Použití aplikace Excel 2010 a dřívějších verzí aplikace Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po instalaci aplikace Microsoft Excel 2010 vás bude pravděpodobně zajímat, jakým způsobem můžete pracovat se sešity vytvořenými v předchozích verzích Excelu, jakým způsobem můžete tyto sešity zpřístupnit uživatelům, kteří nemají nainstalovanou aktuální verzi Excelu, a jaký vliv mají rozdíly mezi jednotlivými verzemi na způsob práce s aplikací.

Pokud chcete zajistit zpětnou kompatibilitu se staršími verzemi Excelu, například aplikací Excel 97-2003 nebo Excel 2007, může použít jeden z několika způsobů používání sešitů v různých verzích Excelu.

 • Práce v režimu kompatibility:    Sešit vytvořený ve starší verzi Excelu můžete otevřít a pracovat s ním v režimu kompatibility. Soubor tak zůstane ve formátu, který potom můžete znovu snadno otevřít v dřívější verzi. Režim kompatibility není k dispozici u sešitů vytvořených v aplikaci Excel 2007.

 • Stažení převaděčů souborů:    K otevření sešitu aplikace Excel 2010 v dřívější verzi Excelu můžete použít převaděče souborů, které jsou k dispozici ke stažení.

 • Kontrola kompatibility sešitu:    Chcete-li pracovat s aktuálním formátem souborů, ale současně potřebujete sešit sdílet s uživateli, kteří používají dřívější verze aplikace Excel, můžete zkontrolovat, zda jsou data kompatibilní s dřívějšími verzemi aplikace Excel. Potom můžete provést potřebné změny, abyste předešli ztrátě dat nebo přesnosti při otevření daného sešitu v dřívější verzi aplikace Excel.

V tomto článku

Práce v režimu kompatibility v aplikaci Excel 2010

Otevření sešitu aplikace Excel 2010 pomocí převaděčů souborů v dřívějších verzích Excelu

Funkce aplikace Excel 2010, které dřívější verze Excelu nepodporují

Převod sešitu do formátu souboru aplikace Excel 2010

Funkce aplikace Excel 2007 a Excel 97-2003, které nejsou podporované v aplikaci Excel 2010

Kontrola kompatibility sešitu aplikace Excel 2010 s dřívějšími verzemi Excelu

Práce v režimu kompatibility v aplikaci Excel 2010

Pokud v aplikaci Excel 2010 otevřete sešit vytvořený v Excelu 97-2003, automaticky se otevře v režimu kompatibility a v Záhlaví Excelu bude vedle jeho názvu uvedený v hranatých závorkách Režim kompatibility. Vzhledem k tomu, že Excel 2007 používá stejný formát souborů založený na jazyku XML (XLSX nebo XLSM) jako Excel 2010, není možné sešit aplikace Excel 2007 otevřít v režimu kompatibility.

Formát souborů v režimu kompatibility

V režimu kompatibility nejsou při otevření sešitu k dispozici žádné nové nebo vylepšené funkce aplikace Excel 2010, aby při otevření sešitu v dřívější verzi Excelu nedošlo ke ztrátě dat a přesnosti. Namísto použití aktuálního formátu souborů (XLSX) je sešit taky uložený ve formátu souborů Excelu 97-2003 (XLS), který můžete otevřít v dřívějších verzích Excelu.

Automatizace režimu kompatibility

Na rozdíl od jiných aplikací Microsoft Office 2010, například aplikace Microsoft Word 2010, není možné režim kompatibility v Excelu ručně zapnout a při práci se sešitem v režimu kompatibility není možné použít žádnou novou funkci.

Ukončení režimu kompatibility

Pokud už nechcete pracovat v režimu kompatibility, můžete převést sešit na aktuální formát souboru. Další informace najdete v části Převod sešitu do formátu souboru aplikace Excel 2010.

Začátek stránky

Otevření sešitu aplikace Excel 2010 pomocí převaděčů souborů v dřívějších verzích Excelu

Na webu Office.com jsou k dispozici určité aktualizace a převaděče souborů, pomocí kterých můžete otevřít sešit aplikace Excel 2010 v dřívější verzi Excelu (Excel 2000–2003). Pokud jste tyto aktualizace a převaděče zatím nenainstalovali, je možné, že při otevření sešitu aplikace Excel 2010 k tomu budete vyzvaní.

Po instalaci aktualizací a převaděčů můžete všechny sešity aplikace Excel 2010 otevírat, upravovat a ukládat, aniž byste museli upgradovat používanou verzi Excelu na verzi Excel 2010. Funkce a formátování charakteristické pro Excel 2010 se v dřívější verzi Excelu nejspíš nezobrazí, ale budou k dispozici, pokud sešit uložíte a znovu otevřete v aplikaci Excel 2010. Další informace o funkcích a formátováních, které se nezobrazují, najdete v tématu Excel 2007 a Excel 97-2003 a jejich funkce, které Excel 2010 nepodporuje.

Stažení a použití převaděčů souborů

 1. Do počítače, ve kterém je nainstalovaná starší verze Excelu, stáhněte z webu s produkty ke stažení pro Microsoft Office sadu Microsoft Office Compatibility Pack a nainstalujte aktualizace a převaděče potřebné k otevření sešitů aplikace Excel 2010.

 2. V dřívější verzi Excelu (Excel 2000–2003) otevřete sešit aplikace Excel 2010.

Začátek stránky

Funkce aplikace Excel 2010, které dřívější verze Excelu nepodporují

Ne všechny funkce aplikace Excel 2010 jsou podporované v dřívějších verzích Excelu. Pokud pracujete v režimu kompatibility nebo chcete uložit sešit aplikace Excel 2010 ve formátu souboru Excelu 97–2003 (.xls), můžete pomocí funkce kontroly kompatibility identifikovat problémy, které by mohly způsobit významnou ztrátu funkčnosti nebo menší ztrátu přesnosti v dřívější verzi Excelu. Pokud chcete zabránit ztrátě dat nebo funkčnosti v dřívější verzi Excelu, můžete v sešitu aplikace Excel 2010 provést nezbytné změny.

Při uložení sešitu aplikace Excel 2010 ve formátu souboru Excelu 97-2003 se automaticky spustí kontrola kompatibility. Jestli ale chcete ověřit, že je sešit kompatibilní s aplikací Excel 2007, musíte při prvním uložení sešitu spustit kontrolu kompatibility ručně. Potom můžete nastavit kontrolu kompatibility tak, aby se automaticky spouštěla při každém uložení daného sešitu. Informace o tom, jak spustit kontrolu kompatibility, najdete v tématu Kontrola kompatibility sešitu aplikace Excel 2010 s dřívějšími verzemi Excelu.

Kontrola kompatibility zobrazí seznam zjištěných problémů kompatibility a u mnoha problémů zobrazí tlačítko Najít a Nápověda. Kliknutím na tato tlačítka můžete potom vyhledat všechny výskyty daného problému a získat informace o způsobech jeho řešení. Při automatickém spuštění kontrola kompatibility také uvede verzi aplikace Excel, v níž k potenciálnímu problému kompatibility dochází.

Kontrola kompatibility se zvýrazněnými verzemi

Nepodporované funkce listu

Nepodporované funkce listu mohou způsobovat následující problémy kompatibility a vést k významné ztrátě funkčnosti nebo k menší ztrátě přesnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

Tento sešit obsahuje data v buňkách mimo podporovanou oblast řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Nebudou uložena žádná data mimo oblast 256 sloupců (IV) na 65 536 řádků. Odkaz vzorců na data v této oblasti vrátí chybu #ODKAZ!.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 je velikost listu 16 384 sloupců a 1 048 576 řádků, ale v Excelu 97–2003 pouze 256 sloupců a 65 536 řádků. Data v buňkách mimo tento limit budou v Excelu 97–2003 ztracená.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo omezení počtu řádků a sloupců, vyberte tyto řádky a pomocí příkazů Vyjmout a Vložit je umístěte do sloupců a řádků v rámci limitů listu, nebo na jiný list.

Kontrola kompatibility

Tento sešit obsahuje scénáře s odkazy na buňky mimo limity řádků a sloupců ve vybraném formátu souboru. Tyto scénáře nebudou ve vybraném formátu souboru uloženy.

Význam:    Scénář v listu odkazuje na buňku mimo limit sloupců a řádků aplikace Excel 97–2003 (256 sloupců a 65 536 řádků), a pokud budete pokračovat uložením sešitu do formátu souborů starší verze aplikace Excel, nebude nadále k dispozici.

Akce:    Ve Správci scénářů vyhledejte scénář obsahující odkaz, který spadá mimo limit řádků a sloupců starší verze aplikace Excel, a změňte odkaz na umístění v rámci daného limitu.

Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na položku Citlivostní analýza a potom na možnost Správce scénářů. V oblasti Scénáře vyhledejte scénář způsobující problémy kompatibility a upravte jeho odkaz.

Sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souboru. Tato kalendářní data budou zobrazena ve formátu gregoriánského kalendáře.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 můžete vytvářet vlastní kalendáře v různých národních formátech, jako jsou například hebrejský lunární, japonský lunární, čínský lunární, kalendář éry Saka, čínský zvěrokruh, korejský zvěrokruh, lunární kalendář Rokuyou a korejský lunární kalendář. Tyto formáty kalendáře ale Excel 97–2003 nepodporuje.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, změňte formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v aplikacích Excel 97-2003.

Tento sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souborů podporován. Úpravy těchto dat je nutné provést pomocí gregoriánského kalendáře.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 můžete použít kalendář jiného typu, než je západní kalendář, například thajský buddhistický kalendář nebo arabský kalendář hidžra. V Excelu 97–2003 můžete tyto typy kalendářů upravovat jen v gregoriánském kalendáři.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, změňte formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v aplikacích Excel 97-2003.

Tento sešit obsahuje více datových buněk, než je počet podporovaný v dřívějších verzích aplikaci Excel 2003. V dřívějších verzích aplikace Excel nebude možné tento soubor otevřít.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 je celkový počet dostupných bloků buněk omezený dostupnou pamětí. V Excelu 97–2003 je však celkový počet dostupných bloků buněk omezený na 64 000 bloků buněk v jedné instanci Excelu.

Blok buněk obsahuje 16 řádků listu. Pokud všechny řádky v listu obsahují data, bude v daném listu 4 096 bloků buněk a v jedné instanci aplikace Excel může být pouze 16 takovýchto listů (bez ohledu na počet sešitů otevřených v aplikaci Excel).

