Používání OneNotu Mobile pro Windows Phone

Neztrácejte přehled o tom, co se děje doma, v práci nebo ve škole. Pomůžou vám k tomu text, obrázky nebo zvuk v Microsoft OneNotu Mobile. Ať už potřebujete něco koupit v potravinách cestou domů, podívat se na poznámky ze schůzky nebo z vyučování nebo něco naplánovat, díky OneNotu v telefonu můžete zorganizovat a udělat všechno, co potřebujete.

Otevřený soubor OneNotu

Vytvoření nové poznámky

 1. V seznamu aplikací klikněte na OneNote Ikona OneNotu.

 2. Klikněte na Nová Ikona Nový dokument.

 3. Pokud chcete dát poznámce název, klepněte na Zadejte název a potom zadejte název.

 4. Klepněte pod název a napište poznámky.

 5. Až budou napsané, stiskněte dvakrát tlačítko Zpět Ikona tlačítka Zpět pro návrat k poznámkám a uložení změn.

  Pokud máte v telefonu nastavený účet Microsoft, změny se uloží do výchozího poznámkového bloku v úložišti služby OneDrive. Pokud v úložišti služby OneDrive žádný výchozí poznámkový blok není, vytvoří se nový poznámkový blok nazvaný Můj poznámkový blok a poznámky se uloží do něho. Další informace se dozvíte v tématu Synchronizace dokumentů s OneDrivem.

  Pokud v telefonu nemáte nastavený účet Microsoft, změny se na telefonu uloží do rychlých poznámek.

  Poznámky   

  • Změny se stejně jako v Microsoft OneNotu na počítači automaticky uloží, když ukončíte OneNote Mobile, třeba když stisknete tlačítko Zpět Ikona tlačítka Zpět nebo Start Hardwarové tlačítko Start na telefonu.

  • Pokud nezadáte název, jako název se použije první řádek textu poznámky.

  Tipy   

  • Chcete mít hlasovou poznámku? Pak stiskněte a podržte tlačítko Start Hardwarové tlačítko Start ke spuštění rozpoznávání řeči. Pak řekněte „Poznámka“ a text poznámky. Třeba: „Poznámka, nezapomenout koupit chleba a mléko.“

Otevření poznámky

 1. V seznamu aplikací klikněte na OneNote Ikona OneNotu.

 2. Klepnutím poznámku otevřete. Pokud ji nevidíte, udělejte jeden nebo víc následujících kroků:

  • Klepněte na Hledat Ikona Hledat, zadejte slovo nebo dvě, která by mohla v poznámce být, a klepněte na Enter Ikona Enter. Klepnutím otevřete stránku.

  • Pokud na obrazovce OneNotu uvidíte seznam poznámkových bloků, klepněte na poznámkový blok s poznámkou, přejděte na stránku poznámky a klepnutím ji otevřete. Zobrazené poznámkové bloky můžou být na vašem telefonu, v úložišti služby OneDrive, na webu Microsoft SharePointu 2010 nebo novějším nebo na webu SharePointu Online, který je dostupný v Microsoft Office 365.

  • Klepněte na Poslední Ikona nejnovějších poznámek k zobrazení nedávno otevřeného seznamu poznámek a klepnutím otevřete stránku.

 3. Pokud se chcete podívat na jiné části poznámky, můžete si je přiblížit nebo oddálit stažením nebo roztažením prstů a procházet je rychlým pohybem prstu nahoru nebo dolů.

  Tipy   

  • OneNote Mobile nepodporuje všechny funkce, které nabízí Microsoft OneNote Online nebo Microsoft OneNote 2010 a novější. Pokud má poznámka obsah, který OneNote Mobile nepodporuje, můžete si ji sice otevřít a přečíst v telefonu, nepodporovaný obsah se ale nezobrazí.

  • Pokud otevřete soubor OneNotu, který byl připojený k e-mailu, nemůžete ho uložit ani upravit na telefonu.

  • Pokud je poznámka, kterou chcete otevřít, v zavřeném poznámkovém bloku, klepněte na poznámkový blok v části Zavřené poznámkové bloky, aby se otevřel. Potom přejděte na poznámku nebo ji vyhledejte.

  Tipy   

  • Máte poznámku, kterou často používáte, třeba se seznamem úkolů? Připněte si ji na úvodní obrazovku, abyste ji mohli rychle otevřít. Ve OneNotu klepněte na poznámku a podržte ji. Potok klepněte na Připnout na úvodní obrazovku.

  • Obsah poznámky můžete zkopírovat a vložit ho do jiných souborů, aplikací nebo zpráv v telefonu.

