Použití šablony k vytvoření různé druhy Sharepointových webů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření nové místní webu Sharepointu nebo Sharepointu Online, můžete si vybrat několik šablon. Můžete vytvořit web s blogem, kde můžete zveřejňují lidí dobré nápady nebo nové informace, nastavení webu pro spolupráci usnadnit lidé Společná práce na projektu. Můžete dokonce začít web komunity, kde si o problémy zákazníků.

Druh web, který vytvoříte závisí na způsobu používá. SharePoint a Office 365 jsou součástí snadno použitelných šablon, které můžete získat nahoru a spuštění web, který vyhovuje potřebám vaší organizace.

Důležité :  Výběr webových šablon, které máte k dispozici, závisí na funkcích nastavených vaším správcem, na tom, jestli pracujete s weby nebo kolekcemi webů, a na plánu pro Office 365 nebo SharePoint Server. U každého popisu webové šablony v tomto článku je uvedená i dostupnost šablony.

Další informace o vytváření webů pomocí šablon najdete v tématu Vytvoření a používání šablon webu.

Další informace o vytváření kolekcí webů najdete v tématu Vytvoření nebo odstranění kolekce webů.

Kategorie

Typ webu

Kolekce webů

Lokalita

SharePoint Server 2013

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2016

SharePoint Online

Spolupráce

Týmový

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Pro spolupráci

S blogem

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Pro spolupráci

Project

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Pro spolupráci

Komunity

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Podnikový

Centrum dokumentů

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Podnikový

Centrum záznamů

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Enterprise

Centrum Business Intelligence:

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Enterprise

Podnikové centrum vyhledávání

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Enterprise

Základní centrum vyhledávání

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Publikování

Web publikování

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Publikování

Web publikování s pracovním postupem

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Publikování

Podnikový wikiweb

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Týmový web

Týmový web umožňuje rychle vytvořit, uspořádat a sdílet informace v rámci týmu nebo projektu. Tento web zahrnuje knihovny a seznamy pro:

 • Sdílené dokumenty

 • Oznámení

 • Kalendáře

 • Odkazy

 • Úkoly

 • Diskusní vývěsku

Šablona Týmový web

Týmový web můžete používat jako jedno prostředí pro vytváření, uspořádání a sdílení obsahu. Seznam oznámení vám třeba může pomoct s rozšířením klíčových informací, nových nástrojů nebo prostředků mezi členy týmu. Kalendář vám umožní sdílet informace o plánování, jako jsou třeba týmové události, konečné termíny nebo dovolené. Můžete taky vyzkoušet seznam odkazů, který vašemu týmu umožní připojit se k partnerským webům nebo vyhledat informace, které jsou pro jejich práci klíčové.

Web s blogem

Web s blogem použijte pro rychlá oznámení společnosti, nebo k publikování nápadů, pozorování a zkušeností v rámci vašeho týmu nebo organizace. Web obsahuje Příspěvky, Komentáře a Odkazy. Nástroje blogu usnadňují schválení nebo zamítnutí konceptů příspěvků a úpravy nebo odstranění starých příspěvků. Při aktualizaci blogu můžete dokonce dostávat upozornění.

Šablona webu s blogem

Příspěvkům, které vytvoříte, můžete přiřadit jednu nebo víc kategorií. Uživatelé pak budou moct snadněji najít obsah, který je zajímá. Weby s blogem vám umožní komentovat příspěvky a udržet si tak pozornost vašich čtenářů.

Web projektu

Šablona webu projektu umožňuje snadný způsob správy projektů. Tento web má podobné funkce pro spolupráci jako týmový web a obsahuje webovou část Souhrn projektu, která je připojená k výchozímu seznamu úkolů. Položky přidané do seznamu úkolů se automaticky zobrazí v Souhrnu projektu.

Šablona webu projektu

Další výhody použití webu projektu:

 • Vizuální časovou osu úkolů projektu.

 • Plán úkolů projektu.

 • Knihovnu pro ukládání dokumentů souvisejících s projektem.

 • Poznámkový blok pro rychlé zapsání a organizaci informací o projektu.

 • Sdílený kalendář pro týmové události.

 • Možnost připojení k Aplikaci Project Professional, Project serveru 2016nebo Projectu Online.

Web komunity

Web komunity používejte jako místo, kde členové můžou diskutovat o společných tématech.

Šablona webu komunity

Weby komunity nabízejí několik výhod při psaní e-mailů, zasílání rychlých zpráv i při jiných formách komunikace, včetně:

 • Dostupnosti obsahu všech webů všem členům komunity.

 • Uchování úplné historie diskuze v souladu s podnikovými pokyny.

 • Integrovaného vyhledávání, aby členové mohli prohledávat všechny příspěvky komunity.

 • Kategorií obsahu pro zlepšení vyhledávání a zjednodušení údržby.

 • Údržby webu pomocí sharepointových seznamů, které umožňují využívat možnosti řízení, správu záznamů a funkce pracovního postupu poskytované SharePointem.

Web Centrum dokumentů

Pomocí šablony webu Centrum dokumentů můžete spravovat velké množství dokumentů. Web Centrum dokumentů můžete použít jako autorské prostředí nebo archiv obsahu.

Šablona webu Centrum dokumentů

V autorském prostředí můžou uživatelé často rezervovat soubory, vracet je se změnami a vytvářet pro tyto soubory strukturu složek. Pomocí správy verzí můžete udržovat deset nebo víc starších verzí každého dokumentu. K řízení životního cyklu dokumentů můžete použít i pracovní postupy.

V archivu obsahu není možné vytvářet dokumenty. Uživatelé můžou dokumenty jenom zobrazit nebo odeslat na web. Na webu Centrum dokumentů můžete vytvořit typ archivu, kterému se říká archiv znalostní báze. Znalostní báze většinou obsahují dokumenty v jediné verzi a web může potenciálně zahrnovat až 10 milionů souborů.

Web Centrum záznamů

Web Centrum záznamů používejte k uspořádání, ukládání a správě záznamů, jako jsou třeba právní nebo finanční dokumenty. Centrum záznamů podporuje celý proces správy záznamů, od shromažďování záznamů přes správu záznamů až po dispozice záznamů.

Šablona Centrum záznamů

Správa verzí, auditování, správa metadat, eDiscovery a směrování přizpůsobitelných záznamů jsou integrované funkce, které vám usnadní mnohem efektivnější správu záznamů.

Web Centrum Business Intelligence (BI)

Web BI umožňuje ukládat, spravovat, sdílet a zobrazovat obchodní sestavy, přehledy výkonnostních metrik a řídicí panely. Web Centrum BI se od ostatních typů webů liší určitými vlastnostmi, mezi které patří předdefinované seznamy a knihovny navržené speciálně pro obsah BI, přístup k obsahu služeb PerformancePoint (pro místní zákazníky), ukázkové soubory a odkazy na užitečné informace týkající se nástrojů BI.

Šablona webu Business Intelligence

Web Centrum vyhledávání (podnikové nebo základní)

Web Centrum vyhledávání umožní uživatelům prohledávat web a zobrazit výsledky hledání. Web Centrum vyhledávání je web nejvyšší úrovně kolekce webů, který správce farmy vytvoří pomocí šablony podnikového centra vyhledávání.

Šablona podnikového vyhledávacího webu

Při vytváření webu Centra vyhledávání se vytvoří výchozí domovská stránka hledání a výchozí stránka výsledků hledání. Vytvoří se i stránky označované jako vertikály vyhledávání. Tyto stránky můžete přizpůsobit hledání konkrétního obsahu, třeba lidí, konverzací a videí. Tyto stránky zobrazí výsledky hledání filtrované a naformátované pro určitý typ nebo třídu obsahu.

Web publikování

Web publikování používejte k vytvoření podnikového intranetu, komunikačních portálů a na SharePoint Serveru k vytvoření veřejných webů. Na SharePoint Serveru ho můžete použít i k rozšíření svého webu a rychlému publikování webových stránek. Přispěvatelé můžou pracovat na verzích konceptu stránek a pak je publikováním zpřístupnit čtenářům.

Šablona webu publikování

Weby publikování mají jedinečné funkce, které usnadňují procesy vytváření, schválení a publikování webových stránek. Tyto funkce se automaticky povolí při vytváření webu publikování a zahrnují:

 • Rozložení stránky

 • Typy sloupců

 • Webové části

 • Seznamy

 • Knihovny obrázků a dokumentů pro ukládání prostředků pro publikování na webu.

Web publikování s pracovním postupem

Web publikování s pracovním postupem použijte k publikování webových stránek podle plánu pomocí pracovních postupů schválení. Zahrnuje knihovny obrázků a dokumentů pro ukládání prostředků pro publikování na webu. Na tomto webu můžete standardně vytvořit jenom weby s touto šablonou.

Šablona webu publikování s pracovním postupem

Pracovní postup schválení publikování automatizuje směrování obsahu pro revizi a schválení. Publikování nových a aktualizovaných webových stránek se přísně kontroluje. Není možné publikovat žádný nový obsah, dokud ho neschválili všichni schvalující v pracovním postupu.

Podnikový wikiweb

Podnikový wikiweb je publikační web pro sdílení a aktualizaci velkých objemů informací v rámci podniku. Pokud organizace potřebuje velké centralizované úložiště znalostí, které by bylo určené k ukládání i sdílení informací v celopodnikovém měřítku, zvažte použití podnikového wikiwebu.

Šablona podnikového wikiwebu

Podnikový wikiweb je často úložištěm znalostí organizace, které by jinak nebylo možné uložit pro budoucí použití. Podnikový wikiweb můžete použít ke zdůraznění neformálního vzdělávání a ke sdílení tipů s ostatními uživateli. Můžete tak snížit potřebu formálních školení nebo neustálé podpory IT.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×