Použít stolního telefonu, aby hovoru Skypu pro firmy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud máte stolní telefon připojený k pobočkové ústředně a nakonfigurovaný tak, aby fungoval s aplikací Skype pro firmy, můžete volat lidem ve vaší organizaci přes Skype pro firmy a zvuk těchto hovorů půjde přes váš telefon. Přes klienta aplikace Skype pro firmy můžete taky volat z libovolného telefonu, který máte po ruce (třeba z mobilu, z telefonu doma nebo v hotelu). Člověk, kterému voláte, uvidí vaše telefonní číslo, jako byste mu volali ze svého hlavního pracovního telefonního čísla. Když budete volat z aplikace Skype pro firmy se zvukem směrovaným přes stolní telefon připojený k pobočkové ústředně, budete mít skvělý zvuk a k tomu ještě tyto výhody:

 • Zasílání rychlých zpráv: Budete moct třeba rychle zkopírovat a vložit adresu URL, kterou chcete sdílet.

 • Sdílení plochy a aplikace: Budete moct věci snadno názorně ukázat, řešit problémy nebo něco vysvětlit s použitím vizuálních prvků.

 • Přílohy: budete moct posílat soubory ostatním, aniž byste museli opustit aplikaci Skype pro firmy.

Poznámka : Pár věcí ale v tomto scénáři dělat nemůžete: třeba zaznamenávat schůzky, nahrávat powerpointové nebo jiné soubory, používat video nebo tabuli aplikace Skype pro firmy, integrovat OneNote nebo funkce hlasování a pokládání dotazů. A nebudete moct do hovoru přidávat další lidi (toto je scénář jenom pro vás a jednoho dalšího účastníka). Pokud některou z těchto funkcí aplikace Skype pro firmy potřebujete, měli byste vytvořit běžnou schůzku aplikace Skype pro firmy, která nebude směrovaná přes stolní telefon připojený k pobočkové ústředně.

Tuto funkci musí pro vaši společnost nakonfigurovat váš správce. To, jestli má vaše společnost tuto funkci povolenou, se dá velmi snadno zjistit. V hlavním okně aplikace Skype pro firmy klikněte na ikonu ozubeného kola ( Ikona ozubeného kola ), aby se zobrazil dialog Možnosti. Pokud v seznamu uvidíte Přesměrování hovorů, znamená to, že Skype pro firmy není nastavený tak, aby fungoval přes stolní telefon. Pokud v seznamu uvidíte Zpracování hovorů, máte stolní telefon integrovaný se Skypem pro firmy.

porovnání možností dialogu zobrazující přesměrování a zpracování hovoru

Příprava: V polích Zpracování hovorů a Odchozí hovory nastavte číslo svého stolního telefonu připojeného k pobočkové ústředně.

Pokud chcete stolní telefon připojený k pobočkové ústředně používat pro zvuk aplikace Skype pro firmy, jednoduše v možnosti Odchozí hovory nastavte toto číslo.

Důležité : Lidé, kteří mají soukromou linku, a ti, kteří mají přiřazenou roli vedoucího, delegáta, vedoucího týmu, člena týmu nebo člena skupiny pro odpovědi, nemohou tuto funkci používat. Změna konfigurace na použití aplikace Skype pro firmy se stolním telefonem připojeným k pobočkové ústředně zakáže nastavení zpracování nebo přesměrování hovorů, která potřebujete k provádění uvedených dalších úloh. Kromě toho platí, že pokud změníte tato nastavení, třeba aby se vám hovory aplikace Skype pro firmy přesměrovávaly na mobilní telefon, když zrovna nejste na svém pracovišti, (nebo pokud používáte klienta aplikace Skype pro firmy Online, což automaticky nastaví možnost Vyzvánět souběžně na vašem mobilním čísle), budete muset tato nastavení znova změnit, pokud budete chtít později, až se na pracoviště vrátíte, uskutečnit telefonní hovor aplikace Skype pro firmy nebo hovor přes stolní telefon připojený k pobočkové ústředně.

 1. Klikněte na Nástroje > Možnosti a potom na Zpracování hovorů. (Pokud ve svém uživatelském rozhraní vidíte Přesměrování hovorů, pak vaše aplikace Skype pro firmy není nakonfigurovaná na použití se stolním telefonem připojeným k pobočkové ústředně.)

 2. V části Příchozí hovory vyberte Vyzvánět souběžně a potom zadejte číslo vašeho stolního telefonu připojeného k pobočkové ústředně (bez čísla linky, pokud nějaké obsahuje). (Tím zajistíte, že když vám někdo z vašich spolupracovníků zavolá na klienta aplikace Skype pro firmy, zazvoní i váš stolní telefon, takže budete moct použít telefon k přenosu zvuku a Skype pro firmy ke sdílení a zobrazování.)

 3. V části Odchozí hovory zaškrtněte políčko Pro volání použít toto číslo a potom zadejte číslo vašeho stolního telefonu připojeného k pobočkové ústředně (včetně čísla linky, pokud ho obsahuje).

  Nastavte si možnosti používání Skypu pro firmy se stolním nebo jiným telefonem.
 4. Klikněte na OK.

 5. A teď můžete volat přes Skype pro firmy! Čtěte dál...

Hovor přes stolní telefon připojený k pobočkové ústředně nebo z aplikace Skype pro firmy

Jakmile máte číslo pro odchozí hovory nastavené na svůj stolní telefon připojený k pobočkové ústředně, pak při zahájení hovoru z klienta aplikace Skype pro firmy zavolá Skype pro firmy nejdřív na váš telefon, vy zvednete sluchátko a uslyšíte tón spojování hovoru s druhým účastníkem. Pak tento účastník hovor přijme a spojení je navázané. Klienta aplikace Skype pro firmy můžete používat ke sdílení a zobrazování.

Všechno názorně shrnuje tato grafika:

Jednoduchá integrace telefonu pobočkové ústředny se Skypem pro firmy

Tady jsou podrobnosti:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace Skype pro firmy vyhledejte nebo najděte člověka, kterému chcete zavolat.

 2. Najeďte myší na jeho obrázek a počkejte, až se zobrazí rychlé ikony.

 3. Klikněte na šipku u ikony telefonu a pak zvolte číslo na tohoto člověka do práce.

  Volání na číslo do práce
 4. Otevře se okno konverzace aplikace Skype pro firmy a na panelu zpráv se objeví zpráva Volání...

 5. Zazvoní váš stolní telefon. (Na displeji telefonu se objeví příchozí hovor z globálního telefonního čísla vaší společnosti.)

 6. Zvedněte sluchátko.

 7. Uslyšíte tón spojování s telefonem volaného a na panelu zpráv ve schůzce aplikace Skype se objeví zpráva Volá se vzdálená strana...

 8. Když druhý účastník hovor přijme, můžete začít. (Na panelu zpráv aplikace Skype se objeví zpráva Připojeno.)

  Takto vypadá telefonní hovor Skypu pro firmy přes pobočkovou ústřednu nebo jiný telefonní hovor na vašem počítači.
 9. Tady můžete během hovoru zaslat rychlou zprávu. Klikněte v levém dolním rohu na bublinu zprávy.

  Během telefonního hovoru Skypu pro firmy prostřednictvím stolního telefonu pobočkové ústředny můžete druhému účastníkovi hovoru poslat rychlou zprávu.
 10. ...a kliknutím na ikonu prezentace můžete sdílet plochu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×