Použití aplikace Excel Starter 2010 a starších verzí aplikace Excel

Pokud začnete používat aplikaci Microsoft Excel Starter 2010, bude vás pravděpodobně zajímat, jakým způsobem můžete pracovat se sešity vytvořenými ve starších verzích aplikace Excel, jakým způsobem lze tyto sešity zpřístupnit uživatelům, kteří nemají nainstalovanou aktuální verzi aplikace Excel, a jaký vliv mají rozdíly mezi jednotlivými verzemi na způsob práce s aplikací.

Poznámka   Zpětná kompatibilita se staršími verzemi aplikace Excel je odlišná od kompatibility mezi aplikací Excel Starter a úplnou verzí aplikace Excel. Informace o tom, jakým způsobem jsou funkce aplikace Excel podporovány v aplikaci Excel Starter, naleznete v tématu Podpora funkcí aplikace Excel Starter.

Za účelem zajištění zpětné kompatibility se staršími verzemi aplikace Excel, například Excel 97–2003 nebo Excel 2007, lze použít některý z několika způsobů používání sešitů v různých verzích aplikace Excel.

 • Práce v režimu kompatibility:    Sešit vytvořený ve starší verzi aplikace Excel lze otevřít a pracovat s ním v režimu kompatibility. Sešit tak zůstane ve formátu souboru, který lze potom znovu snadno otevřít ve starší verzi. Režim kompatibility není k dispozici u sešitů vytvořených v aplikaci Excel 2007.

 • Stažení převaděčů souborů:    K otevření sešitu aplikace Excel 2010 ve starší verzi aplikace Excel můžete použít převaděče souborů, které lze stáhnout z webu.

 • Kontrola kompatibility sešitu:    Chcete-li pracovat s aktuálním formátem souborů, ale současně potřebujete sešit sdílet s uživateli, kteří používají starší verze aplikace Excel, můžete zkontrolovat, zda jsou data kompatibilní se staršími verzemi aplikace Excel. Potom můžete provést potřebné změny, abyste předešli ztrátě dat nebo přesnosti při otevření daného sešitu ve starší verzi aplikace Excel.

V tomto článku

Práce v režimu kompatibility v aplikaci Excel Starter 2010

Otevření sešitu aplikace Excel 2010 pomocí převaděčů souborů ve starších verzích aplikace Excel

Funkce aplikace Excel Starter 2010, které nejsou podporovány ve starších verzích aplikace Excel

Převod sešitu do formátu souboru aplikace Excel 2010

Funkce aplikací Excel Starter 2010 a Excel 97–2003, které nejsou podporovány v aplikaci Excel Starter 2010

Ověření kompatibility sešitů se staršími verzemi aplikace Excel

Práce v režimu kompatibility v aplikaci Excel Starter 2010

Otevřete-li v aplikaci Excel Starter 2010 sešit vytvořený v aplikaci Excel 97–2003, bude automaticky otevřen v režimu kompatibility a v Záhlaví aplikace Excel bude vedle jeho názvu v hranatých závorkách uveden text Režim kompatibility. Vzhledem k tomu, že aplikace Excel 2007 používá stejný formát souborů založený na jazyce XML (XLSX nebo XLSM) jako aplikace Excel 2010, nebude sešit aplikace Excel 2007 otevřen v režimu kompatibility.

Formát souborů v režimu kompatibility

V režimu kompatibility nejsou při práci se sešitem k dispozici žádné nové nebo vylepšené funkce aplikace Excel 2010, aby při otevření sešitu ve starší verzi aplikace Excel nedošlo ke ztrátě dat a přesnosti. Sešit je také místo použití aktuálního formátu souborů (XLSX) uložen ve formátu souborů aplikace Excel 97–2003 (XLS), který lze otevřít ve starších verzích aplikace Excel.

Automatizace režimu kompatibility

Na rozdíl od aplikace Microsoft Word Starter 2010, kde lze režim kompatibility zapnout ručně, budete při otevření sešitu ve starším formátu souboru v aplikaci Excel Starter pracovat v režimu kompatibility automaticky. Při práci se sešitem v režimu kompatibility nelze použít žádnou novou funkci.

Ukončení režimu kompatibility

Pokud již nechcete pracovat v režimu kompatibility, můžete sešit převést do aktuálního formátu souborů. Potřebné informace naleznete v části Převod sešitu do formátu souboru aplikace Excel 2010.

Začátek stránky

Otevření sešitu aplikace Excel 2010 pomocí převaděčů souborů ve starších verzích aplikace Excel

Na webu služby Microsoft Office.com jsou k dispozici určité aktualizace a převaděče souborů, pomocí kterých lze otevřít sešit aplikace Excel 2010 ve starší verzi aplikace Excel (Excel 97–2003). Pokud jste tyto aktualizace a převaděče dosud nenainstalovali, je možné, že k tomu budete při otevření sešitu aplikace Excel 2010 vyzváni.

Po instalaci aktualizací a převaděčů lze všechny sešity aplikace Excel 2010 otevřít a můžete je upravovat a ukládat, aniž by bylo nutné upgradovat používanou verzi aplikace Excel na aplikaci Excel 2010. Funkce a formátování charakteristické pro aplikaci Excel 2010 pravděpodobně nebudou ve starší verzi aplikace Excel zobrazeny, ale budou k dispozici, jestliže sešit uložíte a znovu otevřete v aplikaci Excel Starter 2010. Další informace o funkcích a formátováních, které nejsou zobrazeny, naleznete v tématu Funkce aplikace Excel 2007 a Excel 97–2003, které nejsou podporovány v aplikaci Excel Starter 2010.

Stažení a použití převaděčů souborů

 1. Do počítače, ve kterém je nainstalována starší verze aplikace Excel, stáhněte z webu s produkty ke stažení pro systém Microsoft Office sadu Microsoft Office Compatibility Pack a nainstalujte aktualizace a převaděče potřebné k otevření sešitů aplikace Excel 2010.

