Office
Přihlásit se

Použití pracovního postupu pro řízení požadavků v Projectu Online

Tento článek popisuje způsob implementace řízení požadavků v aplikaci Project Web App.

Nástroje pro správu požadavků v aplikaci Project Web App můžete použít k zachycení všech nápadů k projektu na jednom místě a jejich následnému zpracování v rozhodovacím procesu, který je přizpůsobený potřebám vaší společnosti. Použití těchto nástrojů může vašim uživatelům pomoct při rozhodování, které návrhy se mají schválit, a při sledování průběhu projektu až do dokončení práce.

Řízení požadavků v aplikaci Project Online používá tyto prvky:

 • Stránky podrobností projektů    – stránky aplikace Project Web App, na kterých uživatelé můžou zobrazit a aktualizovat informace o projektu

 • Dílčí fáze    – sady stránek podrobností projektu, které jsou specifické pro jednu oblast životního cyklu projektu

 • Fáze    – způsob uspořádání několika dílčích fází

 • Pracovní postupy    – způsob, jak vynutit obchodní procesy v průběhu různých fází a dílčích fází projektů

 • Typy projektů organizace    – způsob, jak spojit fáze, dílčí fáze a stránky podrobností projektů s pracovním postupem do standardizovaného způsobu práce na projektu

Všechny tyto prvky probereme v následujících částech.

Stránky podrobností projektů

Na stránkách podrobností projektů můžou uživatelé Project Web Appu prohlížet nebo aktualizovat data projektu. Stránku podrobností projektu můžete přizpůsobit tak, že zvolíte webové části používající pole, která chcete zobrazit. Stránky podrobností projektů se v řízení požadavků zobrazují uživateli v různých dílčích fázích projektu vždy, když je potřeba shromáždit informace od uživatele nebo mu zobrazit informace.

Dílčí fáze

Dílčí fáze zahrnuje jednu nebo víc stránek podrobností projektu, které jsou seskupené za účelem shromažďování informací o projektu. Tyto informace může pracovní postup používat nebo aktualizovat.

V aplikaci Project Web App se dá definovat, které stránky podrobností projektu se mají v dané dílčí fázi zobrazovat, která pole jsou povinná a která jsou pro čtení a zápis nebo jen pro čtení a které fáze je daná dílčí fáze součástí (fázemi se budeme zabývat v další části).

Pro každou dílčí fázi projektu doporučujeme na základě vašich obchodních požadavků pro projekt definovat, které akce je potřeba udělat a jaké informace je potřeba shromáždit. Tyto informace vám pomůžou definovat seznam polí, které je potřeba zobrazit na stránkách podrobností projektu, a akce, které se musí v pracovním postupu provést. Obecný postup je určený těmito kroky:

 1. Definování, co je potřeba v jednotlivých dílčích fázích udělat s projektem

 2. Definování požadovaných informací, které chcete zachytit pomocí stránek podrobností projektů

 3. Definování stavu polí v jednotlivých dílčích fázích (povinné, pro čtení a zápis nebo jen pro čtení)

Fáze

Fáze řízení požadavků slouží k uspořádání několika dílčích fází, které společně tvoří běžnou sadu aktivit v životním cyklu projektu. Příklady fází jsou vytvoření projektu, výběr projektu a řízení projektu (zastupují je výchozí fáze aplikace Project Web App: vytvoření, výběr a správa). Fáze samy o sobě představují jenom způsob uspořádání dílčích fází. Neurčují pořadí, ve kterém se dílčí fáze provádějí. (Pořadí dílčích fází určuje přidružený pracovní postup.)

Další informace najdete v článku Osvědčené postupy pro vytváření fází a dílčích fází.

Pracovní postupy

Pracovní postupy vynucují dodržování obchodních procesů a poskytují strukturovaný způsob provádění fází a dílčích fází projektů. Pracovní postup se dá nastavit tak, aby prováděl různé akce na základě vstupu uživatele pro každou dílčí fázi, třeba odesílání e-mailů, přiřazování úkolů a čekání na konkrétní akce v projektu.

Můžete třeba mít dílčí fázi Počáteční návrh, do které zahrnete stránku podrobností projektu s vlastní polem pro náklady projektu. Pracovní postup se dá nakonfigurovat tak, aby se projekt automaticky přijímal nebo odmítal podle toho, jestli náklady na projekt překračují určitý limit.

Na obrázku dole vidíte pět fází řízení požadavků, které jsou zahrnuté v aplikaci Project Web App, a způsob, jak na sebe navazují. V každé fázi jsou uvedené příklady dílčích fází, třeba Navržení nápadu a Počáteční revize. Ke každé dílčí fázi může být přidružená jedna nebo víc stránek podrobností projektu. Celá kolekce dílčích fází představuje jeden pracovní postup, který může být spojený s typem projektů organizace.

Diagram zobrazující fáze a dílčí fáze pracovního postupu

K vytvoření pracovního postupu v aplikaci Project Web App je potřeba provést čtyři obecné kroky:

 1. Návrh pracovního postupu na základě obchodních požadavků

 2. Vytvoření potřebných vlastních polí, stránek podrobností projektu, fází a dílčích fází v aplikaci Project Web App

 3. Vytvoření pracovního postupu v aplikaci SharePoint Designer 2013 a jeho nasazení v aplikaci Project Web App

 4. Vytvoření typu projektů organizace, který používá tento pracovní postup

Typy projektů organizace

Typ projektů organizace spojuje všechny prvky řízení požadavků tak, že slučuje jeden pracovní postup s fázemi a dílčími fázemi s oddělením a definicemi šablon webu projektu. Typy projektů organizace bývají obvykle spojené s jednotlivými odděleními, třeba marketingové projekty, IT projekty nebo projekty personálního oddělení. Použití typů projektů organizace pomáhá v dané organizaci kategorizovat projekty, které mají podobný životní cyklus. Uživatelům se typy projektů organizace zobrazí v rozevíracím seznamu, když v Centru projektů kliknou na Nový projekt.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×