Použití aplikace Visio s jinými aplikacemi systému Microsoft Office 2007

Produkt Microsoft Office Visio 2007 můžete použít ve spojení s aplikacemi produktu Microsoft Office 2007 ke sdílení informací s ostatními a k importu a exportu informací namísto jejich ručnímu zadávání. Zde jsou některé způsoby, jak můžete integrovat aplikaci Visio s jinými aplikacemi Office 2007:

 • Vkládání diagramů aplikace Visio do jiných aplikací sady Office:     Vkládáním diagramů aplikace Visio do listů aplikace Microsoft Office Excel 2007, dokumentů aplikace Microsoft Office Word 2007 a prezentací aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 nebo vytvářením diagramů aplikace Visio přímo v těchto aplikacích můžete zdůraznit a ozřejmit důležité body v každodenní obchodní komunikaci.

  Chcete-li vložit výkres aplikace Visio do jiné aplikace nebo ho v jiné aplikaci vytvořit, otevřete soubor, do kterého chcete výkres umístit. Na kartě Vložení ve skupině Text klepněte na možnost Objekt. V dialogovém okně Objekt proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit výkres v aplikaci, klepněte na kartu Vytvořit nový a v části Typ objektu klepněte na možnost Výkres aplikace Microsoft Office Visio.

  • Chcete-li vložit existující výkres, klepněte na kartu Vytvořit ze souboru a v části Název souboru klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte příslušný soubor.

 • Zobrazení náhledu diagramů aplikace Visio v aplikaci Outlook:    Pokud máte aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, můžete zobrazit náhled diagramů aplikace Visio, které jsou přiloženy k e-mailové zprávě. Aplikaci Visio instalovat nemusíte. Není dokonce nutné ani stáhnout bezplatný prohlížeč Visio Viewer. Aplikace Outlook 2007 se dodává s několika prohlížeči příloh, aby bylo možné zobrazit náhled mnoha druhů souborů systému Office, včetně diagramů aplikace Visio. Další informace naleznete v tématu Zobrazení náhledu diagramů aplikace Visio v aplikaci Outlook 2007 i bez aplikace Visio.

 • Použití barev a formátování, které se shodují s prezentacemi aplikace PowerPoint:     Jestliže chcete, aby prezentace a diagramy, které budete používat současně, měly profesionální vzhled, vytvořte diagram aplikace Visio v aplikaci PowerPoint 2007 nebo Office Visio 2007 a použijte odpovídající barevný motiv. Další informace naleznete v tématu Dosažení profesionálního vzhledu výkresů pomocí motivů.

 • Vytvoření kalendáře:     V aplikaci Office Visio 2007 generujte kalendář z dat aplikace Outlook a potom s pomocí nástrojů aplikace Visio upravte jeho vzhled. Další informace naleznete v tématu Import schůzek aplikace Outlook do kalendáře aplikace Visio.

 • Vytvoření časových os projektu a Ganttových diagramů:     Časové osy a Ganttovy diagramy lze vygenerovat tak, že z aplikace Microsoft Office Project 2007 naimportujete projektové úkoly a milníky. Do aplikace Project lze exportovat rovněž data uložená v časových osách a Ganttových diagramech aplikace Visio. Pomocí aplikace Visio vytvořte z dat aplikace Project strukturu rozpisu práce. Další informace naleznete v tématech Import dat z aplikace Project do časové osy aplikace Visio a Import dat z aplikace Project do Ganttova diagramu v aplikaci Visio.

 • Vizualizace a sledování obchodních a technických dat:     Propojením diagramů aplikace Visio s externími datovými zdroji, jako jsou tabulky aplikace Excel, seznamy serveru Windows SharePoint Services nebo databáze aplikace Microsoft Office Access 2007, lze integrovat zdroje informací a zobrazit více informací k obrazcům přidruženým k datům ve vašich diagramech. Další informace naleznete v tématu Import dat z aplikace Excel, serveru SQL Server, webů SharePoint a dalších externích zdrojů,

 • Generování kontingenčních diagramů a rozbory dat:     Chcete-li vizualizovat obchodní data, generujte kontingenční diagramy. Také můžete generovat vizuální sestavy – ve formuláři Kontingenční diagram – ze služby Windows SharePoint Services a aplikace Office Project. Ze seznamů na serveru SharePoint Server můžete vytvořit sestavy týkající se problémů nebo úkolů a dohlížet na sled prací. Z aplikace Project můžete vytvořit sestavy s údaji o zdrojích a úkolech. Další informace naleznete v tématu Vytvoření kontingenčního diagramu.

 • Snadné sdílení diagramů s ostatními jejich uložením v různých formátech:     Uložením diagramů jako webových stránek a souborů ve formátu GIF, JPG, PDF nebo XPS* lze sdílet tyto diagramy aplikace Visio po Internetu s ostatními. Dále je můžete vložit jako grafiku do jiných dokumentů. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako a v dialogovém okně Uložit jako vyberte v seznamu Typ souboru příslušný formát. Další informace naleznete v tématech Uložení výkresu jako webové stránky a Uložení souboru ve formátu PDF.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×