 2. Otevřete sešit aplikace Excel 2010 ve starší verzi aplikace Excel (Excel 97–2003).

Začátek stránky

Funkce aplikace Excel Starter 2010, které nejsou podporovány ve starších verzích aplikace Excel

Ne všechny funkce aplikace Excel Starter 2010 jsou podporovány ve starších verzích aplikace Excel. Pokud pracujete v režimu kompatibility nebo chcete uložit sešit aplikace Excel 2010 do souboru ve formátu starší verze aplikace Excel, můžete pomocí nástroje Kontrola kompatibility identifikovat problémy, které by mohly způsobit významnou ztrátu funkčnosti nebo menší ztrátu přesnosti ve starší verzi aplikace Excel. Chcete-li zabránit ztrátě dat nebo funkčnosti ve starší verzi aplikace Excel, můžete v sešitu aplikace Excel 2010 provést nezbytné změny.

Při uložení sešitu aplikace Excel 2010 ve formátu souboru aplikace Excel 97–2003 se automaticky spustí nástroj Kontrola kompatibility. Při prvním uložení sešitu ve formátu souboru aplikace Excel 2007 je však nutné spustit nástroj Kontrola kompatibility ručně. Potom můžete nastavit nástroj Kontrola kompatibility tak, aby se automaticky spouštěl při každém uložení daného sešitu.

Poznámka   Chcete-li spustit nástroj Kontrola kompatibility ručně, klikněte na kartu Soubor, klikněte na položku Informace a v části Připravit na sdílení klikněte na tlačítko Zkontrolovat problémy a potom na položku Zkontrolovat kompatibilitu.

Nástroj Kontrola kompatibility zobrazí seznam zjištěných problémů s kompatibilitou a u většiny problémů zobrazí tlačítko Najít a Nápověda. Kliknutím na tato tlačítka můžete potom vyhledat všechny výskyty daného problému a získat informace o způsobech jeho řešení. Při automatickém spuštění nástroj Kontrola kompatibility uvede také verzi aplikace Excel, v níž k potenciálnímu problému s kompatibilitou dochází.

Kontrola kompatibility se zvýrazněnými verzemi

Nepodporované funkce listu

Nepodporované funkce listu mohou způsobovat následující problémy s kompatibilitou a vést k významné ztrátě funkčnosti nebo k menší ztrátě přesnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Možné řešení

Tento sešit obsahuje data v buňkách mimo podporovanou oblast řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Nebudou uložena žádná data mimo oblast 256 sloupců (IV) na 65 536 řádků. Odkaz vzorců na data v této oblasti vrátí chybu #ODKAZ!.

Velikost listu aplikace Excel Starter 2010 je 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků, ale ve starších verzích aplikace Excel je to pouze 256 sloupců a 65 536 řádků. Data v buňkách mimo tento limit budou ve starších verzích aplikace Excel ztracena.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo omezení počtu řádků a sloupců, vyberte je a potom je pomocí příkazů Vyjmout a Vložit umístěte do sloupců a řádků, které spadají do omezení aplikace, nebo do jiného listu.

Sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souboru podporován. Tato kalendářní data budou zobrazena ve formátu gregoriánského kalendáře.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze vytvářet vlastní kalendáře v různých národních formátech, jako jsou například hebrejský lunární, japonský lunární, čínský lunární, kalendář éry Saka, čínský zvěrokruh, korejský zvěrokruh, lunární kalendář Rokuyou a korejský lunární kalendář. Tyto formáty kalendáře však nejsou ve starších verzích aplikace Excel podporovány.

Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, budete chtít pravděpodobně změnit formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný ve starších verzích aplikace Excel.

Tento sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souborů podporován. Úpravy těchto dat je nutné provést pomocí gregoriánského kalendáře.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze použít kalendář jiného typu, než je západní kalendář, například thajský buddhistický kalendář nebo arabský kalendář hidžra. Ve starších verzích aplikace Excel lze tyto typy kalendářů upravovat pouze v gregoriánském kalendáři.

Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, budete chtít pravděpodobně změnit formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný ve starších verzích aplikace Excel.

Tento sešit obsahuje více buněk s daty, než je počet podporovaný ve starších verzích aplikace Excel. Ve starších verzích aplikace Excel nebude možné tento sešit otevřít.

V aplikaci Excel Starter 2010 je celkový počet dostupných bloků buněk omezen dostupnou pamětí. V předchozích verzích aplikace Excel je však celkový počet dostupných bloků buněk omezen na 64 000 bloků buněk v jedné instanci aplikace Excel.

Blok buněk obsahuje 16 řádků listu. Pokud všechny řádky v listu obsahují data, bude v daném listu 4 096 bloků buněk a v jedné instanci aplikace Excel může být pouze 16 takovýchto listů (bez ohledu na počet sešitů otevřených v aplikaci Excel).

Chcete-li zajistit, aby nebylo překročeno omezení 64 000 bloků buněk a sešit bylo možné otevřít v předchozích verzích aplikace Excel, měli byste po uložení sešitu ve formátu souboru aplikace Excel 97–2003 pracovat v aplikaci Excel Starter 2010 v režimu kompatibility. V režimu kompatibility aplikace Excel sleduje počet bloků buněk v aktivním sešitu.

Menší ztráta přesnosti

Možné řešení

Předchozí verze aplikace Excel nepodporují formátování barev v textu záhlaví a zápatí. Informace s formátováním barev budou ve starších verzích aplikace Excel zobrazeny jako prostý text.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze u textu záhlaví a zápatí použít formátování barev. Ve starších verzích aplikace Excel nelze formátování barev v záhlavích a zápatích použít.

Kliknutím na tlačítko Opravit v nástroji Kontrola kompatibility můžete formátování barev odebrat.

Tento sešit obsahuje listy se záhlavími a zápatími sudých stránek nebo první stránky. Tato záhlaví a zápatí stránek nelze ve starších verzích aplikace Excel zobrazit.

V aplikaci Excel Starter 2010 máte možnost zobrazení různých záhlaví a zápatí na sudých stránkách nebo na první stránce. Tato možnost není ve starších verzích aplikace Excel k dispozici. Záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky nelze ve starších verzích zobrazit, ale pokud otevřete sešit znovu v aplikaci Excel Starter 2010, budou nadále zobrazena.

Pokud sešit otevíráte ve formátu souboru starší verze aplikace Excel často, doporučujeme záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky pro daný sešit přestat používat.

Některé buňky nebo styly v tomto sešitu obsahují formátování, které není vybraným formátem souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejblíže odpovídající formát, který je k dispozici.

V aplikaci Excel Starter 2010 jsou k dispozici různé možnosti formátování nebo stylu buněk, například zvláštní efekty a stínování. Tyto možnosti nejsou v předchozích verzích aplikace Excel dostupné.

Před uložením sešitu ve formátu souboru předchozí verze aplikace Excel můžete přijmout nejblíže odpovídající formát, který bude použit při uložení sešitu, nebo změnit či odebrat styl buňky, který není podporován.

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů buňky, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé formáty buňky nebudou uloženy.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze použít 64 000 jedinečných formátů buňky, ale ve starších verzích aplikace Excel lze použít maximálně 4 000 jedinečných formátů buňky. Jedinečné formáty buňky zahrnují všechny specifické kombinace formátování použité v sešitu.

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů písma, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé formáty písma nebudou uloženy.

V aplikaci Excel Starter 2010 je k dispozici 1 024 globálních typů písem a v sešitu jich lze použít až 512.

Začátek stránky

Nepodporované funkce tabulky aplikace Excel

Nepodporované funkce tabulky aplikace Excel mohou způsobit následující problémy s kompatibilitou a vést k menší ztrátě přesnosti.

Menší ztráta přesnosti

Možné řešení

Tabulka obsahuje vlastní vzorec nebo text v řádku souhrnů. Ve starších verzích aplikace Excel se data zobrazí bez tabulky.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze v řádcích souhrnů v tabulce používat vlastní vzorce a text, ve starších verzích aplikace Excel však tato funkce podporována není. Vzorce v řádcích souhrnů zůstanou, ale oblastí již nebude tabulka. Chcete-li, aby bylo možné tabulku použít i ve starších verzích aplikace Excel, doporučujeme odebrat vlastní text a použít pouze vzorce, které jsou k dispozici v řádku souhrnů.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku obsahující vlastní vzorec nebo text a odeberte vzorec nebo text z řádku souhrnů.

V tabulce tohoto sešitu není zobrazen řádek záhlaví. Ve starších verzích aplikace Excel se data zobrazí bez tabulky, pokud nebude zaškrtnuto políčko Se záhlavím (Nástroje tabulky, karta Návrh, skupina Možnosti stylů tabulek).

V aplikaci Excel Starter 2010 můžete řádek záhlaví tabulky zobrazit nebo skrýt. Ve starších verzích aplikace Excel je řádek záhlaví tabulky vždy zobrazen.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku bez zobrazeného řádku záhlaví a řádek záhlaví zobrazte.

Tento sešit obsahuje tabulku s použitým stylem tabulky. V předchozích verzích aplikace Excel nelze formátování stylu tabulky zobrazit.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze tabulku rychle naformátovat pomocí stylu tabulky založeného na motivu. Ve starších verzích aplikace Excel lze tabulku formátovat pouze ručně.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku se stylem tabulky a styl odstraňte.

Tabulka v tomto sešitu je připojena k externímu zdroji dat. Funkce tabulky budou ztraceny, ale data zůstanou připojena. Pokud jsou řádky tabulky skryty filtrem, zůstanou skryty i ve starší verzi aplikace Excel.

Funkce tabulky budou ve starší verzi aplikace Excel ztraceny, ale data zůstanou připojena.

Začátek stránky

Nepodporované funkce kontingenční tabulky

Přestože kontingenční tabulky nelze v aplikaci Excel Starter vytvářet, můžete v této aplikaci otevřít sešit uložený v aplikaci Excel 2010, který obsahuje funkce kontingenční tabulky. Nepodporované funkce kontingenční tabulky mohou způsobovat následující problémy s kompatibilitou a vést k významné ztrátě funkčnosti nebo k menší ztrátě přesnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Možné řešení

Kontingenční tabulka v tomto sešitu překračuje omezení předchozích verzí a v případě jejího uložení ve starších formátech souborů dojde ke ztrátě dat. Ve starších verzích aplikace Excel budou správně fungovat pouze kontingenční tabulky vytvořené v režimu kompatibility.

V aplikaci Excel Starter 2010 podporuje sestava kontingenční tabulky 1 048 576 jedinečných položek v poli, ale ve starších verzích aplikace Excel je podporováno pouze 32 500 položek v poli.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku, která překračuje omezení předchozích verzí. Uložíte-li sešit ve formátu aplikace Excel 97–2003, můžete potom tuto kontingenční tabulku znovu vytvořit v režimu kompatibility.

Kontingenční tabulka tohoto sešitu obsahuje pravidla podmíněného formátování, která jsou použita u buněk ve sbalených řádcích nebo sloupcích. Chcete-li ztrátě těchto pravidel ve starších verzích aplikace Excel zabránit, rozbalte uvedené řádky či sloupce.

Pravidla podmíněného formátování v kontingenční tabulce budou ve starší verzi aplikace Excel ztracena.

Menší ztráta přesnosti

Možné řešení

Tento sešit obsahuje kontingenční tabulku s nastaveným stylem. Ve starších verzích aplikace Excel nelze formátování stylu kontingenční tabulky zobrazit.

Ve starších verzích aplikace Excel lze kontingenční tabulku formátovat pouze ručně. Kontingenční tabulka nebude ve starší verzi aplikace Excel zobrazena.

Kontingenční tabulka v tomto sešitu je vytvořena v aktuálním formátu souborů a ve starších verzích aplikace Excel nebude fungovat. Ve starších verzích aplikace Excel budou fungovat pouze kontingenční tabulky vytvořené v režimu kompatibility.

Kontingenční tabulku vytvořenou ve formátu souboru aplikace Excel 2010 nelze ve starších verzích aplikace Excel aktualizovat.

Začátek stránky

Nepodporované funkce řazení a filtrování

Nepodporované funkce řazení a filtrování mohou způsobit následující problémy s kompatibilitou a vést k menší ztrátě přesnosti.

Menší ztráta přesnosti

Možné řešení

List v tomto sešitu obsahuje řazení definované více než třemi podmínkami. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze použít řazení dat definované až 64 podmínkami, ale starší verze aplikace Excel podporují řazení definované maximálně třemi podmínkami. Chcete-li předejít ztrátě informací o řazení ve starších verzích aplikace Excel, doporučujeme použít řazení definované maximálně třemi podmínkami. Ve starších verzích aplikace Excel lze data seřadit také ručně.

Všechny informace o řazení však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použity.

V nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kliknutím na tlačítko Najít data seřazená pomocí více než tří podmínek a použijte u nich řazení definované maximálně třemi podmínkami.

List v tomto sešitu obsahuje řazení definované podmínkou s vlastním seznamem. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze data seřadit podle vlastního seznamu. Chcete-li dosáhnout podobných výsledků řazení ve starších verzích aplikace Excel, můžete požadovaná data seskupit a potom je seřadit ručně.

Všechny informace o řazení však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použity.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte data seřazená podle vlastního seznamu a upravte řazení tak, aby neobsahovalo vlastní seznam.

List tohoto sešitu obsahuje řazení používající podmínku, která určuje informace o formátování. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze řadit data podle určitého formátu, například podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon. Ve starších verzích aplikace Excel lze řadit pouze text.

Všechny informace o řazení však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použity.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte data seřazená podle určitého formátu a změňte řazení tak, aby neobsahovalo informace o formátování.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována způsobem, který není ve starších verzích aplikace Excel podporován. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze používat filtry, které nejsou ve starších verzích aplikace Excel podporovány. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu ve starším formátu souboru aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé filtrovat data ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použity.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle barvy buňky. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon, což není ve starších verzích aplikace Excel podporováno. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu ve starším formátu souboru aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé filtrovat data ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použity.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle barvy písma. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon, což není ve starších verzích aplikace Excel podporováno. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu ve starším formátu souboru aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé filtrovat data ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použity.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle ikony buňky. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon, což není ve starších verzích aplikace Excel podporováno. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu ve starším formátu souboru aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé filtrovat data ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použity.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Tento sešit obsahuje data filtrovaná podle více než dvou kritérií. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze data filtrovat podle více než dvou kritérií. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu ve starším formátu souboru aplikace Excel filtr vymazat. Ve starších verzích aplikace Excel potom mohou uživatelé filtrovat data ručně.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použity.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Tento sešit obsahuje data filtrovaná podle seskupené hierarchie kalendářních dat, jejímž výsledkem jsou více než dvě kritéria. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze kalendářní data filtrovat podle seskupené hierarchie. Vzhledem k tomu, že tato možnost není ve starších verzích aplikace Excel podporována, doporučujeme hierarchické seskupení kalendářních dat zrušit. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu ve starším formátu souboru aplikace Excel filtr vymazat.

Všechny informace o filtru však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly ve starší verzi aplikace Excel upraveny, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použity.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Seskupení dat lze vypnout také na kartě Upřesnit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel (karta Soubor, položka Možnosti). V části Zobrazit možnosti pro tento sešit zrušte zaškrtnutí políčka Seskupit data v nabídce Automatický filtr.

Začátek stránky

Nepodporované funkce pro vzorce

Nepodporované funkce pro vzorce mohou způsobovat následující problémy s kompatibilitou a vést k významné ztrátě funkčnosti nebo k menší ztrátě přesnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Možné řešení

Některé listy obsahují více maticových vzorců odkazujících na jiné listy, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé z těchto maticových vzorců nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel Starter 2010 je počet maticových vzorců v sešitu, které odkazují na jiné listy, omezen dostupnou pamětí, ale ve starších verzích aplikace Excel mohou listy obsahovat maximálně 65 472 maticových vzorců, které odkazují na jiné listy. Maticové vzorce v sešitu přesahující tento limit budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující maticové vzorce, které odkazují na jiný list, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce obsahují více hodnot, odkazů nebo názvů, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel Starter 2010 je maximální délka obsahu vzorce 8 192 znaků a maximální vnitřní délka vzorce 16 384 bajtů. Ve starších verzích aplikace Excel je maximální délka obsahu vzorce pouze 1 024 znaků a maximální vnitřní délka vzorce pouze 1 800 bajtů. Přesáhne-li kombinace argumentů vzorce (včetně hodnot, odkazů a názvů) maximální omezení předchozích verzí aplikace Excel, budou při uložení sešitu ve formátu souboru starší verze aplikace Excel výsledkem těchto vzorců chyby #HODNOTA!.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce překračující omezení předchozích verzí aplikace Excel a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce zahrnují více úrovní vnoření, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel Starter 2010 může vzorec obsahovat až 64 úrovní vnoření, ale ve starších verzích aplikace Excel lze použít maximálně sedm úrovní vnoření.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Další informace:

Některé vzorce obsahují funkce s více argumenty, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 30 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel Starter 2010 může vzorec obsahovat až 255 argumentů, ale ve starších verzích aplikace Excel je počet argumentů ve vzorci omezen na 30.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 30 argumenty a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce používají více operandů, než je ve vybraném formátu souborů povoleno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze ve vzorcích použít až 1 024 Operand, ale ve starších verzích aplikace Excel lze ve vzorcích použít maximálně 40 operandů.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 40 operandy a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Jedna či více funkcí tohoto sešitu není ve starších verzích aplikace Excel k dispozici. Při přepočtu ve starších verzích vrátí tyto funkce místo aktuálních výsledků chybu #NÁZEV?.

Součástí aplikace Excel Starter 2010 jsou nové funkce, které nejsou ve starších verzích aplikace Excel k dispozici.

Při uložení sešitu ve formátu souborů aplikace Excel 2007 nebo Excel 97–2003 a jeho otevření ve starší verzi aplikace Excel se všechny nové funkce zobrazí s chybou. V některých případech je ke vzorci přidána předpona _xlfn, například =_xlfn.CHYBHODN (1,2). V jiných případech vrátí nepodporovaný vzorec chybu #NÁZEV?.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce, které jsou v aplikaci Excel Starter 2010 nové, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #NÁZEV?.

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky, které nejsou ve vybraném formátu souborů podporovány. Tyto odkazy budou převedeny na odkazy na buňky.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze strukturované odkazy použít k usnadnění a zpřehlednění práce s tabulkovými daty při použití vzorců, které odkazují na tabulku (na její části nebo na celou tabulku). Tato funkce není ve starších verzích aplikace Excel podporována a strukturované odkazy budou převedeny na odkazy na buňky.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky a změňte je na odkazy na buňky.

