Použití aplikace Excel 2003 a dřívějších verzí aplikace Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po instalaci aplikace Microsoft Office Excel 2007 vás bude pravděpodobně zajímat, jakým způsobem můžete pracovat se sešity vytvořenými v předchozích verzích aplikace Excel, jakým způsobem lze tyto sešity zpřístupnit uživatelům, kteří nemají nainstalovanou aktuální verzi aplikace Excel, a jaký vliv mají rozdíly mezi jednotlivými verzemi na způsob práce s aplikací.

Za účelem zajištění zpětné kompatibility a spolupráce se staršími verzemi aplikace Microsoft Office Excel (Excel 97-2003) lze použít některý z několika způsobů používání sešitů v různých verzích aplikace Excel. Aplikace Office Excel 2007 umožňuje otevřít sešit vytvořený ve starší verzi aplikace Excel a pracovat s ním v režimu kompatibility. Soubor tak zůstane ve formátu, který lze potom znovu snadno otevřít v dřívější verzi. Také sešit aplikace Excel 2007 lze pomocí stažených převaděčů otevřít v dřívější verzi aplikace Excel.

Pokud se rozhodnete převést sešit na aktuální formát souboru, můžete vždy ověřit kompatibilitu převedeného sešitu s dřívějšími verzemi aplikace Excel, aby bylo možné provádět potřebné změny a zabránit případné ztrátě dat nebo přesnosti při otevření daného sešitu v dřívější verzi aplikace Excel.

V tomto článku:

Práce v režimu kompatibility v aplikaci Excel 2007

Použití převaděčů souborů v dřívějších verzích aplikace Excel při otevření sešitu aplikace Excel 2007

Převod sešitu na formát souboru aplikace Excel 2007

Kontrola kompatibility sešitu aplikace Excel 2007 s dřívějšími verzemi aplikace Excel

Práce v režimu kompatibility v aplikaci Excel 2007

Otevřete-li v aplikaci Excel 2007 sešit vytvořený v předchozí verzi, bude automaticky otevřen v režimu kompatibility a v Záhlaví aplikace Excel bude vedle jeho názvu uvedeno v hranatých závorkách Režim kompatibility. V režimu kompatibility nejsou při otevření sešitu k dispozici žádné nové nebo vylepšené funkce aplikace Excel 2007, aby při otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel nedošlo ke ztrátě dat a přesnosti. Sešit také není uložen v aktuálním formátu založeném na jazyku XML (XLSX), ale v binárním formátu souboru aplikace Excel 97-2003 (XLS), který lze v dřívějších verzích aplikace Excel snadno otevřít.

Na rozdíl od jiných aplikací sady Microsoft Office 2007, například aplikace Microsoft Office Word 2007 nelze režim kompatibility v aplikaci Excel ručně zapnout a při práci se sešitem v režimu kompatibility nelze použít žádnou novou funkci.

Pokud již nechcete pracovat v režimu kompatibility, můžete provést převod sešitu na aktuální formát souboru. Další informace naleznete v části Převod sešitu na formát souboru aplikace Excel 2007.

Začátek stránky

Použití převaděčů souborů v dřívějších verzích aplikace Excel při otevření sešitu aplikace Excel 2007

Na webu služby Microsoft Office Online jsou k dispozici určité aktualizace a převaděče souborů, pomocí kterých lze otevřít sešit aplikace Excel 2007 v dřívějších verzích aplikace Excel (Excel 97-2003). Pokud jste tyto aktualizace a převaděče dosud nenainstalovali, budete k tomu při otevření sešitu aplikace Excel 2007 pravděpodobně vyzváni.

Po instalaci aktualizací a převaděčů lze všechny sešity aplikace Excel 2007 otevřít a můžete je upravovat a ukládat, aniž by bylo nutné upgradovat používanou verzi aplikace Excel na aplikaci Excel 2007. Funkce a formátování charakteristické pro aplikaci Excel 2007 pravděpodobně nebudou v dřívější verzi aplikace Excel zobrazeny, ale budou k dispozici, jestliže sešit uložíte a znovu otevřete v aplikaci Excel 2007. Další informace o funkcích a formátováních, které nejsou zobrazeny naleznete v tématu Funkce aplikace Office Excel 2007, které nejsou podporovány ve starších verzích aplikace Excel.

Stažení a použití převaděčů souborů

 1. Na počítači, který má dřívější verzi aplikace Excel nainstalovali stáhněte si sadu Microsoft Office Compatibility Pack 2007 Office Word, Excel a PowerPoint formáty souborů z webu Stažení Microsoft Office webu a nainstalujte aktualizace a převaděče potřebné k otevření sešitů Excel 2007.

 2. V dřívější verzi aplikace Excel (Excel 97-2003) otevřete sešit aplikace Excel 2007.

Začátek stránky

Převod sešitu na formát souboru aplikace Excel 2007

Jestliže jste otevřeli sešit vytvořený v dřívější verzi aplikace Excel a v dřívější verzi již s tímto sešitem nebude nikdo pracovat, můžete jej převést na aktuální formát souboru aplikace Excel 2007. Při převodu na aktuální formát souboru má uživatel přístup ke všem novým a vylepšeným funkcím, které aplikace Excel 2007 nabízí, a dojde ke zmenšení velikosti souboru.

Při převodu sešitu můžete postupovat následujícími způsoby:

 • Převod sešitu do aktuálního formátu souboru:    Při převodu je sešit nahrazen kopií sešitu v aktuálním formátu souboru (XLSX nebo XLSM). Sešit v původním formátu již nebude po převodu k dispozici.

 • Uložení sešitu v aktuálním formátu souboru    Pokud chcete uchovat kopii sešitu v původním formátu souboru, nikoli převedení sešitu, je vhodné uložit sešit v aktuálním formátu souboru (.xlsx). Další informace najdete v tématu uložení sešitu v jiném formátu souboru.

Převod sešitu na aktuální formát souboru

 1. Otevřete sešit, který chcete převést na aktuální formát souboru.

  Poznámka : Sešit je otevřen v režimu kompatibility.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a klikněte na Převést.

 3. Pokud se zobrazí zpráva o převedení sešitu, klepněte na tlačítko OK.

  Tip : Nechcete-li, aby se zpráva o převedení sešitu zobrazovala, zaškrtněte políčko Již příště nezobrazovat dotaz na převedení sešitů.

 4. Chcete-li pracovat s aktuálním formátem souboru, klepnutím na tlačítko Ano sešit zavřete a znovu otevřete.

Začátek stránky

Kontrola kompatibility sešitu aplikace Excel 2007 s dřívějšími verzemi aplikace Excel

Chcete-li se ujistit, že v sešitu aplikace Excel 2007 nedochází k problémům s kompatibilitou, které způsobují v předchozích verzích aplikace Excel významné ztráty funkčnosti nebo menší ztráty přesnosti, spusťte kontrolu kompatibility. Při kontrole kompatibility jsou zjišťovány problémy s kompatibilitou a je usnadněno vytváření sestavy, aby bylo možné tyto problémy řešit.

Důležité : Pracujete-li v režimu kompatibility se sešitem, který není v novém formátu aplikace Excel 2007 založeném na jazyce XML (XLSX) nebo v binárním formátu (XLSB), ale je ve formátu souboru aplikace Excel 97-2003 (XLS), je kontrola kompatibility automaticky spuštěna při každém uložení sešitu.

 1. V aplikaci Excel 2007 otevřete sešit, u kterého chcete zkontrolovat kompatibilitu.

 2. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na příkaz Připravit a potom na možnost Spustit kontrolu kompatibility.

 3. Chcete-li kontrolovat kompatibilitu při každém uložení sešitu, zaškrtněte políčko Zkontrolovat kompatibilitu při uložení tohoto sešitu.

 4. Chcete-li vytvořit samostatný list se sestavou všech problémů uvedených v poli Souhrn, klepněte na tlačítko Kopírovat do nového listu.

  Tip : Pokud je k dispozici tlačítko Opravit, můžete je použít k vyřešení jednoduchých problémů. Další informace potřebné k řešení složitějších problémů získáte klepnutím na tlačítko Nápověda.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×