Používání klávesových zkratek s externí klávesnicí

Word pro iPhone podporuje spoustu vašich oblíbených wordových klávesových zkratek.

Úpravy a formátování dokumentu

Akce

Klávesa

Vrácení poslední akce zpět

Symbol Apple Cmd + Z

Zopakování poslední akce

Symbol Apple Cmd + Y

Vyjmutí vybraného obsahu

Symbol Apple Cmd + X

Zkopírování vybraného obsahu

Symbol Apple Cmd + C

Vložení zkopírovaného nebo vyjmutého obsahu

Symbol Apple Cmd + V

Výběr všech položek

Symbol Apple Cmd + A

Zobrazení vybraného obsahu tučně

Symbol Apple Cmd + B

Zobrazení vybraného obsahu kurzívou

Symbol Apple Cmd + I

Zobrazení vybraného obsahu podtrženým písmem

Symbol Apple Cmd + U

Vložení konce řádku

SHIFT + ENTER

Navigace v dokumentu

Akce

Klávesa

Výběr textu

SHIFT + ŠIPKA VLEVO/VPRAVO nebo SHIFT + ŠIPKA NAHORU/DOLŮ

Vyhledání textu

Symbol Apple Cmd + F

Přesunutí kurzoru o jeden odstavec nahoru

OPTION+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru o jeden odstavec dolů

OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

OPTION + ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na začátek dokumentu

Symbol Apple Cmd + ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na konec dokumentu

Symbol Apple Cmd + ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního řádku

Symbol Apple Cmd + ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního řádku

Symbol Apple Cmd + ŠIPKA VPRAVO

Výběr odstavce nahoře

SHIFT+OPTION+ŠIPKA NAHORU

Výběr odstavce dole

SHIFT+OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Výběr slova vlevo

SHIFT+OPTION+ŠIPKA VLEVO

Výběr slova vpravo

SHIFT+OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Výběr od aktuální pozice na začátek dokumentu

SHIFT + Symbol Apple Cmd + ŠIPKA NAHORU

Výběr od aktuální pozice do konce dokumentu

SHIFT + Symbol Apple Cmd + ŠIPKA DOLŮ

Výběr od aktuální pozice k začátku řádku

SHIFT + Symbol Apple Cmd + ŠIPKA VLEVO

Výběr od aktuální pozice do konce řádku

SHIFT + Symbol Apple Cmd + ŠIPKA VPRAVO

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×