Akce:    Pokud chcete zajistit, aby se nepřekročilo omezení 64 000 bloků buněk a sešit bylo možné otevřít v Excelu 97-2003, měli byste po uložení sešitu ve formátu Excelu 97-2003 pracovat v aplikaci Excel 2010 v režimu kompatibility. V režimu kompatibility Excel sleduje počet bloků buněk v aktivním sešitu.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje minigraf. Minigrafy nebudou uloženy.

Význam:    V aplikaci Excel 2007 a Excelu 97–2003 nejsou na listu zobrazené křivky znázorňující trendy v řadě dat.

Všechny křivky ale zůstávají dostupné v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2010.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující křivky a proveďte potřebné změny. Kromě nebo místo křivek, které se nezobrazí v dřívějších verzích aplikace Excel, můžete použít podmíněné formátování.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Předchozí verze aplikace Excel nepodporují formátování barev v textu záhlaví a zápatí. Informace s formátováním barev budou v dřívějších verzích aplikace Excel zobrazeny jako prostý text.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 můžete u textu záhlaví a zápatí použít formátování barev. V Excelu 97–2003 není možné formátování barev v záhlavích a zápatích použít.

Akce:    Pokud chcete formátování barev odebrat, klikněte v nástroji Kontrola kompatibility na Opravit.

Kontrola kompatibility

Tento sešit obsahuje záhlaví a zápatí sudých stránek nebo první stránky. Tato záhlaví a zápatí nelze v předchozích verzích aplikace Excel zobrazit.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 máte možnost zobrazení různých záhlaví a zápatí na sudých stránkách nebo na první stránce. V Excelu 97–2003 není možné záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky zobrazit, zůstávají ale k dispozici pro opětovné otevření sešitu v aplikaci Excel 2010.

Akce:    Pokud sešit často ukládáte ve formátu aplikací Excel 97-2003, doporučujeme v sešitu nepoužívat záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky.

Některé buňky nebo styly v tomto sešitu obsahují formátování, které není vybraným formátem souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejblíže odpovídající formát, který je k dispozici.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 jsou k dispozici různé možnosti formátování nebo stylu buněk, například zvláštní efekty a stínování. Tyto možnosti nejsou v Excelu 97–2003 dostupné.

Akce:    Při ukládání sešitu aplikace Excel použije nejblíže odpovídající dostupný formát, který může být identický s jiným formátem použitým na jiném místě. Chcete-li předejít duplikování formátů, můžete před uložením sešitu do formátu aplikací Excel 97-2003 změnit nebo odebrat nepodporované formáty a styly buněk.

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů buňky, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé formáty buňky nebudou uloženy.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 je možné použít 64 000 jedinečných formátů buňky, ale v Excelu 97–2003 můžete použít maximálně 4 000 jedinečných formátů buňky. Jedinečné formáty buňky zahrnují všechny konkrétní kombinace formátování použité v sešitu.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě určitých formátů buňky, které chcete zachovat pro aplikace Excel 97-2003, můžete odebrat formáty buňky, které není nutné zachovat.

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů písma, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé formáty písma nebudou uloženy.

Význam:    V aplikacích Excel 2010 a Excel 2007 je k dispozici 1 024 globálních typů písem a v sešitu jich můžete použít až 512. Excel 97–2003 podporuje méně jedinečných formátů písma.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě určitých formátů písma, které chcete zachovat pro aplikace Excel 97–2003, můžete odebrat formáty písma, které není nutné zachovat.

Další informace o řešení těchto problémů kompatibility naleznete v následujících článcích:

Začátek stránky

Nepodporované funkce tabulky aplikace Excel

Nepodporované funkce tabulky aplikace Excel mohou způsobit následující problémy kompatibility a vést k menší ztrátě přesnosti.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Tabulka obsahuje vlastní vzorec nebo text v řádku souhrnů. V dřívějších verzích aplikace Excel se data zobrazí bez tabulky.

Význam:    Vzorce a text sice zůstanou v aplikacích Excel 97–2003 zachovány, ale oblast již nebude ve formátu tabulky.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku obsahující vlastní vzorec nebo text, odeberte daný vzorec nebo text z řádku souhrnů a potom použijte pouze vzorce, které jsou k dispozici v řádku souhrnů.

V tabulce tohoto sešitu není zobrazen řádek záhlaví. V dřívějších verzích aplikace Excel se data zobrazí bez tabulky, pokud nebude zaškrtnuto políčko Se záhlavím (Nástroje tabulky, karta Návrh, skupina Možnosti stylů tabulek).

Význam:    V aplikaci Excel 97–2003 nemůže být tabulka zobrazena bez řádku záhlaví.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku bez zobrazeného řádku záhlaví a řádek záhlaví zobrazte.

Tento sešit obsahuje tabulku s použitým stylem tabulky. V předchozích verzích aplikace Excel nelze formátování stylu tabulky zobrazit.

Význam:    V aplikaci Excel 97–2003 nejsou styly tabulky založené na motivu k dispozici a nelze je zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku s přiřazeným stylem tabulky, odeberte daný styl tabulky a potom nastavte formátování tabulky ručně.

Tabulka v tomto sešitu je připojena k externímu zdroji dat. Funkce tabulky budou ztraceny, ale data zůstanou připojena. Pokud jsou řádky tabulky skryty filtrem, zůstanou skryty i ve starší verzi aplikace Excel.

Význam:    Funkce tabulky budou v aplikaci Excel 97–2003 ztraceny.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku, která je připojena k externímu zdroji dat, a potom tabulku od externího zdroje dat odpojte. V aplikacích Excel 97-2003 potom budete moci data k externímu zdroji dat opět připojit.

Tabulka v tomto sešitu je připojena k seznamu služby Windows SharePoint Services s právy jenom pro čtení. Funkce tabulky a schopnost obnovení nebo úpravy připojení budou ztracené. Pokud jsou řádky tabulky skryté filtrem, zůstanou skryté i ve starší verzi Excelu.

Význam:    Funkce tabulky budou v aplikaci Excel 97–2003 ztraceny.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kliknutím na tlačítko Najít tabulku, která je k seznamu služby Microsoft SharePoint Foundation připojena s právy jen pro čtení, a potom tabulku od seznamu serveru SharePoint odpojte. V aplikaci Excel 2003 lze potom seznam služby SharePoint importovat jako seznam pro čtení i zápis.

V sešitu Excelu 2003 můžete taky vytvořit seznam pro čtení i zápis a potom s tímto sešitem pracovat v aplikaci Excel 2010 v režimu kompatibility, ve kterém zůstane zachovaný formát souboru Excelu 97–2003.

U tabulky v tomto sešitu je použit alternativní text. Alternativní text u tabulek bude ve verzích předcházejících aplikaci Excel 2007 odebrán.

Význam:    Alternativní text není v aplikaci Excel 2007 a Excelu 97–2003 dostupný a nedá se v těchto starších verzích Excelu zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku aplikace Excel, jež obsahuje alternativní text. Chcete-li zobrazit alternativní text v dřívější verzi aplikace Excel, můžete jej zkopírovat do prázdné buňky v listu nebo vložit komentář obsahující daný text.

Klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo tabulky, klikněte na položku Tabulka a potom klikněte na položku Alternativní text. V poli Popis vyberte alternativní text a stisknutím kláves CTRL+C jej zkopírujte.

U tabulky v tomto sešitu je použit alternativní text. V aplikaci Excel 2007 nelze alternativní text zobrazit.

Význam:    Alternativní text není v aplikaci Excel 2007 dostupný a nedá se zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku aplikace Excel, jež obsahuje alternativní text. Chcete-li zobrazit alternativní text v dřívější verzi aplikace Excel, můžete jej zkopírovat do prázdné buňky v listu nebo vložit komentář obsahující daný text.

Klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo tabulky, klikněte na položku Tabulka a potom klikněte na položku Alternativní text. V poli Popis vyberte alternativní text a stisknutím kláves CTRL+C jej zkopírujte.

Další informace o řešení těchto problémů kompatibility naleznete v následujícím článku:

Začátek stránky

Nepodporované funkce kontingenční tabulky

Nepodporované funkce kontingenční tabulky mohou způsobovat následující problémy kompatibility a vést k významné ztrátě funkčnosti nebo k menší ztrátě přesnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

Kontingenční tabulka tohoto sešitu překračuje omezení předchozích verzí a v případě jejího uložení v dřívějších formátech souborů dojde ke ztrátě dat. V nižších verzích aplikace Excel budou správně fungovat pouze kontingenční tabulky vytvořené v režimu kompatibility.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 podporuje sestava kontingenční tabulky 1 048 576 jedinečných položek v poli, ale Excel 97–2003 podporuje jenom 32 500 položek v poli.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte sestavu kontingenční tabulky, která překračuje omezení předchozích verzí. Uložte sešit ve formátu aplikace Excel 97–2003 a potom znovu vytvořte sestavu kontingenční tabulky v režimu kompatibility.

Kontingenční tabulka tohoto sešitu obsahuje pravidla podmíněného formátování, která jsou nastavena u buněk ve sbalených řádcích nebo sloupcích. Chcete-li ztrátě těchto pravidel v dřívějších verzích aplikace Excel zabránit, rozbalte uvedené řádky či sloupce.

Význam:    Pravidla podmíněného formátování, která platí pro buňky ve sbalených řádcích nebo sloupcích, budou v aplikaci Excel 97–2003 ztracena.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibilita klikněte na tlačítko Najít a vyhledejte sbalené řádky nebo sloupce obsahující pravidla podmíněného formátování. Potom před uložením sešitu v dřívějším formátu souboru aplikace Excel tyto řádky nebo sloupce rozbalte.

Tento sešit obsahuje pojmenované sady, které nejsou přidruženy ke kontingenční tabulce. Tyto pojmenované sady nebudou uloženy.

Význam:    Pojmenované sady, které nejsou přidružené ke kontingenční tabulce, se v aplikaci Excel 2007 a Excelu 97–2003 odeberou.

Akce:    Chcete-li se těmto potížím vyhnout, vytvořte pomocí připojení kontingenční tabulku.

U kontingenční tabulky v tomto sešitu je zapnuta citlivostní analýza. V dřívějších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě všech nepublikovaných změn citlivostní analýzy.

Význam:    Změny citlivostní analýzy nepublikované na serveru se v dřívější verzi aplikace Excel nezobrazí.

