Používání OneDrivu v iOS

Tady jsou základní informace o používání aplikace OneDrive pro iPhone, iPad a iPod Touch. Stáhnout aplikaci pro iOS

Přidání fotografie nebo videa

 1. Klepněte na Přidat Ikona Přidat do aplikace OneDrive pro iOS v horní části obrazovky aplikace OneDrive.

 2. Pak klepnutím vytvořte složku, pořiďte fotku nebo video, nebo nahrajte nějaké, které už máte.

  Snímek obrazovky s nabídkou přidat do aplikace OneDrive pro iOS

  • Pokud se rozhodnete pro volbu Pořídit fotku nebo Video, otevře se aplikace fotoaparátu vašeho zařízení. Může se zobrazit dotaz, jestli chcete, aby OneDrive získal přístup k fotoaparátu – klepnutím na Ano povolíte, aby se úložištěm vašich obrázků stal OneDrive.

  • Pokud klepnete na Zvolit existující, zobrazí se odkazy na aplikaci Fotky na vašem zařízení. Přejděte na obrázky, které chcete nahrát, vyberte je a pak na horním panelu klepněte na Hotovo.

Vytvoření složky

Složky můžete přidávat v zobrazení Soubory nebo v jakékoli jiné složce OneDrivu.

 1. V zobrazení nebo složce, kde chcete vytvořit novou složku, klepněte v horní části obrazovky na Přidat Ikona Přidat do aplikace OneDrive pro iOS a potom na Vytvořit složku.

 2. V části Název složky klepněte na místo s textem Nová složka, zadejte pro složku požadovaný název a pak klepněte na Vytvořit.

Přesunutí souborů do jiné složky OneDrivu

 1. Vyberte soubory, které chcete přesunout, klepněte na Další Ikona další v aplikaci OneDrive pro iOS v dolní části obrazovky a potom na Přesunout.

  Tip : Do jiné složky můžete přesouvat složky i jednotlivé soubory.

 2. Zobrazí se váš seznam Soubory. Klepněte na složku, do které chcete soubory přesunout, a klepněte na Přesunout.

Tip : Pokud chcete pro tyto přesunuté soubory vytvořit novou složku, klepněte v dolní části seznamu Soubory na Nová složka. Zadejte název pro novou složku a klepněte na Vytvořit.

Stažení fotek nebo videí z OneDrivu na zařízení

Poznámka : Fotky můžete stahovat jenom jednu po druhé.

 1. Vyberte fotku a pak v dolní části obrazovky klepněte na Sdílet > Uložit fotku.

  Stažení OneDrivu

 2. Staženou fotku najdete na svém zařízení ve složce snímků z fotoaparátu.

Vyhledání požadovaného souboru

Soubory a dokonce i fotky můžete hledat podle textu, který obsahují. V horní části libovolného zobrazení souborů klepněte do pole Hledat a pak zadejte hledanou frázi.

Tip : Do vyhledávání se zahrne jenom obsah složky, kterou máte otevřenou – třeba pokud je otevřená složka s názvem Pracovní dokumenty, budou se hledat jenom soubory ve složce Pracovní dokumenty. Pokud chcete prohledat všechny soubory na OneDrivu, použijte hledání v zobrazení Soubory.

Obnovení souboru z koše

Soubory odstraněné z OneDrivu se uchovávají v Koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo naopak je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na ikonu osoby Ikona osoby v aplikaci OneDrive pro iOS v horní části obrazovky, pak na ikonu Informace Ikona informace v aplikaci OneDrive pro iOS u účtu, který používáte, a nakonec na Zobrazit Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete obnovit.

 3. Soubory obnovíte zpátky do OneDrivu tak, že klepnete na Obnovit Obnovení souboru Onedrivu . Pokud chcete soubory trvale odstranit, klepněte na Odstranit Odstranění souboru OneDrivu .

Sdílení souborů

V aplikaci OneDrive klepněte na zaškrtávací políčka vedle souborů nebo složek, které chcete sdílet, a klepněte na Sdílet Sdílená složka OneDrivu .

Sdílení v OneDrivu

Poznámka : Pokud chcete soubor sdílet jenom pro čtení, klepněte na Jenom prohlížení a pak zvolte způsob sdílení.

Pokud chcete soubor sdílet s velkým počtem lidí, například na sociálních médiích nebo v příspěvku na blogu, vyberte Kopírovat odkaz.

Pokud chcete soubor sdílet jenom s několika konkrétními lidmi, vyberte Pozvat lidi, E-mail nebo Poslat soubor.

