Použití externí klávesnice ve Wordu pro Android

Když k Androidu připojíte externí klávesnici, můžete používat klávesové zkratky, které znáte z Wordu na počítači s Windows.

V této verzi Wordu fungují jenom klávesové zkratky uvedené v tomto článku.

Úpravy a formátování dokumentu

Akce

Klávesy

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Zopakování poslední akce

CTRL+Y

Vyjmutí vybraného obsahu

CTRL+X

Zkopírování vybraného obsahu

CTRL+C

Vložení zkopírovaného nebo vyjmutého obsahu

CTRL+V

Výběr všech položek

CTRL+A

Zobrazení vybraného obsahu tučně

CTRL+B

Zobrazení vybraného obsahu kurzívou

CTRL+I

Zobrazení vybraného obsahu podtrženým písmem

CTRL+U

Navigace v dokumentu

Akce

Klávesy

Výběr textu

SHIFT+ŠIPKA VLEVO/VPRAVO nebo SHIFT+ŠIPKA NAHORU/DOLŮ

Přesunutí kurzoru o jeden odstavec nahoru

OPTION+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru o jeden odstavec dolů

OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

OPTION+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na začátek dokumentu

CTRL+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na konec dokumentu

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního řádku

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního řádku

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Výběr odstavce nahoře

SHIFT+OPTION+ŠIPKA NAHORU

Výběr odstavce dole

SHIFT+OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Výběr slova vlevo

SHIFT+OPTION+ŠIPKA VLEVO

Výběr slova vpravo

SHIFT+OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Výběr od aktuální pozice na začátek dokumentu

SHIFT+CTRL+ŠIPKA NAHORU

Výběr od aktuální pozice na konec dokumentu

SHIFT+CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Výběr od aktuální pozice na začátek řádku

SHIFT+CTRL+ŠIPKA VLEVO

Výběr od aktuální pozice na konec řádku

SHIFT+CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×