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky v jiných sešitech, které nejsou v této instanci aplikace Excel aktuálně otevřeny. Tyto odkazy budou při uložení do formátu aplikace Excel 97–2003 převedeny na chyby #ODKAZ, protože je nelze převést na odkazy na list.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze strukturované odkazy použít k usnadnění a zpřehlednění práce s tabulkovými daty při použití vzorců, které odkazují na tabulku (na její části nebo na celou tabulku). Tato funkce není ve starších verzích aplikace Excel podporována a strukturované odkazy budou převedeny na odkazy na buňky. Pokud však strukturované odkazy odkazují na tabulky v jiných sešitech, které nejsou aktuálně otevřeny, budou převedeny na chyby #ODKAZ.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky v jiných sešitech a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #ODKAZ.

Menší ztráta přesnosti

Možné řešení

Některé maticové vzorce tohoto sešitu odkazují na celý sloupec. Ve starších verzích aplikace Excel budou pravděpodobně tyto vzorce při přepočtu převedeny na chyby #ČÍSLO!.

Maticové vzorce, které v aplikaci Excel Starter 2010 odkazují na celý sloupec, budou při přepočtu ve starších verzích aplikace Excel převedeny na chyby #ČÍSLO!.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte maticové vzorce, které odkazují na celý sloupec, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #NUM.

Jeden nebo více definovaných názvů v tomto sešitu obsahuje více než 255 znaků povolených ve vybraném formátu souborů. Tyto vzorce budou uloženy, ale při úpravách ve starších verzích aplikace Excel budou zkráceny.

Pokud pojmenované oblasti ve vzorcích obsahují více než 255 znaků, což je maximální počet podporovaný ve starších verzích aplikace Excel, budou vzorce pracovat správně, ale v dialogovém okně Název budou zkráceny a nebude je možné upravit.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s pojmenovanými oblastmi a proveďte potřebné změny, aby uživatelé mohli upravovat vzorce ve starších verzích aplikace Excel.

Některé vzorce tohoto sešitu jsou propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené. Jestliže nejsou propojené sešity otevřené, je ve starších verzích aplikace Excel při přepočtu vzorců vráceno maximálně 255 znaků.

Pokud jsou vzorce v sešitu propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené, lze při jejich přepočtu ve starších verzích aplikace Excel zobrazit maximálně 255 znaků. Výsledky vzorce mohou být zkráceny.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce odkazující na jiné sešity, které jsou zavřené. Tyto odkazy ověřte a proveďte potřebné změny, které zabrání zkrácení výsledků vzorců ve starších verzích aplikace Excel.

Vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků.

Pokud vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků, což je maximální počet podporovaný ve starších verzích aplikace Excel, bude vzorec pracovat správně, ale bude zkrácen a nebude možné jej upravit.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce ověření dat a snižte počet znaků ve vzorcích, aby bylo možné vzorce upravovat ve starších verzích aplikace Excel.

Začátek stránky

Nepodporované funkce podmíněného formátování

Nepodporované funkce podmíněného formátování mohou způsobit následující problémy s kompatibilitou a vést k významné ztrátě funkčnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Možné řešení

U některých buněk je použito více typů podmíněného formátování, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Ve starších verzích aplikace Excel se zobrazí pouze první tři podmínky.

V aplikaci Excel Starter 2010 může podmíněné formátování obsahovat až 64 podmínek, ale v aplikaci Excel 97–2003 jsou podporovány pouze tři podmínky.

Ve starších verzích aplikace Excel budou zobrazeny pouze první tři podmínky. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použita.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s podmíněným formátováním s více než třemi podmínkami a proveďte potřebné změny.

Některé buňky obsahují překrývající se oblasti podmíněného formátování. Ve starších verzích aplikace Excel nebudou vyhodnocena všechna pravidla podmíněného formátování v překrývajících se buňkách. V uvedených buňkách se zobrazí jiné podmíněné formátování.

V aplikaci Excel Starter 2010 se mohou oblasti podmíněného formátování v buňce překrývat. Tato možnost však není ve starších verzích aplikace Excel podporována a podmíněné formátování není zobrazeno očekávaným způsobem.

Ve starších verzích aplikace Excel nebude podmíněné formátování zobrazeno očekávaným způsobem. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použita.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s překrývajícími se oblastmi podmíněného formátování a proveďte potřebné změny.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje typ podmíněného formátování, který není ve starších verzích aplikace Excel podporován (například datové pruhy, barevné škály nebo sady ikon).

Aplikace Excel Starter 2010 poskytuje následující typy podmíněného formátování, které nejsou v aplikaci Excel 97–2003 podporovány:

 • Barevné škály

 • Datové pruhy

 • Sady ikon

 • Hodnoty zařazené jako první nebo poslední

 • Hodnoty větší nebo menší, než je průměr

 • Jedinečné nebo duplicitní hodnoty

 • Porovnání sloupců tabulek určující buňky k formátování

Ve starších verzích aplikace Excel nebude podmíněné formátování, jako jsou například datové pruhy, barevné škály a sady ikon, zobrazeno očekávaným způsobem. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použita.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s podmíněným formátováním, které je v aplikaci Excel Starter 2010 nové, a proveďte potřebné změny.

Některé buňky obsahují podmíněné formátování, u kterého není zaškrtnuto políčko Zastavit, pokud platí. Starší verze aplikace Excel tuto možnost nerozpoznají a zastaví po první pravdivé podmínce.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze použít podmíněné formátování bez zastavení při splnění podmínky. Tato možnost není ve starších verzích aplikace Excel podporována.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, u kterého není zaškrtnuto políčko Zastavit, pokud platí, a kliknutím na tlačítko Opravit problém s kompatibilitou vyřešte.

Výsledky podmíněného formátování ve starších verzích aplikace Excel nebudou shodné s výsledky v aplikaci Excel Starter 2010, protože po splnění první podmínky již nebude podmíněné formátování použito. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použita.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje typ podmíněného formátování v nesousedící oblasti (jako například prvních či posledních N položek, prvních či posledních N %, nižší nebo vyšší než průměr, nižší nebo vyšší než standardní odchylka). Takové formátování není ve starších verzích aplikace Excel podporováno.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze podmíněné formátování použít u oblastí, které spolu nesousedí. Tato možnost není ve starších verzích aplikace Excel podporována.

Ve starších verzích aplikace Excel nebude zobrazeno podmíněné formátování v nesousedících buňkách. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použita.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování v nesousedících oblastech a proveďte potřebné změny.

Některé kontingenční tabulky v tomto sešitu obsahují podmíněné formátování, které pravděpodobně nebude ve starších verzích aplikace Excel pracovat správně. Pravidla podmíněného formátování nezobrazí stejné výsledky, pokud použijete tyto kontingenční tabulky ve starších verzích aplikace Excel.

