Použití Centrální správy

Pomocí Centrální správy můžete provádět úlohy správy produktů a technologií SharePoint z centrálního umístění. Centrální správa je rozdělena do tří hlavních stránek: Domů, Operace a Správa aplikací.

Co chcete udělat?

Informace o obsahu stránky Domů

Informace o obsahu stránky Operace

Informace o obsahu stránky Správa aplikací

Informace o obsahu stránky Domů

Domovskou stránku Centrální správy otevřete klepnutím na kartu Domů. Domovská stránka obsahuje následující tři webové části:

 • Úkoly správce:    Tato část obsahuje seznam úkolů, které byste měli provést. Každý úkol odkazuje na stránku, kde si můžete přečíst informace o úkolu a potom úkol splnit.

 • Topologie farmy:    Tato část obsahuje seznam všech serverů farmy a služeb spuštěných na jednotlivých serverech. Po klepnutí na server můžete spravovat jeho služby.

 • Prostředky:    Tato část představuje podobný seznam odkazů, jako je nabídka Oblíbené v aplikaci Internet Explorer. K novému odkazu můžete připojit popis a poznámky.

Začátek stránky

Informace o obsahu stránky Operace

Stránku Operace otevřete klepnutím na kartu Operace. Tato stránka obsahuje odkazy na stránky, kde můžete provádět úkoly správy. V následující tabulce jsou popsány části stránky Operace.

Část

Popis

Obsažené odkazy

Topologie a služby

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat služby, topologii farmy a nastavení e-mailu.

 • Servery ve farmě

 • Služby na serveru

 • Nastavení odchozích e-mailů

 • Nastavení příchozích e-mailů

 • Schválit nebo odmítnout distribuční skupiny

Konfigurace zabezpečení

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat nastavení zabezpečení včetně antivirové ochrany a blokovaných typů souborů pro stahovaní a odesílání dat.

 • Účty služeb

 • Správa přístupových práv k informacím

 • Antivirová ochrana

 • Blokované typy souborů

 • Aktualizovat skupinu správce farmy

Protokolování a vytváření sestav

Obsahuje odkazy na stránky, kde získáte informace o stavu serverů.

 • Protokolování diagnostiky

 • Zpracování analýzy využití

Upgrade a migrace

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete provádět úkoly, jako je upgrade webů a serverů, povolení funkcí a migrace obsahu.

 • Stav upgradu farmy

 • Dokončit upgrade

 • Převést typ licence

Globální konfigurace

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat nastavení ovlivňující farmu globálně, jako je například správa úloh časovače, konfigurace mapování alternativního přístupu a správa řešení.

 • Stav úloh časovače

 • Definice úloh časovače

 • Mapování alternativních adres URL

 • Uvést farmu do stavu nečinnosti

 • Spravovat funkce farmy

 • Správa řešení

Zálohovat a obnovit

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete zálohovat a obnovovat aplikace i data.

 • Provést zálohování

 • Historie zálohování a obnovení

 • Obnovit ze zálohy

 • Stav úloh zálohování a obnovení

Konfigurace dat

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete určit výchozí databázový server pro weby služby SharePoint a nakonfigurovat službu načítání dat.

 • Výchozí databázový server

 • Služba načítání dat

Začátek stránky

Informace o obsahu stránky Správa aplikací

Stránka Správa aplikací obsahuje odkazy, pomocí nichž můžete vytvářet a spravovat webové aplikace a kolekce webů, a dále obsahuje odkazy na stránky, kde můžete konfigurovat související nastavení.

V následující tabulce jsou popsány části stránky Správa aplikací.

Část

Popis

Obsažené odkazy

Správa webových aplikací služby SharePoint

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat webové aplikace, konfigurovat nastavení e-mailu na úrovni webové aplikace a spravovat databáze obsahu.

 • Vytvořit nebo rozšířit webovou aplikaci

 • Odebrat službu SharePoint z webu služby IIS

 • Odstranit webovou aplikaci

 • Definovat spravované cesty

 • Nastavení odchozích e-mailů webové aplikace

 • Obecné nastavení webové aplikace

 • Databáze obsahu

 • Spravovat funkce webových aplikací

Správa webů služby SharePoint

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat kolekce webů a používání webů.

 • Vytvořit kolekci webů

 • Odstranit kolekci webů

 • Potvrzení a odstranění použití webu

 • Šablony kvót

 • Kvóty a zámky kolekce webů

 • Správci kolekce webů

Připojení k externím službám

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat připojení k externím službám webových aplikací včetně služeb převodu dokumentů.

 • Centrum záznamů

 • Prohlížeč HTML

 • Převody dokumentů

Sdílené služby serveru Office SharePoint Server

Obsahuje odkazy na stránky, na nichž můžete spravovat sdílené služby na úrovni farmy. Informace o správě sdílených služeb na úrovni zprostředkovatele sdílených služeb získáte v tématu Informace o obsahu stránek zprostředkovatelů sdílených služeb.

 • Vytvořit nebo konfigurovat sdílené služby této farmy

 • Udělit nebo konfigurovat sdílené služby mezi farmami

 • Zkontrolovat služby povolené v této farmě

 • Konfigurovat stav relace

Zabezpečení aplikací

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat zabezpečení na úrovni webové aplikace.

 • Zabezpečení stránek webových částí

 • Samoobslužná správa webů

 • Oprávnění uživatelů pro webovou aplikaci

 • Zásady pro webovou aplikaci

 • Zprostředkovatelé ověřování

Správa pracovního postupu

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat nastavení pracovního postupu.

 • Nastavení pracovního postupu

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×