Používání klávesových zkratek při vytváření prezentace

Toto téma rozepisuj klávesové zkratky pro PowerPoint 2016.

Poznámky : 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

 • Toto téma předpokládá, že uživatelé čteček JAWS vypnuli funkci Virtuální pás karet.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Navigace na pásu karet jen s použitím klávesnice

Přesunutí fokusu pomocí klávesnice

Přesunutí mezi podokny

Práce v osnově

Práce s obrazci, obrázky, poli, objekty a WordArtem

Výběr a úprava textu a objektů

Formátování textu

Vlastní klávesové zkratky

Často používané klávesové zkratky

V následující tabulce najdete nejčastěji používané klávesové zkratky v PowerPointu.

Akce

Klávesy

Změnit vybraný text na tučný

Ctrl+B

Změna velikosti písma pro vybraný text

Alt+H, F a pak S

Změna přiblížení snímku

Alt+W, Q

Vyjmutí vybraného textu, objektu nebo snímku

Ctrl+X

Zkopírování vybraného textu, objektu nebo snímku

Ctrl+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného textu, objektu nebo snímku

Ctrl+V

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Uložte prezentaci.

Ctrl+S

Vložení obrázku

Alt+N, P

Vložení obrazce

Alt+H, S a pak H

Výběr motivu

Alt+G, H

Výběr rozložení snímku

Alt+H, L

Přechod na další snímek

PAGE DOWN

Přechod na předchozí snímek

PAGE UP

Přechod na kartu Domů

Alt+H

Přechod na kartu Vložení

Alt+N

Spuštění prezentace

Alt+S, B

Ukončení prezentace

Esc

Zavřete PowerPoint.

Alt+F, X

Navigace na pásu karet jen s použitím klávesnice

Pás karet je pruh nahoře v PowerPointu, který je uspořádaný do karet. Každá karta zobrazuje jiný pás karet, který je složený ze skupin. Každá skupina obsahuje jeden nebo víc příkazů.

K procházení pásu karet vám stačí klávesnice. Přístupové klávesy jsou speciální klávesové zkratky, které umožňují rychlé použití příkazu na pásu karet stisknutím několika kláves bez ohledu na to, v které části PowerPointu právě jste. Ke všem jednotlivým příkazům PowerPointu se můžete dostat pomocí přístupové klávesy.

Karty na pásu karet můžete procházet dvěma způsoby:

 • Pokud chcete přejít na pás karet, stiskněte klávesu Alt a k dalšímu pohybu mezi kartami použijte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo.

 • Pokud chcete přejít přímo na určitou kartu na pásu karet, použijte některou z následujících přístupových kláves:

  Co chcete udělat

  Klávesy

  Otevření stránky Soubor

  Alt+F

  Otevření karty Domů

  Alt+H

  Otevření karty Vložení

  Alt+N

  Otevření karty Návrh

  Alt+G

  Otevření karty Přechody

  Alt+T

  Otevření karty Animace

  Alt+A

  Otevření karty Prezentace

  Alt+S

  Otevření karty Revize

  Alt+R

  Otevření karty Zobrazení

  Alt+W

  Otevření pole Řekněte mi

  ALT+Q a pak zadejte hledaný výraz

Poznámka : Doplňky a jiné programy můžou na pás karet přidávat nové karty, které můžou mít přístupové klávesy.

Práce v pásu karet pomocí klávesnice

 • Pokud chcete přejít na seznam záložek pásu karet, stiskněte klávesu Alt. Pokud chcete přejít přímo na kartu, stiskněte klávesovou zkratku.

 • Mezi příkazy se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab. Mezi příkazy se můžete pohybovat dopředu nebo dozadu v daném pořadí. Taky můžete stisknout klávesy se šipkami.

 • Ovládací prvky se aktivují různě. Záleží na typu ovládacího prvku:

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko, aktivujte ho stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko rozdělení (tzn. tlačítko, které otevře nabídku dalších možností), aktivujte ho stisknutím kláves Alt + Šipka dolů. K procházení možností použijte tabulátor. Aktuální možnost vyberete stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem seznam (třeba seznam Písmo), otevřete ho stisknutím klávesy Šipka dolů. Pak se mezi položkami pohybujte pomocí kláves se šipkami. Až bude vámi požadovaná položka vybraná, stiskněte Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem galerie, vyberte příkaz stisknutím mezerníku nebo klávesy Enter. K procházení položek použijte tabulátor.

Tip : V galeriích s několika řádky položek se klávesou Tabulátor pohybujete od začátku do konce aktuálního řádku. Když dosáhnete konce řádku, přeskočíte tabulátorem na začátek dalšího řádku. Pokud na konci aktuálního řádku stisknete klávesu Šipka vpravo, přesunete se zpět na začátek aktuálního řádku.

Přesunutí fokusu pomocí klávesnice

V následující tabulce najdete několik způsobů, jak přesunout fokus pomocí klávesnice.

Akce

Klávesy

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

Alt nebo F10 Pro přechod na jinou kartu použijte přístupové nebo šipkové klávesy.

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

Tab nebo Shift+Tab

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

Šipka dolů, Šipka nahoru, Šipka vlevo nebo Šipka vpravo

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

Ctrl+F1

Zobrazení kontextové nabídky pro vybranou položku

Shift+F10

Přesunutí fokusu do jiného podokna

F6

Přesunutí na předchozí nebo následující příkaz na pásu karet

Tab nebo Shift+Tab

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybraného seznamu na pásu karet, například seznamu Písmo

Šipka dolů

Přesunutí mezi položkami v otevřené nabídce nebo galerii

Klávesa Tab

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu

Enter

Použití přístupových kláves při zobrazení klávesových zkratek

V PowerPointu 2013 a v novějších verzích se můžete k nabídkám na pásu karet dostat pomocí klávesových zkratek. Můžete zobrazit klávesové zkratky, což jsou písmena používaná pro přístup k příkazům, a pak jejich pomocí procházet pás karet.

klávesové zkratky na pásu karet v PowerPointu

 1. Stiskněte klávesu Alt. Klávesové zkratky se zobrazují v malých čtverečcích vedle každého příkazu na pásu karet.

 2. Pokud chcete vybrat příkaz, stiskněte písmeno uvedené v klávesové zkratce, které se zobrazuje ve čtverečku vedle příkazu. Například stisknutím klávesy S otevřete kartu Soubor, stisknutím klávesy Ů otevřete kartu Domů, stisknutím klávesy V otevřete kartu Vložení a tak dál.

  Přiblížení klávesových zkratek na pásu karet v PowerPointu

V závislosti na stisknutém písmenu se můžou zobrazit další klávesové zkratky. Když třeba stisknete Alt+F, otevře se zobrazení Backstage na stránce s informacemi. Tato stránka má jinou sadu klávesových zkratek.

Přesunutí mezi podokny

Akce

Klávesy

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení ve směru hodinových ručiček

F6

Pohyb mezi podokny v normálním zobrazení proti směru hodinových ručiček

Shift+F6

Přechod mezi podoknem Miniatury a podoknem Zobrazení osnovy

Ctrl+Shift+Tab

Práce v osnově

Akce

Klávesy

Zvýšení úrovně odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Snížení úrovně odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

Přesunutí vybraného odstavce dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Zobrazení úrovně nadpisu 1

Alt+Shift+1

Rozbalení textu pod nadpisem

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení textu pod nadpisem

Alt+Shift+znaménko minus (+)

Práce s obrazci, obrázky, poli, objekty a textem WordArt

Vložení obrazce

 1. Když chcete vybrat Obrazce, stiskněte Alt+N, S a pak H.

 2. Pomocí kláves se šipkami se pohybujte v kategoriích obrazců a vyberte požadovaný obrazec.

 3. Stisknutím kláves Ctrl+Enter vložte obrazec.

Vložení textového pole

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt+N, X.

