Použití aplikace SharePoint Newsfeed na iPhonu, iPadu nebo iPodu Touch

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Aplikace SharePoint Newsfeed můžete zůstat připojení k sociální síti vaší organizace a komunikovat s kolegy, i když jste na cestách.

Přihlášení a odhlášení z SharePoint Newsfeedu

Poznámka: Pokud chcete používat aplikaci SharePoint Newsfeed, musíte mít na SharePoint Serveru 2013 nebo na SharePointu Online v Office 365 založený osobní web. Vaše zařízení musí používat iOS 6.0 nebo novější.

Po stažení aplikace z Apple App Store, dalším krokem je přihlásit. Na přihlašovací obrazovce Iphonu, Ipadu nebo ipodu Touch zadejte svoje uživatelské jméno Sharepointu 2013 nebo Office 365 a heslo a adresu URL služby SharePoint.

Klepněte na Přihlásit se.

Snímek přihlašovací obrazovky SharePointu Newsfeed pro zařízení iOS

Poznámky: 

 • Pokud si nejste jistí, co zadat jako sharepointovou adresu URL, přejděte v prohlížeči na informační kanál SharePointu. Pokud adresa URL používá protokol SSL (Secure Sockets Layer) s předponou https://, nezapomeňte ji v adrese použít. Zadejte jenom první část adresy URL. Jako příklad uvádíme adresy URL osobního webu v organizaci Contoso. Vaše adresy URL budou místo názvu Contoso obsahovat název vaší domény:

 • Příklady adres URL pro SharePoint Online a v místě provozování s popiskem určujícím první část adresy URL potřebnou k přihlášení k aplikaci

 • Adresa URL Sharepointu Online (https://contoso-my.sharepoint.com)

 • Adresa URL Sharepointu 2013 (http://contoso/my)

Po přihlášení se na obrazovce Sleduji otevře aplikace SharePoint Newsfeed. Odsud si můžete prohlížet veřejné informační kanály a publikovat do nich, a to stejné můžete provádět s informačními kanály na týmových webech, které sledujete. Po prvním přihlášení aplikace zobrazí příspěvky z informačních kanálů na všech webech, které sledujete.

Z aplikace se odhlásíte tak, že klepnete na SharePoint>Nastavení>Odhlásit se.

Snímek tlačítka SharePoint na zařízení iOS

Jak používat aplikaci Newsfeed

Informační kanál je místem, kde se můžete podívat, co dělají nebo říkají vaši kolegové, nebo hledat nové informace. Můžete přispívat tím, že zahájíte nové konverzace nebo odpovíte na stávající. Ke svým příspěvkům můžete přidávat i obrázky.

Zahájení nové konverzace

 1. Novou konverzaci zahájíte klepnutím tlačítko nového příspěvku (+) v pravém horním rohu.

  Tlačítko nového příspěvku v SharePointu Newsfeed pro zařízení iOS

 2. Když vytvoříte příspěvek, aplikace předpokládá, že ho mají vidět Všichni. To znamená, že tento příspěvek uvidí v zobrazení Všichni každý uživatel v organizaci.

Pokud chcete příspěvek sdílet s menší skupinou, klepněte na Všichni, čímž zobrazíte seznam týmových webů, které aktuálně sledujete. Klepněte na informační kanál, se kterým chcete informace sdílet, a začněte psát svůj příspěvek.

Poznámka: Pokud jste už v informačním kanálu Sleduji vyfiltrovali konkrétní týmový web, klepnutím na Nový vytvoříte zprávu, která se bude sdílet jenom s tímto týmovým webem. Pokud chcete weby změnit, klepněte na název webu dole, čímž na nové obrazovce otevřete seznam všech webů které sledujete (včetně zobrazení Všichni).


Snímek obrazovky pro výběr různých informačních kanálů v zařízení iOS

 1. Klepnutím na Publikovat odešlete příspěvek.

Odpověď na konverzaci

 1. Pokud příspěvek nemá žádné odpovědi, uvidíte vedle jména přispívajícího symbol +. Klepněte na +, klepněte do dolní části zobrazení Konverzace a začněte psát zprávu.

 2. Pokud už příspěvek má odpovědi, klepnutím na číslo zobrazíte všechny odpovědi a klepnutím na pole v dolní části přidáte do konverzace svoji vlastní odpověď.


Snímek obrazovky s několika odpověďmi v SharePointu Newsfeed pro iOS

 1. Klepnutím na Publikovat odešlete svoji odpověď.

Přidání obrázku do příspěvku

 1. Začněte psát nový příspěvek nebo odpovězte na nějaký příspěvek.

 2. Klepněte na tlačítko fotoaparátu a vyberte Zvolit fotku nebo Pořídit fotku.

 3. Po dokončení klepněte na Publikovat.

Zobrazení nejnovějších příspěvků

Nejnovější příspěvky zobrazíte v informačním kanálu potáhnutím prstu směrem dolů a uvolněním.