Vytvoření sezamu úkolů

 1. Klepněte do poznámky, klepněte na Úkol Ikona Úkol a napište první položku.

 2. Klepněte na Enter Ikona Enter a napište druhou položku.

 3. Seznam úkolů zakončíte tak, že poklepete na Enter Ikona Enter.

Vytvoření ostatních typů seznamů

 1. Pokud chcete v poznámce vytvořit seznam s odrážkami, klepněte na Seznam Ikona seznamu s odrážkami a napište první položku.

 2. Klepněte na Enter Ikona Enter a napište druhou položku.

 3. Seznam s odrážkami ukončíte tak, že poklepete na Enter Ikona Enter.

 4. Pokud chcete vytvořit číslovaný seznam, klepněte na Další Ikona Další> Číslovaný seznam a napište první položku.

Vložení obrázku do poznámky

 1. V poznámce klepněte na Obrázek Ikona Vložit obrázek.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete pořídit nový obrázek a vložit ho, klepněte na Fotoaparát Ikona fotoaparátu, stiskněte tlačítko kamery nebo klepněte na obrazovku k pořízení obrázku a klepněte na Přijmout.

  • Pokud chcete vložit existující obrázek, klepněte na album obsahující obrázek, který chcete vložit, klepněte na obrázek (nebo obrázky) a klepněte na Hotovo Ikona Hotovo.

Tip   Chcete vytvořit novou poznámku s obrázky, které jste pořídili pomocí telefonu? Na úvodní obrazovce Hardwarové tlačítko Start klepněte na Fotky Ikona Fotky> Z fotoaparátu > Vybrat Ikona Vybrat> klepněte na obrázky, které chcete do poznámky přidat > Sdílet Ikona Sdílet> OneNote.

Přidání zvuků do poznámky

 1. V poznámce klepněte na Zvuk Ikona Nahrát zvuk.

 2. Začněte mluvit a nahrajte mluvený text.

 3. Po dokončení klepněte na Zastavit.

 4. Pokud chcete nahrát zvukovou poznámku, klepněte na Zvuková poznámka Ikona Zvuková poznámka.

Naformátování textu v poznámce

 1. V poznámce napište slovo a přetáhněte kroužky na obou koncích vybraného textu tak, aby obsahovaly první a poslední slovo, které chcete naformátovat.

 2. Klepněte na Další Ikona Další> Formát.

 3. V části Formát klepněte na formátování textu, které chcete použít.

  Volby formátování textu zahrnují položky Tučné Ikona Tučné, Kurzíva Ikona Kurzíva, Podtržené Ikona Podtržené a Přeškrtnuté Ikona Přeškrtnuté.

 4. Pokud chcete formátování textu ukončit, klepněte za vybraný text, klepněte na Další Ikona Další> Formát a potom klepněte na ikonu formátování, které se právě používá. Tím ho vypnete.

Tip   Můžete použít víc možností formátování. Postupujte tak, že vyberete text k naformátování, klepnete na Další Ikona Další> Formát a pak vyberete první možnost formátování. Potom znovu klepněte na Další Ikona Další> Formát a vyberte další možnost formátování

Otevření nové stránky v konkrétním poznámkovém bloku

 1. Na obrazovce OneNotu klepněte na poznámkový blok (může být otevřený nebo zavřený), klepněte na část notebooku a klepněte na Nová Ikona Nový dokument.

Odstranění stránky

 1. V OneNotu otevřete oddíl v poznámkovém bloku se stránkou, kterou chcete odstranit.

 2. Klepněte na stránku a podržte ji a potom klepněte na Odstranit.

 3. V poli se zprávou Odstranit stránku? klepněte na Ano.

  Pokud je poznámkový blok v úložišti služby OneDrive nebo na SharePointu, stránka se odstraní z telefonu i ze serveru.

 4. Pokud chcete odstranit aktuálně otevřenou stránku, klepněte na Další Ikona Další> Odstranit > Ano pro potvrzení.

Tip   Můžete taky odstranit víc stránek najednou. V části, která obsahuje stránky k odstranění, klepněte na Další Ikona Další> Vybrat stránky > klepněte na stránky, které chcete odstranit > Odstranit Ikona Odstranit> Odstranit pro potvrzení.

Odeslání poznámky v e-mailu

 1. Ve OneNotu otevřete poznámku, kterou chcete poslat jako přílohu v e-mailu.

 2. Klepněte na Další Ikona Další> Sdílet a klepněte na e-mailový účet, který chcete k poslání poznámky použít.

 3. Přidejte do e-mailu příjemce a jakékoliv další informace a klepněte na Poslat Ikona Odeslat e-mail.

Použít na: Office Mobile for Windows PhoneByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk