Použití aplikace OneNote při hledání zdrojů informací na webu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Platí pro:

Microsoft Office OneNote 2003 Service Pack 1 nebo vyšší verze

Autor: Ben M. Schorr, Microsoft Office OneNote MVP

Aplikace OneNote je skvělý nástroj pro shromažďování a třídění zdrojů informací při vytváření zpráv, nabídek a prezentací. Složky, oddíly a stránky usnadňují kategorizaci, ukládání a opětovné vyhledání informací a jejich uspořádání a změnu tohoto uspořádání podle aktuální potřeby. Informace včetně textů, adres URL a obrázků můžete přetahovat z webu do svého přenosného počítače. Funkce zaznamenávání zvuku a hledání zdrojů informací v aplikaci OneNote poskytují další nástroje pro shromažďování informací. V důsledku toho se může váš přenosný počítač stát vaším vlastním úložištěm všech možných výsledků hledání zdrojů informací, které můžete rychle projít, abyste našli přesně ta fakta a detaily, které hledáte.

Poznámka : Některé funkce popsané v tomto tématu jsou k dispozici pouze po instalaci aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Microsoft Office OneNote 2003. Více informací o této aktualizaci Service Pack a možnostech jejího stažení naleznete na webu aplikace OneNote 2003 Service Pack 3 (SP3).

Než jsem začal při hledání zdrojů informací používat aplikaci OneNote, tisknul jsem si stránky z webu a později se je pokoušel všechny přečíst a vyznačit si důležité části. Nejenže jsem spotřeboval spoustu papíru, ale také jsem strávil spoustu času zapisováním příslušných informaci do dokumentů aplikace Microsoft Word. A můj stůl byl plný papírů a referenčních knih! Přidání webových adres do nabídky Oblíbené v aplikaci Microsoft Internet Explorer nepomohlo, protože jsem si často nepamatoval význam příslušného webu bez pomoci delšího popisu.

Aplikace OneNote mi umožňuje přetáhnout z webu do mých poznámek pouze relevantní části informací a protože tato aplikace automaticky přidává odkaz k původnímu zdroji, jsem vždy schopný se vrátit zpět na příslušnou stránku, když později potřebuji další informace nebo pokud chci přesně citovat zdroj. Aktuálně používám aplikaci OneNote k shromažďování zdrojů informací pro projekt o bitevní lodi USS Missouri, na které pracuji ve svém volném čase jako dobrovolný průvodce. Doufám, že proces, který používám ke shromažďování a uspořádání svých poznámek z tohoto hledání zdrojů informací, vám umožní vytvořit si představu, jak byste mohli pomocí aplikace OneNote uspořádat svůj vlastní projekt hledání zdrojů informací.

Uspořádání vyhledaných zdrojů informací pomocí oddílů a stránek

Začnu identifikací hlavních témat a podtémat vyhledávání zdrojů informací. Pro hlavní téma vytvořím nový oddíl v přenosném počítači a nazvu ho USS Missouri. Chci místo, kde budu pouze shromažďovat obecné informace o lodi a odkazy z webu, takže první stránku nazvu General Resources (Obecné zdroje). Potom vytvořím samostatné stránky pro jednotlivá dílčí témata, o kterých vím, že k nim chci vyhledat zdroje informací: Iwo Jima, Okinawa a Surrender Ceremony.

Na stránce Obecné zdroje nastíním některé informace, které již znám, ale chci je uvést v dokumentu, včetně fyzických specifikací a historického přehledu lodi. Potom přichází doba shromažďování podrobných informací z jiných zdrojů – konkrétně z webu.

Shromažďování zdrojů informací vyhledaných na webu s poznámkami na okraji

Při shromažďování informací z webu jsou skvělé poznámky na okraji. Poznámka na okraji je miniaturní okno aplikace OneNote, které zůstává otevřené přes jiná okna na obrazovce, takže můžete snadno kopírovat a vkládat, přetahovat informace nebo zachytit výřez obrazovky v přenosném počítači a později je uspořádat do správných oddílů a na správné stránky.

