Použití aplikace TalkBack ke správě kalendáře a událostí v Outlooku pro Android

Pomocí čtečky obrazovky TalkBack a aplikace Outlook pro Android můžete naplánovat události v kalendáři a zobrazit připomenutí.

Poznámky : 

 • Pokud Outlook pro Android ještě nemáte, stáhněte a nainstalujte si aplikaci Outlook pro Android z obchodu Google Play.

 • Klávesové zkratky a navigace v aplikaci Outlook se můžou lišit od aplikace Outlook na webu, kterou používáte ve webovém prohlížeči svého zařízení.

 • K navigaci a zadávání informací a příkazů můžete používat gesta, externí klávesnici nebo diktování.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu.

V tomto tématu

Spuštění aplikace Outlook pro Android

 1. Otevřete aplikaci Outlook pro Android.

 2. Pokud máte více než jeden účet Outlook, otevře se výchozí účet.

 3. Ve výchozím nastavení se v aplikaci Outlook otevře složka Doručená pošta. Pokud chcete přejít na kalendář, přejděte do spodní části displeje, přesunujte fokus doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Kalendář“, a pak poklepejte na displej. Otevře se zobrazení kalendáře.

Používání zobrazení kalendáře

V záhlaví zobrazení kalendáře aplikace Outlook se zleva doprava nachází tlačítko Otevřít navigační lištu, tlačítko pro rozbalení výběru dne v aktuálním měsíci, tlačítko Přepnout pryč z aktuálního zobrazení a tlačítko Nastavení.

Pokud chcete změnit zobrazení v kalendáři, přesuňte fokus na tlačítko Přepnout pryč a poklepejte na displej. Otevře se nabídka. Posunujte prstem dolů a vyberte jednu ze tří možností:

 • Možnost Agenda změní zobrazení kalendáře na seznam po sobě jdoucích dnů a kalendářních dat s položkami agendy pro příslušný den.

 • Možnost Den otevře v zobrazení kalendáře dnešní události s hodinami na časové ose podél levého okraje a událostmi vypsanými vedle naplánovaných časů.

 • Možnost 3 dny nebo Týden otevře v zobrazení kalendáře tabulku tří nebo sedmi sloupců s hodinami na časové ose ve formě řádků podél levého okraje. V tomto zobrazení se na telefonu s Androidem nacházejí 3 dny a na tabletu 7 dní. Události v jednotlivých dnech se zobrazují vedle naplánovaného času.

Vybrané zobrazení se otevře pod záhlavím zobrazení kalendáře.

Ve spodní části displeje se nachází řádek nabídek s následujícími čtyřmi příkazy:

 • Příkazem Pošta přejdete do složky Doručená pošta.

 • Příkazem Kalendář přejdete do zobrazení kalendáře.

 • Příkazem Soubory přejdete do zobrazení Soubory, kde můžete procházet soubory ze svých e-mailových účtů, soubory, které jste si uložili na OneDrive, a další.

 • Příkazem Lidé přejdete do zobrazení Lidé, které zobrazuje vaše kontakty.

Přímo nad příkazem Lidé je v zobrazení kalendáře tlačítko Přidat novou událost.

Navigace v kalendáři

Výchozím datem je dnešní datum.

Pokud chcete vybrat jiný den nebo měsíc, se kterým chcete v tomto zobrazení pracovat, v záhlaví zobrazení kalendáře přesuňte fokus na tlačítko pro rozbalení výběru dne a poklepejte na displej. Otevře se rozevírací kalendář s aktuálním měsícem.

 • Jiný den vyberete tak, že se budete prstem posunovat přes kalendář, dokud neuslyšíte požadované datum. Poklepáním přesunete zobrazení kalendáře na vybrané datum.

 • Pokud chcete vybrat dřívější měsíc, posunujte dvěma prsty doprava.

 • Pokud chcete vybrat pozdější měsíc, posunujte dvěma prsty doleva.

 • Kalendář zavřete tak, že přesunete fokus na tlačítko pro výběr dne, až uslyšíte něco jako „září 2016, sbalení výběru dne, tlačítko“, a poklepete na displej. Rozevírací kalendář se zavře a fokus se přesune na aktuální zobrazení (jako je Agenda nebo Den), do kterého se promítne datum, které jste vybrali v rozevíracím kalendáři.

Pokud tlačítkem Přepnout pryč přepnete na jiné zobrazení, jako je Agenda nebo Den, otevře se v tomto zobrazení vybraný měsíc a den.

Pokud se v libovolném zobrazení chcete přesunout na dřívější nebo pozdější dny, posunujte dvěma prsty takto:

 • V zobrazení Agenda se na dřívější dny přesunete posouváním dvěma prsty dolů. Na pozdější dny se přesunete posouváním dvěma prsty nahoru. Posunujte prstem dolů po displeji, dokud neuslyšíte názvy, data a časy událostí.

 • V zobrazení Den, 3 dny nebo Týden se na dřívější dny přesunete posouváním dvěma prsty doprava. Na pozdější dny se přesunete posouváním dvěma prsty doleva. Posunujte prstem napříč displejem, dokud neuslyšíte názvy, data a časy událostí.

Naplánování události

 1. Poblíž pravého dolního rohu obrazovky přesuňte fokus na tlačítko Přidat novou událost a poklepejte na displej. Fokus je v textovém poli Název.

 2. Napište nebo nadiktujte název události.

 3. Nastavte datum a časy události.

  1. Pokud chcete vytvořit událost v konkrétní den a čas, posunujte prstem dolů, dokud neuslyšíte „Začátek“, a poklepejte na displej. Otevře se vyskakovací okno s kalendářem.

  2. Posunujte prstem přes kalendář, dokud neuslyšíte požadované datum, a poklepejte na displej.

  3. Přesuňte fokus na tlačítko OK poblíž pravého dolního rohu vyskakovacího okna a poklepejte na displej.

  4. Přesuňte fokus na čas zahájení a poklepejte na displej. Otevře se vyskakovací okno s hodinami a fokusem na příslušné hodině.

  5. Posouváním prstu po ciferníku vyberte hodinu a poklepejte na displej.

  6. Posouváním prstu po ciferníku nastavte minuty a poklepejte na displej.

  7. Posunujte prstem napravo od vybraného času, dokud neuslyšíte „dopoledne“ nebo „odpoledne“. Poklepáním na displej přepnete mezi dopoledním a odpoledním časem.

  8. Přesuňte fokus na tlačítko OK a poklepejte na displej.

  9. Posunujte prstem dolů, dokud neuslyšíte „Konec“, a poklepejte na displej. K nastavení času ukončení události použijte stejný postup jako u pole Začátek.

  Tip : Pokud chcete vytvořit celodenní událost, posunujte prstem ve vyskakovacím okně Nová událost směrem dolů, dokud neuslyšíte „Celodenní událost“. Poklepáním na displej tento přepínač zapněte.

 4. Pokud chcete nastavit místo konání schůzky, například Zasedací místnost nebo Konferenční centrum Northwind, přesuňte fokus na textové pole Umístění a poklepejte na displej. Napište nebo nadiktujte požadovaný název místa konání.

 5. Pokud používáte několik kalendářů, můžete určit, který kalendář má novou událost obsahovat. Přesuňte fokus do pole Kalendář a poklepejte na displej. Pokud chcete slyšet názvy různých kalendářů, posunujte prstem dolů a poklepáním na displej vyberte kalendář, který chcete pro tuto událost použít.

 6. Upozornění se standardně nastavují na 15 minut před událostí. Výchozí čas upozornění změníte tak, že přesunete fokus na pole Upozornění a poklepete na displej. Pokud chcete slyšet různé možnosti oznámení, například Žádný nebo 1 hodina před, posunujte prstem dolů. Poklepáním na displej vyberte požadovanou možnost.

 7. Pokud chcete na událost pozvat lidi, přesuňte fokus na textové pole Lidé a poklepejte na displej. Napište jména lidí, které chcete pozvat. Během psaní Outlook vyhledává a zobrazuje odpovídající jména ve vašem seznamu kontaktů. Pokud si chcete tato jména poslechnout, posuňte prstem dolů. Poklepáním na displej kontakt vyberete.

  Až k události přidáte lidi, přesuňte fokus na tlačítko Hotovo v pravém horním rohu a poklepejte na displej.

 8. Pokud chcete k události přidat další informace, přesuňte fokus na pole Popis a poklepejte na displej. Doplňte k události podrobnosti. Až skončíte, přesuňte fokus na tlačítko Hotovo v pravém horním rohu vyskakovacího okna Popis a poklepejte na displej.

 9. Rozhodněte, jestli chcete událost uložit nebo zahodit.

  • Pokud chcete událost zahodit, posuňte prstem na tlačítko Zavřít v levém horním rohu a poklepejte na displej. Uslyšíte „Chcete zrušit událost, zrušit, zahodit“. Přesuňte fokus na tlačítko Zahodit a poklepejte na displej.

  • Pokud chcete událost uložit, přesuňte fokus na tlačítko Uložit v pravém horním rohu a poklepejte na displej. Když událost uložíte, odešlou se e-mailové pozvánky automaticky všem pozvaným.

Otevření a úprava události

 1. V libovolném zobrazení kalendáře (Agenda, Den, 3 dny nebo Týden) posunujte prstem přes události. Když uslyšíte název události, kterou chcete otevřít, poklepejte na displej. Tato událost se otevře ve vyskakovacím okně.

 2. Posouváním prstu ve vyskakovacím okně s událostí směrem dolů uslyšíte název, den, datum, čas, místo konání a další informace.

 3. Pokud chcete událost upravit, přesuňte fokus na tlačítko Upravit v pravém horním rohu vyskakovacího okna a poklepejte na displej. Otevře se vyskakovací okno Upravit událost. Posunujte prstem v tomto okně dolů, dokud neuslyšíte název pole, které chcete upravit, a poklepejte na displej. Udělejte požadované změny. Až skončíte, přesuňte fokus na tlačítko Uložit v pravém horním rohu vyskakovacího a poklepejte na displej.

 4. Okno události zavřete tak, že přesunete fokus na tlačítko Zavřít v levém horním rohu vyskakovacího okna a poklepete na displej.

Reakce na připomenutí událostí

Pokud máte zapnutá oznámení o událostech aplikace Outlook a čtečka obrazovky TalkBack je zapnutá, uslyšíte v předdefinovaných časech před jednotlivými událostmi připomenutí. Připomenutí události vyskočí na displeji. Posouváním prstu směrem dolů v tomto vyskakovacím připomenutí uslyšíte další informace o této události.

Pokud používáte telefon s Androidem, obsahuje vyskakovací připomenutí tlačítka, která vám umožňují na připomenutí reagovat. Přestože se tato tlačítka můžou lišit podle toho, jaký typ e-mailového účtu používáte, máte k dispozici minimálně tato tlačítka:

 • Tlačítko Podrobnosti událost otevře.

 • Tlačítko Připomenout znovu připomenutí zavře do doby, než nastane čas události.

 • Tlačítko Zavřít připomenutí zavře bez provedení akce.

Pokud používáte tablet s Androidem, neobsahuje připomenutí tlačítka, uslyšíte ale název a čas události.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×