Použití karty kontaktu

Někdy se stává, že potřebujete získat rychlé odpovědi na bezodkladné otázky týkající se kontaktu: Jak zjistím, kdy mívají schůzky? Můžu zablokovat čas v jejich kalendáři, abych si s nimi mohl promluvit, hned jak budou k dispozici? Jak zastihnu někoho jiného z pracovní skupiny tohoto člověka? Kdo je jeho nebo její nadřízený? Můžu se s tímto člověkem spojit nějak jinak, třeba prostřednictvím webu sociální sítě? Odpovědi na tyto i jiné otázky najdete na jednom místě: na kartě kontaktu. Přejděte sem, když chcete zjistit, s kým a pro koho někdo pracuje, jestli bude později ve stejný den k zastižení, jak tohoto člověka zastihnout na telefonu nebo druhé e-mailové adrese atd.

Začneme tím, že si vysvětlíme, jak kartu kontaktu zobrazit, a pak se podíváme na všechno, co s ní můžete dělat.

Otevření karty kontaktu ze seznamu kontaktů v Lyncu

 • Najděte kontakt ve svém seznamu kontaktů, přejděte na fotku kontaktu (nebo ikonu stavu, pokud v seznamu kontaktů nejsou fotky) a pak klikněte na tlačítko Zobrazit kartu kontaktu.

Snímek obrazovky seznamu kontaktů s vybranou ikonou karty kontaktu a zobrazenou odpovídající kartou kontaktu

Otevření karty kontaktu z aplikací Office

Kartu kontaktu můžete otevřít z jiných aplikací systému kdykoli, když uvidíte fotografii osoby nebo její jméno s ikonou stavu.

 • Přejděte na fotografii kontaktu (nebo ikonu stavu vedle jména osoby) a kliknutím na šipku dolů kartu otevřete.

Odeslání rychlé zprávy, zahájení zvukového volání nebo videohovoru nebo odeslání e-mailu

Otevřete kartu kontaktu (podle výše uvedeného postupu) a proveďte jednu z těchto akcí:

 • Pokud chcete poslat rychlou zprávu, klikněte buď na tlačítko rychlé zprávy v panelu nástrojů Rychlý start (napravo od obrázku), nebo na odkaz Rychlé zprávy (vespodu karty kontaktu).

 • Pokud chcete zahájit audiohovor, klikněte na tlačítko audiohovoru na panelu nástrojů Rychlý start. Nebo vezměte telefon a vytočte některé z uvedených telefonních čísel kontaktu.

 • Pokud chcete zahájit videohovor, klikněte na tlačítko videohovoru na panelu nástrojů Rychlý start.

 • No a jestli chcete poslat e-mail, klikněte buď na tlačítko e-mailu v panelu nástrojů Rychlý start, nebo klikněte na e-mailovou adresu kontaktu uvedenou pod nápisem Odeslat e-mail.

Naplánování schůzky s kontaktem

 1. Otevřete kartu kontaktu vybrané osoby.

 2. Na záložce Kontakt v části Kalendář klikněte na Naplánovat schůzku.

 3. Vyplňte informace žádosti o schůzku a klikněte na Odeslat.

Zobrazení organizace, do které kontakt patří

 • Otevřete kartu kontaktu a klikněte na Organizace (přímo pod tlačítkem Zavolat). Teď si můžete klikáním na karty kontaktů zobrazit informace o každém členovi stejné organizace.

Upravení nebo zkopírování kontaktních informací

K vaší kopii cizí karty kontaktu si můžete připisovat další informace, jako jsou třeba datum narozenin, adresa do práce nebo další telefonní čísla a e-mailové adresy. Můžete také změnit jméno osoby tak, aby se vám ve vašem seznamu kontaktů ukazovalo v jiném znění nebo pod přezdívkou.

Tyto změny provedete takhle:

 1. Na kartě kontaktu daného člověka klikněte na kartu Kontakt a potom na Upravit.

 2. Pokud pro tento kontakt máte víc profilů, otevře se dialogové okno s otázkou, který z profilů chcete změnit a jestli chcete změněný profil uložit jako výchozí. Rozhodněte se a klikněte na OK.

 3. Na otevřené kopii kontaktní karty udělejte některou z těchto věcí:

 4. Pokud chcete změnit jméno kontaktu, aby se ve vašem Lyncu zobrazovalo jinak, zadejte do pole Jméno nové jméno.

 5. Pokud chcete změnit další informace, klikněte na symbol plus (+) vedle položek E-mail, Telefon, Adresa nebo Narozeniny a zadejte do těchto polí vlastní informace (informace uvedené v části Zaměstnání se změnit nedají).

 6. Klikněte na Uložit.

Vaše změny by se měly v Lyncu a Outlooku, pokud jej používáte, objevit během pár minut.

Připnutí karty kontaktu na plochu nebo její odepnutí

Když připnete něčí kartu kontaktu na svou plochu, zůstane otevřená, abyste se mohli kdykoliv rychle podívat na informace o téhle osobě nebo ji kontaktovat.

 • Kartu připnete na plochu tak, že nejdřív otevřete kartu vybraného kontaktu a potom kliknete na tlačítko Připnout v jejím pravém horním rohu.

 • Pokud chcete kartu odepnout, klikněte znovu na tlačítko Připnout. Pokud chcete kartu odepnout a zavřít, klikněte na tlačítko Zavřít kartu kontaktu (X).

Použití jiných možností karty kontaktu

Karta kontaktu vám navíc nabízí ještě tyhle možnosti interakce s kontaktem nebo získání dalších informací o kontaktu:

 • Můžete si poslechnout, jak se vyslovuje jméno kontaktu (za předpokladu, že kontakt namluvil své jméno v Outlooku). Klikněte na tlačítko reproduktoru vedle jména kontaktu.

 • Kontakt můžete přidat ke svým oblíbeným kontaktům v Lyncu. Klikněte na tlačítko Další možnosti a potom na Přidat k oblíbeným položkám.

 • Pokud chcete kontakt přidat do jedné nebo i více kontaktních skupin Lyncu, klikněte na Přidat do kontaktů zasílání rychlých zpráv a potom z rozevírací nabídky vyberte skupinu nebo skupiny, do kterých chcete kontakt přidat.

 • Pokud chcete zobrazit aktualizace na sociální síti kontaktu (když jste jeho přítelem na sdílené sociální síti nebo v případě, že jsou aktualizace veřejné), klikněte na kartu Novinky.

 • Distribuční seznamy, do kterých kontakt patří, zobrazíte kliknutím na kartu Členství.

 • Nejnovější aktualizace informací o kontaktu zobrazíte kliknutím na kartu Poznámky.

 • Pokud chcete, aby vás Lync upozornil, až bude kontakt dostupný, klikněte na tlačítko Další možnosti a potom na Označit pro upozornění na změnu stavu.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×