Přizpůsobení pásu karet ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Doplňky.

 3. Klikněte na kartu Doplňky.

  Vlastní panely nástrojů jsou zobrazeny jako jedna či více skupin a lze je použít až v případě potřeby. Pokud například jeden z vlastních panelů nástrojů obsahuje příkaz Tisk relací, bude tento příkaz dostupný až po zobrazení relací pro danou databázi.

Začátek stránky

Nastavení aplikace Access 2010 pro používání pouze vlastních řádků nabídek

 1. V aplikaci Access 2010 otevřete starší verzi databáze.

 2. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

 3. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klikněte na položku Aktuální databáze.

 4. V části Možnosti pásu a panelu nástrojů zrušte zaškrtnutí políčka Povolit použití úplné nabídky a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×