Použití webových částí pro obchodní Data na klasické stránky

Použití webových částí pro obchodní Data na klasické stránky

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Webové části pro obchodní data jsou navrženy tak, aby pracovaly s daty z externího seznamu. Tyto webové části lze užitečnými způsoby kombinovat. Pokud například propojíte webovou část Seznam a webovou část Položka a ve webové části Seznam vyberete položku vyúčtování výdajů, například výdaje za čtvrtek, zobrazí se ve webové části Položky podrobnosti o dané položce, například výdaje za hotel, dopravu a stravování.

Další informace najdete v tématu Vytvoření přidružení v SharePoint designeruWebovými částmi obchodní Data (ukázka)a vyhledání obsahu týkajícího se externích dat.

V tomto článku

Přehled webových částí pro obchodní Data

Než začnete

Vlastní vlastnosti webové části Seznam obchodních dat

Seznam obchodních dat – vlastnosti

Vlastnosti zobrazení dat

Vlastní vlastnosti webové části položka obchodních dat

Položka obchodních dat – vlastnosti

Vlastnosti zobrazení dat

Vlastní vlastnosti webové části Akce obchodních dat

Akce obchodních dat – vlastnosti

Vlastní vlastnosti webové části obchodní Data připojení filtru

Filtr – vlastnosti

Možnosti rozšířeného filtru – vlastnosti

Vlastní vlastnosti obchodní Data související webové části Seznam

Vlastnosti seznam souvisejících obchodních dat

Vlastnosti zobrazení dat

Webová část nástroj pro vytváření položek obchodních dat

Společné vlastnosti webových částí pro obchodní Data

Vzhled

Rozložení

Rozšířené možnosti

Možnosti AJAX

Různé

Přehled webových částí pro obchodní data

Následující tabulka uvádí stručný souhrn jednotlivých webových částí Obchodní data.

Webová část

Popis

Seznam obchodních dat

Zobrazí seznam položek z externího seznamu.

Položka obchodních dat

Zobrazuje položku z externího seznamu.

Akce obchodních dat

Zobrazuje akci externího seznamu.

Filtr služby Připojení obchodních dat

Filtruje obsah připojené webové části pro obchodní data pomocí seznamu hodnot z externího seznamu.

Nástroj pro vytváření položek obchodních dat

Vytvoří položku obchodních dat z parametrů v řetězci dotazu adresy URL a poskytne ji dalším webovým částem Obchodní data.

Seznam souvisejících obchodních dat

Zobrazí seznam podřízených položek souvisejících s nadřazenou položkou z externího seznamu. Vyžaduje přidružení.

Začátek stránky

Než začnete

Než budete pracovat s externími daty, je potřeba udělat několik věcí, které jsou předpokladem pro zabezpečený přístup k datům. Následující informace se vám můžou hodit při plánování dalších kroků. Když budete mít při práci s externími daty potíže, můžou vám tyhle informace pomoct s identifikací problému. Pokud chcete mít přístup k externím datům, musíte vy nebo váš správce provést následující kroky:

Připravit zdroj externích dat:    Správce bude nejspíš muset vytvořit účet a udělit oprávnění ke zdroji dat, aby bylo zajištěno, že k nim budou mít přístup ti správní lidé a že se data nedostanou do nesprávných rukou. Kromě toho může správce vytvořit v externí databázi určité tabulky, zobrazení, dotazy atd., aby se výsledky omezovaly jenom na to, co je potřeba, a aby se zlepšil výkon.

Konfigurace Sharepointových služeb    Správce musí aktivovat služby Podnikové připojení (BCS) a zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů.

Konfigurovat službu Zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů    Správce musí určit nejlepší režim přístupu pro externí zdroj dat, vytvořit cílovou aplikaci a nastavit pro cílovou aplikaci její přihlašovací údaje.

Konfigurovat služby Připojení obchodních dat    Správce Ujistěte se, že uživatel, který vytváří typ externího obsahu měl oprávnění do úložiště metadat služby Připojení obchodních dat (BDC) a aby odpovídající uživatelé měli přístup k typu externího obsahu, na kterém externí seznam založený.