 2. Stisknutím kláves Ctrl+Enter vložte textové pole.

Vložení objektu

 1. Když chcete vybrat Objekt, stiskněte Alt+N a J.

 2. Když chcete přesunout fokus na seznam Typ objektu, stiskněte klávesu Tab.

 3. Stisknutím kláves Ctrl+Enter vložte objekt.

Vložení WordArtu

 1. Když chcete vybrat WordArt, stiskněte kombinaci kláves Alt + N, W.

 2. Pomocí šipkových kláves vyberte požadovaný styl objektu WordArt a pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Zadejte text.

Výběr obrazce

Poznámka : Pokud je kurzor v textu, před použitím této zkratky stiskněte klávesu Esc.

 • Při výběru jednoho obrazce přecházejte stisknutím klávesy Tab po jednotlivých objektech (pomocí kláves Shift+Tab můžete po objektech přecházet opačným směrem), dokud se na požadovaném objektu nezobrazí úchyty.

Seskupování a oddělování obrazců, obrázků a objektů WordArt

 • Pokud chcete seskupit obrazce, obrázky nebo objekty WordArt, vyberte položky, které chcete zařadit do skupiny, a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G.

 • Jestli chcete skupinu oddělit, vyberte ji a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G.

Kopírování atributů obrazce

 1. Vyberte obrazec s atributy, které chcete zkopírovat.

  Poznámka : Pokud vyberete obrazec s textem, můžete kromě atributů obrazce zkopírovat také vzhled a styl textu.

 2. Stisknutím kláves Ctrl+Shift+C zkopírujte atributy objektu.

 3. Stisknutím klávesy Tab nebo kombinace kláves Shift+Tab vyberte objekt, do kterého chcete atributy zkopírovat.

 4. Když chcete vložit atributy obrazce do vybraného objektu, stiskněte Ctrl+Shift+V.

Výběr a úprava textu a objektů

Výběr textu a objektů

Akce

Klávesová zkratka

Výběr jednoho znaku vpravo

Shift+Šipka vpravo

Výběr jednoho znaku vlevo

Shift+Šipka vlevo

Výběr textu do konce slova

Ctrl+Shift+Šipka vpravo

Výběr textu do začátku slova

Ctrl+Shift+Šipka vlevo

Výběr o jeden řádek nahoru (s kurzorem na začátku řádku)

Shift+Šipka nahoru

Výběr o jeden řádek dolů (s kurzorem na začátku řádku)

Shift+Šipka dolů

Výběr objektu (je-li vybrán text uvnitř objektu)

ESC

Výběr dalšího objektu (je-li vybrán objekt)

Tiskněte klávesu TAB nebo SHIFT+TAB, dokud nebude vybrán požadovaný objekt.

Odeslání objektu zpátky o jedno místo

Ctrl+Shift+[

Odeslání objektu dopředu o jedno místo

Ctrl+Shift+]

Výběr textu uvnitř objektu (je-li vybrán objekt)

Enter

Výběr všech objektů

Ctrl+A (na kartě Snímky)

Přehrávání a pozastavení médií

Ctrl+mezerník

Výběr všech snímků

Ctrl+A (v zobrazení Řazení snímků)

Výběr veškerého textu

Ctrl+A (na kartě Osnova)

Odstranění nebo kopírování textu a objektů

Požadovaná akce

Klávesy

Odstranění jednoho znaku vlevo

Backspace

Odstranění jednoho slova vlevo.

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo.

Delete

Odstranění jednoho slova vpravo

Poznámka : Pro provedení této akce musí být kurzor mezi slovy.