Pokud jste však jako já a chcete svoje informace uspořádat předem jejich přetahováním z webu přímo na stránky, které jste vytvořili, zkuste otevřít ve svém přenosném počítači stránku, na které chcete shromažďovat informace nebo vytvořit novou stránku. Potom zmenšujte okno přetažením rohu stránky, až bude tak malé, že se změní na poznámku na okraji. Veškeré informace, které přetáhnete do této poznámky na okraji, budou uloženy na příslušné stránce v přenosném počítači a okno poznámky na okraji zůstane během procházení webů zobrazené.

Podívejte se, jak je moje stránka Tokyo Bay Formal Surrender zmenšená na poznámku na okraji. Je zobrazená nahoře na otevřeném okně prohlížeče a já na ni současně přetahuji informace.


Poznámka na okraji pro shromažďování zdrojů informací vyhledaných z webu

Poznámka : K zachycení informací z webových stránek a dalších aplikací a jejich vkládání do svých poznámek můžete použít také výřezy z obrazovky. Výřezy obrazovky umožňují vybrat přesně oblast dokumentu, aplikace nebo plochy, kterou chcete zkopírovat. Je to jako pořízení snímku konkrétní oblasti obrazovky. Výřez obrazovky se zkopíruje do oddílu Poznámky na okraj v přenosném počítači a odtud ho můžete vložit do jakéhokoli umístění v přenosném počítači. K zachycenému obrázku je možné přidat také razítko data a času. Pokud je výřez obrazovky pořízen z webu, bude k tomuto výřezu přidán také odkaz na tuto stránku.

Sledování důležitých stránek

Svoje hledání zdrojů informací na webu zahájím vyhledáním zajímavých webů o lodi USS Missouri– například webu asociace USS Missouri Memorial Association. Protože obsahuje plno skvělých informací, a vím, že je budu chtít mít po ruce, přetáhnu název tohoto webu na stránku Obecné zdroje. Automaticky se tak v aplikaci OneNote vytvoří odkaz na stránku, ze které byl tento text zkopírován. Na obrázku vidíte moji stránku Obecné zdroje a také moje zapsané poznámky s textem a obrázky, které jsem přetáhl z webu a jim odpovídající odkazy.


Příklad poznámek při vyhledávání zdrojů informací v aplikaci OneNote


Na dalším navštíveném webu je tolik informací, že část textu přetáhnu do aplikace OneNote. Tento text budu mít později k dispozici v poznámkách současně s odkazem na příslušný web, kde budou k dispozici další informace.

Když ukončím vyhledávání obecných informací, jsem připraven hledat zdroje informací pro konkrétní dílčí témata.

Uspořádání informací v osnově s příznaky poznámek

Nejprve vytvořím ve formátu osnovy hrubou časovou osu jednotlivých bitev. Potom vyhledám stránky s obecnými informacemi o bitvách. Později se mohu pohroužit hlouběji do podrobností. K sledování specifických informací, které budu potřebovat k doplnění chybějících informací, používám příznaky poznámek.

Příznak poznámky Otázka používám během zapisování poznámek k označení mezer v informacích. Pokud například potřebuji vědět, kolik per použil generál MacArthur během ceremonie kapitulace, označím poznámku příznakem poznámky Otázka. Podobně používám příznak poznámky Důležité k označení podstatných detailů, které chci být schopen znovu snadno vyhledat. Pokud chci sledovat specifická fakta – nebo informace, které jsou zajímavé, ale nesouvisejí přímo s tématem, na kterém pracuji – vytvořím si vlastní příznaky poznámek. Vlastní příznak Sister Ships (Sesterské lodi) používám k označení informací o bitevních lodích třídy Iowa. Příznak poznámky usnadňuje vyhledání těchto informací, pokud se k nim budu chtít z nějakého důvodu později vrátit.

Pomocí podokna úloh Souhrn příznaků poznámek mohu vyhledávat všechny příznaky poznámek v oddíle USS Missouri. Na obrázku vidíte, jak se poznámky s příznaky zobrazují v podokně úlohy.


Poznámky vyhledávání zdrojů informací s příznakem zobrazené v podokně úloh Souhrn příznaků poznámek


Vyhledávání zdrojů informací mohu zakončit tím, že projdu seznam příznaků poznámek Otázka a vyhledám na webu informace, kterými chci doplnit mezery. Pohodlně, pouhým klepnutím na položku v seznamu v podokně úloh se dostanu do určitého místa v mých poznámkách.

Použití zvuku nebo videa k vedení rozhovoru při vyhledávání zdrojů informací

Přes veškerou užitečnost webu při získávání zdrojů informací nelze žádným způsobem nahradit svědectví z první ruky. Než jsem začal s vyhledáváním zdrojů informací na webu, měl jsem výjimečnou příležitost hovořit s jedním členem posádky, který byl na palubě lodi v roce 1945. Chtěl jsem jeho slova zachytit přesně a skvělým nástrojem k tomu byla funkce zaznamenávání zvuku v aplikaci OneNote. Pomocí aplikace OneNote jsem zaznamenal celý rozhovor a současně jsem si zapisoval poznámky. Díky tomu, že mám tyto poznámky a záznam skutečného rozhovoru, budu moci snadno vyhledat specifické detaily v tomto interview, až budu sestavovat konečnou zprávu.

Další užitečnou možností, jak zaznamenat rozhovory a další informace, je funkce zaznamenání obrazu v aplikaci OneNote. Video je možné zachytit a uložit přímo v aplikaci OneNote z libovolné připojené digitální videokamery, která je podporována systémem Microsoft Windows. Stejně jako u záznamu zvuku, můžete zadat poznámky na stránku v aplikaci OneNote a současně zaznamenávat video. Později můžete použít tyto zaznamenané poznámky k vyhledání detailů o záznamu videa.

Použití podokna úloh Zdroje informací k vyhledávání informací

V podokně úloh Zdroje informací máte referenční materiály online po ruce. Umožňuje přístup k několika webům a službám s informacemi, včetně slovníku, tezauru a encyklopedie. Když narazím na nějaký neznámý vojenský termín, například barbeta, jenom zadám příslušné slovo do pole Hledat a potom vyberu, který zdroj chci použít k hledání.

Sdílení zdrojů informací

Když shromáždím všechny informace, které potřebuji, a vytvořím jedinou souvislou osnovu zdrojů informací, předám zkompilované zdroje informací kurátorovi naší lodě. S aplikací OneNote je to snadné. Pomocí sady Microsoft Office Outlook® 2003 mohu kurátorovi odeslat osnovu v e-mailové zprávě, aniž by bylo nutné ji navíc převádět do jiné aplikace – a to i v případě, že aplikaci OneNote nemá nainstalovanou! Moje poznámky jsou odeslány jako zpráva ve formátu HTML s veškerými texty, obrázky a odkazy.

Odeslání osnovy aplikace Microsoft Office Word 2003 k vytvoření konečné zprávy

Poté, co rozeberu zdroje informací s naším kurátorem, mohu začít psát zprávu. Hotovou osnovu mohu snadno odeslat z aplikace OneNote do aplikace Word a osnova bude automaticky převedena do aplikace Word a otevře se v novém dokumentu.

Poznámka : Abyste mohli poslat poznámky z aplikace OneNote do aplikace Word, musíte mít v počítači nainstalovanou aplikaci Microsoft Office Word 2003.

Aplikace OneNote představuje jediné umístění, kde mohu shromažďovat svoje poznámky a myšlenky a současně je uspořádávat do konečného produktu. Protože nemusím tisknout stránky z webu ani přepisovat poznámky z papírových poznámkových bloků, ušetřím při vyhledávání zdrojů informací čas i papír a příslušné zdroje informací snadno převedu na formálnější dokument. Potom mohu postupovat osnovou tak, jak jsem zvyklý a nahrazovat formát poznámek plynulejším vyprávěním.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×