Kopírování odkazu
 1. Klepněte na Sdílet > Kopírovat odkaz. OneDrive vytvoří pro soubory adresu URL a vloží ji do schránky zařízení.

 2. Přejděte na místo, kam chcete odkaz vložit, například do příspěvku na blogu, webové stránce nebo v sociálních médiích, a vložte ho.

Pozvání ostatních ke sdílení
 1. Klikněte na Sdílet > Pozvat lidi.

 2. Na panelu Pozvat lidi v poli Sdílet s zadejte požadované e-mailové adresy. Po klepnutí na Přidat kontakt Přidat příjemce přidejte příjemce ze seznamu kontaktů.

 3. Pokud chcete, aby příjemci mohli přidávat změny nebo dělat úpravy, zapněte v části Možnosti přepínač Povolit úpravy?. Pokud chcete příjemcům soubor nastavit jen pro čtení, tento přepínač vypněte.

 4. Klepněte na Přidat. Příjemci dostanou e-mailovou zprávu s odkazem na dokument.

Poznámka : Nezapomeňte, že každý, kdo má tento odkaz, může otevřít, stáhnout a uložit dokument nebo odkaz přeposlat.

Odeslání odkazu e-mailem
 1. Klepněte na Sdílet > E-mail v Outlooku.

  Pokud nemáte na zařízení Outlook pro iOS, klepněte naSdílet > Pošta a pak použijte e-mailovou aplikaci pro iOS nebo zvolte aplikaci, kterou chcete použít.

 2. Otevře se e-mailová zpráva obsahující odkaz na soubory, které sdílíte. Zadejte adresy osob, se kterými soubory chcete sdílet, v případě potřeby přidejte poznámku, a nakonec zprávu odešlete.

Připojení souboru k e-mailu
 1. Klepněte na Sdílet > Odeslat soubor.

  Tip : Sdílení ve formě přílohy funguje jenom pro jednotlivé soubory. Pokud chcete sdílet několik souborů nebo celou složku, použijte Pozvat lidi nebo Kopírovat odkaz.

 2. Vyberte aplikaci, kterou chcete použít pro e-mailovou zprávu, a klepněte na ni.

 3. E-mailová zpráva se otevře se sdíleným souborem jako přílohou. Zadejte adresy osob, se kterými soubory chcete sdílet, v případě potřeby přidejte poznámku, a nakonec zprávu odešlete.

Přidání účtu OneDrivu pro firmy

Účet OneDrivu pro firmy můžete přidat do aplikace OneDrive pro iOS, pokud vaše organizace používá OneDrive pro firmy.

 1. Otevřete aplikaci OneDrive a klepněte na ikonu osoby Ikona osoby v aplikaci OneDrive pro iOS v horní části obrazovky.

 2. Klepněte na Přidat OneDrive pro firmy.

 3. Na přihlašovací obrazovce zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte ve společnosti, škole nebo v jiné organizaci.

  Pokud vaše organizace používá SharePoint 2013 nebo SharePoint Server 2016, postup přihlašování se od Office 365 liší. Na přihlašovací obrazovce klepněte na Máte adresu URL SharePoint Serveru?. Potom zadejte webovou adresu SharePoint serveru, abyste mohli pokračovat v přihlašování. Webová adresa, které se taky říká URL, může vypadat třeba takto: http://portal.

Poznámky : 

 • Abyste se mohli k OneDrivu pro firmy přihlásit, musí vaše organizace mít opravňující firemní plán předplatného SharePoint Online nebo Office 365. Nebo vaše organizace musí mít vlastní nasazení SharePoint Serveru.

 • Nemůžete se přihlašovat se pomocí víc účtů OneDrivu pro firmy ze stejné organizace.

Pokud máte problém s přihlášením pomocí účtu OneDrive pro firmy, zkuste se přihlásit na webu http://portal.office.com/onedrive nebo kontaktujte oddělení IT vaší organizace.

Přepínání mezi účty

Pokud chcete přepnout mezi osobním účtem OneDrive, účtem OneDrive pro firmy nebo mezi různými účty OneDrive pro firmy, otevřete aplikaci, klepněte na ikonu osoby Ikona osoby v aplikaci OneDrive pro iOS v horní části obrazovky a potom na název účtu, který chcete používat.

Do aplikace OneDrive můžete přidat jenom jeden osobní účet. Pokud chcete otevřít jiný osobní účet, klepněte na ikonu osoby Ikona osoby v aplikaci OneDrive pro iOS v horní části obrazovky, klepněte na ikonu Informace Ikona informace v aplikaci OneDrive pro iOS u účtu, ze kterého se chcete odhlásit, a potom klepněte na Odhlásit se z tohoto účtu. Nakonec se znovu přihlaste pomocí účtu, který chcete použít.