Ctrl+Delete

Vyjmutí vybraného objektu nebo textu

Ctrl+X

Zkopírování vybraného objektu nebo textu

Ctrl+C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného objektu nebo textu

Ctrl+V

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Zkopírování pouze formátování

Ctrl+Shift+C

Vložení pouze formátování

Ctrl+Shift+V

Kopírovat animaci

Alt+Shift+C

Vložit animaci

Alt+Shift+V

Zobrazení dialogového okna Vložit jinak

Ctrl+Alt+V

Pohyb v textu

Požadovaná akce

Klávesy

Přesunutí o jeden znak vlevo

Šipka vlevo

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva.

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí na začátek řádku.

Home

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na konec textového pole

Ctrl+End

Přesunutí na začátek textového pole.

Ctrl+Home

Přesunutí na další zástupný symbol nadpisu nebo textu. Pokud se jedná o poslední zástupný symbol na snímku, tato akce vloží nový snímek s rozložením shodným s rozložením původního snímku.

Ctrl+Enter

Přesunutí a zopakování poslední akce Najít

Shift+F4

Pohyb a práce v tabulkách

Akce

Klávesy

Přechod na následující buňku

Tab

Přechod na předchozí buňku

Shift+Tab

Přechod na následující řádek

Šipka dolů

Přechod na předchozí řádek

Šipka nahoru

Vložení tabulátoru do buňky

Ctrl+Tab

Začátek nového odstavce

Enter

Přidání nového řádku na konec tabulky

Tab v pravé dolní buňce tabulky

Úpravy propojeného nebo vloženého objektu

 1. Stisknutím klávesy Tab nebo kombinace kláves Shift+Tab vyberte požadovaný objekt.

 2. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku.

 3. Když chcete vybrat Objekt List, opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, než ho vyberete.

 4. Když chcete vybrat Upravit, stiskněte klávesu Šipka vpravo a pak Enter.

  Poznámka : Název příkazu v místní nabídce závisí na typu vloženého nebo propojeného objektu. Například pro vložený pracovní sešit aplikace Microsoft Office Excel to bude příkaz Objekt pracovní sešit, zatímco pro vložený výkres aplikace Microsoft Office Visio to bude příkaz Objekt aplikace Visio.

Formátování textu

Poznámka :  Před použitím těchto klávesových zkratek vyberte text, který chcete změnit.

Změna písma nebo jeho velikosti

Akce

Klávesy

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma

Ctrl+Shift+F

Zvětšení velikosti písma

Ctrl + Shift + pravá ostrá závorka (>)

Zmenšení velikosti písma

Ctrl + Shift + levá ostrá závorka (<)

Použití formátování znaků

Požadovaná akce

Klávesy

Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny formátování znaků

Ctrl+T

Přepnutí mezi režimy Velká na začátku věty, Malá písmena a Velká písmena

Shift+F3

Nastavení tučného písma

Ctrl+B

Použití podtrženého písma

Ctrl+U

Nastavení kurzívy

Ctrl+I

Nastavení dolního indexu (automatické mezery)

Ctrl+rovnítko (=)

Použití horního indexu (automatické mezery)

Ctrl+Shift+znaménko plus (+)

Odebrání ručního formátování znaků, například horního nebo dolního indexu

Ctrl + mezerník

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Kopírování formátování textu

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Kopírování formátu

Ctrl+Shift+C

Vložení formátu

Ctrl+Shift+V

Zarovnání odstavců

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zarovnání odstavce na střed

Ctrl+E

Zarovná odstavec do bloku.

Ctrl+J

Zarovná odstavec doleva.

Ctrl+L

Zarovná odstavec doprava.

Ctrl+R

Vlastní klávesové zkratky

Pokud chcete v PowerPointu přiřadit položkám nabídek, zaznamenaným makrům nebo kódu jazyka Visual Basic for Applications (VBA) vlastní klávesové zkratky, je potřeba použít doplněk od jiného dodavatele, jako je třeba doplněk Shortcut Manager pro PowerPoint. Tento doplněk najdete mezi doplňky OfficeOne pro PowerPoint.

Další informace

Použití klávesových zkratek k přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Použití klávesových zkratek k předvádění prezentace

Použití klávesových zkratek v okně nápovědy

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×