Vytvořit externí seznam:    Uživatel musí vytvořit externí seznam založený na typu externího obsahu a jedno nebo více zobrazení externího seznamu podle potřeby.

Vlastní vlastnosti webové části Seznam obchodních dat

Seznam obchodních dat – vlastnosti

Vlastnost

Popis

Typ

Zadejte externí obsah, který má být zobrazen. Pomocí tlačítek zobrazených vedle daného pole zjistěte, zda externí obsah existuje, a vyberte specifický externí obsah.

Zobrazení

Vyberte zobrazení, které chcete zobrazit.

Poznámka:  Po výběru externího obsahu může trvat několik sekund, než se zobrazí všechna zobrazení.

Zobrazit panel nástrojů

Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte panel nástrojů. Zrušením jeho zaškrtnutí jej skryjete.

Při načítání zobrazit animaci

V případě zaškrtnutí tohoto políčka bude při načítání zobrazena animace. Pokud bude jeho zaškrtnutí zrušeno, animace zobrazena nebude.

Vlastnosti zobrazení dat

Vlastnost

Popis

Editor XSL

Slouží k zadání zdrojového kódu XSLT do editoru prostého textu. K použití tohoto editoru je potřeba znalost syntaxe transformace XSLT. Tuto vlastnost použijte třeba k přeformátování sloupců Číslo a Měna.

Začátek stránky

Vlastní vlastnosti webové části Položka obchodních dat

Položka obchodních dat – vlastnosti

Vlastnost

Popis

Typ

Zadejte externí obsah, který má být zobrazen. Pomocí tlačítek zobrazených vedle daného pole zjistěte, zda externí obsah existuje, a vyberte specifický externí obsah.

Zobrazení

Vyberte zobrazení, které chcete zobrazit.

Poznámka:  Po výběru externího obsahu může trvat několik sekund, než se zobrazí všechna zobrazení.

Položka

Zadejte položky, které se mají zobrazit. Pomocí tlačítek zobrazených vedle daného pole zkontrolujte, jestli položky existují, a vyberte konkrétní položku. Můžete taky nechat připojení webové části automaticky zadat hodnotu položky.

Při načítání zobrazit animaci

V případě zaškrtnutí tohoto políčka bude při načítání zobrazena animace. Pokud bude jeho zaškrtnutí zrušeno, animace zobrazena nebude.

Pole

Vyberte pole, která mají být zobrazena, a jejich umístění v seznamu položek.

Akce

Vyberte dříve definovanou akci, která má být zobrazena.

Zobrazit nové akce ve výchozím nastavení

Po zaškrtnutí tohoto políčka budou ve výchozím nastavení zobrazeny nové akce. Po zrušení jeho zaškrtnutí zobrazeny nebudou.

Vlastnosti zobrazení dat

Vlastnost

Popis

Editor XSL

Slouží k zadání zdrojového kódu XSLT do editoru prostého textu. K použití tohoto editoru je potřeba znalost syntaxe transformace XSLT. Tuto vlastnost použijte třeba k přeformátování sloupců Číslo a Měna.

Začátek stránky

Vlastní vlastnosti webové části Akce obchodních dat

Akce obchodních dat – vlastnosti

Vlastnost

Popis

Typ

Zadejte externí obsah, který má být použit. Pomocí tlačítek zobrazených vedle daného pole zjistěte, zda externí obsah existuje, a vyberte specifický externí obsah.

Položka

Zadejte položky, které se mají zobrazit. Pomocí tlačítek zobrazených vedle daného pole zkontrolujte, jestli položky existují, a vyberte konkrétní položku. Můžete taky nechat připojení webové části automaticky zadat hodnotu položky.

Akce

Vyberte dříve definovanou akci, která má být zobrazena.

Zobrazit nové akce ve výchozím nastavení

Po zaškrtnutí tohoto políčka budou ve výchozím nastavení zobrazeny nové akce. Po zrušení jeho zaškrtnutí zobrazeny nebudou.

