Použití automatické archivace k zálohování, obnovení nebo odstranění položek

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vytvářením a přijímáním položek se poštovní schránka aplikace Microsoft Outlook zvětšuje. Pokud chcete spravovat volné místo ve své poštovní schránce nebo na poštovním serveru, můžete přesunout starší položky, které jsou důležité, ale používají se zřídka, do archivního umístění. Automatická archivace zpracovává tento proces ukládání automaticky, většinu výchozích nastavení si ale můžete přizpůsobit.

Poznámka : Příkaz Archivovat a Automatická archivace se nezobrazuje funkce u žádného účtu ve vašem profilu aplikace Outlook, pokud obsahují účet systému Exchange Server a vaše organizace používá Microsoft Exchange Server Online archivu. Správce sítě můžete taky zakázat tuto funkci.

Poznámka : U položek v poštovní schránce mohou být uplatňovány zásady uchovávání informací nebo správa záznamů o zasílání zpráv dané organizace. Pokud jsou tyto zásady použity u účtu serveru Microsoft Exchange, mají přednost před nastavením automatické archivace. Funkce automatické archivace je odebrána ze všech profilů aplikace Outlook, které obsahují účet serveru Microsoft Exchange se zásadami uchovávání informací.

Kontrola nebo změna výchozího nastavení automatické archivace

Při automatické archivaci jsou položky přesunuty z původního umístění v aplikaci Outlook do složky souboru archivu, jakmile vyprší jejich platnost, tj. uplyne jejich doba stárnutí. Je také možné nastavit možnosti odstranění položek po vypršení platnosti.

Pokud nezměníte nastavení automatické archivace nebo nezvolíte automatické odstranění položek po vypršení jejich platnosti, budou položky uloženy v archivním umístění. Jestliže zvolíte odstranění položek po vypršení jejich platnosti, nebudou tyto položky archivovány, ale navždy odstraněny. Položky lze automaticky odstranit pouze před jejich přesunutím do archivního umístění. Jakmile jsou již archivovány, lze je odstranit pouze ručně.

Další informace o vypršení platnosti určitých položek aplikace Outlook

Různé typy položek aplikace Outlook, jako jsou zprávy, události nebo úkoly, mají různé doby stárnutí. Tyto výchozí doby stárnutí se nemění, pokud jejich nastavení nezměníte ručně. Výchozí doby stárnutí položek aplikace Outlook jsou následující:

Složka

Doba stárnutí

Doručená pošta a Koncepty

6 měsíců

Odeslaná pošta a Odstraněná pošta

2 měsíce

Pošta k odeslání

3 měsíce

Kalendář

6 měsíců

Úkoly

6 měsíců

Poznámky

6 měsíců

Deník

6 měsíců

Kontakty

Platnost nevyprší.

Poznámka : Vytvořené složky, které obsahují stejný typ položek jako složky Doručená pošta, Kalendář, Úkoly, PoznámkyDeník, mají stejnou výchozí šestiměsíční dobu stárnutí.

Okamžik začátku stárnutí položky je určen jejím typem:

Typ položky

Začátek doby stárnutí

E-mailová zpráva

Datum a čas přijetí nebo poslední změny a uložení zprávy. V úvahu je bráno pozdější datum.

Schůzka, zvláštní událost nebo událost

Datum poslední změny a uložení položky, přičemž v úvahu je bráno pozdější datum. Opakované položky nejsou automaticky archivovány.

Úkol

Datum dokončení nebo doba poslední změny a uložení úkolu. Úkoly, které nejsou označeny jako dokončené, nejsou automaticky archivovány. Úkoly přidělené jiným uživatelům jsou archivovány pouze v případě, že jsou označeny jako dokončené.

Poznámka:

Doba poslední změny a uložení poznámky

Položka složky Deník

Datum vytvoření záznamu v deníku nebo doba poslední změny a uložení záznamu

Kontakt

Ve výchozím nastavení nejsou kontakty archivovány. Můžete je však archivovat ručně.

Při prvním spuštění aplikace Outlook je automatická archivace ve výchozím nastavení zapnuta a spouští se každých 14 dnů. Můžete změnit frekvenci spouštění automatické archivace, zadat datový soubor aplikace Outlook (PST) sloužící k ukládání archivovaných položek nebo zvolit, za jakých podmínek jsou položky ve složkách aplikace Outlook archivovány.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit.

 4. V části Automatická archivace klikněte na tlačítko Nastavení automatické archivace.

 5. Zaškrtněte políčko Spustit automatickou archivaci každých n dnů a potom zadejte, jak často má být automatická archivace spouštěna.

 6. Zadejte libovolné další požadované možnosti. Při automatické archivaci můžete nastavit automatické odstranění starých položek.

  Poznámky : 

  • Pokud změníte soubor archivu uvedený v poli pod přepínačem Přesunout staré položky do, bude tento nový soubor použit při každém spuštění automatické archivace.

  • Nejprve nastavte výchozí možnosti složky a potom upravte individuální nastavení složky. Opačným postupem byste mohli neúmyslně změnit výchozí nastavení.

  • Další informace o nastavení automatické archivace naleznete v tématu Vysvětlení nastavení automatické archivace.

Začátek stránky

Změna nastavení automatické archivace u jednotlivé složky

 1. V seznamu složek v Navigační podokno klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete změnit a v místní nabídce klikněte na Vlastnosti.

 2. Na kartě Automatická archivace zadejte požadované možnosti.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×