Podmíněné formátování použité v kontingenčních tabulkách aplikace Excel Starter 2010 nezobrazí v kontingenčních tabulkách ve starších verzích aplikace Excel stejné výsledky.

Výsledky podmíněného formátování v kontingenčních tabulkách ve starších verzích aplikace Excel nebudou shodné s výsledky v aplikaci Excel Starter 2010. Všechna pravidla podmíněného formátování však zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla ve starší verzi aplikace Excel upravena, jsou při opakovaném otevření sešitu v aplikaci Excel Starter 2010 použita.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte pole kontingenční tabulky s pravidly podmíněného formátování a proveďte potřebné změny.

Začátek stránky

Nepodporované objekty a grafické objekty

Nepodporované objekty a grafické objekty mohou způsobit následující problémy s kompatibilitou a vést k významné ztrátě funkčnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

Všechny efekty použité u tohoto objektu budou odebrány. Jakýkoli text přetékající mimo hranice grafiky se zobrazí oříznutě.

V aplikaci Excel Starter 2010 lze použít zvláštní efekty (například průhledné stíny), které nejsou ve starších verzích aplikace Excel podporovány. Tyto zvláštní efekty budou odebrány. V aplikaci Excel Starter 2010 také v případě, že do obrazce vložíte text, který je delší než obrazec, dojde k přetečení textu mimo obrazec. Ve starších verzích aplikace Excel bude tento text zkrácen. Chcete-li předejít zkrácení textu, upravte velikost obrazce tak, aby se do něj text vešel.

Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte objekty se zvláštními efekty a podle potřeby tyto zvláštní efekty odeberte.

Vložený objekt tohoto listu je vytvořen v novější verzi systému Office. Ve starší verzi aplikace Excel jej nelze upravit.

Vložené objekty vytvořené v aplikaci Excel Starter 2010 nelze ve starších verzích aplikace Excel upravovat.

Začátek stránky

Převod sešitu do formátu souboru aplikace Excel 2010

Jestliže jste otevřeli sešit vytvořený v aplikaci Excel 97–2003 a v této starší verzi již s tímto sešitem nebude nikdo pracovat, můžete jej převést do aktuálního formátu souboru aplikace Excel 2010. Po převodu do aktuálního formátu souboru bude mít uživatel přístup ke všem novým a vylepšeným funkcím, které aplikace Excel Starter 2010 nabízí, a dojde ke zmenšení velikosti souboru.

Při převodu sešitu můžete postupovat následujícími způsoby:

 • Převod sešitu do aktuálního formátu souboru:    Při převodu je sešit nahrazen kopií sešitu v aktuálním formátu souboru (XLSX nebo XLSM). Sešit v původním formátu již nebude po převodu k dispozici.

  Poznámka   V aplikaci Excel Starter můžete sešit uložit ve formátu souboru XLM. Aplikace Excel Starter uloží makra, ale nemůže je načíst.

  Chcete-li převést sešit do aktuálního formátu souboru, postupujte podle následujících kroků:

  1. Otevřete sešit, který chcete převést do aktuálního formátu souboru.

   Poznámka   Sešit je otevřen v režimu kompatibility.

  2. Na kartě Soubor klikněte na položku Informace a potom v části Režim kompatibility klikněte na tlačítko Převést.

  3. Pokud se zobrazí zpráva o převodu sešitů, klikněte na tlačítko OK.

   Tip:    Nechcete-li, aby se zpráva o převodu sešitů zobrazovala, zaškrtněte políčko Již příště nezobrazovat dotaz na převedení sešitů.

  4. Chcete-li pracovat s aktuálním formátem souboru, kliknutím na tlačítko Ano sešit zavřete a znovu otevřete.

 • Uložení sešitu v aktuálním formátu souboru:    Chcete-li zachovat kopii sešitu v původním formátu souboru, nepřevádějte sešit, ale uložte jeho kopii ve formátu souboru aplikace Excel 2010 (XLSX).

  Chcete-li uložit sešit v aktuálním formátu souboru, postupujte podle následujících kroků:

  1. Na kartě Soubor klikněte na tlačítko Uložit jako.

  2. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu nebo použije navržený název.

  3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li sešit uložit v aktuálním formátu sešitu aplikace Excel, klikněte na formát XLSX.

   • Chcete-li soubor uložit v novém binárním formátu, klikněte na formát XLSB.

   • Chcete-li sešit uložit jako šablonu, klikněte na formát XLTX.

   • Obsahuje-li sešit makra, která chcete zachovat, klikněte na formát XLSM.

   • Obsahuje-li sešit makra, která chcete zachovat, a chcete sešit uložit jako šablonu, klikněte na formát XLTM.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Funkce aplikací Excel Starter 2010 a Excel 97–2003, které nejsou podporovány v aplikaci Excel Starter 2010

Pokud v aplikaci Excel Starter 2010 otevřete sešit, který byl vytvořen v aplikaci Excel 97–2003, nebudou některé funkce starší verze aplikace Excel v sešitu podporovány. Nepodporované funkce byly buď nahrazeny novými funkcemi, nebo byly odebrány, protože se používaly jen zřídka.

Následující funkce aplikace Excel 97–2003 se mohou chovat odlišně, mohly být odebrány nebo nejsou k dispozici na pásu karet.

Nepodporované funkce listu

V aplikaci Excel 97–2003

V aplikaci Excel Starter 2010

Pomocí funkce Automatický formát lze použít jeden z několika Automatický formát a rychle tak naformátovat oblast dat.

Galerie stylů pro tabulky, buňky a kontingenční tabulky poskytují sadu profesionálních formátů, které lze rychle použít. Můžete vybírat z mnoha předdefinovaných stylů nebo podle potřeby vytvořit vlastní styly. Styly nahrazují funkci Automatický formát jako nejjednodušší způsob použití formátování u oblasti buněk.

Začátek stránky

Nepodporované funkce tabulky

V aplikaci Excel 97–2003

V aplikaci Excel Starter 2010

Můžete vytvořit Seznam aplikace Excel, který usnadňuje správu a analýzu skupin souvisejících dat v listu.

Seznamy aplikace Excel se nyní označují jako tabulky aplikace Excel, aby tato funkce odpovídala jiným aplikacím systému Microsoft Office, jako jsou aplikace Word a PowerPoint.