Odhlášení z účtů

Pokud se chcete odhlásit z osobního účtu OneDrive nebo z účtu OneDrive pro firmy, otevřete aplikaci, klepněte na ikonu osoby Ikona osoby v aplikaci OneDrive pro iOS v horní části obrazovky, klepněte na ikonu Informace Ikona informace v aplikaci OneDrive pro iOS u účtu, ze kterého se chcete odhlásit, a nakonec na Odhlásit se z tohoto účtu.

Automatické ukládání pořízených fotek a videí na OneDrive (jenom osobní účty OneDrivu)

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na ikonu osoby Ikona osoby v aplikaci OneDrive pro iOS v horní části obrazovky a potom na Nastavení Nastavení OneDrivu .

 2. V poli Nastavení klepněte na Nahrávání z fotoaparátu a zapněte Nahrávání z fotoaparátu, abyste automaticky nahrávali fotografie a videa do služby OneDrive.

  Poznámka : Pokud chcete svoje zařízení nastavit tak, aby se obrázky nahrávaly, i když aplikace OneDrive není aktivní aplikací, klepněte na Nahrávat na pozadí.

 3. Jestli chcete, aby se zálohovala i videa, zapněte možnost Zahrnout videa.

Poznámky : 

 • Když jste v síti Wi‑Fi, všechny fotky a videa se nahrávají v původních velikostech. Pokud chcete použít mobilní síť, klepněte v levém horním rohu na tři vodorovné proužky, klepněte na Nastavení, na Nahrávání z fotoaparátu a zapněte možnost Použít mobilní síť.

 • Až se nahrávání fotek a videí dokončí, můžete je ze svého zařízení odstranit. Kopie v OneDrivu se zachovají.

Sdílení názoru na aplikaci OneDrive

Když máte aplikaci OneDrive zobrazenou na zařízení iPhone, iPad nebo iPod Touch, můžete ji ohodnotit. Zatřesením zařízení získáte nápovědu.

Použití hesla

Abyste zabránili ostatním uživatelům vašeho zařízení v přístupu k vašemu účtu OneDrive, můžete nastavit čtyřciferné heslo. Uděláte to tak, že otevřete aplikaci, klepnete na ikonu osoby Ikona osoby v aplikaci OneDrive pro iOS v horní části obrazovky, pak klepnete na Nastavení Nastavení OneDrivu , klepnutím na přepínač Heslo zapnete použití hesla a zadáte požadované heslo.

Zjištění dostupného prostoru úložiště (jenom osobní účty OneDrivu)

V aplikaci OneDrive klepněte na ikonu osoby Ikona osoby v aplikaci OneDrive pro iOS v horní části obrazovky a pak klepněte na ikonu Informace Ikona informace v aplikaci OneDrive pro iOS vedle osobního účtu. Podívejte se na řádek Úložiště, kde uvidíte, kolik místa vám ještě zbývá a kolik ho dohromady máte, nebo kde si můžete koupit další.

Řešení potíží s aplikací

Nejdřív aktualizujte na svém zařízení systém iOS. Potom zajistěte, abyste měli nainstalované všechny dostupné aktualizace aplikace. Pokud jste připojení k síti Wi-Fi, budou se stahovat a instalovat automaticky. Aktualizace, které se nestáhly, zobrazíte takto:

 1. Otevřete App Store a klepněte na Aktualizace.

 2. Pokud jsou nějaké aktualizace dostupné, klepněte na Aktualizovat vše. Možná budete požádáni, abyste zadali svoje heslo Apple ID.

Pokud budete mít s aplikací potíže i dál, zkuste ji odstranit a pak si ji znova stáhněte z App Storu.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Další pomoc k OneDrivu (osobní účty)

V aplikaci OneDrive na telefonu můžete po zatřesení zařízením získat nápovědu nebo poslat názor na OneDrive. Na jiných zařízeních nám můžete napsat e-mail a získat pomoc od týmu podpory OneDrivu.

Podívejte se na související články nápovědy k OneDrivu pro Android nebo OneDrivu pro Windows Phone.

Podívejte se na další stránky podpory OneDrivu.

Další pomoc k OneDrivu pro firmy

Viz související Nápověda k OneDrivu pro firmy.

Zeptejte se v komunitním fóru OneDrivu pro firmy.

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte oddělení IT nebo správce. Pokud jste správce SharePointu Online, můžete otevřít požadavek na podporu v centru pro správu Office 365.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×