Použití aplikace Project 2010 s předchozími verzemi

Pomocí aplikace Project 2010 můžete otevřít a upravit projekty vytvořené v předchozích verzích aplikace Microsoft Project, přičemž tyto předchozí verze nemusí být nainstalované v počítači. Soubor aplikace Project 2010 lze rovněž uložit do několika předchozích verzí aplikace Project bez nutnosti stažení a instalace převodníku.

V tomto článku

Co se stane při otevření starších verzí souborů aplikace Project v aplikaci Project 2010?

Co se stane při uložení souboru aplikace Project 2007 v aplikaci Project 2010?

Co se stane při uložení souboru aplikace Project 2010 do starší verze?

Co se stane při otevření starších verzí souborů aplikace Project v aplikaci Project 2010?

Pokud soubor MPP z předchozích verzí aplikace Project otevřete v aplikaci Project 2010, bude aplikace Project pracovat v režimu omezené funkčnosti a v záhlaví okna aplikace se zobrazí text Režim kompatibility. V režimu kompatibility můžete otevírat, upravovat a ukládat soubory aplikace Project 2000–2003 a Project 2007 v jejich původních formátech, nebudete však moci používat žádné nové funkce aplikace Project 2010. Aplikace Project bude pracovat v režimu kompatibility, dokud projekt nepřevedete na formát souboru aplikace Project 2010.

Jestliže aplikace Project 2010 pracuje v režimu kompatibility, budou mít některé nové funkce aplikace Project 2010 omezenou funkčnost.

Funkce aplikace Project 2010

Chování v režimu kompatibility

Neaktivní úkoly    

Úkoly nelze nastavit na neaktivní.

Ručně plánované úkoly    

Úkoly nelze naplánovat ručně. Lze je nastavit pouze na automatické plánování.

Prázdná kalendářní data    

Protože úkoly bez kalendářních dat jsou funkcí ručně naplánovaných úkolů, musí být u všech úkolů zadána data zahájení a dokončení.

Začátek stránky

Co se stane při uložení souboru aplikace Project 2007 v aplikaci Project 2010?

Při převedení souboru aplikace Project 2007 do souboru aplikace Project 2010 nebude aplikace Project pracovat v režimu kompatibility, ale bude plně funkční. Výchozí chování aplikace Project vůči existujícím a novým úkolům však bude odlišné od nových souborů, které jsou vytvořeny v aplikaci Project 2010.

Funkce aplikace Project 2007

Chování při uložení do aplikace Project 2010

Automatické plánování    

U existujících úkolů bude nastaveno automatické plánování.

Vytvoření nového úkolu    

U nových úkolů je jako výchozí nastaveno automatické plánování. Po vytvoření u nich lze nastavit ruční plánování.

Sloupec Režim úkolu    

Sloupec Režim úkolu (který vyjadřuje, zda je úkol plánován automaticky nebo ručně) nebude zobrazen. Tento sloupec však lze přidat.

Hlavní projekty    

Soubory hlavních projektů se zobrazují s plnou funkčností. Dílčí projekty v hlavním projektu, které nebyly převedeny do aplikace Project 2010, však nelze rozbalit. Dílčí projekty převedené do aplikace Project 2010 rozbalit lze.

Vazby mezi projekty    

Vazby mezi projekty ze souborů aplikace Project, které nebyly převedeny do aplikace Project 2010 a nacházejí se v souboru, který byl převeden do aplikace Project 2010, nelze rozbalit. Vazby mezi projekty, které jsou převedeny do aplikace Project 2010, rozbalit lze.

Soubory fondu zdrojů    

Projekt převedený do aplikace Project 2010 a využívající sdílený soubor fondu zdrojů, který nebyl převeden do aplikace Project 2010, nebude mít přístup k informacím zdrojů v tomto souboru fondu zdrojů, dokud soubor fondu zdrojů nebude převeden do aplikace Project 2010.

Změny polí ve vzorcích    

Pokud použijete pole ve vzorcích k vytvoření vlastních polí v aplikaci Project 2007, změní se některá pole automaticky na ekvivalenty aplikace Project 2010. Změna proběhne u těchto polí:

 • Pole Spustit se změní na Plánované zahájení.

 • Pole Trvání se změní na Plánovaná doba trvání.

 • Pole Dokončit se změní na Plánované dokončení.

 • Pole Zahájení podle směrného plánu se změní na Předpokládané zahájení podle směrného plánu.

 • Pole Doba trvání směrného plánu se změní na Předpokládaná doba trvání směrného plánu.

 • Pole Dokončení směrného plánu se změní na Předpokládané dokončení směrného plánu.

Začátek stránky

Co se stane při uložení souboru aplikace Project 2010 do starší verze?

Při uložení souboru aplikace Project 2010 do starší verze aplikace Project se změní některá nastavení úkolů. Čím starší je verze aplikace Project, tím více změn v nastavení úkolů bude provedeno.

Funkce

Chování při uložení do této starší verze

Project 2007    

 • Ručně naplánované úkoly:     U ručně naplánovaných úkolů je nastaveno automatické plánování.

 • Neaktivní úkoly:     Neaktivní úkoly budou odstraněny.

 • Přeškrtnuté písmo:     Přeškrtnuté písmo je odebráno, úkol však není odstraněn..

 • Barevné efekty:     32bitová barva je nastavena na nejbližší z 16 typů barev pro styly pruhů, ukazatele a jiné grafické efekty.

 • Souhrnné úkoly:    Ručně naplánované souhrnné úkoly jsou nastaveny na milníky v aplikaci Project 2007.

Project 2000–2003    

Následující další funkce aplikace Project 2007 budou odebrány, pokud je soubor aplikace Project 2010 uložen do souboru aplikace Project 2000–2003

 • Informace o rozpočtu:     Informace obsažené v polích rozpočtu budou ztraceny.

 • Nákladové zdroje:     Informace obsažené v polích nákladových zdrojů mohou být změněny, protože nákladové zdroje jsou převedeny na materiálové zdroje. Informace obsažené v ostatních polích nákladů nebudou ztraceny.

 • Formátování pozadí buněk:     U buněk, u kterých je použito formátování pozadí, nebude toto formátování zachováno. Informace v těchto polích však nebudou ztraceny.

 • Vlastník přiřazení:     Informace obsažené v nových polích Vlastník přiřazení budou ztraceny.

 • Výjimky kalendáře:     Nové výjimky přidané do funkcí kalendáře projektu a kalendáře zdrojů (například měsíční výjimky, roční výjimky a výjimky s libovolným datem) budou ztraceny.

 • Nová pole a vlastní pole:     Informace v polích, jež jsou v aplikaci Project 2007 nová, případně vzorce odkazující na tato nová pole budou ztraceny. Nové možnosti nastavené u vlastních polích vytvořených v aplikaci Project 2007 budou ztraceny (například nové nastavení zahrnutí pro výpočet řádků přiřazení). Hodnoty vlastních polí přiřazení úkolu budou také ztraceny.

 • Vlastní pole organizace:     Všechna vlastní pole organizace vytvořená v aplikaci Project 2007 budou ztracena.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×