Styl:

Vyberte jeden z těchto stylů zobrazení:

  • Seznam s odrážkami

  • Seznam

  • Panel nástrojů

Začátek stránky

Vlastní vlastnosti webové části Filtr služby Připojení obchodních dat

Filtr – vlastnosti

Vlastnost

Popis

Název filtru

Zadejte jedinečný název filtru, který bude dávat smysl.

Externí obsah

Zadejte externí obsah, který má být použit pro hodnoty filtru. Pomocí tlačítek zobrazených vedle daného pole zjistěte, zda externí obsah existuje, a vyberte specifický externí obsah.

Zobrazení

Vyberte zobrazení.

Poznámka:  Po výběru externího obsahu může trvat několik sekund, než se zobrazí všechna zobrazení.

Sloupec hodnoty

Vyberte sloupec, který má být použit jako hodnota filtru.

Sloupec popisu

Vyberte sloupec, který má být použit jako alternativní a smysluplnější hodnota pro zobrazení uživateli.

Zobrazit seznam jako

Z možností, které jsou k dispozici, vyberte způsob zobrazení filtru.

Možnosti rozšířeného filtru – vlastnosti

Vlastnost

Popis

Šířka

Šířku webové části můžete nastavit provedením jedné z následujících akcí:

  • Zadejte konkrétní šířku (v pixelech).

  • Ponechejte pole prázdné nebo do něj zadejte hodnotu 0. Šířka tak bude nastavena automaticky.

Vyžadovat, aby uživatel zvolil hodnotu

Pokud toto políčko zaškrtnete, bude muset uživatel zvolit hodnotu. Jinak bude moci ponechat prázdnou hodnotu.

Výchozí hodnota

Zadejte hodnotu položky. Pomocí tlačítek zobrazených vedle daného pole zkontrolujte, zda položka existuje, a vyberte specifickou položku.

Začátek stránky

Vlastní vlastnosti webové části Seznam souvisejících obchodních dat

Seznam souvisejících obchodních dat – vlastnosti

Vlastnost

Popis

Typ

Zadejte externí obsah, který má být zobrazen. Pomocí tlačítek zobrazených vedle daného pole zjistěte, zda externí obsah existuje, a vyberte specifický externí obsah.

Vztah

Vyberte vztah založený na dříve definovaném přidružení.

Zobrazit panel nástrojů

Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte panel nástrojů. Zrušením jeho zaškrtnutí jej skryjete.

Při načítání zobrazit animaci

V případě zaškrtnutí tohoto políčka bude při načítání zobrazena animace. Pokud bude jeho zaškrtnutí zrušeno, animace zobrazena nebude.

Vlastnosti zobrazení dat

Vlastnost

Popis

Editor XSL

Slouží k zadání zdrojového kódu XSLT do editoru prostého textu. K použití tohoto editoru je potřeba znalost syntaxe transformace XSLT. Tuto vlastnost použijte třeba k přeformátování sloupců Číslo a Měna.

Začátek stránky

Webová část Nástroj pro vytváření položek obchodních dat

Tato webová část nemá žádné vlastní vlastnosti. Vytvoří položku obchodních dat z parametrů v řetězci dotazu URL adresy a poskytne ji dalším webovým částem Obchodní data. Tuhle webovou část uživatelé nevidí – je viditelná, jen když je stránka v režimu pro úpravy.

Společné vlastnosti webových částí pro obchodní data

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení, upřesňující vlastnosti, možnosti Ajax a různé vlastnosti.

Poznámka:  Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se může lišit od informací uvedených v této části, a to z několika důvodů:

  • Pokud chcete v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, musíte mít odpovídající oprávnění.

  • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností se nebudou zobrazovat, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedené v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Pozice

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu webové části

Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu webové části nastavená možnost Normální a zobrazuje se celá webová část. Pokud je nastavená možnost Minimalizovaný, zobrazuje se jen záhlaví.

