Používání funkcí formátovaného textu v SharePointu Workspace 2010

Ve většině textových polí můžete dělat úpravy formátovaného textu.

Poznámka :  Informace v tomto článku nápovědy se netýkají textových polí s formátováním, která se vyskytují v šablonách formulářů v nástrojích Seznamy aplikace SharePoint Workspace. Tato pole nabízejí funkce formátování textu známé v aplikaci Microsoft Office InfoPath 2010.

V tomto článku

Formátování textu

Přidání obrázků a souborů do textového obsahu

Automatické rozpoznání webových adres

Úprava textů zobrazovaných v odkazech na nástroje a na webové adresy

Úprava textů zobrazovaných v odkazech na nástroje

Úprava textů zobrazovaných v odkazech na webové adresy

Odebírání odkazů

Formátování textu

Ve většině nástrojů pracovního prostoru najdete možnosti pro formátování textu na pásu karet na kartě Domů. Patří k nim možnosti pro změnu typu písma, velikosti, barvy a zvýraznění vybraného textu, ale taky možnosti pro změnu nastavení odstavce, třeba zarovnání, odsazení a odrážky.

Pomocí možností odstavce můžete zarovnat text doleva, doprava nebo na střed, vytvořit položky s odrážkami a zvětšit nebo zmenšit odsazení odstavce.

U většiny textových polí s formátováním můžete kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazit nabídku možností formátování.

Začátek stránky

Přidání obrázků a souborů do textového obsahu

Do textových polí s formátováním můžete kopírováním a vložením přidat obrázky a soubory. Zkopírujte obrázek nebo soubor do schránky, klikněte do textového pole s formátováním pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Vložit. Obrázek nebo soubor můžete do textového pole s formátováním taky přetáhnout myší.

Obrázky a soubory, které vložíte do textových polí s formátováním, se někdy můžou zobrazit jako přiložené soubory (místo jako skutečný obrázek). Závisí to na typu obrázku nebo souboru a na operačním systému.

Kliknutím na libovolný obrázek nebo přílohu zobrazíte možnosti nabídky. Zobrazené možnosti závisejí na typu souboru.

Začátek stránky

Automatické rozpoznání webových adres

Všechna okna pro úpravy formátovaného textu jsou standardně nastavená tak, aby rozpoznala webovou adresu (URL) a naformátovala ji jako živý odkaz, na který vy nebo jiní členové můžete kliknout, a otevřít tak webový prohlížeč a potom i webovou stránku. V následující tabulce jsou uvedená syntaktická pravidla pro zadání webové adresy, která bude automaticky rozpoznatelná:

Adresa URL

Platná?

microsoft.com

Ne

www.microsoft.com

Ano

http://microsoft.com

Ano

http://www.microsoft.com

Ano

Pokud chcete tuto funkci povolit nebo zakázat, klikněte v okně pro úpravy pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Zjistit adresy URL.

Začátek stránky

Úprava textů zobrazovaných v odkazech na nástroje a na webové adresy

Zobrazované texty odkazů na nástroje, které jste zkopírovali do formátovaných textových oblastí, i texty rozpoznaných odkazů na webové adresy můžete upravit.

Úprava textů zobrazovaných v odkazech na nástroje

Když přes schránku vložíte odkaz z položky nástroje pracovního prostoru (třeba odkaz na diskusní téma, na soubor v nástroji Dokumenty, na položku v nástroji Seznamy nebo na stránku v nástroji Poznámkový blok), text odkazu obvykle obsahuje název položky (v závislosti na nástroji) a posledního editora položky. Třeba položka nástroje Seznamy vložená přes schránku do textového pole s formátovaným textem vypadá takto:

Formát zobrazení odkazu na položku nástroje Seznamy

Často je potřeba použít v odkazu jiný text, zvlášť pokud je odkaz součástí textu věty.

Postup úpravy zobrazovaného textu:

 1. Pomocí šipkových kláves umístěte kurzor přímo za text odkazu.

  Umístění kurzoru

  Poznámka :  Do textu, který chcete upravit, nemůžete kliknout, protože byste tím odkaz aktivovali a přešli byste do cíle odkazu.

 2. Pomocí klávesy Shift a šipkových kláves zvýrazněte text odkazu. Dejte pozor, abyste do výběru nezahrnuli úvodní a koncové mezery.

  Zvýraznění textu odkazu pomocí klávesy Shift a šipkových kláves

 3. Na kartě Domů klikněte na Upravit hypertextový odkaz.

 4. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz nahraďte text v poli Text k zobrazení požadovaným textem.

  Poznámka :  Pole Adresa by mělo obsahovat text <<Adresa položky pracovního prostoru aplikace Groove >>. Pokud tomu tak není (třeba toto pole je prázdné), znamená to, že jste text odkazu nezvýraznili správně. Klikněte na Storno a vyberte JENOM text odkazu.

 5. Klikněte na OK.

  Upravený text odkazu se objeví v odkazu.

  Odkaz s upraveným textem

Úprava textů zobrazovaných v odkazech na webové adresy

Pro odkazy na webové adresy vyskytující se v polích v oblastech formátovaného textu, můžete zadat alternativní texty. V místě kurzoru můžete vytvořit webovou adresu s alternativním textem nebo můžete aplikovat alternativní text na stávající webovou adresu.

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit webovou adresu, nebo vyberte stávající text nebo webovou adresu.

  Vybraná webová adresa

  Tip :  Pokud chcete vybrat stávající webovou adresu, klikněte vpravo nebo vlevo od ní a pak ji zvýrazněte pomocí klávesy Shift a šipkových kláves.

 2. Klikněte pravým tlačítkem a pak klikněte na Hypertextový odkaz....

 3. V dialogovém okně Hypertextový odkaz zadejte do pole Text k zobrazení požadovaný text a do pole Adresa webovou adresu (pokud je to potřeba).

  Pokud jste v dřívějším kroku vybrali webovou adresu, objeví se tato adresa automaticky v poli Text k zobrazení i v poli Adresa a vy jednoduše nahradíte požadovaným textem obsah pole Text k zobrazení.

  Pokud jste v dřívějším kroku vybrali text, objeví se tento text automaticky v poli Text k zobrazení. Webovou adresu musíte do pole Adresa přidat nebo ji můžete vybrat v seznamu Prohlédnuté stránky, který obsahuje historii nedávno navštívených stránek ve webovém prohlížeči.

  Pokud dialogové okno Hypertextový odkaz otevřete, aniž byste předtím vybrali nějaký text, musíte zadat požadovaný text do pole Text k zobrazení a příslušnou webovou adresu do pole Adresa.

 4. Klikněte na OK.

  Text hypertextového odkazu se vloží, nebo případně přepíše předchozí text.

  Upravený text odkazu na webovou adresu

Odebírání odkazů

Odkaz můžete jednoduše odebrat tím, že odstraníte text odkazu (pokud chcete samotný text ponechat, napište ho pak znovu).

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×