Použití pera ke kreslení, psaní nebo zvýraznění textu na tabletu s Windows

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete použít pera pera (nebo dokonce prst) nakreslit a psaní nebo zvýrazňujte text na tabletu s Windows. Můžete také převést ručně kreslený formulářů geometrické obrazce a vybrat a upravit díly při kreslení.

Zvýraznění textu stylusem nebo perem

Na kartě kreslení zobrazíte nástroje rukopisu

Poznámka : Tato funkce je dostupná jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office. Pokud používáte Office 2016, ale nejsou předplatitele Office 365, jsou správné pokynů si přečíst na kartě "2013" tohoto článku.

Nástroje rukopisu jsou dostupné na kartě Kreslení na pásu karet, ale této karty není ve výchozím nastavení zapnuté. Zobrazte volitelné nakreslete tabulátoru:

 1. Otevřete soubor > Možnosti.

 2. Klepněte na Přizpůsobit pás karet kartu v dialogovém okně Možnosti.

 3. V dialogovém okně na pravé straně dialogového okna klepněte zaškrtávací políčko Kreslit.

  Na kartu kreslení viditelný na pásu karet v aplikaci, dokud se vraťte do tohoto dialogového a vypněte tuto možnost.

Psaní nebo kreslení nebo zvýraznění textu

 1. V části Kreslení > pera, vyberte pero nebo zvýrazňovač.

  Malou část galerii per zobrazený na pásu karet na začátku. Klepnutím na šipku dolů na pravý okraj zobrazíte další možnosti pro barvu a tloušťku můžete rozbalte galerii. Existují také barvy a tloušťky rozevíracích nabídkách k pravému okraji galerie.

  Na kartu kreslení na pásu karet aplikace PowerPoint 2016, se zobrazí pod ním galerii per
 2. Na dotykové obrazovce začněte psaní nebo kreslení.

Jakmile jste nakreslili obrazce rukopisu, se chová jako jakýkoli obrazec, který se používají při práci se v Office. Vyberte obrazec a pak můžete přesunout nebo zkopírujte ho, změnit jeho barvu, otočení poloze a podobně.

V PowerPoint 2016 a Word 2016, můžete převést ručně kreslený obrazce na standardní Office grafických obrazců tak, že klepnete na Kreslitpřevést na obrazce karta před nakreslete obrazec.

Vymazání rukopisu

 1. V části Kreslení > Nástroje, klepněte na Guma.

  V PowerPoint 2016 můžete z různých gumy. Klepněte na šipku dolů na tlačítko Guma a vyberte požadovaný guma.

 2. Perem nebo prstem Táhněte gumou přes rukopis, který chcete odebrat.

  Gumou segmentu v PowerPoint, jednoduše klikněte na část Ruční odebrání (namísto museli důkladně zbavit celý segmentu) nebo je přetáhnete. Přetahování přes segmentů je snadný způsob, jak chcete vymazat několik najednou.

Převedení ručních kreseb na obrazce

Platí jenom pro PowerPoint a Word

Ruční kresby můžete na dotykové obrazovce převést na běžné obrazce obrázku Office.

 1. Na kartě Kreslenípřed nakreslit tvar, klepněte na převést na obrazce.

 2. Perem nebo prstem nakreslete obrazec na snímku a PowerPoint na obrazec, který bude vypadat většina podobné automaticky převede výkresu.

  Seznam ručně kreslený obrazce, které lze převést na standardní Office obrazců naleznete v tématu Převod rukopisu na obrazce na kartě kreslení .

  Tip : Převedení ručních kreseb na obrazce ukončíte klikněte na převést na obrazce znovu.

Výběr částí ruční kresby nebo psaných slov

Platí jenom pro PowerPoint

Chcete-li vybrat částí ruční kresby nebo psaných slov, pomocí nástroje Nepravidelný výběr. (Nelze pomocí nástroje Nepravidelný výběr vyberte bez Rukopisné objekty (obrazce, obrázky, atd.).

 1. V části Kreslení > Nástroje, klepněte na Nepravidelný výběr Tlačítko Nepravidelný výběr na kartě Kreslení v PowerPointu .

 2. Tahem pera nebo prstu nakreslete kruh okolo části kresby nebo slova, kterou chcete vybrat. Kolem ní se zobrazí oblast ohraničená zeslabenou čárkovanou linkou a až budete hotovi, vybere se část, na kterou jste použili nepravidelný výběr.

  Zobrazuje část výkresu vybraného pomocí nástroje Nepravidelný výběr v PowerPointu.

Vyhledání nástrojů Kreslení

Přejděte na kartu Revize a vyberte Zahájit rukopis zobrazení karty Nástroje rukopisu – pera.

Zobrazuje tlačítko Zahájit rukopis na kartě Revize v Office

Psaní nebo kreslení

 1. V části Nástroje rukopisu > Pera zvolte Pero.

  Zobrazuje tlačítko Pero v Nástrojích rukopisu v Office.

 2. Pokud chcete změnit barvu rukopisu a šířku tahu, klepněte na požadovanou barvu a šířku (0,35–0,5 mm).

  Zobrazuje možnosti stylu pera v Office.

 3. Na dotykové obrazovce začněte psaní nebo kreslení.

  Zobrazuje příklad rukopisného textu ve wordovém dokumentu.

