Použití barevného schématu

V tomto článku se seznámíte s barevnými schématy a se způsobem, jakým ovlivňují návrh šablony formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath.

V tomto článku:

Úvod k barevným schématům

Změna barevného schématu šablony formuláře

Použití barev barevného schématu na konkrétní položky v šabloně formuláře

Úvod k barevným schématům

Chcete-li na určité položky v šabloně formuláře automaticky použít sladěné barvy, můžete použít podokno úloh Barevná schémata. Každé barevné schéma sestává z šesti barev navržených tak, aby vizuálně dobře ladily.

Burgundy color scheme applied to form template

Pokud na šablonu formuláře použijete barevné schéma, změní barvu pouze následující položky:

 • Text formátovaný předdefinovanými styly nadpisů dostupnými v podokně úloh Písmo

 • Barvy pozadí řádku záhlaví a okraje buněk v Opakující se tabulka

 • Tabulka rozložení Tabulky s nadpisem

  Tip: Chcete-li, aby pozadí šablony formuláře používalo barvy z barevného schématu, můžete do tabulky rozložení Tabulky s nadpisem umístit další tabulky rozložení a ovládací prvky. Můžete také v nabídce Formát klepnout na příkaz Barva pozadí a z barevného schématu ručně vybrat barvu pro celé pozadí šablony formuláře.

Pokud šablona formuláře tyto položky neobsahuje, vzhled šablony formuláře se po použití barevného schématu nezmění.

Barvy se na různých typech obrazovky zobrazují různě, proto může být vhodné prohlédnout si vybrané barvy a vzhled šablony formuláře na různých počítačích.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že v Část šablony nejsou barevná schémata podporována, není podokno úloh Barevná schémata při navrhování částí šablony dostupné. S barevnými schématy dále nepracují ukázkové šablony formulářů obsažené v aplikaci InfoPath. Třebaže je podokno úloh Barevná schémata v ukázkových šablonách formulářů dostupné, při klepnutí na barevné schéma v seznamu Použít barevné schéma se barvy v šabloně nezmění.

Začátek stránky

Změna barevného schématu šablony formuláře

Při vytvoření nové šablony formuláře použije aplikace InfoPath automaticky barevné schéma Modrá. Jiné barevné schéma můžete vybrat v podokně úloh Barevná schémata.

 1. V nabídce Formát klepněte na položku Barevná schémata.

 2. V podokně úloh Barevná schémata klepněte v seznamu Použít barevné schéma na barevné schéma.

  Tip:    Pokud chcete aktuálně použité barevné schéma odebrat, klepněte v seznamu Použít barevné schéma na položku Žádné.

Začátek stránky

Použití barev barevného schématu na konkrétní položky v šabloně formuláře

Při použití barevného schématu dojde k automatické změně barvy pouze u některých položek v šabloně formuláře. Barvy z vybraného barevného schématu však můžete použít na další položky v šabloně formuláře, například textová pole, oddíly a popisky ovládacích prvků.

Pokud použijete v šabloně formuláře barevné schéma, barvy tohoto barevného schématu se zobrazí v horní části každé palety barev v uživatelském rozhraní aplikace InfoPath. Na následujícím obrázku s příkladem představuje šest barevných políček v horním řádku palety barvy barevného schématu Vínová.

Color scheme colors in the top row of a color palette

Paletu barev můžete otevřít v dialogových oknech Ohraničení a stínování a Zobrazit vlastnosti a rovněž v podokně úloh Písmo. Můžete ji také otevřít pomocí různých tlačítek na panelu nástrojů Formátování, například pomocí tlačítek Barva písma a Zvýraznění.

Poznámka: Pokud na šablonu formuláře po ručním výběru barev použijete jiné barevné schéma, nedojde u ručně vybraných barev k automatické změně na barvy nového barevného schématu. Tyto barvy musíte s novým barevným schématem sladit ručně.

V následujících postupech se naučíte používat barvy z aktivního barevného schématu na okraje a pozadí ovládacích prvků nebo buněk tabulky, na pozadí šablony formuláře a na text v na šabloně formuláře.

Použití barvy barevného schématu na okraje ovládacího prvku nebo tabulky

 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ovládací prvek, tabulku nebo buňku, které chcete upravit. V místní nabídce klepněte na položku Ohraničení a stínování a klepněte na kartu Ohraničení.

 2. Klepněte na šipku vedle pole Barva.

 3. Klepněte na jednu z barev v horním řádku palety barev.

 4. Chcete-li použít okraj v jedné z barev barevného schématu, postupujte takto:

  • Chcete-li použít předdefinovanou sadu okrajů, klepněte v části Předvolené na tlačítko požadovaného okraje.

  • Chcete-li použít pouze určitou část okraje, klepněte v části Ohraničení na tlačítko každého z požadovaných okrajů. V některých případech se změna projeví až po více než jednom klepnutí na tlačítko.

Použití barvy barevného schématu na pozadí ovládacího prvku nebo tabulky

Barvu barevného schématu můžete v šabloně formuláře použít také na pozadí ovládacích prvků Textové pole, Seznam a dalších.

 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ovládací prvek, tabulku nebo buňku, které chcete upravit. V místní nabídce klepněte na položku Ohraničení a stínování a klepněte na kartu Stínování.

 2. Klepněte na šipku vedle pole Barva.

 3. Chcete-li použít barvu z aktuálně vybraného barevného schématu, klepněte na jednu z barev v horním řádku palety barev.

Použití barvy barevného schématu na pozadí šablony formuláře

Barvu barevného schématu můžete použít na celé pozadí šablony formuláře. V takovém případě se však ujistěte, že je text v šabloně formuláře nadále čitelný.

 1. V nabídce Formát klepněte na možnost Barva pozadí a poté klepněte na kartu Obecné.

 2. Klepněte na šipku vedle pole Barva pozadí.

 3. Chcete-li použít barvu z aktuálně vybraného barevného schématu, klepněte na jednu z barev v horním řádku palety barev.

Použití barvy barevného schématu na popisek nebo jiný text

Ve většině případů se použitím barevného schématu nezmění vzhled textu v šabloně formuláře. Chcete-li, aby text odpovídal barevnému schématu použitému pro šablonu formuláře, musíte použít barvy z dotyčného barevného schématu ručně.

Použijete-li barvu na text, přesvědčte se, zda je text i nadále čitelný vzhledem k barvám pozadí a stínování.

 1. Vyberte text nebo popisek, který chcete upravit.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Písmo.

 3. V podokně úloh Písmo klepněte na šipku vedle pole Barva písma.

 4. Chcete-li použít barvu z aktuálně vybraného barevného schématu, klepněte na jednu z barev v horním řádku palety barev.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×