Pomocí řádku vložení (zvláštní řádek v seznamech aplikace Excel) můžete rychle přidat nový řádek dat na konec seznamu.

Řádek vložení již není k dispozici. Chcete-li do tabulky přidat nové řádky, stiskněte klávesu TAB nebo zadejte či vložte data, která chcete zahrnout, přímo pod tabulku. Můžete také vložit řádky pro umístění dalších řádků dat.

Můžete definovat názvy pro seznamy.

Při vytvoření tabulky je současně pro danou oblast vytvořen definovaný název. Tento název lze použít k odkazování na tabulku ve vzorcích, které využívají novou funkci strukturovaného odkazování.

Názvy, které se používají pro seznamy ve starších verzích aplikace Excel, nemusejí splňovat požadavky na názvy oblastí v aplikaci Excel Starter 2010, a proto je nelze použít k odkazování na tabulku ve vzorcích využívajících novou funkci strukturovaného odkazování. Pokud chcete použít názvy tabulek ve strukturovaných odkazech, je nutné definované názvy změnit.

Začátek stránky

Nepodporované funkce pro vzorce

V aplikaci Excel 97–2003

V aplikaci Excel Starter 2010

Odkazy na celé řádky nebo sloupce použité v sešitu umožňují zahrnout data v buňkách, které se nacházejí v rámci celého řádku nebo sloupce v aplikaci Excel 97–2003.

Odkazy na celé řádky a sloupce berou automaticky v úvahu buňky v mřížce aplikace Excel Starter 2010, která je větší velikosti. To znamená, že odkaz =A:A se ve starších verzích aplikace Excel vztahuje na buňky A1:A65536, avšak ve formátu souboru aplikace Excel 2010 na buňky A1:A1048576.

V případě převodu sešitu ze starší verze aplikace Excel do formátu souboru aplikace Excel 2010 může dojít k potížím, pokud se v daném sešitu používají odkazy na celé řádky nebo sloupce a do buněk přesahujících maximální počet řádků nebo sloupců ve starší verzi aplikaci Excel byla zadána data, která neměla být do odkazů zahrnuta.

Pokud byly kromě toho v odkazu použity určité funkce, které zjišťují počet buněk, řádků nebo sloupců (například COUNTBLANK, ŘÁDKY a SLOUPEC), a tyto funkce odkazovaly na celé řádky nebo sloupce, mohou vrátit neočekávané výsledky.

V aplikaci Excel 97–2003 mohou být definovány a použity ve vzorcích určité názvy používající kombinaci písmen a čísel (například USA1, FOO100 a MGR4), protože nejsou v konfliktu s odkazy na buňky.

Vzhledem k novému počtu sloupců (16 384) v aplikaci Excel Starter 2010 končí nyní jejich rozsah až u sloupce XFD. To znamená, že určité názvy (jako USA1, FOO100 a MGR4), které mohly být ve starších verzích aplikace Excel definovány, budou v aplikaci Excel Starter 2010 v konfliktu s platnými odkazy na buňky. Aplikace Excel Starter 2010 si rovněž pro interní použití vyhrazuje názvy začínající znaky XL.

Pokud jsou při převodu sešitu ze starší verze aplikace Excel do formátu souboru aplikace Excel 2010 nalezeny nekompatibilní názvy, budete na tento konflikt upozorněni. Za účelem odlišení těchto nekompatibilních názvů od odkazů na buňky bude jako jejich předpona automaticky přidáno podtržítko (_).

Externí odkazy a funkce v sešitu, které přijímají odkazy na řetězce (například NEPŘÍMÝ.ODKAZ), aktualizovány nebudou – tyto odkazy a funkce je nutné změnit ručně.

Aplikace Excel Starter 2010 rovněž nezmění definované názvy, na které se odkazuje prostřednictvím kódu jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Kód jazyka VBA odkazující na nekompatibilní názvy nebude fungovat a je třeba jej aktualizovat.

Začátek stránky

Nepodporované funkce pro práci s grafy

V aplikaci Excel 97–2003

V aplikaci Excel Starter 2010

K vytvoření grafu můžete použít Průvodce grafem.

Graf vytvoříte kliknutím na požadovaný typ grafu na pásu karet (karta Vložení, skupina Graf). Jakmile graf vytvoříte, můžete jej upravovat a formátovat pomocí Nástrojů grafu.

Můžete změnit velikost více grafů najednou.

Velikost každého grafu je nutné změnit samostatně.

Je-li vybrán existující list s grafem, který obsahuje data, můžete stisknout klávesu F1, čímž vytvoříte list s grafem se stejnými daty.

Listy s grafem, které obsahují data, již nelze duplikovat stisknutím klávesy F11.

Stisknutím klávesy F11 v případě, že je vybrán existující list s grafem obsahující data, vytvoříte nový list s grafem bez dat.

Otočení prostorového grafu můžete změnit pomocí myši.

Ke změně otočení prostorového grafu nelze použít myš.

Otočení prostorového grafu můžete změnit pouze zadáním nastavení v kategorii Otočení v prostoru v dialogovém okně Formát oblasti grafu.

U prvků grafu můžete použít vzorkové výplně.

Namísto vzorkových výplní můžete u prvků grafu použít obrázkové a texturové výplně.

Grafy se vzorkovými výplněmi vytvořené ve starší verzi aplikace Excel se při otevření v aplikaci Excel Starter 2010 zobrazí stejně, avšak vzorkové výplně nelze použít u dalších prvků grafu.

Pomocí příkazu Velikost podle okna můžete nastavit automatickou změnu velikosti grafů umístěných v List s grafem při změně velikosti okna.

Namísto příkazu Velikost podle okna můžete podobných výsledků dosáhnout pomocí příkazu Přejít na výběr.

V okamžiku, kdy kliknete na libovolné místo v grafu a začnete psát, se automaticky vytvoří textové pole.

Textové pole nelze vytvořit kliknutím na libovolné místo v grafu a zahájením psaní.

Chcete-li do grafu přidat textové pole, použijte příkaz Vložit textové pole.

Kopírovaný graf je ve výchozím nastavení vložen jako obrázek do dokumentu aplikace Word nebo prezentace aplikace PowerPoint.

Kopírovaný graf je ve výchozím nastavení vložen do dokumentu aplikace Word Starter 2010 jako objekt, který je propojen s daným grafem aplikace Excel.