Kreslení obrazce

 1. Na kartě Nástroje rukopisu – Pera klikněte na Pero.

 2. Nakreslete obrazec na dotykové obrazovce.

Zvýraznění textu

 1. Na kartě Nástroje rukopisu – Pera klikněte na Zvýrazňovač a potom vyberte barvu zvýrazňovače.

  Zobrazuje tlačítko Zvýrazňovač v Nástrojích rukopisu.

 2. Klepněte a přetáhněte perem nebo prstem přes text, který chcete zvýraznit.

Poznámka :  Text můžete zvýraznit v Excelu, Wordu a Outlooku, ale PowerPoint zvýraznění textu nepodporuje.

Odstranění celých ručně psaných slov nebo kreseb

 1. Na kartě Nástroje rukopisu – Pera klikněte na šipku pod možností Guma a potom vyberte velikost gumy.

  Zobrazuje tlačítko Guma v Nástrojích rukopisu v Office.

 2. Perem nebo prstem vyberte slovo nebo ruční kresbu, kterou chcete vymazat.

Úpravy, ruční kreslení nebo převedení obrazců v PowerPointu

Odstranění částí ručních kreseb nebo částí psaných slov

Platí jenom pro PowerPoint

 1. Na kartě Nástroje rukopisu – Pera klikněte na šipku pod možností Guma a potom vyberte velikost gumy.

  Zobrazuje tlačítko Guma v Nástrojích rukopisu v Office.

 2. Perem nebo prstem vyberte části ruční kresby nebo textu, které chcete vymazat.

Výběr částí ruční kresby nebo psaných slov

Platí jenom pro PowerPoint

Pokud chcete vybrat část kresby nebo některá napsaná slova, použijte nástroj Nepravidelný výběr. (Nástrojem Nepravidelný výběr nejde vybrat jiné než rukopisné objekty (obrazce, obrázky apod.).

 1. V části Nástroje rukopisu na kartě Pera klikněte na Nepravidelný výběr.

  Zobrazuje tlačítko Nepravidelný výběr v Nástrojích rukopisu.

 2. Tahem pera nebo prstu nakreslete kruh okolo části kresby nebo slova, kterou chcete vybrat. Kolem ní se zobrazí oblast ohraničená zeslabenou čárkovanou linkou a až budete hotovi, vybere se část, na kterou jste použili nepravidelný výběr.

  Zobrazuje část výkresu vybraného pomocí nástroje Nepravidelný výběr v PowerPointu.

Převedení ručních kreseb na obrazce

Platí jenom pro PowerPoint

Ruční kresby můžete na dotykové obrazovce převést na běžné obrazce.

 1. V části Nástroje rukopisu > Pera vyberte Převést na obrazce.

  Zobrazuje tlačítko Převést na obrazce v Nástrojích rukopisu

 2. Na snímku nakreslete perem nebo prstem obrazec. PowerPoint kresbu automaticky převede na obrazec, který se jí nejvíc podobá.

  Tip : Pokud chcete převádění na obrazce ukončit, klikněte znovu na Převést na obrazce.

Které obrazce může PowerPoint převést?

Po vytvoření ruční kresby ji může PowerPoint převést na obrazec, který se jí nejvíc podobá.

Ruční kresba

Odpovídající obrazec

Obdélník

Ruční kresba obdélníku

Obdélník

Normální obdélník

Čtverec

Ruční kresba čtverce

Obdélník se stejně dlouhými stranami

Normální čtverec

Kosočtverec

Ruční kresba kosočtverce

Kosočtverec

Normální kosočtverec

Rovnoběžník

Ruční kresba rovnoběžníku

Rovnoběžník

Normální rovnoběžník

Lichoběžník

Ruční kresba lichoběžníku

Lichoběžník

Normální lichoběžník

Nepravidelný čtyřúhelník

Ruční kresba nepravidelného čtyřúhelníku

Uzavřený volný tvar se čtyřmi stranami

Normální čtyřúhelník

Pravidelný pětiúhelník

Ruční kresba pětiúhelníku

Pětiúhelník se stejně dlouhými stranami

Normální pětiúhelník

Pravidelný šestiúhelník

Ruční kresba šestiúhelníku

Šestiúhelník se stejně dlouhými stranami

Normální šestiúhelník

Elipsa

Ruční kresba elipsy

Elipsa

Normální elipsa

Kruh

Ruční kresba kruhu

Elipsa se stejnou šířkou a výškou

Normální kruh

Jednostranná šipka

Ruční kresba šipky

Šipka

Normální šipka

Oboustranná šipka

Ruční kresba oboustranné šipky

Oboustranná šipka

Normální oboustranná šipka

Šipky spojující dva obrazce

Čára spojující dva obrazce

Spojovací šipky

Spojnice mezi dvěma obrazci

Pravoúhlý trojúhelník

Ruční kresba pravoúhlého trojúhelníku

Trojúhelník s pravým úhlem

Normální pravoúhlý trojúhelník

Rovnostranný trojúhelník

Ruční kresba rovnostranného trojúhelníku

Trojúhelník se stejně dlouhými stranami

Normální rovnostranný trojúhelník

Rovnoramenný trojúhelník

Ruční kresba rovnoramenného trojúhelníku

Trojúhelník se dvěma stejnými stranami

Normální rovnoramenný trojúhelník

Nepravidelný trojúhelník

Ruční kresba nepravidelného trojúhelníku

Uzavřený volný tvar se třemi stranami Normální obecný trojúhelník

Další informace o používání Office na dotykových zařízeních s Windows najdete v následujících tématech:

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×