Použití podmíněného formátování v Excelu

Podmíněné formátování vám umožňuje aplikovat barvy na buňky, které odpovídají konkrétním podmínkám, jako jsou duplicitní hodnoty nebo hodnoty splňující konkrétní kritéria, například „větší než 100“ nebo „rovná se Výnosy“. K dispozici jsou možnosti pro pravidla zvýraznění buněk a konfiguraci pravidel pro nejvyšší nebo nejnižší hodnoty. Můžete také zobrazit, jak jsou na tom jednotlivé buňky v porovnání s rozsahem hodnot, a to pomocí datových pruhů, barevných škál a sad ikon. Podmíněné formátování je dynamické, takže když se hodnoty změní, formátování se automaticky upraví.

Možnosti podmíněného formátování

Podmíněné formátování s barevnými škálami

Výběry v podmíněném formátování

Podmíněné formátování pomocí trojbarevné škály

Poznámka: Před Excelem 2007 se pravidla podmíněného formátování musela vytvářet pomocí vzorce a podporovala jenom tři úrovně. Počínaje Excelem 2007 obsahuje podmíněné formátování mnoho předdefinovaných pravidel, která se dají snadno použít a můžou podporovat až 64 úrovní. Pokud uvažujete nad formátováním, které nejde vytvořit pomocí předdefinovaných podmíněných formátů, můžete použít podmíněné formátování pomocí vzorce.

V tomto tématu si ukážeme několik způsobů použití některých z těchto předdefinovaných pravidel podmíněného formátování. Existují tisíce možných kombinací, takže s nimi doporučujeme experimentovat, až najdete takové, které jsou pro vás nejlepší. Vezměte také v úvahu cílovou skupinu, protože přílišná složitost může ztěžovat pochopení vašeho záměru.

Podle níže uvedených pokynů zvýrazněte duplicitní položky ve sloupci dat:

Zvýrazněné duplicitní hodnoty podmíněného formátování

 1. Vyberte oblast, ve které potřebujete formátovat duplicitní hodnoty pomocí barvy. V tomto příkladu je to sloupec Jméno zaměstnance.

 2. Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Pravidla zvýraznění buněk > Duplicitní hodnoty.

  Duplicitní hodnoty

 3. V rozevíracím seznamu možností vyberte formát a potom klikněte na OK.

  Možnosti formátování zvýraznění duplicitních položek

Oblast zobrazí formát, který zvýrazňuje duplicitní položky ve zvolené barvě.

Řazení podle barvy

Hledání duplicitních hodnot můžete ještě o krok vylepšit, když seznam seřadíte podle barvy. Díky tomu bude snadnější provádět hromadné změny duplicitních položek, například jejich odstranění.

Postupujte takto:

 1. Klikněte kamkoli v oblasti dat a potom klikněte na Data>Seřadit a filtrovat>Seřadit.

 2. Vyberte Jméno zaměstnance pro možnost Seřadit podle, v rozevíracím seznamu Řazení vyberte Barva buňky, potom v seznamu Pořadí vyberte barvu a v posledním rozevíracím seznamu zvolte Nahoře. Kliknutím na OK použijte toto formátování.

Možnosti Data > Seřadit > Seřadit podle barvy

Seřazená tabulka seskupí duplicitní hodnoty nahoře:

Podmíněné formátování s duplicitními hodnotami seřazenými na začátek seznamu

Možnost Prvních 10 položek umožňuje rychle identifikovat nejlepší hodnoty v oblasti, jako například 10 nejlepších zákazníků v seznamu podle pořadí. Podobně můžete zvolit možnosti Posledních 10 položek, Prvních/Posledních 10 % nebo Nad/Pod průměrem. Po zadání pravidla pak můžete 10 prvních položek změnit na libovolnou hodnotu.

Podle kroků níže zvýrazněte 10 nejlepších výnosů.

Prvních 10 položek podmíněného formátování použitých na oblast
 1. Vyberte oblast, kterou chcete naformátovat. Na obrázku výše jsme vybrali sloupec Výnosy.

 2. Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Pravidla pro nejvyšší či nejnižší hodnoty > Prvních 10 položek.

  Možnosti formátování prvních 10 položek podmíněného formátování
 3. Potom můžete upravit počet možností nahoru nebo dolů a barvu výplně.

  Výběr prvních 10 položek podmíněného formátování

Když použijete podmíněné formátování k zobrazení datových pruhů, Excel nakreslí v každé buňce pruh, jehož délka odpovídá hodnotě buňky vzhledem k ostatním buňkám ve vybrané oblasti.

Postupujte podle pokynů níže a projděte si příklad.

Datové pruhy podmíněného formátování použité na oblast
 1. Vyberte oblast, kterou chcete naformátovat. Na obrázku výše jsme vybrali sloupec Výnosy.

 2. Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Datové pruhy a vyberte požadovaný styl přechodové výplně nebo souvislé výplně.

  Galerie stylů datových pruhů podmíněného formátování
 3. Pokud chcete seznam seřadit po použití datových pruhů, stačí vybrat sloupec, na kartě Data kliknout na Seřadit a filtrovat a vybrat možnost Rychlé vzestupné seřazení nebo Rychlé sestupné seřazení , aby se položky seřadily vzestupně nebo sestupně.

Pomocí sady ikon můžete vizuálně označit, kam hodnoty spadají v rámci určitých rozsahů na škále počtů nebo procent. V této části se podíváme na porovnání výkonu podle oblasti se standardem pomocí pozitivních Ikona pozitivního podmíněného formátování , neutrálních Ikona neutrálního podmíněného formátování a negativních Ikona negativního podmíněného formátování ikon.

Postupujte podle kroků níže a podívejte se, jak se to dělá.

Sada ikon podmíněného formátování použitá na oblast

 1. Vyberte oblast, kterou chcete naformátovat.

 2. Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Sady ikon a vyberte požadovaný styl sady ikon.

  Možnosti sady ikon podmíněného formátování


 3. Excel se pokusí interpretovat data a provést příslušné formátování, ale pokud ho chcete změnit, můžete přejít na kartu Domů, kliknout na Podmíněné formátování > Spravovat pravidla. Potom vyberte Pravidlo sady ikon > Upravit pravidlo a upravte oddíl Zobrazit každou ikonu podle těchto pravidel. V tomto případě nastavíme pravidlo tak, že všechno větší než 45 000 je pozitivní, všechno od 40 000 do 45 000 je neutrální a všechno menší než 40 000 je negativní.

  Dialogové okno s možnostmi sady ikon podmíněného formátování

Pomocí barevných škál můžete zvýraznit hodnoty a oblast a porovnat nejvyšší a nejnižší hodnoty, v tomto případě leden až červen.

Podmíněné formátování pomocí trojbarevné škály

Postupujte takto:

 1. Vyberte oblast obsahující hodnoty, které chcete naformátovat.

 2. Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Barevné škály a vyberte požadovanou škálu. V tomto případě jsme použili barevnou škálu červená-žlutá-zelená.

  Barevná škála červená-žlutá-zelená

Pokud byste chtěli naformátovat každý druhý řádek dat, můžete to udělat vzorcem podmíněného formátování, ale je mnohem jednodušší jenom naformátovat data jako tabulku. Vyberte buňku v oblasti dat a přejděte na kartu Domů > Styly > Formátovat jako tabulku. Potom vyberte požadovaný styl z Galerie stylů a Excel okamžitě převede data do tabulky.

Galerie stylů excelové tabulky

Pokud máte zájem jenom o formátování tabulky, ale ne o další funkce tabulek, můžete tabulku převést zpátky na oblast. Klikněte někam v oblasti tabulky a potom na Pásu karet klikněte na Nástroje tabulky > Návrh > Nástroje > Převést na oblast.

Další informace o excelových tabulkách zjistíte tady: Vytvoření nebo odstranění excelové tabulky.

Pokud hledáte jinou možnost, která tu není popsaná, můžete si vytvořit vlastní pravidlo podmíněného formátování v pouhých několika krocích.

 1. Vyberte buňky, které chcete formátovat.

 2. Na kartě Domů klikněte na Podmíněné formátování > Nové pravidlo.

  Nové pravidlo formátování

 3. Vytvořte si pravidlo, zadejte jeho možnosti formátování a potom klikněte na OK. Můžete se také podívat na více informací do článku Použití podmíněného formátování pomocí vzorce.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz také

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×