Akce:    Změny citlivostní analýzy publikujte před otevřením sešitu v dřívější verzi aplikace Excel (Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti, skupina Nástroje, tlačítko Citlivostní analýza).

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje datovou osu, na které je stejná míra zobrazena více než jednou. Tato kontingenční tabulka nebude uložena.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je možné duplikovat měřítko v kontingenční tabulce připojené ke zdroji dat technologie OLAP (Online Analytical Processing). Kontingenční tabulku není možné v aplikacích Excel 2007 a Excel 97–2003 zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte sestavu kontingenční tabulky obsahující datovou osu, na které se zobrazuje více než jedna stejná míra, a poté odeberte všechny duplicitní míry, aby zůstala jen míra jediná.

Kontingenční tabulka nebo datové připojení v tomto sešitu obsahuje serverová nastavení, která v dřívějších verzích aplikace Excel neexistují. Některá serverová nastavení kontingenční tabulky nebo datového připojení nebudou uložena.

Význam:    Některá serverová nastavení kontingenční tabulky nebo datového připojení, která nejsou dostupná v aplikaci Excel 2007 a Excelu 97–2003, budou ztracená.

Akce:    Ověřte, zda používáte serverová nastavení kompatibilní s dřívějšími verzemi aplikace Excel, a poté učiňte nezbytné změny (Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti, skupina Data, tlačítko Změnit zdroj dat, příkaz Vlastnosti připojení.

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje data představovaná pomocí funkce Zobrazit hodnoty jako. Tyto vlastní výstupy nebudou uloženy a budou nahrazeny původními hodnotami ze zdroje dat.

Význam:    Funkce Zobrazit hodnoty jako aplikace Excel 2007 a Excel 97–2003 nepodporují. Data vlastní hodnoty, která jste zadali (například % z celkového součtu, % ze součtu sloupce nebo Mezisoučet v), není možné zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulky, které obsahují výstupy vlastní hodnoty, a poté tyto výstupy odeberte (Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti, skupina Výpočty, tlačítko Zobrazit hodnoty jako).

U kontingenční tabulky v tomto sešitu je použit alternativní text. Alternativní text u kontingenčních tabulek bude ve verzích předcházejících aplikaci Excel 2007 odebrán.

Význam:    Alternativní text není v aplikaci Excel 2007 a Excelu 97–2003 dostupný a nedá se v těchto starších verzích Excelu zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku, která obsahuje alternativní text. Chcete-li zobrazit alternativní text v dřívější verzi aplikace Excel, můžete jej zkopírovat do prázdné buňky v listu nebo vložit komentář obsahující daný text.

Klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo kontingenční tabulky, klikněte na položku Možnosti kontingenční tabulky. Na kartě Alternativní text vyberte v poli Popis alternativní text a stisknutím kláves CTRL+C jej zkopírujte.

U kontingenční tabulky v tomto sešitu je použit alternativní text. V aplikaci Excel 2007 nelze alternativní text zobrazit.

Význam:    Alternativní text není v aplikaci Excel 2007 dostupný a nedá se zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku, která obsahuje alternativní text. Chcete-li zobrazit alternativní text v dřívější verzi aplikace Excel, můžete jej zkopírovat do prázdné buňky v listu nebo vložit komentář obsahující daný text.

Klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo kontingenční tabulky, klikněte na položku Možnosti kontingenční tabulky. Na kartě Alternativní text vyberte v poli Popis alternativní text a stisknutím kláves CTRL+C jej zkopírujte.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Tento sešit obsahuje kontingenční tabulku s nastaveným stylem. V dřívějších verzích aplikace Excel nelze formátování stylu kontingenční tabulky zobrazit.

Význam:    V aplikaci Excel 97–2003 nejsou styly kontingenční tabulky založené na motivu k dispozici a nelze je zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte sestavu kontingenční tabulky se stylem kontingenční tabulky, styl odeberte a poté ručně použijte formátování kontingenční tabulky podporované dřívějšími verzemi aplikace Excel.

Kontingenční tabulka tohoto sešitu nebude správně fungovat ve verzích předcházejících verzi Excel 2007. V dřívějších verzích budou správně fungovat pouze kontingenční tabulky vytvořené v režimu kompatibility.

Význam:    Sestavu kontingenční tabulky vytvořenou v aplikaci Excel 2010 není možné v Excelu 97–2003 aktualizovat.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte sestavu kontingenční tabulky vytvořenou v aktuálním formátu souborů. Uložte sešit ve formátu aplikace Excel 97–2003 a poté opětovně vytvořte tuto sestavu kontingenční tabulky v režimu kompatibility tak, aby ji bylo možné otevřít v aplikaci Excel 97–2003 bez ztráty funkčnosti.

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje pole v kompaktním formátu. V dřívějších verzích aplikace Excel bude toto rozložení změněno na formát tabulky.

Význam:    Kompaktní formát (samostatně nebo v kombinaci s formátem tabulky a formátem osnovy) k zamezení vodorovného rozšíření souvisejících dat mimo stránku a minimalizaci nutnosti posouvání není v aplikaci Excel 97–2003 k dispozici. Pole budou zobrazena ve formátu tabulky.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte sestavu kontingenční tabulky obsahující pole v kompaktním formátu a poté tento formát změňte na formát osnovy nebo formát tabulky podle potřeby tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka Sloučit a vycentrovat buňky s popisky (Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti, skupina Kontingenční tabulka, příkaz Možnosti, karta Rozložení a formát).

Určitá tlačítka polí jsou v kontingenčním grafu v tomto sešitu povolena nebo zakázána. Všechna tlačítka polí budou uložena jako povolená.

Význam:    Tlačítka polí, která nejsou v kontingenčním grafu zobrazena, budou při otevření a uložení sešitu v dřívější verzi aplikace Excel uložena jako povolená.

Akce:    Pokud znovu otevřete sešit uložený ve formátu souboru dřívější verze aplikace Excel, budete moci aktivovat nebo dezaktivovat tlačítka polí tak, aby se zobrazila tlačítka vámi požadovaná (Nástroje kontingenčního grafu, karta Analyzovat, skupina Zobrazit či skrýt, tlačítko Tlačítka polí).

Tento sešit obsahuje průřezy, které slouží k filtrování kontingenčních tabulek a funkcí CUBE v rámci sešitu. Průřezy nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel fungovat.

Význam:    V aplikaci Excel 2007 nejsou průřezy dostupné, ale zůstanou k dispozici pro použití v aplikaci Excel 2010.

Akce:    V dřívější verzi aplikace Excel lze použít filtry kontingenční tabulky k filtrování dat.

Tento sešit obsahuje průřezy, které lze použít k filtrování kontingenčních tabulek a funkcí CUBE v rámci sešitu. Průřezy nebudou uloženy. Vzorce odkazující na průřezy vrátí chybu #NÁZEV?.

Význam:    Průřezy nejsou v aplikaci Excel 97–2003 podporovány a nelze je zobrazit.

Při aktualizaci spojení nebo kontingenční tabulky se filtry použité průřezy již nezobrazují a průřezy budou ztraceny.

Aktualizace připojení s funkcemi OLAP odkazujícími na průřezy vrátí namísto očekávaných výsledků chyby #NÁZEV?.

Akce:    Použijte k filtrování dat místo průřezů filtry kontingenční tabulky.

V tomto sešitu existuje styl průřezu, který není podporován v dřívějších verzích aplikace Excel. Tento styl průřezu nebude uložen.

Význam:    Při uložení sešitu ve formátu souboru dřívější verze aplikace Excel dojde ke ztrátě vlastního stylu průřezu.

Akce:    Před uložením sešitu ve formátu souboru dřívější verze aplikace Excel změňte vlastní styl průřezu na předdefinovaný styl průřezu (Nástroje průřezu, karta Možnosti, galerie Styly průřezů).

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje nejméně jedno pole, které obsahuje opakované popisky. Pokud bude kontingenční tabulka aktualizována, dojde ke ztrátě těchto popisků.

Význam:    Opakované popisky nejsou v aplikaci Excel 2007 a Excelu 97–2003 podporované. Při aktualizaci sestavy kontingenční tabulky ve starší verzi Excelu budou popisky ztracené.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku, která obsahuje opakované popisky. Potom zastavte opakování popisků (Nástroje kontingenční tabulky, karta Návrh, skupina Rozložení, tlačítko Rozložení sestavy, příkaz Neopakovat popisky položek).

Další informace o řešení těchto problémů kompatibility naleznete v následujícím článku:

Začátek stránky

Nepodporované funkce řazení a filtrování

Nepodporované funkce řazení a filtrování mohou způsobit následující problémy kompatibility a vést k menší ztrátě přesnosti.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

List v tomto sešitu obsahuje řazení definované více než třemi podmínkami. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je možné použít řazení dat definované až 64 podmínkami, ale Excel 97–2003 podporuje řazení definované maximálně třemi podmínkami. Jestli chcete předejít ztrátě informací o řazení v Excelu 97–2003, doporučujeme použít řazení definované maximálně třemi podmínkami. V Excelu 97–2003 je možné data seřadit také ručně.

Všechny informace o stavu řazení však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v Excelu 97–2003 upravené, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kliknutím na tlačítko Najít data seřazená pomocí více než tří podmínek a použijte u nich řazení definované maximálně třemi podmínkami.

List v tomto sešitu obsahuje řazení definované podmínkou s vlastním seznamem. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je možné data seřadit podle vlastního seznamu. Pokud chcete dosáhnout podobných výsledků řazení v Excelu 97–2003, můžete požadovaná data seskupit a potom je seřadit ručně.

Všechny informace o stavu řazení však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v Excelu 97–2003 upravené, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte data seřazená podle vlastního seznamu a upravte řazení tak, aby neobsahovalo vlastní seznam.

List tohoto sešitu obsahuje řazení používající podmínku, která určuje informace o formátování. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je možné řadit data podle určitého formátu, například podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon. V Excelu 97–2003 je možné řadit pouze text.

Všechny informace o stavu řazení však zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v Excelu 97–2003 upravené, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte data seřazená podle určitého formátu a změňte řazení tak, aby neobsahovalo informace o formátování.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována způsobem, který není ve starších verzích aplikace Excel podporován. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je možné používat filtry, které nejsou v Excelu 97–2003 podporované. Pokud chcete předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu Excelu filtr vymazat. V Excelu 97–2003 potom můžete data filtrovat ručně.

Všechny informace o stavu filtru ale zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v Excelu 97-2003 upravené, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle barvy buňky. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je možné data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon – tyto metody Excel 97–2003 nepodporuje. Pokud chcete předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu Excelu filtr vymazat. V Excelu 97–2003 potom můžete data filtrovat ručně.

Všechny informace o stavu filtru ale zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v Excelu 97-2003 upravené, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle barvy písma. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je možné data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon – tyto metody Excel 97–2003 nepodporuje. Pokud chcete předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu Excelu filtr vymazat. V Excelu 97–2003 potom můžete data filtrovat ručně.

Všechny informace o stavu filtru ale zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v Excelu 97-2003 upravené, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle ikony buňky. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je možné data filtrovat podle barvy buňky, barvy písma nebo sady ikon – tyto metody Excel 97–2003 nepodporuje. Pokud chcete předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu Excelu filtr vymazat. V Excelu 97–2003 potom můžete data filtrovat ručně.

Všechny informace o stavu filtru ale zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v Excelu 97-2003 upravené, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Tento sešit obsahuje data filtrovaná podle více než dvou kritérií. Ve starší verzi aplikace Excel zůstanou řádky skryté filtrem také skryty, ale samotný filtr se nezobrazí správně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je možné data filtrovat podle více než dvou kritérií. Pokud chcete předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu Excelu filtr vymazat. V Excelu 97–2003 potom můžete data filtrovat ručně.

Všechny informace o stavu filtru ale zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v Excelu 97-2003 upravené, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Tento sešit obsahuje data filtrovaná podle seskupené hierarchie kalendářních dat, jejímž výsledkem jsou více než dvě kritéria. Řádky skryté filtrem zůstanou skryté, ale samotný filtr se v dřívější verzi aplikace Excel nezobrazí správně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 můžete kalendářní data filtrovat podle seskupené hierarchie. Vzhledem k tomu, že tuto možnost Excel 97–2003 nepodporuje, doporučujeme hierarchické seskupení kalendářních dat zrušit. Jestli chcete předejít ztrátě funkcí filtru, doporučujeme před uložením sešitu v dřívějším formátu Excelu filtr vymazat.

Všechny informace o stavu filtru ale zůstávají k dispozici v sešitu, a pokud nebyly v Excelu 97-2003 upravené, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    Kliknutím na Najít v Kontrole kompatibility najděte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na Seřadit a filtrovat a kliknutím na Vymazat filtr vymažte.

Seskupení dat se dá vypnout taky na kartě Upřesnit v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel. (Karta Soubor, Možnosti.)

Začátek stránky

Nepodporované funkce pro vzorce

Nepodporované funkce pro vzorce mohou způsobovat následující problémy kompatibility a vést k významné ztrátě funkčnosti nebo k menší ztrátě přesnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

Některé listy obsahují více maticových vzorců odkazujících na jiné listy, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé maticové vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je počet maticových vzorců v sešitu, které odkazují na jiné listy, omezený jenom dostupnou pamětí, ale v Excelu 97–2003 můžou listy obsahovat maximálně 65 472 maticových vzorců, které odkazují na jiné listy. Maticové vzorce v sešitu přesahující tento limit se převedou a zobrazí chybu #HODNOTA!.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující maticové vzorce, které odkazují na jiný list, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce obsahují více hodnot, odkazů nebo názvů, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je maximální délka obsahu vzorce 8 192 znaků a maximální vnitřní délka vzorce 16 384 bajtů. V Excelu 97–2003 je maximální délka obsahu vzorce 1 024 znaků a maximální vnitřní délka vzorce 1 800 bajtů. Pokud přesáhne kombinace argumentů vzorce (včetně hodnot, odkazů a názvů) maximální omezení Excelu 97–2003, budou při uložení sešitu ve formátu souboru dřívější verze Excelu výsledkem těchto vzorců chyby #HODNOTA!.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce překračující maximální omezení délky vzorce aplikace Excel 97-2003 a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce zahrnují více úrovní vnoření, než vybraný formát souborů podporuje. Vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 může vzorec obsahovat až 64 úrovní vnoření, ale v Excelu 97–2003 se dá použít maximálně sedm úrovní vnoření.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce obsahují funkce s více argumenty, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 30 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 může vzorec obsahovat až 255 argumentů, ale v Excelu 97–2003 je počet argumentů ve vzorci omezen na 30.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 30 argumenty a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce používají více operandů, než je ve vybraném formátu souborů povoleno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 můžete ve vzorcích použít až 1 024 operandů, ale v Excelu 97–2003 se dá ve vzorcích použít maximálně 40 operandů.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 40 operandy a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé funkce obsahují více argumentů, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 29 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 můžou uživatelem definované funkce vytvořené pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications) obsahovat až 60 argumentů, ale v Excelu 97–2003 je počet argumentů v těchto funkcích omezený jazykem VBA na 29.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce, které používají více než 29 argumentů, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!. Ke změně uživatelem definovaných funkcí bude zřejmě nutné použít kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Jedna či více funkcí tohoto sešitu není v dřívějších verzích aplikace Excel k dispozici. Při přepočtu v dřívějších verzích vrátí tyto funkce místo aktuálních výsledků chybu #NÁZEV?.

Význam:    Excel 2010 poskytuje nové a přejmenované funkce. Protože tyto funkce nejsou v Excelu 97-2003 nebo v aplikaci Excel 2007 dostupné, při otevření sešitu ve starší verzi Excelu se namísto očekávaných výsledků vrátí chyba #NÁZEV?.

V některých případech je ke vzorci přidána předpona _xlfn, například =_xlfn.IFERROR (1;2).

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce, které nejsou k dispozici ve starších verzích aplikace Excel, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #NÁZEV?.

Pro všechny přejmenované funkce jsou dostupné funkce pro zachování kompatibility. Chcete-li zabránit chybám, můžete použít tyto funkce.

Nové funkce mohou být nahrazeny příslušnými funkcemi dostupnými ve starších verzích aplikace Excel. Můžete také odebrat vzorce, které používají nové funkce, a nahradit je výsledky vzorce.

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky, které nejsou ve vybraném formátu souborů podporovány. Tyto odkazy budou převedeny na odkazy na buňky.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 můžete k usnadnění a zpřehlednění práce s daty tabulky při použití vzorců, které odkazují na tabulku, část tabulky nebo celou tabulku, použít strukturované odkazy. Tato funkce není v Excelu 97–2003 podporovaná a strukturované odkazy se převedou na odkazy na buňky.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky a změňte je na odkazy na buňky.

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky v jiných sešitech, které nejsou aktuálně otevřeny v této instanci aplikace Excel. Tyto odkazy budou při uložení do formátu aplikace Excel 97-2003 převedeny na #REF, protože je nelze převést na odkazy na list.

Význam:    V aplikaci Excel 2007 můžete k usnadnění a zpřehlednění práce s daty tabulky při použití vzorců, které odkazují na tabulku, část tabulky nebo celou tabulku, použít strukturované odkazy. Tato funkce není v Excelu 97-2003 podporovaná a strukturované odkazy se převedou na odkazy na buňky. Pokud ale strukturované odkazy odkazují na tabulky v jiných sešitech, které nejsou právě otevřené, převedou se na chyby #ODKAZ.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky v jiných sešitech a změňte je, aby nedocházelo k chybám #REF.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidla ověření dat, která odkazují na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk. Tato pravidla ověření dat nebudou uložena.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 můžou pravidla ověření dat odkazovat na víc než 8 192 nesouvislých oblastí buněk. V Excel 2007 a Excelu 97–2003 není tento typ pravidla ověření dat podporovaný a nebude dostupný.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla ověření dat, která odkazují na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk, a proveďte potřebné změny.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty na jiných listech. Tato pravidla ověření dat nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporována.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 nemůžete implementovat pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty v jiných listech. Tato funkce není v Excelu 97–2003 a v aplikaci Excel 2007 podporovaná.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty v jiných listech, a proveďte potřebné změny, aby tato pravidla ověření dat odkazovala na hodnoty ve stejném listu.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty na jiných listech. Tato pravidla ověření dat nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporována.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 můžete použít pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty v jiných listech. V aplikaci Excel 2007 a Excelu 97-2003 není tento typ ověření dat podporovaný a nedá se v listu zobrazit.

Všechna pravidla ověření dat ale zůstávají dostupná v sešitu, a pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 2010 nebo Excelu 97–2003, použijí se při dalším otevření sešitu v Excel 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty v jiných listech, a proveďte potřebné změny na kartě Nastavení v dialogovém okně Ověření dat (karta Data, skupina Datové nástroje).

Tento sešit obsahuje oblast sloučení dat s odkazy na buňky mimo limity řádků a sloupců ve vybraném formátu souboru. Odkazy vzorců na data v této oblasti budou upraveny a pravděpodobně se nezobrazí správně v dřívější verzi aplikace Excel.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 můžou oblasti sloučení dat obsahovat vzorce, které odkazují na data mimo limit řádků a sloupců vybraného formátu souboru. V Excelu 97–2003 je velikost listu jenom 256 sloupců krát 65 536 řádků. Odkazy na data v buňkách, které jsou nad tímto limitem sloupců a řádků, jsou upravené a nemusí se správně zobrazovat.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte oblasti sloučení dat obsahující vzorec, který odkazuje na data mimo limit řádků a sloupců aplikace Excel 97–2003, a proveďte potřebné změny.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Některé maticové vzorce tohoto sešitu odkazují na celý sloupec. Ve starších verzích aplikace Excel budou pravděpodobně tyto vzorce při přepočtu převedeny na chyby #ČÍSLO!.

Význam:    Maticové vzorce, které v aplikaci Excel 2010 a Excel 2007 odkazují na celý sloupec, se při přepočtu v Excelu 97–2003 převedou na chyby #ČÍSLO!.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte maticové vzorce, které odkazují na celý sloupec, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #ČÍSLO!.

Jeden nebo více definovaných názvů tohoto sešitu obsahuje více než 255 znaků povolených ve vybraném formátu souborů. Tyto vzorce budou uloženy, při úpravách v dřívějších verzích aplikace Excel však budou zkráceny.

Význam:    Pokud pojmenované oblasti ve vzorcích obsahují více než 255 znaků, což je počet podporovaný v aplikaci Excel 97-2003, budou vzorce pracovat správně, ale v dialogovém okně Název budou zkráceny a nebude je možné upravit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s pojmenovanými oblastmi a proveďte potřebné změny, aby uživatelé mohli upravovat vzorce v aplikaci Excel 97-2003.

Některé vzorce tohoto sešitu jsou propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené. Jestliže nejsou propojené sešity otevřené, je v dřívějších verzích aplikace Excel při přepočtu vzorců vráceno maximálně 255 znaků.

Význam:    Pokud jsou vzorce v sešitě propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené, při jejich přepočtu v aplikaci Excel 97-2003 se zobrazí maximálně 255 znaků. Výsledky vzorce mohou být zkráceny.

Akce:    Vyhledejte buňky obsahující vzorce, které odkazují na jiné zavřené sešity. Tyto odkazy ověřte a proveďte potřebné změny, které zabrání zkrácení výsledků vzorců v aplikaci Excel 97–2003.

Vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků.

Význam:    Pokud vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků, což je maximální počet podporovaný v aplikaci Excel 97-2003, bude vzorec pracovat správně, ale bude zkrácen a nebude možné jej upravit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce ověření dat a snižte počet znaků ve vzorcích, aby bylo možné vzorce upravovat v aplikaci Excel 97-2003.

Některé vzorce obsahují matice s více prvky, než je podporováno ve vybraném formátu souboru. Matice s více než 256 sloupci nebo 65 536 řádky nebudou uloženy a mohou mít různé výsledky.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 můžete použít maticové vzorce obsahující prvky pro víc než 256 sloupců a 65 536 řádků. Tento počet překračuje limit prvků matice v aplikaci Excel 2007, takže se můžou vrátit odlišné výsledky.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující maticové vzorce, které mají více prvků, než je podporováno v dřívějších verzích aplikace Excel, a proveďte potřebné změny.

Tento sešit obsahuje vlastní popisy funkcí jazyka VBA definovaných uživatelem. Všechny vlastní popisy budou odebrány.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 můžete pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications) vytvořit uživatelem definované funkce s vlastními popisy. Vlastní popisy nejsou v aplikaci Excel 2007 a Excelu 97–2003 podporované a odeberou se.

Akce:    Není nutná žádná akce, protože všechny vlastní popisy budou odebrány.

Další informace o řešení těchto problémů kompatibility najdete v článku Novinky: Změny funkcí aplikace Excel.

Začátek stránky

Nepodporované funkce podmíněného formátování

Nepodporované funkce podmíněného formátování mohou způsobit následující problémy kompatibility a vést k významné ztrátě funkčnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

U některých buněk je nastaveno více typů podmíněného formátování, než je ve vybraném formátu souborů povoleno. V dřívějších verzích aplikace Excel se zobrazí pouze první tři podmínky.

Význam:    V aplikaci Excel 2010, může podmíněné formátování obsahovat až 64 podmínek, ale v Excelu 97–2003 jsou viditelné jen první tři podmínky.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla v Excelu 97–2003 upravená, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte podmíněně formátované buňky s více než třemi podmínkami a proveďte potřebné změny, aby nebyly použity více než tři podmínky.

Některé buňky obsahují překrývající se oblasti podmíněného formátování. V dřívějších verzích aplikace Excel nebudou vyhodnocena všechna pravidla podmíněného formátování v překrývajících se buňkách. V uvedených buňkách se zobrazí jiné podmíněné formátování.

Význam:    Překrývající se oblasti podmíněného formátování nejsou v aplikaci Excel 97–2003 podporovány, a podmíněné formátování proto není zobrazeno očekávaným způsobem.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při jeho dalším otevření v aplikaci Excel 2010, pokud nebyla tato pravidla upravená v Excelu 97-2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s překrývajícími se oblastmi podmíněného formátování a proveďte potřebné změny, aby nedocházelo k překrývání.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje typ podmíněného formátování, který není podporován v dřívějších verzích aplikace Excel (například datové pruhy, barevné škály nebo sady ikon).

Význam:    V aplikaci 97–2003 neuvidíte typy podmíněného formátování, například datové pruhy, barevné škály, sady ikon, první nebo poslední vyhodnocené hodnoty, nadprůměrné nebo podprůměrné hodnoty, jedinečné nebo duplicitní hodnoty a porovnání sloupců tabulky, takže nebudete moci zjistit, jaké buňky se mají formátovat.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při jeho dalším otevření v aplikaci Excel 2010, pokud nebyla tato pravidla upravená v Excelu 97-2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s typy podmíněného formátování, které jsou nové v aplikaci Excel 2010, a proveďte takové změny, aby byly použité pouze typy formátování podporované v dřívějších verzích Excelu.

Některé buňky obsahují podmíněné formátování, u kterého není zaškrtnuto políčko Zastavit, pokud platí. Dřívější verze aplikace Excel tuto možnost nerozpoznají a zastaví po první pravdivé podmínce.

Význam:    V aplikaci Excel 97–2003 neexistuje možnost podmíněného formátování bez zastavení při splnění podmínky. Pokud je první podmínka pravdivá, není podmíněné formátování dále použito.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla v Excelu 97–2003 upravená, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, u kterého není zaškrtnuto políčko Zastavit, pokud platí, a kliknutím na tlačítko Opravit problém s kompatibilitou vyřešte.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje typ podmíněného formátování v nesousedícím rozsahu (jako například prvních či posledních N položek, prvních či posledních N %, nižší nebo vyšší průměr, nižší nebo vyšší směrodatná odchylka). Takové formátování není ve dřívějších verzích aplikace Excel podporováno.

Význam:    V aplikaci Excel 97–2003 neuvidíte podmíněné formátování nesousedících buněk.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla v Excelu 97–2003 upravená, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování v nesousedících oblastech a proveďte potřebné změny pro použití takových pravidel podmíněného formátování, která jsou dostupná ve starších verzích aplikace Excel.

Některé kontingenční tabulky v tomto sešitě obsahují podmíněné formátování, které pravděpodobně nebude pracovat správně v dřívějších verzích aplikace Excel. Pravidla podmíněného formátování nezobrazí stejné výsledky, pokud použijete tyto kontingenční tabulky v dřívějších verzích aplikace Excel.

Význam:    Výsledky podmíněného formátování zobrazené v sestavách kontingenční tabulky v Excelu 97–2003 nebudou stejné jako v sestavách kontingenční tabulky v aplikaci Excel 2010.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla v Excelu 97–2003 upravená, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte pole sestavy kontingenční tabulky obsahující pravidla podmíněného formátování a použijte pravidla podmíněného formátování, která jsou dostupná ve starších verzích aplikace Excel.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje podmíněné formátování, které odkazuje na hodnoty na jiných listech. Tyto podmíněné formáty nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporovány.

Význam:    V aplikaci Excel 2007 a Excel 97–2003 se nezobrazuje podmíněné formátování, které odkazuje na hodnoty v jiných listech.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla v aplikaci Excel 2010 nebo Excel 97–2003 upravená, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, které odkazují na hodnoty v jiných listech, a použijte podmíněné formátování, které neodkazuje na hodnoty v jiných listech.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje podmíněné formátování pomocí formátu Text, který obsahuje s odkazem na buňku nebo vzorcem. Tyto podmíněné formáty nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporovány.

Význam:     V aplikaci Excel 2007 a Excel 97–2003 není na listu zobrazené podmíněné formátování, které využívá vzorce pro text obsahující pravidla.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla v aplikaci Excel 2010 nebo Excel 97–2003 upravená, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, které používá vzorce pro text obsahující pravidla, a použijte takové podmíněné formátování, které je podporováno ve starších verzích aplikace Excel.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidlo, které nebude v dřívějších verzích aplikace Excel podporováno, protože jeho oblast obsahuje chybu vzorce.

Význam:    V aplikaci Excel 2007 a Excelu 97–2003 nejde správně zobrazit podmíněné formátování využívající pravidla založená na oblastech, pokud tato pravidla obsahují chyby ve vzorcích.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla založená na oblastech obsahující chyby ve vzorcích a proveďte nezbytné změny, aby tato pravidla neobsahovala chyby ve vzorcích.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje uspořádání sady ikon pro podmíněné formátování, které není podporováno v dřívějších verzích aplikace Excel.

Význam:    Podmíněné formátování, které zobrazuje určité uspořádání sady ikon, aplikace Excel 2007 a Excel 97–2003 nepodporují a toto uspořádání sady ikon na listu nezobrazí.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla v aplikaci Excel 2010 nebo Excel 97–2003 upravená, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, které zobrazuje určité uspořádání sady ikon, a zajistěte, aby podmíněné formátování takové uspořádání sady ikon nezobrazovalo.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidlo datového pruhu, které používá nastavení záporné hodnoty. Tyto datové pruhy nejsou v dřívějších verzích aplikace Excel podporovány.

Význam:    Excel 2007 ani Excel 97–2003 na listu nezobrazuje podmíněné formátování obsahující pravidlo datového pruhu, které používá zápornou hodnotu.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla v aplikaci Excel 2010 nebo Excel 97–2003 upravená, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s podmíněným formátováním, které obsahuje záporné datové pruhy, protože v dialogovém okně Nové pravidlo formátování je formát záporných čísel nastaven na možnost Automaticky, nebo Nastavení osy v dialogovém okně Nastavení záporné hodnoty a osy je nastaveno na možnost Automaticky či Střední bod buňky, a proveďte nezbytné změny.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje podmíněné formátování, které odkazuje na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk. Tyto podmíněné formáty nebudou uloženy.

Význam:    V aplikaci Excel 2007 ani Excel 97–2003 na listu nezobrazuje podmíněné formátování, které odkazuje na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla v aplikaci Excel 2010 nebo Excel 97–2003 upravená, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, které odkazuje na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk, a změňte počet nesouvislých oblastí buněk, na které toto podmíněné formátování odkazuje.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidlo datového pruhu, které používá výplň, ohraničení nebo směr pruhu. Tyto datové pruhy nejsou v dřívějších verzích aplikace Excel podporovány.

Význam:    Excel 2007 ani Excel 97–2003 na listu nezobrazuje podmíněné formátování obsahující pravidlo datového pruhu, které pro datové pruhy používá výplň plnou barvou, ohraničení nebo nastavení směru zleva doprava nebo zprava doleva.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu k dispozici, a pokud nebyla v aplikaci Excel 2010 nebo Excel 97–2003 upravená, při opětovném otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 se použijí.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidlo podmíněného formátování datového pruhu, které používá výplň plnou barvou nebo ohraničení nebo nastavení směru zleva doprava nebo zprava doleva, a poté proveďte nezbytné změny.

Další informace o řešení těchto problémů kompatibility naleznete v následujícím článku:

Začátek stránky

Nepodporované funkce pro práci s grafy

Nepodporované funkce pro práci s grafy mohou způsobit následující problémy s kompatibilitou a vést k významné ztrátě funkčnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

Graf obsahuje název nebo popisek dat o délce maximálně 255 znaků. Znaky přesahující limit 255 znaků nebudou uloženy.

Význam:    Názvy grafů nebo os a popisky dat jsou v Excelu 97–2003 omezené na 255 znaků a všechny znaky za tímto limitem budou ztracené.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility kliknutím na tlačítko Najít vyhledejte názvy nebo popisky dat přesahující limit 255 znaků, vyberte je a upravte je tak, aby obsahovaly maximálně 255 znaků.

Některé formátování v grafech v tomto sešitu není podporováno v předchozích verzích aplikace Excel a nezobrazí se.

Význam:    Vlastní výplně, obrysy a efekty obrazců (například efekty záře a zkosení nebo formátování přechodové čáry) nejsou v aplikaci Excel 97-2003 dostupné a nelze je zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte vlastní formátování, které není podporováno, a pak je změňte na formátování, které je podporováno ve starších verzích aplikace Excel.

Dřívější verze aplikace Excel podporují pouze barvy z palety barev. Pokud je sešit otevřen ve starší verzi aplikace Excel, všechny barvy čáry bude být mapovány na nejbližší barvu v paletě barev a graf může zobrazit více řad ve stejné barvě.

Význam:    Excel 2010 a Excel 2007 podporuje až 16 miliónů barev, ale Excel 97–2003 je omezený na barvy dostupné ve standardní paletě barev. Barvy, které nejsou podporované, se změní na nejbližší barvu ve standardní paletě barev, což může být barva, která je už použitá.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility kliknutím na tlačítko Najít vyhledejte místní barvy, které nejsou podporovány, a pak změňte nepodporované formátování barev pomocí standardní palety barev.

Tento sešit obsahuje grafy s více datovými body, než lze zobrazit v dřívějších verzích aplikace Excel. Při otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel než v aktuální verzi se zobrazí pouze prvních 32 000 datových bodů pro každou řadu v dvojrozměrných grafech a prvních 4 000 datových bodů pro každou řadu v prostorových grafech.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je možné v dvojrozměrných grafech použít více než 32 000 datových bodů na datovou řadu a v prostorových grafech více než 4 000 datových bodů na datovou řadu. Tato hodnota převyšuje omezení počtu datových bodů na řadu v aplikaci Excel 97–2003 a Excel 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte graf, u kterého je překročen limit datových bodů na řadu, a proveďte potřebné změny, aby byly datové body v tomto limitu.

Začátek stránky

Nepodporované funkce grafických objektů, objektů a ovládacích prvků ActiveX

Nepodporované funkce grafických objektů, objektů a ovládacích prvků ActiveX mohou způsobit následující problémy kompatibility a vést k významné ztrátě funkčnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

Všechny efekty použité u tohoto objektu budou odebrány. Jakýkoli text přetékající mimo hranice obrázku se zobrazí oříznutě.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 a Excel 2007 můžete použít zvláštní efekty (například průhledné stíny), které nejsou v Excelu 97–2003 podporované. Tyto zvláštní efekty se odeberou.

Pokud dále v aplikaci Excel 2010 a Excel 2007 vložíte do obrazce text, který je širší než tento obrazec, zobrazí se text přes hranice obrazce. V Excelu 97–2003 se takový text zkrátí. Pokud chcete předejít zkrácení textu, upravte velikost obrazce tak, aby se do něj text vešel.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte objekty se zvláštními efekty a podle potřeby tyto efekty odeberte.

Tento objekt již nebude možné upravit.

Význam:    Vložené objekty vytvořené v aplikaci Excel 2010 a Excel 2007 není možné upravit Excelu 97–2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte objekty obsahující text, který nebude možné upravit, a proveďte potřebné změny.

Neinicializované ovládací prvky ActiveX nelze převést na vybraný formát souborů. Pokud budete pokračovat, budou tyto ovládací prvky ztraceny.

Význam:    Pokud sešit obsahuje ovládací prvky ActiveX, které jsou považovány za nebezpečné pro inicializaci (Unsafe for Initialization – UFI), budou tyto ovládací prvky při uložení sešitu v některém z dřívějších formátů aplikace Excel ztraceny. Pravděpodobně budete chtít tyto ovládací prvky označit jako bezpečné pro inicializaci (Safe for Initialization – SFI)

Akce:    Pokud otevřete sešit obsahující neinicializované ovládací prvky ActiveX a u sešitu je nastavena vysoká úroveň zabezpečení, lze tyto ovládací prvky inicializovat až po jejich povolení pomocí panelu zpráv.

Nejméně jeden objekt v tomto sešitu (například obrazec, objekt WordArt nebo textové pole) povoluje přetečení textu za ohraničení objektu. Dřívější verze aplikace Excel tuto možnost nerozeznávají a přetékající text v nich bude skryt.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je možné textová pole zobrazit na jiných objektech (například obrazcích), přičemž text se zobrazí za hranicemi těchto objektů. V aplikaci Excel 2007 a Excel 97–2003 nebude text přetékající hranice objektu viditelný.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte textová pole obsahující text, který přetéká za hranice obrazce, proveďte potřebné změny, aby byl text uvnitř hranic obrazce, a pak vypněte možnost přetékání textu (klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, klikněte na příkaz Formát obrazce, kategorii Textové pole a zaškrtněte políčko Povolit přetékání textu přes obrazec).

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Tento sešit obsahuje textová pole s formátováním textu, které není k dispozici v dřívějších verzích aplikace Excel. Text v textových polí se v dřívějších verzích aplikace Excel zobrazí odlišně.

Význam:    V aplikaci Excel 2010 je možné na objektech (například obrazcích) použít textové pole s více než jedním sloupcem textu. V Excelu 97–2003 se tento text zobrazí, ale v odlišném formátu.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte textové pole s více než jedním sloupcem textu a proveďte potřebné změny, aby byl text zobrazen pouze v jednom sloupci (klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, klikněte na příkaz Formát obrazce, kategorii Textové pole a tlačítko Sloupce).

Začátek stránky

Nepodporované funkce vlastního nastavení

Nepodporované funkce vlastního nastavení mohou způsobit následující problémy kompatibility a vést k menší ztrátě přesnosti.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Tento sešit obsahuje vlastní panel nástrojů Rychlý přístup a vlastní části uživatelského rozhraní, které nejsou podporovány v dřívějších verzích aplikace Excel. Tyto vlastní funkce nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel k dispozici.

Význam:    Protože se Fluent systému Microsoft Office aplikace Excel 2010 a Excel 2007 velmi liší od nabídek a panelů nástrojů v Excelu 97–2003, nejsou v Excelu 97–2003 dostupné žádné úpravy panelu nástrojů Rychlý přístup provedené v aplikaci Excel 2010.

Akce:    V aplikaci Excel 97-2003 lze přidávat podobné vlastní příkazy na panely nástrojů a do nabídek.

Začátek stránky

Nepodporované funkce spolupráce

Nepodporované funkce spolupráce mohou způsobit následující problémy kompatibility a vést k menší ztrátě přesnosti.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Tento sešit je jen pro čtení a funkce sdíleného sešitu nebudou k dispozici, pokud bude tento sešit otevřen v dřívější verzi aplikace Excel pomocí převaděče souborů. Chcete-li uživatelům umožnit používat tento sešit jako sdílený v dřívějších verzích aplikace Excel, je nutné jej uložit ve formátu souborů dřívějších verzí.

Význam:    Sdílený sešit ve formátu souboru aplikace Excel 2010 není možné sdílet s osobami, které používají Excel 97–2003.

Akce:    Chcete-li sešit nadále sdílet s osobami, které používají aplikaci Excel 97–2003, a zajistit, aby byly v dřívějších verzích k dispozici všechny funkce sdíleného sešitu, uložte sdílený sešit ve formátu souboru aplikace Excel 97–2003 a pak s tímto sešitem pracujte v režimu kompatibility.

Další informace o řešení těchto problémů kompatibility naleznete v následujícím článku:

Začátek stránky

Převod sešitu do formátu souboru aplikace Excel 2010

Jestliže jste otevřeli sešit vytvořený v Excelu 97-2003 a v této dřívější verzi už s tímto sešitem nebude nikdo pracovat, můžete sešit převést na aktuální formát souboru aplikace Excel 2010. Po převodu na aktuální formát souboru má uživatel přístup ke všem novým a vylepšeným funkcím, které aplikace Excel 2010 nabízí, a obvykle se velikost souboru zmenší.

Při převodu sešitu můžete postupovat následujícími způsoby:

 • Převod sešitu na aktuální formát souboru:    Při převodu je sešit nahrazen kopií sešitu v aktuálním formátu (XLSX nebo XLSM). Sešit v původním formátu již není po převodu k dispozici.

  Chcete-li převést sešit na aktuální formát souboru, postupujte takto:

  1. Otevřete sešit, který chcete převést na aktuální formát souboru.

   Poznámka:    Sešit je otevřen v režimu kompatibility.

  2. Na kartě Soubor klikněte na položku Informace a potom v části Režim kompatibility klikněte na tlačítko Převést.

  3. Pokud se zobrazí zpráva o převedení sešitu, klikněte na tlačítko OK.

   Tip:    Nechcete-li, aby se zpráva o převedení sešitu zobrazovala, zaškrtněte políčko Již příště nezobrazovat dotaz na převedení sešitů.

  4. Chcete-li pracovat s aktuálním formátem souboru, kliknutím na tlačítko Ano sešit zavřete a znovu otevřete.

 • Uložení sešitu v aktuálním formátu souboru:    Pokud chcete zachovat kopii sešitu v původním formátu, sešit nepřevádějte, ale uložte jej v formátu aplikace Excel 2010 (XLSX).

  Chcete-li uložit sešit v aktuálním formátu souboru, postupujte takto:

  1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Uložit jako.

  2. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu nebo použije navržený název.

  3. V seznamu Uložit jako typ proveďte některou z následujících akcí:

   • Pokud chcete sešit uložit v aktuálním formátu sešitu aplikace Excel, klikněte na formát XLSX.

   • Chcete-li soubor uložit v novém binárním formátu, klikněte na formát XLSB.

   • Chcete-li sešit uložit jako šablonu, klikněte na formát XLTX.

   • Pokud sešit obsahuje makra, která chcete zachovat, klikněte na formát XLSM.

   • Jestliže sešit obsahuje makra, která chcete zachovat, a chcete sešit uložit jako šablonu, klikněte na formát XLTM.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Funkce aplikace Excel 2007 a Excel 97-2003, které nejsou podporované v aplikaci Excel 2010

Pokud v aplikaci Excel 2010 otevřete sešit, který byl vytvořený v Excelu 97-2003, nebudou některé funkce starší verze Excelu v sešitu podporované. Nepodporované funkce byly buď nahrazené novými funkcemi, nebo byly odebrané, protože se používaly jen zřídka.

Tip:    V případě, že funkce nejsou k dispozici na pásu karet, ale jsou v aplikaci Excel 2010 stále dostupné, můžete je přidat na panel nástrojů Rychlý přístup nebo na pás karet.

Následující funkce aplikace Excel 97–2003 se mohou chovat odlišně, mohly být odebrány nebo nejsou k dispozici na pásu karet.

Nepodporované funkce listu

V aplikaci Excel 97-2003

V aplikaci Excel 2010

Pomocí funkce Automatický formát je možné použít jeden z několika automatických formátů a rychle tak naformátovat oblast dat.

Galerie stylů pro tabulky, buňky a kontingenční tabulky poskytují sadu profesionálních formátů, které lze rychle použít. Můžete vybírat z mnoha předdefinovaných stylů nebo podle potřeby vytvořit vlastní styly. Styly nahrazují funkci Automatický formát jako nejjednodušší způsob použití formátování u oblasti buněk.

Přesto můžete nadále používat také příkaz Automatický formát, ale je nutné jej nejprve přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky

Nepodporované funkce tabulky

V aplikaci Excel 97-2003

V aplikaci Excel 2010

Můžete vytvořit Seznam Excelu, který usnadňuje správu a analýzu skupin souvisejících dat na listu.

Seznamy aplikace Excel se nyní označují jako tabulky aplikace Excel, aby tato funkce odpovídala jiným aplikacím systému Microsoft Office, jako jsou aplikace Word a PowerPoint.

Pomocí řádku vložení (zvláštní řádek v seznamech aplikace Excel) můžete rychle přidat nový řádek dat na konec seznamu.

Řádek vložení již není k dispozici. Chcete-li do tabulky přidat nové řádky, stiskněte klávesu TAB nebo zadejte či vložte data, která chcete zahrnout, přímo pod tabulku. Můžete také vložit řádky pro umístění dalších řádků dat.

Můžete definovat názvy pro seznamy.

Při vytvoření tabulky je současně pro danou oblast vytvořen definovaný název. Tento název lze použít pro odkazování na tabulku ve vzorcích, které využívají novou funkci strukturovaného odkazování.

Názvy, které se používají pro seznamy v předchozích verzích Excelu, nemusejí splňovat požadavky na názvy oblastí v aplikaci Excel 2010, a proto je není možné použít pro odkazování na tabulku ve vzorcích využívajících novou funkci strukturovaného odkazování. Pokud chcete použít názvy tabulek ve strukturovaných odkazech, je nutné definované názvy změnit.

Excelový seznam můžete publikovat na webu služby Windows SharePoint Services a potom se k publikovanému seznamu na sharepointovém webu připojovat, aby data v seznamu zůstávala mezi Excelem a SharePointem synchronizovaná.

Obousměrná synchronizace mezi tabulkami aplikace Excel a seznamy služby SharePoint již není podporována. Po exportu dat tabulky do seznamu služby SharePoint můžete k datům v seznamu služby SharePoint vytvořit pouze jednosměrné připojení.

Při jednosměrném připojení k datům v sharepointovém seznamu je možné změny provedené v datech v sharepointovém seznamu přenést do aplikace Excel 2010. Při aktualizaci dat tabulky v aplikaci Excel 2010 přepíší nejnovější data z sharepointového webu data tabulky na listu, a to včetně změn, které jste případně v datech tabulky provedli. V aplikaci Excel 2010 už není možné aktualizovat sharepointový seznam změnami provedenými v datech excelové tabulky poté, co byla exportovaná.

Pokud chcete zachovat obousměrné připojení, je třeba sešit ponechat ve formátu souboru Excelu 97-2003 namísto jeho převodu do formátu souboru aplikace Excel 2010.

Další informace o nahrazení nebo řešení problémů spojených s nepodporovanou funkcí naleznete v následujících článcích:

Začátek stránky

Nepodporované funkce pro vzorce

V aplikaci Excel 97-2003

V aplikaci Excel 2010

Odkazy na celé řádky nebo sloupce použité v sešitu umožňují zahrnout data v buňkách, které se nacházejí v rámci celého řádku nebo sloupce v aplikaci Excel 97-2003.

Odkazy na celé řádky nebo sloupce berou automaticky v úvahu buňky v mřížce aplikace Excel 2010, která je větší velikosti. To znamená, že odkaz =A:A se ve starších verzích Excelu vztahuje na buňky A1:A65536, avšak ve formátu souboru Excel 2010 na buňky A1:A1048576.

V případě převodu sešitu ze starší verze Excelu do formátu souboru aplikace Excel 2010 může dojít k potížím, pokud se v daném sešitu používají odkazy na celé řádky nebo sloupce a do buněk přesahujících maximální počet řádků nebo sloupců ve starší verzi Excelu byla zadaná data, která se neměla do odkazů zahrnout.

Pokud byly kromě toho v odkazu použity určité funkce, které zjišťují počet buněk, řádků nebo sloupců (například COUNTBLANK, ŘÁDKY a SLOUPEC), a tyto funkce odkazovaly na celé řádky nebo sloupce, mohou vrátit neočekávané výsledky.

V aplikaci Excel 97-2003 mohou být definovány a použity ve vzorcích určité názvy používající kombinaci písmen a čísel (například USA1, FOO100 a MGR4), protože nejsou v konfliktu s odkazy na buňky.

Vzhledem k novému počtu sloupců (16 384) v aplikaci Excel 2010 končí nyní jejich rozsah až u sloupce XFD. To znamená, že určité názvy (jako USA1, FOO100 a MGR4), které mohly být definované v předchozích verzích Excelu, budou v aplikaci Excel 2010 v konfliktu s platnými odkazy na buňky. Aplikace Excel 2010 si i pro interní použití vyhrazuje názvy začínající znaky XL.

Pokud jsou při převodu sešitu z dřívější verze Excelu do formátu souboru aplikace Excel 2010 nalezeny nekompatibilní názvy, budete na tento konflikt upozornění. Pro odlišení těchto nekompatibilních názvů od odkazů na buňky se jako jejich předpona automaticky přidá znak podtržení (_).

Externí odkazy a funkce v sešitu, které přijímají řetězcové odkazy (například NEPŘÍMÝ.ODKAZ), aktualizovány nebudou – tyto odkazy a funkce je třeba změnit ručně.

Aplikace Excel 2010 rovněž nezmění definované názvy, na které se odkazuje prostřednictvím kódu jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Kód jazyka VBA odkazující na nekompatibilní názvy nebude fungovat a je třeba jej aktualizovat.

Začátek stránky

Nepodporované funkce pro práci s grafy

V aplikaci Excel 97-2003

V aplikaci Excel 2010

Vytvořit graf

Graf vytvoříte kliknutím na požadovaný typ grafu na pásu karet (karta Vložení, skupina Grafy). Jakmile graf vytvoříte, můžete jej upravovat a formátovat pomocí Nástrojů grafu.

Můžete změnit velikost více grafů najednou.

Velikost každého grafu je nutné změnit samostatně.

Je-li vybrán existující list s grafem, který obsahuje data, můžete stisknout klávesu F11, čímž vytvoříte list s grafem se stejnými daty.

Listy s grafem, které obsahují data, již nelze duplikovat stisknutím klávesy F11.

Stisknutím klávesy F11 v případě, že je vybrán existující list s grafem obsahující data, vytvoříte nový list s grafem bez dat.

Otočení prostorového grafu můžete změnit pomocí myši.

Pro změnu otočení u prostorového grafu nelze použít myš.

Otočení prostorového grafu můžete změnit pouze zadáním nastavení v kategorii Otočení v prostoru v dialogovém okně Formát oblasti grafu.

U prvků grafu můžete použít vzorkové výplně.

Namísto vzorkových výplní můžete u prvků grafu použít obrázkové a texturové výplně.

Grafy se vzorkovými výplněmi vytvořené ve starší verzi Excelu se při otevření v aplikaci Excel 2010 zobrazí stejně, avšak vzorkové výplně není možné použít u dalších prvků grafu.

Pomocí příkazu Velikost podle okna můžete nastavit automatickou změnu velikosti grafů umístěných na listech s grafem při změně velikosti okna.

Namísto příkazu Velikost podle okna můžete podobných výsledků dosáhnout pomocí příkazu Přejít na výběr.

V okamžiku, kdy kliknete na libovolné místo v grafu a začnete psát, se automaticky vytvoří textové pole.

Textové pole nelze vytvořit kliknutím na libovolné místo v grafu a zahájením psaní.

Chcete-li do grafu přidat textové pole, použijte příkaz Vložit textové pole.

Kopírovaný graf je ve výchozím nastavení vložen jako obrázek do dokumentu aplikace Word nebo prezentace aplikace PowerPoint.

Kopírovaný graf je ve výchozím nastavení vložený do dokumentu aplikace Word 2010 nebo do prezentace aplikace PowerPoint 2010 jako objekt, který je propojený s daným excelovým grafem.

Způsob vložení zkopírovaného grafu můžete změnit kliknutím na tlačítko Možnosti vložení, které se zobrazí při vložení grafu, a následným vložením grafu jako obrázku nebo celého sešitu.

Tabulku aplikace Word můžete použít jako data pro nový graf.

Tabulku v aplikaci Word 2010 není možné použít jako data pro nový graf.

Při vytváření grafu v aplikaci Word 2010 se namísto dat ve vybrané wordové tabulce zobrazí list s ukázkovými daty. Pro vykreslení dat wordové tabulky do nového grafu je nutné jejich zkopírováním do listu nahradit stávající ukázková data.

Velikost vytištěného grafu a možnosti měřítka můžete zadat na kartě Graf dialogového okna Vzhled stránky. Karta Graf je k dispozici pouze v případě, že je graf vybraný (nabídka Soubor, příkaz Vzhled stránky).

Velikost vytištěného grafu a možnosti měřítka již nejsou k dispozici na kartě Graf dialogového okna Vzhled stránky. Karta Graf je k dispozici pouze v případě, že je graf vybraný (karta Rozložení stránky, skupina Vzhled stránky, ikona pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka ).

Data je možné do grafu přidat tak, že je vyberete v listu a přetáhnete do grafu.

Již nelze přetahovat data z listu do grafu.

Pro přidání dat do grafu můžete použít jiné metody.

Je možné přetahovat Datové body v grafu a měnit tím jejich zdrojové hodnoty v listu.

Přetahování datových bodů s cílem změnit zdrojové hodnoty v listu již není podporováno.

Obrazce jsou nakreslené ve formátu, který se liší od formátu používaného v aplikaci Excel 2010.

Obrazce nakreslené v předchozích verzích Excelu není možné seskupit s obrazci vytvořenými v aplikaci Excel 2010, a to ani v případě, že jsou upgradované na aktuální verzi. Obrazce vytvořené v různých verzích Excelu není možné vybrat současně. Obrazce, které jsou vytvořené v jiných verzích Excelu, se nacházejí ve vrstvě nad aktuálními obrazci.

Grafy se v tomto obrazcům velmi podobají: grafy vytvořené v aplikaci Excel 2010 není možné umístit do vrstvy nad listy dialogu vytvořené ve starších verzích Excelu a grafy, které se nacházejí ve vrstvě pod těmito listy, není možné zobrazit.

Chcete-li vybrat aktuální grafy, použijte pole pro výběr prvků grafu (Nástroje grafu, karta Formát, skupina Aktuální výběr).

Chcete-li vybrat skryté grafy nebo obrazce, které byly vytvořeny v dřívější verzi aplikace Excel, je třeba nejprve přidat příkaz Vybrat více objektů na panel nástrojů Rychlý přístup nebo do vlastní skupiny na pásu karet.

Další informace o nahrazení nebo řešení problémů spojených s nepodporovanou funkcí naleznete v následujícím článku:

Začátek stránky

Nepodporované funkce kontingenční tabulky

V aplikaci Excel 97-2003

V aplikaci Excel 2010

Můžete definovat názvy pro sestavy kontingenční tabulky.

Názvy používané pro sestavy kontingenční tabulky v předchozích verzích Excelu nemusejí splňovat požadavky na názvy oblastí v aplikaci Excel 2010, a proto je není možné použít pro odkazování na tabulku ve vzorcích využívajících novou funkci strukturovaného odkazování. Pokud chcete použít názvy sestav kontingenčních tabulek ve strukturovaných odkazech, je nutné definované názvy změnit.

Ve výchozím nastavení se počítaní členové definovaní v datových krychlích OLAP v sestavách kontingenčních tabulek zobrazují.

Počítaní členové definovaní v datových krychlích OLAP se již v sestavách kontingenční tabulky ve výchozím nastavení nezobrazují, ale počítané míry (počítaní členové v dimenzi Míry) se ve výchozím nastavení zobrazují.

Počítané členy můžete zobrazit výběrem možnosti Zobrazit počítané členy ze serveru OLAP na kartě Zobrazení v dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky (Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti, skupina Kontingenční tabulka, Možnosti).

K podpoře sestav kontingenčních tabulek OLAP se používají verze služby Microsoft SQL Server Analysis Services starší než SQL Server 2005 Analysis Services.

Nové možnosti filtrování v sestavách kontingenčních tabulek OLAP vyžadují podporu dílčích výběrů na serveru OLAP. Služby SQL Server 2005 Analysis Services a SQL Server 2008 Analysis Services dílčí výběry podporují, takže jsou k dispozici všechny možnosti filtrování.

Pokud převedete sešit z předchozí verze Excelu do formátu souboru aplikace Excel 2010, budou v sestavách kontingenčních tabulek aplikace Excel 2010 k dispozici pouze možnosti filtrování, které jsou dostupné v sestavách kontingenčních tabulek Excelu 2003, protože starší verze služby SQL Server Analysis Services nepodporují dílčí výběry.

Pomocí Průvodce vytvořením datové krychle OLAP můžete vytvářet soubory datových krychlí OLAP ze zdrojů relačních dat. Tato funkce umožňuje dodat relačním datům hierarchickou datovou strukturu, aby je bylo možné zobrazit v kontingenčních tabulkách a uložit v samostatném souboru.

Průvodce vytvořením datové krychle OLAP již není k dispozici. Pokud chcete vytvořit kontingenční tabulky založené na relačních datech, můžete se k nim připojit přímo nebo je můžete importovat do sešitu aplikace Excel.

Pomocí Průvodce kontingenční tabulkou můžete vytvořit sestavu kontingenční tabulky a pomocí Průvodce kontingenčním grafem můžete vytvořit sestavu kontingenčního grafu.

Průvodce kontingenční tabulkou a Průvodce kontingenčním grafem nejsou na pásu karet v rozhraní Fluent Office k dispozici. Místo nich můžete pomocí příkazů Vložit kontingenční tabulku a Vložit kontingenční graf vytvořit sestavu kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu v jediném kroku (karta Vložení, skupina Tabulky, tlačítko Kontingenční tabulka).

Přesto můžete Průvodce kontingenční tabulkou a Průvodce kontingenčním grafem používat, přidáte-li je do panelu nástrojů Rychlý přístup nebo do vlastní skupiny na pásu karet. Některé dobře známé funkce jsou k dispozici, pouze pokud používáte průvodce, například stránková pole definovaná na serveru, možnost pro optimalizaci paměti, schopnost výslovně vytvořit sestavu kontingenční tabulku na základě jiné sestavy kontingenční tabulky a více oblastí sloučení.

Vlastní popisky a formátování položek se po sbalení polí ztratí.

Sestavy kontingenční tabulky zachovávají vlastní úpravy položek (například vlastní popisky a formátování položek), i když tyto položky nejsou v sestavě kontingenční tabulky dočasně zobrazeny.

V případě převodu sešitu ze starší verze Excelu do formátu souboru aplikace Excel 2010 se vlastní popisky a formátování položek při sbalení polí trvale použijí. Vlastní popisky jsou v sešitu vždy k dispozici, a to i v případě, že jsou pole ze sestav kontingenčních tabulek odebraná a později znovu přidaná.

Další informace o nahrazení nebo řešení problémů spojených s nepodporovanou funkcí naleznete v následujících článcích:

Začátek stránky

Nepodporované funkce pro vývojáře

V aplikaci Excel 97-2003

V aplikaci Excel 2010

Program Microsoft Script Editor je k dispozici v nabídce Nástroje (Nástroje, Makro, Microsoft Script Editor) a můžete jej používat pro úpravu souborů ve formátu HTML.

Integrace s programem Microsoft Script Editor byla z Microsoft Office 2010 odebraná, což znamená, že součásti pro ladění skriptů už nejsou v aplikaci Excel 2010 k dispozici. Microsoft Script Editor se však pořád s Office 2010 instaluje a můžete ho používat jako samostatnou aplikaci pro úpravu souborů ve formátu HTML.

Začátek stránky

Nepodporované formáty souborů

Z aplikace Office 2010 byla odebraná podpora následujících formátů souborů. Sešity nebudete moci v těchto formátech souborů otevírat nebo ukládat.

Formáty souborů nepodporované v aplikaci Excel 2010

WK1, ALL (1-2-3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3, japonština) (WJ1)

WJ3 (1-2-3, japonština) (WJ3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works, japonština) (WKS)

WK3, FM3 (1-2-3)

WK1, FMT (1-2-3)

WJ2 (1-2-3, japonština) (WJ2)

WJ3, FJ3 (1-2-3, japonština) (WJ3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Graf aplikace Microsoft Excel (XLC)

Podpora pro následující formáty souborů se změnila.

Formát souboru

V aplikaci Excel 2010

Webová stránka (HTM, HTML)

Aplikace Office 2010 už do tohoto formátu souboru neukládá informace o funkcích specifických pro Excel. Soubor v tomto formátu můžete otevřít, přičemž se zachovají všechny funkce specifické pro Excel, které byly vytvořené v dřívější verzi Excelu. Takový soubor (nebo libovolný jiný sešit) však můžete v tomto formátu souboru uložit pouze pro účely publikování.

Webová stránka tvořená jedním souborem (MHT, MHTML)

Aplikace Office 2010 už do tohoto formátu souboru neukládá informace o funkcích specifických pro Excel. Soubor v tomto formátu můžete otevřít, přičemž se zachovají všechny funkce specifické pro Excel, které byly vytvořené v dřívější verzi Excelu. Takový soubor (nebo libovolný jiný sešit) však můžete v tomto formátu souboru uložit pouze pro účely publikování.

Začátek stránky

Kontrola kompatibility sešitu aplikace Excel 2010 s dřívějšími verzemi Excelu

Pokud se chcete ujistit, že v sešitu aplikace Excel 2010 nedochází k problémům s kompatibilitou, které způsobují v předchozích verzích Excelu významné ztráty funkčnosti nebo menší ztráty přesnosti, spusťte kontrolu kompatibility. Při kontrole kompatibility se zjišťují problémy s kompatibilitou a je usnadněné vytváření sestavy, aby bylo možné tyto problémy řešit.

Důležité:    Pokud pracujete v režimu kompatibility se sešitem, který není v novém formátu aplikace Excel 2010 založeném na jazyce XML (XLSX) nebo v binárním formátu (XLSB), ale je ve formátu souboru Excelu 97-2003 (XLS), spustí se kontrola kompatibility automaticky při každém uložení sešitu.

 1. V aplikaci Excel 2010 otevřete sešit, u kterého chcete zkontrolovat kompatibilitu.

 2. Na kartě Soubor klikněte na položku Informace.

 3. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat problémy a potom na položku Kontrola kompatibility.

  Dialogové okno Kontrola kompatibility

 4. Chcete-li kontrolovat kompatibilitu při každém uložení sešitu, zaškrtněte políčko Zkontrolovat kompatibilitu při uložení tohoto sešitu.

 5. Chcete-li vytvořit samostatný list se sestavou všech problémů uvedených v poli Souhrn, klikněte na tlačítko Kopírovat do nového listu.

  Tip:    Pokud jsou k dispozici, můžete kliknout na tlačítko Najít a vyhledat problémy na listu, nebo kliknout na tlačítko Opravit a vyřešit jednoduché problémy. Další informace potřebné k řešení složitějších problémů získáte kliknutím na tlačítko Nápověda.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×