Použití Centrální správy

Centrální správa slouží k provádění úloh správy u produktů a technologií služby SharePoint z centrálního umístění. Centrální správa je rozdělena do čtyř částí: Domovská stránka, stránka Operace, stránka Správa aplikací a stránky pro správu zprostředkovatelů sdílených služeb.

Co chcete udělat?

Obsah Domovské stránky

Obsah stránky Operace

Obsah stránky Správa aplikací

Obsah stránek Zprostředkovatelé sdílených služeb

Obsah Domovské stránky

Domovská stránka Centrální správy se otevře po klepnutí na kartu Domů. Domovská stránky obsahuje tyto tři webové části:

 • Činnosti správce    V této části je uveden seznam úkolů, které je třeba provést. Každý úkol odkazuje na stránku, kde si můžete úkol přečíst a provést jej.

 • Topologie farem     V této části jsou uvedeny jednotlivé servery farmy a služby, které jednotlivé servery zajišťují. Po klepnutí na server můžete spravovat jeho služby.

 • Zdroje    Tato část obsahuje seznam odkazů, který je obdobou nabídky Oblíbené v aplikaci Internet Explorer systému Windows. Po přidání nového odkazu můžete přidat také popis a poznámky.

Začátek stránky

Obsah stránky Operace

Stránka Operace se otevře po klepnutí na kartu Operace. Tato stránka obsahuje odkazy na stránky, kde můžete provádět úkoly správy. V následující tabulce je uveden popis oddílů na stránce Operace.

Oddíl

Popis

Dostupné odkazy

Topologie a služby

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat služby, topologii farem a nastavení e-mailu.

 • Servery ve farmě

 • Služby na serveru

 • Nastavení odchozích e-mailů

 • Nastavení příchozích e-mailů

 • Schválit nebo odmítnout distribuční skupiny

Konfigurace zabezpečení

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat nastavení zabezpečení včetně antivirové ochrany a blokovaných typů souborů pro stahování a ukládání na server.

 • Účty služby

 • Služba Správa informačních práv

 • Antivirová ochrana

 • Blokované typy souborů

 • Aktualizovat skupinu správce farmy

Protokolování a hlášení

Obsahuje odkazy na stránky, které pomáhají porozumět stavu serverů.

 • Protokolování diagnostiky

 • Zpracování analýzy využití

Upgrade a migrace

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete provést úkoly, například upgrade webů a serverů nebo převod typů licencí.

 • Dokončit upgrade

 • Převést typ licence

Globální konfigurace

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat globální nastavení serverových farem. Můžete zde například spravovat úkoly časovače, konfigurovat mapování alternativních adres URL nebo spravovat řešení.

 • Stav úloh časovače

 • Definice úloh časovače

 • Mapování alternativních adres URL

 • Uvést farmu do stavu nečinnosti

 • Spravovat funkce farmy

 • Správa řešení

Zálohování a obnovení

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete zálohovat a obnovit aplikace i data.

 • Provést zálohování

 • Historie zálohování a obnovení

 • Obnovit ze zálohy

 • Stav úloh zálohování a obnovení

Konfigurace dat

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete zadat výchozí databázový server pro weby služby SharePoint a konfigurovat službu načítání dat.

 • Výchozí databázový server

 • Služba načítání dat

Začátek stránky

Obsah stránky Správa aplikací

Stránka Správa aplikací obsahuje odkazy, které umožňují vytváření a správu webových aplikací a kolekcí webů. Na této stránce naleznete také odkazy na stránky, kde můžete konfigurovat související nastavení.

V následující tabulce je uveden popis oddílů na stránce Správa aplikací.

Oddíl

Popis

Dostupné odkazy

Správa webových aplikací služby SharePoint

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat webové aplikace, konfigurovat nastavení e-mailu na úrovni webové aplikace a spravovat databáze obsahů.

 • Vytvořit nebo rozšířit webovou aplikaci

 • Odebrat službu SharePoint z webu služby IIS

 • Odstranit webovou aplikaci

 • Definovat spravované cesty

 • Nastavení odchozích e-mailů webové aplikace

 • Nastavení webové aplikace

 • Databáze obsahu

 • Spravovat funkce webových aplikací

 • Seznam webových aplikací

Správa webů služby SharePoint

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat kolekce webů a jejich využití.

 • Vytvořit kolekci webů

 • Odstranit kolekci webů

 • Potvrzení a odstranění použití webu

 • Šablony kvót

 • Kvóty a zámky kolekce webů

 • Správci kolekce webů

 • Seznam kolekcí webů

Hledat

Obsahuje odkaz na stránky, kde můžete spravovat vyhledávací službu.

 • Spravovat vyhledávací službu

Sdílené služby serveru Office SharePoint Server

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat sdílené služby na úrovni farmy. Informace o správě sdílených služeb na úrovni zprostředkovatele sdílených služeb naleznete v části Obsah stránek Zprostředkovatelé sdílených služeb.

 • Vytvořit nebo konfigurovat sdílené služby této farmy

 • Udělit nebo konfigurovat sdílené služby mezi farmami

 • Zkontrolovat služby povolené v této farmě

 • Konfigurovat stav relace

Zabezpečení aplikací

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat zabezpečení na úrovni webové aplikace.

 • Zabezpečení stránek webových částí

 • Samoobslužná správa webů

 • Oprávnění uživatelů pro webovou aplikaci

 • Zásady pro webovou aplikaci

 • Zprostředkovatelé ověřování

Připojení k externím službám

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat připojení ke službám, které jsou z hlediska webových aplikací externí. Patří sem například služby převodu dokumentů.

 • Centrum záznamů

 • Prohlížeč HTML

 • Převody dokumentů

Správa pracovního postupu

Obsahuje odkaz na stránky, kde můžete spravovat nastavení pracovního postupu.

 • Nastavení pracovního postupu

Začátek stránky

Obsah stránek Zprostředkovatelé sdílených služeb

Na panelu Snadné spuštění můžete klepnutím na zprostředkovatele sdílených služeb v části Správa sdílených služeb zobrazit domovskou stránky správy daného zprostředkovatele.

V následující tabulce je uveden popis oddílů na domovské stránce správy zprostředkovatele sdílených služeb.

Oddíl

Popis

Hledat

Obsahuje odkazy na stránky, kde můžete spravovat nastavení vyhledávání a zobrazit sestavy využití.

Sestavy využívání portálu

Obsahuje odkaz na stránku, kde můžete spravovat sestavy využití portálů u webů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×