Používání obchodních poznámek v aplikaci Business Contact Manager

V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete přidávat Obchodní poznámka do historie komunikace jednoho nebo několika záznamů Klient, Obchodní kontakt, Příležitost nebo Obchodní projekt. Obchodní poznámka obsahuje předmět poznámky, jméno autora a Komentáře. Obchodní poznámky můžete propojit na jeden či více záznamů.

Tento článek vysvětluje, jak obchodní poznámky vytvářet, propojovat, upravovat a odstraňovat.

Co chcete udělat?

Vytvoření obchodní poznámky a její propojení se záznamem

Propojení existující obchodní poznámky s více než jedním záznamem

Úprava obchodní poznámky

Odstranění obchodní poznámky

Vytvoření obchodní poznámky a její propojení se záznamem

Pokud vytvoříte obchodní poznámku v rámci záznamu, je na záznam automaticky propojena. Vytvořenou obchodní poznámku také můžete zároveň propojit na více záznamů najednou.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z následujících složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

  • Správa kontaktů

  • Prodej

  • Marketing

  • Řízení projektů

 2. Klikněte na kartu obsahující požadované záznamy.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

 4. Pokud je záznam jeden, otevřete ho tak, že na něj dvakrát kliknete.

 5. Pokud chcete novou obchodní poznámku připojit k více záznamům, vyberte je.

  Jak lze vybrat více záznamů?

  Jestliže chcete vybrat navzájem sousedící záznamy, stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední záznam skupiny, které chcete přidat. Pokud chcete vybrat nesousedící záznamy, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé záznamy. Chcete-li vybrat všechny záznamy, klikněte na jeden z nich a stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

 6. Na pásu karet klikněte ve skupině Přidat položku historie na možnost Obchodní poznámka.

 7. Do pole Předmět zadejte předmět poznámky.

 8. V části Komentáře zadejte poznámky.

 9. Chcete-li zaznamenat datum a čas zadání komentáře, klikněte na tlačítko Přidat časové razítko.

 10. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  Obchodní poznámka je uvedena na stránce historie každého z vybraných záznamů.

Začátek stránky

Propojení existující obchodní poznámky s více než jedním záznamem

V případě potřeby můžete obchodní poznámku propojit na více než jeden záznam. Při každém propojení obchodní poznámky se záznamem se ve složce Složka Historie komunikace zobrazí další kopie poznámky.

 1. Dvakrát klikněte na obchodní poznámku, kterou chcete propojit s jiným záznamem.

 2. Klikněte na tlačítko Propojit s.

 3. V dialogovém okně Propojit se záznamem aplikace Business Contact Manager klikněte v seznamu Typ položky na typ záznamu, se kterým chcete obchodní poznámku propojit.

 4. V seznamu klikněte na záznamy, které chcete k obchodní poznámce přidat.

Jak lze vybrat více záznamů?

Jestliže chcete vybrat navzájem sousedící záznamy, stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední záznam skupiny, které chcete přidat. Pokud chcete vybrat nesousedící záznamy, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé záznamy. Chcete-li vybrat všechny záznamy, klikněte na jeden z nich a stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

 1. V části Propojené záznamy klikněte na možnost Propojit. Záznamy, které jste vybrali, se objeví v seznamu v poli Propojit.

 2. Klikněte na tlačítko OK.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Poznámka :  Ve složce Historie komunikace je položka zobrazena vícekrát pouze v případě, že je propojena s více záznamy. Při úpravě položky v jednom záznamu bude tato položka změněna ve všech propojených záznamech.

Začátek stránky

Úprava obchodní poznámky

Poznámka :  Jestliže upravíte obchodní poznámku, která je propojena na více než jeden záznam, dojde k její změně ve všech propojených záznamech.

 1. Dvakrát klikněte na záznam obchodní poznámky, který chcete upravit.

 2. Podle potřeby proveďte změny obchodní poznámky.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Odstranění obchodní poznámky

Pokud je obchodní poznámka propojena na jediný záznam a odstraníte ji z historie komunikace daného záznamu, aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ji přesune do složky Odstraněné položky. Pokud jsou však odkazy na obchodní poznámku obsaženy v dalších záznamech, bude obchodní poznámka odebrána pouze z tohoto záznamu.

Pokud například odstraníte obchodní poznámku ze záznamu zájemce a obchodní poznámka je také propojena na záznam obchodního kontaktu, zůstane obchodní poznámka v tomto obchodním kontaktu beze změny.

Tip :  Po otevření obchodní poznámky uvidíte v poli Propojit záznamy, na které je propojena.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z následujících složek a zobrazte tak příslušný pracovní prostor:

  • Správa kontaktů

  • Prodej

  • Marketing

  • Řízení projektů

 2. Klikněte na kartu obsahující požadovaný záznam.

 3. Klikněte dvakrát na záznam s propojením na obchodní poznámku, kterou chcete odstranit.

 4. Na pásu karet klikněte ve skupině Zobrazení na tlačítko Historie.

 5. Klikněte na obchodní poznámku pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Odstranit.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×