Typ stylu webové části

Určuje, jestli se zobrazí záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Začátek stránky

Rozložení

Vlastnost:

Popis

Skryté

Určuje, jestli se webová část zobrazí při otevření stránky webové části. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, webová část se zobrazí jen při navrhování stránky a k jejímu názvu bude připojený text (Skryto).

Webovou část můžete skrýt, pokud ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je třeba jazyk používající směr zprava doleva, čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být dostupné pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěná.

Poznámka:  Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, zóny na stránce webových částí se v seznamu nezobrazují.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně v případě, že zóna obsahuje více webových částí.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jestliže jsou webové části v zóně uspořádány shora dolů, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Pokud jsou webové části v zóně uspořádány zleva doprava, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud třeba přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Pokud budete chtít druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit i změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Začátek stránky

Pokročilé

Vlastnost:

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, jestli jde webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, jestli jde webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, jestli jde webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné měnit vlastnosti webové části v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Když kliknete na název webové části, soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při umístění myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z těchto možností:

  • Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

  • Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jde o výchozí hodnotu.

  • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka:  I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata Nápovědy jen v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Možnosti AJAX

Poznámka:  Následující vlastnosti jsou k dispozici pouze pro webové části Seznam obchodních dat a Seznam souvisejících obchodních dat.

Vlastnost

Popis

Povolit asynchronní zatížení

Pokud chcete načítat data asynchronně, zaškrtněte toto políčko (dokud se všechna data nenačtou, můžete pokračovat v práci) nebo jeho zaškrtnutí zrušte, pokud se mají data načítat synchronně (ve webové části Seznam se objeví ikona „načítání“, dokud se všechna data nevrátí ze serveru).

Povolit asynchronní aktualizaci

Když zaškrtnete toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, povolíte nebo zakážete asynchronní nebo synchronní chování pro tyto operace: třídění, stránkování, filtrování a obnovení.

Zobrazit tlačítko ruční aktualizace

Zaškrtněte toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte, pokud chcete zobrazit nebo skrýt tlačítko pro ruční aktualizaci webové části Seznam.

Povolit asynchronní automatickou aktualizaci

Zaškrtněte toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte, pokud chcete povolit nebo zakázat automatickou aktualizaci webové části Seznam

Interval automatické aktualizace (sekundy)

Specifikuje časový interval mezi každou automatickou aktualizací. Ve výchozím nastavení je tato hodnota 60 sekund

Začátek stránky

Různé

Poznámka:  Následující vlastnosti jsou k dispozici pouze pro webové části Seznam obchodních dat a Seznam souvisejících obchodních dat.

Vlastnost

Popis

Ukázková data

Zadejte ukázková data ve formě platného souboru XML a se stejnou strukturou, jakou mají data vrácená zdrojem dat. Editor kompatibilní s SharePointem (třeba Microsoft SharePoint Designer 2013) může data specifikovaná touto vlastností použít pro to, aby při návrhu vykreslil Zobrazení dat.

Odkaz na soubor XSL

Slouží k zadání zdrojového kódu XSLT do editoru prostého textu. K použití tohoto editoru je potřeba znalost syntaxe transformace XSLT. Tuto vlastnost použijte třeba k přeformátování sloupců Číslo a Měna.

Povolit ukládání zobrazení dat do mezipaměti

Zaškrtněte toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte, pokud se má transformace XLS a instance ovládacího prvku zdroje dat ukládat do mezipaměti nebo nikoliv.

Časový limit mezipaměti zobrazení dat (v sekundách)

Určuje trvání mazání mezipaměti (v sekundách). Pokud vyberete hodnotu 0, nastavíte ji na její výchozí nastavení, což je 86 400 sekund (jeden den).

Odeslat první řádek k propojeným webovým částem při načtení stránky

Zaškrtněte toto políčko nebo jeho zaškrtnutí zrušte pokud chcete, aby se první řádek dat odesílal nebo neodesílal jedné nebo víc webovým častem při načtení stránky.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×