Použití e-mailových formulářů aplikace InfoPath v aplikaci Outlook

Pokud již formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath používáte u úkolů, jako je odesílání týdenních zpráv o stavu, a ke správě e-mailových zpráv používáte aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, můžete pomocí e-mailových formulářů aplikace InfoPath usnadnit procesy, které používáte ke spolupráci a sdílení dat. To znamená, že díky tomu můžete otevírat, vyplňovat a odesílat formuláře aplikace InfoPath z aplikace Office Outlook 2007, aniž byste museli otevírat aplikaci InfoPath. Pokud obdržíte e-mailový formulář aplikace InfoPath, můžete na něj odpovědět, předat jej a uložit stejně jako jakékoli jiné položky v aplikaci Office Outlook 2007.

V tomto článku

Předpoklady používání e-mailových formulářů aplikace InfoPath

Shromažďování dat prostřednictvím e-mailového formuláře aplikace InfoPath

Odeslání vlastních dat prostřednictvím e-mailového formuláře aplikace InfoPath

Předpoklady používání e-mailových formulářů aplikace InfoPath

Než začnete, přečtěte si následující předpoklady pro používání e-mailových formulářů aplikace InfoPath. Budou-li následující body ve vaší organizaci splněny, můžete e-mailové formuláře aplikace InfoPath používat k odesílání a přijímání formulářových dat.

Předpoklady pro instalaci    Chcete-li e-mailové formuláře aplikace InfoPath odesílat pomocí aplikace Microsoft Office Outlook 2007, musí být v počítači instalována aplikace Microsoft Office InfoPath 2007 a aplikace Office Outlook 2007 musí být nakonfigurována na odesílání a příjem e-mailových formulářů aplikace InfoPath. Máte-li v počítači tyto aplikace nainstalovány a aplikace Office Outlook 2007 je konfigurována tak, aby odesílala e-mailové formuláře aplikace InfoPath, ale toto nastavení neplatí pro příjemce vašich e-mailových formulářů aplikace InfoPath, budou se formuláře, které odešlete, zobrazovat těmto příjemcům jako přílohy e-mailových zpráv. Příjemci pak mohou uložit připojené formuláře a otevřít je pomocí aplikace InfoPath. Aplikace Office Outlook 2007 je ve výchozím nastavení konfigurována na odesílání a příjem e-mailových formulářů aplikace InfoPath. Chcete-li e-mailové formuláře aplikace InfoPath zapnout nebo vypnout, klikněte v dialogovém okně Možnosti v aplikaci Office Outlook 2007 na tlačítko Upřesnit možnosti na kartě Jiné a pak zaškrtněte políčko Povolit e-mailové formuláře aplikace InfoPath v dialogovém okně Upřesnit možnosti nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

Dostupnost formulářů    Chcete-li, aby uživatelé vyplnili e-mailové formuláře aplikace InfoPath a poslali vám zpět data a šablona formuláře přidružená k formuláři není uložena ve sdíleném umístění, k němuž mají uživatelé přístup, můžete šablonu formuláře začlenit do e-mailového formuláře aplikace InfoPath kliknutím na možnost Zahrnout šablonu formuláře v podokně úloh Možnosti pošty. Podokno úloh se zobrazí při předání nebo odpovídání na formulář aplikace InfoPath, případně při jeho odeslání kliknutím na tlačítko Odeslat ve formuláři. Alternativou je odeslání verze formuláře určené jen pro čtení.

Předpoklady pro instalaci u příjemců    Pokud příjemci vašich e-mailových formulářů aplikace InfoPath nemají nainstalované aplikace Microsoft Office Outlook 2007 a Microsoft Office InfoPath 2007 a nemají je nakonfigurované na příjem e-mailových formulářů aplikace InfoPath, obdrží e-mailovou zprávu obsahující verzi HTML výchozího zobrazení formuláře a k e-mailové zprávě bude připojen formulář aplikace InfoPath. V případě, že příjemci používají dřívější verzi aplikace InfoPath a formulář obsahuje zpětně kompatibilní funkce, mohou uložit připojený soubor s formulářem a otevřít jej v dřívější verzi aplikace InfoPath.

Poznámka : Jestliže jste dostali zpět vyplněné e-mailové formuláře aplikace InfoPath, které jste rozeslali ostatním, můžete různým způsobem zkontrolovat data obsažená v těchto formulářích v aplikaci Office Outlook 2007. Můžete data si například prohlédnout ve vlastním zobrazení složky obsahující formuláře aplikace InfoPath, což umožní prohlížení dat bez nutnosti otevírání samotných formulářů. Můžete rovněž sloučit několik e-mailových formulářů aplikace InfoPath do jediného formuláře a analyzovat a srovnávat data, případně tato data exportovat z jednoho nebo několika e-mailových formulářů do aplikace Microsoft Office Excel 2007. Další informace o těchto úkolech naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Shromažďování dat prostřednictvím e-mailového formuláře aplikace InfoPath

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na možnost Zvolte formulář aplikace InfoPath.

 2. V dialogovém okně Zvolte formulář aplikace InfoPath poklepejte na požadovaný formulář.

 3. V okně Formulář aplikace InfoPath: Název formuláře klepněte na tlačítko Předat dál.

 4. Do polí Komu a Kopie zadejte e-mailové adresy příjemců. Jména oddělte středníkem (;).

  Poznámka : Pole Skrytá se ve výchozím nastavení nezobrazuje. Chcete-li přidat e-mailovou adresu do pole Skrytá, klepně na tlačítko Komu nebo Kopie a v zobrazeném dialogovém okně napište do pole Skrytá e-mailovou adresu.

 5. Do pole Předmět napište nový předmět zprávy.

 6. Do pole Úvod napište vysvětlení k e-mailovému formuláři aplikace InfoPath.

 7. V podokně úloh Možnosti pošty proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odeslat verzi formuláře, kterou mohou příjemci použít k vyplnění a odeslání dat, klepněte na možnost Upravitelný formulář.

   Poznámka : Jestliže se šablona formuláře nenachází ve sdíleném umístění, k němuž mají ostatní uživatelé přístup, například v síťové složce nebo na webu aplikace Windows SharePoint Services 3.0, zaškrtněte políčko Zahrnout šablonu formuláře.

  • Jestliže chcete odeslat verzi formuláře určenou pouze pro čtení, klepněte na možnost Snímek určený jen pro čtení.

 8. Klepněte na tlačítko Odeslat.

  Poznámka : Protože odesíláte e-mailový formulář aplikace InfoPath, určený pro sběr dat od ostatních, není nutné zadávat do polí e-mailového formuláře žádné údaje před jeho odesláním.

Začátek stránky

Odeslání vlastních dat prostřednictvím e-mailového formuláře aplikace InfoPath

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na možnost Zvolte formulář aplikace InfoPath.

 2. V dialogovém okně Zvolte formulář aplikace InfoPath klepněte na požadovaný formulář.

 3. V okně Formulář aplikace InfoPath: Název formuláře vyplňte údaje e-mailového formuláře aplikace InfoPath.

  Tip : Vyplnění e-mailového formuláře aplikace InfoPath je úplně stejné jako vyplnění formuláře v aplikaci InfoPath. Jestliže například formulář obsahuje více než jedno zobrazení, lze mezi nimi přepínat klepnutím na nabídku Zobrazit umístěnou ve formuláři a výběrem požadovaného zobrazení. Další informace o vyplňování e-mailových formulářů aplikace InfoPath naleznete v části Viz také.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat a v dialogovém okně Formulář aplikace InfoPath: Název formuláře zadejte do polí Komu, Kopie, případně Skrytá e-mailové adresy příjemců. Jména oddělte středníkem (;).

  Poznámka : Pokud návrhář formuláře definoval vlastní akci odesílání, budou data odeslána automaticky.

 5. Do pole Předmět zapište nový předmět zprávy.

 6. Do velkého pole na konci dialogového okna napište vysvětlení k e-mailovému formuláři aplikace InfoPath.

 7. Klepněte na tlačítko Odeslat.

 8. Chcete-li uložit kopii formuláře, který jste právě odeslali, klepněte v nabídce Soubor na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×