Použití technologií XML v aplikaci InfoPath

Microsoft Office InfoPath je aplikace sady Microsoft Office System, která se používá k vytváření šablon založených na programovacím jazyku XML (Extensible Markup Language) a příbuzných technologiích. XML je jazykový standard užívaný pro popis, uspořádání a výměnu dat. Aplikace InfoPath používá šablony formuláře založené na technologiích XML. Data ve formulářích jsou rovněž ukládána nebo odesílána ve formátu XML. Aplikace InfoPath používá následující technologie XML:

  • Transformace XSL (XSLT)

  • Schéma XML

  • Jazyk XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)

  • XML Path Language (XPath)

  • Jazyk XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)Model DOM (Document Object Model)

  • Podpis XML

    Poznámka: Další informace o těchto technologiích můžete vyhledat na webu World Wide Web Consortium (W3C).

Tyto technologie jsou spravovány konsorciem W3C (World Wide Web Consortium), které doporučuje specifickou sadu pravidel, pokynů a konvencí pro vytváření souborů, jež lze snadno generovat a zpracovávat v různých počítačích a aplikacích. Kromě technologií XML, které jsou v aplikaci InfoPath podporovány, využívá tato aplikace zvláštní Instrukce pro zpracování a Obor názvů a disponuje řadou metod pro přístup k modelu DOM prostřednictvím objektového modelu aplikace InfoPath.

Přestože není nutné těmto technologiím podrobně rozumět, najdete v následující tabulce informace usnadňující pochopení způsobu využití uvedených technologií v aplikaci InfoPath.

Název

Popis

XML

Technologie XML je výstupním formátem, který je vytvářen formulářem aplikace InfoPath. Jazyk XML také slouží k uchování ukázkových dat zobrazených v polích formuláře před tím, než začne formulář vyplňovat uživatel. Aplikace InfoPath používá standard XML verze 1.0.

Transformace XSL (XSLT)

Transformace XSL (XSLT) je formát zobrazení souborů, které jsou vytvářeny při návrhu šablony formuláře. Aplikace InfoPath nepodporuje reprezentaci dat XML pomocí objektů XSL-FO (XSL Formatting Objects) ani import libovolných souborů XSL. Aplikace InfoPath používá standard XSLT verze 1.0.

Schéma XML

Schémata XML se používají jako primární prostředek Ověření dat ve formuláři. Schémata poskytují podkladovou strukturu dokumentu XML, která má být vytvářena formulářem. Schéma XML navíc slouží k definici struktury Soubor definice formuláře, který je aplikací InfoPath generován při návrhu šablony formuláře. Aplikace InfoPath nepodporuje definice schématu vyhovujících specifikacím dokumentů XML pomocí technologií XDR (XML-Data Reduced) a DTD (Document Type Definition). Aplikace InfoPath používá standard XML Schema verze 1.0.

Jazyk XHTML

Jazyk XHTML představuje jazyk HTML se správnou strukturou, který primárně slouží k vývoji oblastí s formátovaným textem. Aplikace InfoPath používá standard XHTML verze 1.0.

Jazyk XPath

Výrazy XPath se používají při Vazba ovládacích prvků na pole nebo skupiny ve Zdroj dat šablony formuláře. Výrazy XPath se rovněž používají při ověřování dat a při Podmíněné formátování výrazů. Aplikace InfoPath používá standard XPath verze 1.0.

Model DOM

Model DOM se používá k programovému přístupu k obsahu zdrojového dokumentu XML, který vytváří šablona formuláře. Slouží také pro přístup jen pro čtení k obsahu souboru XSF. Aplikace InfoPath používá standard DOM verze 1.0.

Podpis XML

Podpisy XML se používají k digitálnímu podpisování v aplikaci InfoPath. Pokud je tato možnost povolena, může každý formulář této aplikace obsahovat jeden nebo více digitálních podpisů. Aplikace InfoPath podporuje digitální podpisy celého formuláře i jeho částí.

Procesor XML

Procesor XML slouží k načítání zdrojového kódu XML formuláře do dynamické paměti počítače, ověření na základě schématu XML a vytvoření zobrazení dokumentu pomocí transformace XSL. Procesorem XML podporovaným aplikací InfoPath jsou služby MSXML (Microsoft XML Core Services) verze 5.0. Nižší verze tohoto procesoru podporovány nejsou.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×