Použití aplikace Access nebo Excel ke správě dat

Automatizované tabulkové editory, jako Microsoft Office Excel 2007, obsahují rozsáhlé možnosti výpočtů a vytváření grafů za účelem vizualizace a práce s tabulkovými daty. Mohou být také užitečné pro ukládání seznamů informací, například seznamů adresátů nebo skladových zásob. Jak se však požadavky seznamu stávají postupem času čím dál složitější, může být obtížné udržovat data v tabulkovém editoru. Aplikace s Relační databáze, například Microsoft Office Access 2007, je pro vytváření složitých seznamů a práci s nimi vhodnější a má k dispozici výkonnější nástroje pro zadávání, organizování, údržbu a načítání dat.

Správné rozhodnutí má zásadní důležitost, pokud chcete s informacemi pracovat a aktualizovat je s maximálním výkonem a přesností. Po přečtení tohoto článku byste se měli umět rozhodnout na základě informací, jak zvolit aplikaci, která bude nejlépe pracovat s vašimi daty, a jak tato data chránit.

Co chcete udělat?

Principy rozdílů mezi aplikacemi Access a Excel

Rozhodnutí, kterou aplikaci používat

Ochrana dat v aplikaci Access a Excel

Principy rozdílů mezi aplikacemi Access a Excel

Aplikace Office Access 2007 a Office Excel 2007 jsou si do značné míry podobné. V každé z nich můžete:

 • řadit a filtrovat data výkonnými dotazy,

 • získat požadované informace komplexními výpočty,

 • pracovat s daty interaktivně pomocí zobrazení kontingenční tabulky a grafu,

 • vytvářet sestavy dat a zobrazovat tyto sestavy ve více formátech,

 • snadno přidávat, měnit a odstraňovat data a pohybovat se v nich pomocí formulářů,

 • vytvořit hromadnou korespondenci aplikace Microsoft Office Word 2007, například pro hromadné vytváření adresních štítků, 

 • připojit se k externím datům a zobrazit a upravit tato data či na ně zadat dotazy bez nutnosti je importovat,

 • vytvořit webové stránky a zobrazit data ve formátu jen pro čtení nebo s nimi pracovat v aktualizovatelném formátu,

 • importovat data z externích databází (například Access nebo Microsoft SQL Server) a jiných typů souborů (TXT nebo HTM).

Obě aplikace organizují data do sloupců (také nazývaných Pole), v nichž je uložen určitý typ informací, také zvaných Datový typ pole. V horní části sloupce se první buňka používá jako popisek sloupce. Jeden rozdíl v terminologii je ten, že řádku v aplikaci Excel odpovídá v aplikaci Access záznam.

Jako příklad můžete pomocí aplikace Excel vytvořit seznam zaměstnanců. Bude v něm pět sloupců pro čísla ID, jména, příjmení, telefonní čísla do práce a data přijetí. Řádek buněk úplně nahoře v každém sloupci obsahuje textové popisky dat.

Excel však není systém pro správu databází. Jde o tabulkový software, který ukládá jednotky informací v řádcích a sloupcích buněk nazývaných listy. Naproti tomu aplikace Access ukládá data do Tabulka, které vypadají stejně jako listy – ale tabulky jsou navrženy pro složité dotazy ve vztahu k datům uloženým v jiných tabulkách a umístěních a dokonce v polích v jiných tabulkách.

Tedy přestože obě aplikace jsou vhodné pro správu dat, každá má jasné výhody – podle typu spravovaných dat a zamýšlené činnosti s daty.

Začátek stránky

Rozhodnutí, kterou aplikaci používat

Chcete-li se rozhodnout, která aplikace je pro ukládání dat lepší, položte si následující otázku: Jsou data relační nebo ne? Pokud data můžete uložit do jedné tabulky nebo listu, měli byste udělat právě to. Data obsažená na jedné stránce nebo jednom listu se nazývají plochá nebo nerelační data. Předchozí příklad se zaměstnanci je vhodný případ. Příjmení zaměstnance byste neuložili do jiné tabulky, než ve které je jeho jméno. Data v každém sloupci tabulky popisují stejný objekt: zaměstnance.

Pokud naproti tomu tabulka nebo list se zaměstnanci obsahuje řadu podobně pojmenovaných sloupců, například Počítač1, Počítač2 a Počítač3, je to znak toho, že data jsou relační a je třeba je uložit ve více tabulkách. K tomuto účelu potřebujete aplikaci s relačními databázemi, jako je Access. V relační databázi každá tabulka v základu obsahuje informace o jednom typu dat (například zaměstnanci, počítače, události, produkty nebo objednávky). Pokud vyžadujete relační databázi, je to znamením Relace 1:N v datech. Jestliže například používáte databázi s objednávkami zákazníků, bude jedna tabulka obsahovat jména a jiná objednávky. Nezapomeňte, že jeden zákazník může vlastnit více objednávek. Následně můžete používat jinou tabulku pro podrobnosti objednávek, protože každá objednávka může vlastnit více řádkových položek. Relační data se kvůli své potřebě více relačních tabulek nejlépe ukládají v aplikaci Access.

Další informace o relačních datech získáte po klepnutí na odkaz v části Viz také o základních informacích o navrhování databází.

Mezi velikostí dat a obtížností jejich správy je přímý vzájemný vztah. Čím víc dat máte, tím víc získáte, pokud je uložíte ve více tabulkách aplikace Access. Správu dat a jejich přesnost pomáhají v aplikaci Access i Excel zajišťovat jedinečné identifikátory. V aplikaci Access jedinečně identifikuje každý záznam Primární klíč (označovaný ikonou ve tvaru klíče, která se zobrazuje v návrhovém zobrazení tabulky). V aplikaci Excel je každý řádek očíslován a každý sloupec označen písmenem, takže na každou buňku nebo rozsah buněk existuje jedinečný odkaz, například B5.

Jedinečné identifikátory pomáhají zachovat integritu dat a zajišťují, aby žádné dva řádky (nebo záznamy) neobsahovaly úplně stejná data. Představují také nejrychlejší způsob načtení dat při hledání nebo řazení.

Kdy použít aplikaci Access

Aplikaci Access používejte v těchto případech:

 • Vyžadujete k uložení dat relační databázi (více tabulek).

 • Možná v budoucnu budete chtít přidat další tabulky k původně ploché neboli nerelační sadě dat.

  Pokud například chcete sledovat informace o zákaznících, například jméno a příjmení, adresy a telefonní čísla, ale tyto informace se mohou rozrůst o akce zákazníků, například objednávky – doporučujeme zvážit uložení dat v aplikaci Access.

 • Uchováváte velké množství dat (tisíce položek).

  Jestliže například pracujete ve velké firmě a máte za úkol ukládat informace o zaměstnancích, měli byste použít aplikaci Access.

 • Uchováváte většinou textová data.

 • Opíráte se o několik externích databází, z nichž čerpáte a analyzujete potřebná data.

  Pokud například potřebujete pravidelně importovat nebo exportovat data z databází aplikace Access, bylo by zřejmě nejlepší pracovat v aplikaci Access a maximalizovat tak kompatibilitu.

 • Potřebujete zachovat konstantní připojení k velké externí databázi, například k databázi vytvořené pomocí serveru Microsoft SQL Server.

 • Chcete spouštět složité dotazy.

  Jestliže například pracujete pro velkou firmu, která přijímá objednávky zákazníků, mohli byste potřebovat vyhledávat jména zákazníků uložená v databázi serveru SQL Server a mezitím přijímat nové objednávky zákazníků v aplikaci Access. Připojení k databázi serveru SQL Server můžete zachovat z tabulkového zobrazení v aplikaci Access. Pokud přidáte nebo vyhledáte jméno zákazníka, pracujete s databází serveru SQL Server, ale detaily právě zadané nové objednávky jsou uloženy místně v tabulkách aplikace Access.

 • S databází potřebuje pracovat velký počet osob a chcete velmi dobré možnosti aktualizace dat.

Kdy použít aplikaci Excel

Aplikaci Excel používejte v těchto případech:

 • Vyžadujete plochá neboli nerelační zobrazení dat (tj. nepotřebujete relační databázi s více tabulkami).

  To platí zvláště tehdy, jsou-li data převážně číselná – například pokud chcete udržovat finanční rozpočet pro daný rok.

 • Chcete spouštět především výpočty a statistická porovnání dat – například pokud chcete zobrazit analýzu nákladů a zisků ve firemním rozpočtu.

 • Víte, že velikost sady dat bude v rozumných mezích (nejvíce 15 000 řádků).

Začátek stránky

Ochrana dat v aplikaci Access a Excel

Bez ohledu na zvolenou aplikaci je důležité vědět, jak svá data ochránit. Zde je několik tipů:

 • Vytvořte záložní kopii souboru při každé aktualizaci dat.

 • Vyhněte se prázdným buňkám v řádcích a sloupcích, které by měly obsahovat data. V aplikaci Access k tomu slouží ověření dat.

 • Kde je to možné, odeberte ze zobrazení důležitá data pomocí možností zobrazení/skrytí.

 • Podnikněte kroky k omezení přístupu uživatelů k datům, což zvýší ochranu dat. Mezi prvky zabezpečení patří:

  • šifrování,

  • vyžadování hesel,

  • digitální podpisy,

  • oprávnění jen pro čtení.

Další informace o ochraně dat získáte pomocí odkazů v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×