Použití funkce Outlook vždy pro připojení k serveru Exchange bez VPN

Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů server Microsoft Exchange nepoužívá. Další informace o účtech serveru Microsoft Exchange a způsobu určení verze serveru Exchange, ke které se váš účet připojuje, najdete pomocí odkazů v části Viz také.

V prostředí Místní síť (LAN) komunikuje aplikace Microsoft Outlook se serverem Exchange pomocí Vzdálené volání procedur (RPC) s protokolem TCP/IP. Tato metoda poskytuje v podnikové síti rychlý a efektivní přístup. Když však jste vně brány firewall vašeho podniku, například doma nebo na cestách, vyžaduje přístup k serveru Exchange obvykle připojení k síti organizace typu Místní síť (LAN)Virtuální privátní síť (VPN). Síť VPN poskytuje připojení v rámci sítě organizace a uvnitř její brány firewall. Síť VPN rovněž umožňuje přístup k více síťovým službám než sítě nutné pouze pro přístup k e-mailu.

Connecting to Microsoft Exchange Server

Pro vzdálená připojení nabízí aplikace Outlook funkci Outlook vždy, alternativu připojení typu VPN umožňující používat aplikaci Outlook tak, jak ji běžně používáte ve své organizaci, bez nutnosti speciálních připojení nebo hardwaru, jako jsou čipové karty nebo tokeny zabezpečení. Aplikace Outlook může provést připojení k serveru Exchange prostřednictvím sítě Internet s použitím vzdáleného volání procedur pomocí protokolu HTTP. Funkce Outlook vždy umožňuje přístup k účtu Exchange vzdáleně ze sítě Internet, pracujete-li vně brány firewall své organizace.

Systémové požadavky

Pro používání funkce Outlook vždy je nutné, aby byly splněny určité minimální požadavky. Jestliže váš počítač a server Exchange nesplňují všechny požadavky pro tuto funkci, nebudou tyto možnosti k dispozici. Tyto požadavky jsou:

 • Počítač musí být vybaven operačním systémem Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo pozdější.

 • Hostitelem vašeho účtu musí být Microsoft Exchange Server 2003 nebo Microsoft Exchange Server 2007 v systému Microsoft Windows Server 2003.

 • Správce serveru Exchange musí na tomto serveru povolit připojení prostřednictvím protokolu HTTP. Další informace o konfiguraci této funkce naleznete v sadě Microsoft Office Resource Kit a v dokumentaci k serveru Microsoft Exchange.

Povolení funkce Outlook vždy v aplikaci Outlook

Správce serveru Exchange může automaticky nakonfigurovat všechny kopie aplikace Outlook v organizaci, nebo vytvořit speciální spustitelný skriptový soubor, který funkci Outlook vždy povolí. Funkci Outlook vždy si také můžete ručně nakonfigurovat, jsou-li splněny všechny požadavky a od správce serveru Exchange máte správné informace o adrese URL a zabezpečení.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu , vyberte účet serveru Exchange a klepněte na tlačítko Změnit.

 2. Klepněte na tlačítko Další nastavení a potom na kartu Připojení.

 3. Ve skupině Outlook vždy zaškrtněte políčko Připojit se k poštovní schránce na serveru Microsoft Exchange pomocí protokolu HTTP.

  Connection tab

  Poznámka : Pokud skupina Outlook vždy není k dispozici, není v počítači pravděpodobně spuštěn systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo pozdějším.

 4. Chcete-li určit server proxy, klepněte na tlačítko Nastavení proxy serveru Exchange.

  Connection settings

  1. Zadejte adresu URL od správce serveru Exchange.

  2. Pokud vám správce serveru Exchange řekne, abyste použili připojení pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer), zaškrtněte políčko Připojovat se pouze pomocí protokolu SSL.

  3. Dá-li vám správce serveru Exchange pokyn, zaškrtněte políčko Připojovat se pouze k serverům proxy, které mají ve svém certifikátu tento zaregistrovaný název a zadejte text msstd: následovaný adresou URL získanou od správce.

 5. V části Nastavení ověřování serveru proxy klepněte na možnost Základní ověřování nebo Ověřování NTLM podle pokynů správce serveru Exchange.

  Proxy authentication settings

Poznámka : Pokud používáte Základní ověřování nebo Ověřování NTLM a nastavení registru LM Compatibility Level (Úroveň kompatibility LM) je menší než 2, budete vyzváni k zadání hesla při každém připojení k serveru Exchange. V případě použití Základního ověřování je heslo odesláno jako prostý text. Za účelem dosažení lepšího zabezpečení doporučujeme používat možnosti Ověřování NTLMPřipojovat se pouze pomocí protokolu SSL.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×