Způsob vložení zkopírovaného grafu můžete změnit kliknutím na tlačítko Možnosti vložení, které se zobrazí při vložení grafu, a následným vložením grafu jako obrázku nebo celého sešitu.

Tabulku aplikace Word můžete použít jako data pro nový graf.

Tabulku v aplikaci Word Starter 2010 nelze použít jako data pro nový graf.

Při vytváření grafu v aplikaci Word Starter 2010 se namísto dat ve vybrané tabulce aplikace Word zobrazí list s ukázkovými daty. Pro vykreslení dat tabulky aplikace Word do nového grafu je nutné jejich zkopírováním do listu nahradit stávající ukázková data.

Velikost vytištěného grafu a možnosti měřítka můžete zadat na kartě Graf dialogového okna Vzhled stránky. Karta Graf je k dispozici pouze v případě, že je graf vybraný (nabídka Soubor, příkaz Vzhled stránky).

Velikost vytištěného grafu a možnosti měřítka již nejsou k dispozici na kartě Graf dialogového okna Vzhled stránky. Karta Graf je k dispozici pouze v případě, že je graf vybraný (karta Rozložení stránky, skupina Vzhled stránky, ikona pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka).

Data je možné do grafu přidat tak, že je vyberete v listu a přetáhnete do grafu.

Data již nelze přetahovat z listu do grafu.

Data lze do grafu přidat pomocí jiných metod.

Je možné přetahovat Datové body v grafu a měnit tím jejich zdrojové hodnoty v listu.

Přetahování datových bodů s cílem změnit zdrojové hodnoty v listu již není podporováno.

Obrazce jsou nakresleny ve formátu, který se liší od formátu obrazce používaného v aplikaci Excel Starter 2010.

Obrazce nakreslené ve starších verzích aplikace Excel nelze seskupit s obrazci vytvořenými v aplikaci Excel Starter 2010, a to ani v případě, že jsou upgradovány na aktuální verzi. Obrazce vytvořené v různých verzích aplikace Excel nelze vybrat současně. Obrazce, které jsou vytvořené v jiných verzích aplikace Excel, se nacházejí ve vrstvě nad aktuálními obrazci.

Grafy se v tomto obrazcům velmi podobají: grafy vytvořené v aplikaci Excel Starter 2010 nelze umístit do vrstvy nad listy dialogu vytvořené ve starších verzích aplikace Excel a grafy, které se nacházejí ve vrstvě pod těmito listy, nelze zobrazit.

Chcete-li vybrat aktuální grafy, použijte pole pro výběr prvků grafu (Nástroje grafu, karta Formát, skupina Aktuální výběr).

Začátek stránky

Nepodporované formáty souborů

Z aplikace Office Starter 2010 byla odebrána podpora následujících formátů souborů. Sešity nebudete moci v těchto formátech souborů otevírat ani ukládat.

Formáty souborů, které nejsou v aplikaci Excel 2010 podporovány

WK1, ALL (1-2-3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3, japonština) (WJ1)

WJ3 (1-2-3, japonština) (WJ3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works, japonština) (WKS)

WK3, FM3 (1-2-3)

WK1, FMT (1-2-3)

WJ2 (1-2-3, japonština) (WJ2)

WJ3, FJ3 (1-2-3, japonština) (WJ3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Graf aplikace Microsoft Excel (XLC)

Podpora následujících formátů souborů se změnila.

Formát souboru

V aplikaci Excel Starter 2010

Webová stránka (HTM, HTML)

Aplikace Office Starter 2010 neukládá do tohoto formátu souboru informace o funkcích specifických pro aplikaci Excel. Soubor v tomto formátu můžete otevřít, přičemž budou zachovány všechny funkce specifické pro aplikaci Excel, které byly vytvořeny ve starší verzi aplikace Excel. Takový soubor (nebo libovolný jiný sešit) však můžete v tomto formátu souboru uložit pouze pro účely publikování.

Webová stránka tvořená jedním souborem (MHT, MHTML)

Aplikace Office Starter 2010 neukládá do tohoto formátu souboru informace o funkcích specifických pro aplikaci Excel. Soubor v tomto formátu můžete otevřít, přičemž budou zachovány všechny funkce specifické pro aplikaci Excel, které byly vytvořeny ve starší verzi aplikace Excel. Takový soubor (nebo libovolný jiný sešit) však můžete v tomto formátu souboru uložit pouze pro účely publikování.

Začátek stránky

Ověření kompatibility sešitů se staršími verzemi aplikace Excel

Chcete-li se ujistit, zda v sešitu nedochází k problémům s kompatibilitou, které způsobují ve starších verzích aplikace Excel významné ztráty funkčnosti nebo menší ztráty přesnosti, spusťte nástroj Kontrola kompatibility. Nástroj Kontrola kompatibility zjišťuje možné problémy s kompatibilitou a pomáhá vytvořit sestavu, aby bylo možné tyto problémy řešit.

Důležité:    Pracujete-li v režimu kompatibility se sešitem, který není v novém formátu souboru aplikace Excel 2010 založeném na jazyce XML (XLSX) nebo v binárním formátu souboru (XLSB), ale je ve formátu souboru aplikace Excel 97–2003 (XLS), je nástroj Kontrola kompatibility automaticky spuštěn při uložení sešitu.

 1. V aplikaci Excel Starter 2010 otevřete sešit, u kterého chcete zkontrolovat kompatibilitu.

 2. Na kartě Soubor klikněte na položku Informace.

 3. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat problémy a potom na položku Zkontrolovat kompatibilitu.

  Dialogové okno Kontrola kompatibility

 4. Chcete-li kontrolovat kompatibilitu při každém uložení sešitu, zaškrtněte políčko Zkontrolovat kompatibilitu při uložení tohoto sešitu.

 5. Chcete-li vytvořit samostatný list se sestavou všech problémů uvedených v poli Souhrn, klikněte na tlačítko Kopírovat do nového listu.

  Tip:    Pokud jsou k dispozici, můžete kliknout na tlačítko Najít a vyhledat problémy v listu, nebo kliknout na tlačítko Opravit a vyřešit jednoduché problémy. Další informace potřebné k řešení složitějších problémů získáte kliknutím na tlačítko Nápověda.

Začátek stránky

Použít na: Excel StarterByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk