Používání ukázkových animací v prezentaci

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku:

Úvod k efektům ukázkové animace

Přiřazení úvodních a závěrečných efektů animace k odrážkám s textem

Přiřazení zvukových efektů k odrážkám s textem

Přiřazení cesty pohybu k objektu

Vyzkoušení efektů animace

Úvod k ukázkovým efektům animace

Nejoblíbenější animační efekty, které můžete použít ve svých prezentacích Microsoft Office PowerPoint 2007 zahrnutím úvodní, konec a zvukových efektů u jednotlivých odrážek textu a dráhy pohybu pro objekty.

Poznámky : 

 • Další informace o efektech animace a postupy pro použití předdefinovaného efektu animace v jednom nebo více snímcích naleznete v článku Animace textu neboobjektů.

 • Další informace o přidávání přechodů mezi snímky (včetně různých typů, jež jsou k dispozici) a o přidávání zvuku k přechodům mezi snímky naleznete v článku Přidání přechodů mezi snímky.

Začátek stránky

Přiřazení úvodních a závěrečných efektů animace k odrážkám s textem

Pomocí následujícího postupu lze přidat úvodní a závěrečné efekty animace k odrážkám s textem, vybrat aktivační událost, která dané efekty spustí, a nastavit rychlost a směr pohybu efektů.

Tip : Uvedené postupy lze použít rovněž pro objekty. Místo výběru textu vyberete objekt, který chcete animovat.

Přiřazení úvodního efektu animace

 1. Vyberte první odrážku s textem, ke které chcete přidat úvodní efekt animace.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

 3. V podokně úloh Vlastní animace klepněte na tlačítko Přidat efekt, přejděte na příkaz Počátek a potom klepněte na příkaz Přílet.

  Přílet odrážky s textem na snímek

 4. Chcete-li určit nastavení efektu příletu, proveďte ve skupinovém rámečku Upravit: Přílet následující akce:

  • Chcete-li určit, jak a kdy bude efekt příletu zahájen, vyberte v seznamu Spustit položku Při klepnutí.

  • Chcete-li určit směr, odkud bude odrážka s textem spuštěna, vyberte v seznamu Směr položku Zleva.

  • Chcete-li určit rychlost odrážky s textem, vyberte v seznamu Rychlost položku Velmi rychle.

 5. Opakujte kroky 1 až 4 pro každou odrážku s textem, ke které chcete tento úvodní efekt animace přidat.

 6. Ověřte, že animačních efektů pracovat tak, jak chcete mít možnost vidět, že oddíle Test animačních efektů, dál v tomto tématu.

Poznámka : Efekty se zobrazí v seznamu Vlastní animace v pořadí jejich přidání.

Přiřazení závěrečného efektu animace

Po přidání úvodního efektu ke dvěma odrážkám s textem vypadají snímek a podokno úloh Vlastní animace přibližně takto.

Jste připraveni přidat závěrečné efekty animace

 1. Vyberte první odrážku s textem, ke které chcete přidat závěrečný efekt animace.

 2. V podokně úloh Vlastní animace klepněte na tlačítko Přidat efekt, přejděte na příkaz Konec a potom klepněte na příkaz Další efekty.

  Poznámka : Pokud se podokno úloh Vlastní animace nezobrazí, klepněte na kartě Animace ve skupině Animace na tlačítko Vlastní animace.

 3. V dialogovém okně Přidat závěrečný efekt klepněte v seznamu Jednoduché na položku Zvolna natočit a potom klepněte na tlačítko OK.

  Přiřazení závěrečného efektu Zvolna natočit

 4. Chcete-li určit nastavení závěrečného efektu, proveďte ve skupinovém rámečku Upravit: Zvolna natočit následující akce:

  • Chcete-li určit, jak a kdy závěrečný efekt používající vzorek pozvolného natočení zmizí, vyberte v seznamu Spustit položku Při klepnutí.

  • Chcete-li určit rychlost, jakou odrážka s textem zmizí, vyberte v seznamu Rychlost položku Střední.

 5. Vyberte druhou odrážku s textem, ke které chcete přidat závěrečný efekt animace.

 6. V podokně úloh Vlastní animace klepněte na tlačítko Přidat efekt, přejděte na příkaz Konec a potom klepněte na příkaz Šachovnice.

 7. Chcete-li určit nastavení závěrečného efektu, proveďte ve skupinovém rámečku Upravit: Šachovnice následující akce:

  • Chcete-li při závěrečného efektu by měl zmizet text pomocí šachovnicový vzor v seznamu Spustit, vyberte Po předchozím.

   Poznámka : Volba položky Po předchozím způsobí, že druhá odrážka zmizí ihned po zmizení první odrážky.

  • Určit směr závěrečný efekt bude mít použití vzorku šachovnice v seznamu směr, vyberte Vlevo od.

  • Chcete-li určit rychlost, jakou odrážka s textem zmizí, vyberte v seznamu Rychlost položku Velmi rychle.

 8. Opakujte kroky 1 až 7 pro každou odrážku s textem, ke které chcete tento závěrečný efekt animace přidat.

 9. Vyzkoušejte efekt animace.

Poznámka : Efekty se zobrazí v seznamu Vlastní animace v pořadí jejich přidání.

Začátek stránky

Přiřazení zvukových efektů k odrážkám s textem

Pomocí následujícího postupu lze přidat zvukové efekty k odrážkám s textem, ke kterým jste přidali efekty animace. Před zahájením vypadá snímek přibližně takto.

Snímek obsahuje úvodní a závěrečné efekty animace

A podokno úloh Vlastní animace vypadá přibližně takto.

Podokno Vlastní animace zobrazující úvodní a závěrečné efekty animace

Postupujte následovně:

 1. V podokně úloh Vlastní animace klepněte v seznamu Vlastní animace na šipku napravo od efektu animace, který je přiřazen k první odrážce s textem, a potom klepněte na volbu Možnosti efektu.

  Možnosti efektu

 2. Na kartě Efekt ve skupinovém rámečku Vylepšení proveďte v seznamu Zvuk jednu z následujících akcí:

  • Vyberte zvuk.

  • Pokud chcete přidat zvuk ze souboru, vyberte možnost Jiný zvuk a pak vyhledejte zvukový soubor, který chcete použít.

 3. Opakujte kroky 1 a 2 pro každou odrážku s textem, ke které chcete přidat zvukový efekt.

 4. Vyzkoušejte efekt animace.

Začátek stránky

Přiřazení cesty pohybu k objektu

Důležité : Před použitím Dráha pohybu k objektu, budete muset přidat objekt, například obrázek nebo klipart do snímku. Zvolte klipartu nebo obrázku, který má průhledným pozadím, protože při nastavení dráhy pohybu klipart (bez pozadí) přesunutí přes snímek jako jeden objekt.

Hledání klipartů a obrázků online se přesměruje do Bingu. Máte na starosti dodržování autorských práv a filtr licencí v Bingu vám může pomoct při výběru obrázků, které použijete.

Chcete-li přiřadit efekt animace obrázku SmartArt, přečtěte si článek Animace obrázku SmartArt.

 1. Po přidání objektu do snímku jej na snímku přetáhněte do umístění, ze kterého se má daný objekt začít pohybovat.

 2. Klepněte na objekt.

 3. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Vlastní animace.

 4. V podokně úloh Vlastní animace klepněte na tlačítko Přidat efekt, přejděte na příkaz Cesty pohybu, dále na příkaz Nakreslit vlastní cestu a klepněte na příkaz Klikyháky.

  Poznámka : Ukazatel se změní na pero.

 5. Od klipartu nebo jiného objektu začněte kreslit cestu, kterou má daný objekt na snímku sledovat, a potom klepněte na místo, kde má být pohyb objektu ukončen.

 6. Vyzkoušejte efekt animace.

Kreslení cesty pohybu

1. Objekt klipartu, ke kterému je přiřazen čtvrtý efekt animace

2. Cesta pohybu

3. Úvodní efekt animace, který je přiřazen k první odrážce s textem

4. Závěrečný efekt animace, který je přiřazen k první odrážce s textem

5. Úvodní efekt animace, který je přiřazen k druhé odrážce s textem

6. Závěrečný efekt animace, který je přiřazen k druhé odrážce s textem

Začátek stránky

Vyzkoušení efektů animace

Chcete-li po přidání jednoho nebo více efektů animace ověřit jejich funkčnost, klepněte v dolní části podokna úloh Vlastní animace na tlačítko Přehrát.

Vyzkoušení efektů animace

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×