Používání jazyka MDX v Návrháři řídicích panelů

Funkce v řídicích panelech můžete rozšířit pomocí dotazů jazyka MDX (Multidimensional Expression) v nástroji Návrhář řídicích panelů, a to v mnoha různých kontextech:

  • vytváření složitých filtrů řídicího panelu pomocí Editoru vzorců,

  • přizpůsobení analytických grafů a tabulek pomocí dotazů jazyka MDX na kartě Dotaz,

  • vytváření vypočítaných členů pro klíčové ukazatele výkonu (KPI) ve výkonnostní metrice zadáním řazených kolekcí členů MDX v dialogovém okně Mapování rozměrového zdroje dat.

O jakých položkách chcete získat další informace?

Používání výrazů MDX v dialogovém okně Editor vzorců

Používání výrazů MDX na kartě Dotaz

Používání jazyka MDX v dialogovém okně Mapování rozměrového zdroje dat

Kde získat další informace

Používání výrazů MDX v dialogovém okně Editor vzorců

Dialogové okno Editor vzorců slouží k vytváření složitých filtrů bez nutnosti zadávání složitého kódu. Můžete například vytvořit filtr, který automaticky zobrazí nižší nebo vyšší úrovně podrobností, než je úroveň výchozího zobrazení.

Můžete zadat vzorec jazyka MDX, který může obsahovat jeden nebo více zástupných názvů, například <<jedinečný_název>>, v dialogovém okně Editor vzorců. Použitý zástupný název může zahrnovat další kód jazyka MDX, avšak nutně jej nevyžaduje. Můžete například použít hodnotu <<jedinečný_název>> samostatně, chcete-li zobrazit obecné informace o členu dimenze, kterého chcete filtrovat. Nebo můžete použít položku <<jedinečný_název>>.children k zobrazení další úrovně podrobností o dimenzi, kterou chcete filtrovat.

Následující tabulka obsahuje několik příkladů kódu, které lze použít v Editoru vzorců.

Popis

Syntaxe

Podřízené položky vybraného člena

<<Jedinečný_název>>.Children

Nadřazená položka vybraného člena

<<Jedinečný_název>>.Parent

Následníci člena na úrovni 2

Descendants(<<Jedinečný_název>>,2)

10 nejvyšších následníků člena na úrovni 2 pro míru Částka prodeje v Internetu pro 3. čtvrtletí 2003

TopCount({Descendants(<<jedinečný_název>>,2)}, 10, ([Datum].[Kalendář].[Kalendářní čtvrtletí].&[2003]&[3],[Míry].[Částka prodeje v Internetu]))

Funkce Hierarchize , která umožňuje porovnat několik zemí nebo oblastí a vybrat nejlepší dva členy (města) v jednotlivých oblastech

Hierarchize(Union(<<jedinečný_název>>, Generate(<<jedinečný_název>>, TopCount(Descendants([Geografie].[Geografie].CurrentMember, [Geografie].[Geografie].[Město]), 2, ([Míry].[Částka prodeje], [Čas].[Fiskální rok].&[2006]) )) ))

Začátek stránky

Používání výrazů MDX na kartě Dotaz

Kartu Dotaz lze použít k vytvoření vlastního dotazu jazyka MDX pro analytické grafy a tabulky. Dotazy jazyka MDX jsou obzvláště užitečné pro autory rozšířených řídicích panelů, kteří jsou velmi dobře obeznámeni s jazykem MDX a daty služby SQL Server 2005 Analysis Services, která analytické sestavy používají. Tato možnost umožňuje vytvoření určitých analytických zobrazení, která nebylo možné replikovat pomocí funkce přetažení na kartě Návrh. Například pomocí vlastního kódu jazyka MDX můžete vytvořit analytický graf, který nemá integrovaný filtr počet shora.

Poznámka : Uživatelé řídicího panelu pravděpodobně nebudou moci zobrazit vyšší nebo nižší úrovně podrobností v analytických grafech a tabulkách, které mají vlastní kód jazyka MDX. Nezapomeňte tento fakt vzít v úvahu při používání vlastních dotazů MDX.

Následující tabulka obsahuje několik příkladů kódu, které lze použít na kartě Dotaz pro analytické grafy a tabulky.

Popis

Syntaxe

Kód, který můžete použít k přidání konstantního řádku do analytického grafu k označení cílové hodnoty. Po vytvoření zobrazení pomocí funkce přetažení můžete klepnout na kartu Dotaz a potom přidat klauzuli WITH MEMBER.

WITH MEMBER [Míry].[Cíl] As 0.04, FORMAT_STRING="0.0%" SELECT {DESCENDANTS ([Datum]. [Fiskální]. [FR 2003], [Datum]. [Fiskální]. [Měsíc])} ON COLUMNS, { [Míry].[Hrubé ziskové rozpětí prodejce], [Míry].[Cíl] } ON ROWS FROM [Adventure Works]

Kód, který lze použít k vytvoření vlastního dotazu jazyka MDX, a který může sloužit k určení sady členů pro analytický graf. Tento příklad dotazu vrátí sadu členů obsahující 20 nejlepších produktů podle částky prodeje pro kalendářní rok 2006.

SELECT {[Čas].[Kalendář].[Rok].&[2006]} ON COLUMNS, {TOPCOUNT({DESCENDANTS(<<Produkt>>, [Produkt].[Produkt].[Produkt]) }, 20, ( [Čas].[Kalendář].[Rok].&[2006], [Míry].[Částka prodeje]) ) } ON ROWS FROM [Prodej] WHERE ( <<Geografie>>, [Míry].[Částka prodeje] )

Začátek stránky

Používání jazyka MDX v dialogovém okně Mapování rozměrového zdroje dat

Dialogové okno Mapování rozměrového zdroje dat můžete použít k určení vypočítaných cílových hodnot. Například můžete vytvořit cílovou hodnotu, která je založena na výpočtu jiného člena, jako je například částka kvóty. Tato možnost je užitečná pro výkonnostní metriky zahrnující cílové hodnoty, které se mění v průběhu času, jako je například prodejní cíl, který se každý fiskální rok zvyšuje o 10 %.

Následující tabulka obsahuje několik příkladů kódu, který lze použít pro mapování rozměrového zdroje dat.

Popis

Syntaxe

Řazená kolekce členů, kterou lze použít k výpočtu cílového klíčového ukazatele výkonu, jenž je o 10% větší než ve stejném období minulého roku.

([Míra].[Částka prodeje], [Čas].[Fiskální].CurrentMember.PrevMember)*1.1

Řazená kolekce členů, kterou lze použít k vytvoření indikátoru trendu pro klíčový ukazatel výkonu.

(([Čas].[Kalendář].CurrentMember, [Míry].[Jednotky])-([Čas].[Kalendář].CurrentMember.PrevMember, [Míry].[Jednotky]))/([Čas].[Kalendář].CurrentMember.PrevMember, [Míry].[Jednotky])

Řazená kolekce členů, kterou lze použít k výpočtu 20% zvýšení hodnoty částky prodeje ze stejného období minulého roku.

([Míry].[Částka prodeje], ParallelPeriod([Čas].[Fiskální].[Rok],1, [Čas].[Kalendář].CurrentMember))*1.2

Začátek stránky

Kde získat další informace

Vytvoření vlastního filtru MDX pomocí dialogového okna Editor vzorců
Vytváření filtrů v Návrháři řídicích panelů
Co je Editor vzorců a jak se používá?

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×