Přidání #značky k příspěvku

Pokud chcete do svého informačního kanálu dostávat informace o tématech, která vás zajímají, začněte sledovat značky těchto témat. V tomto kontextu se značkami rozumí klíčová slova, která mají na začátku křížek (#). Pokud třeba chcete dostávat novinky o práci týmu na rozpočtu, můžete ve svém informačním kanále sledovat značku #rozpočet. Když takhle začnete sledovat nějakou značku, ukáže se vám v informačním kanálu oznámení vždycky, když se tato značka vyskytne v konverzacích. Pokud vás novinky o dané značce přestanou zajímat, můžete ji snadno přestat sledovat. Po přidání symbolu # se dole v příspěvku zobrazí seznam dostupných značek #. Značku můžete vybrat ze seznamu nebo zadat vlastní.

Snímek obrazovky pro přidání #značky do příspěvku v SharePointu Newsfeed

Přidání @zmínky do příspěvku

@zmínka funguje podobně jako #značka. Pokud chcete ve svém příspěvku někoho zmínit, zadejte nebo klepněte na symbol @. V dolní části příspěvku se zobrazí seznam dostupných jmen.

Snímek obrazovky pro přidání zmínky (@) do příspěvku v SharePointu Newsfeed

Zobrazení aktivit

Seznam Aktivity obsahuje všechny vaše veřejné příspěvky, které můžou zobrazit „Všichni“, a také všechny vaše veřejné aktivity, jako je odpovídání na příspěvky, označování, že se vám příspěvky líbí, a sledování osob nebo dokumentů.

Aktivity jiných uživatelů zobrazíte tak, že klepnete na jejich jméno a potáhnete prstem na zobrazení Aktivity.

Jak to funguje na vašem zařízení

Další informace o používání aplikace SharePoint Newsfeed najdete v článku Jak funguje aplikace SharePoint 2013 Newsfeed v zařízení s iOS.

Zobrazení sledovaných lidí a obsahu

Z této aplikace se můžete dostat k lidem a obsahu, které sledujete. Na stránce informačního kanálu klepněte v levém horním rohu na SharePoint. Na této obrazovce může být obrázek (pokud jste ho na svůj osobní web přidali). Odsud můžete přejít zpět do informačního kanálu, zobrazit dokumenty a lidi, které sledujete, podívat se, kdo sleduje vás, zobrazit svůj profil a odhlásit se od aplikace.

Snímek obrazovky O mně v SharePointu Newsfeed

Informační kanál levé navigační nabídce klepněte na informační kanál chcete dostat zpátky do části hlavní informační kanál aplikace.

Dokumenty    Budete moct zobrazit dokumenty, které sledujete, klepněte na dokumenty. Tady můžete klepněte na dokument k jeho zobrazení.

Lidé    Klepněte na lidé zobrazíte seznamy lidí.

 • Jestliže chcete zobrazit seznam lidí, které právě sledujete, potáhněte prstem na Sleduji.

 • Jestli chcete vidět, kdo sleduje vás, potáhněte prstem na Sledující.

 • Seznam lidí, kteří sledují vás, ale vy je nesledujete, zobrazíte potažením prstem na Navrhované.

Klepnutím na jméno osoby otevřete její profil. Kromě profilu tady můžete vidět aktivity této osoby, lidi, které sleduje, a lidi, kteří sledují ji.

Váš profil a značky, které sledujete    Klepnutím na O mně zobrazíte svůj vlastní profil s biografickými a osobními údaji, jako jsou jméno, funkce, adresa a telefonní číslo do zaměstnání. Potažením prstem směrem dolů zobrazíte seznam sledovaných #značek a oblastí odbornosti, které jste přidali do svého profilu v SharePointu.

Poznámka: Profil musíte upravovat v zobrazení prohlížeče na osobním sharepointovém webu. Z této aplikace svůj profil upravit nemůžete.

Kontaktování a sledování lidí

Můžete získat informace o lidech, kteří publikují do informačního kanálu. Pokud si chcete zobrazit nějaký profil, klepněte na jméno přispívajícího nebo na značku @zmínka. Zobrazení profilu vám poskytne údaje o této osobě, jako je jméno, profilový obrázek, pracovní pozice, adresa do práce a stručný životopis, pokud ho do svého uživatelského profilu zahrnula.

Z obrazovky Informace můžete začít nebo přestat sledovat nějakou osobu, zmínit tuto osobu v příspěvku nebo, pokud to váš telefon umožňuje, poslat této osobě e-mail nebo jí zavolat.

Snímek obrazovky Informace v SharePointu Newsfeed

Zahájení nebo ukončení sledování nějaké osoby    Pokud chcete začít někoho sledovat, klepněte na jeho jméno v příspěvku, @zmínce nebo v seznamu sledujících a přejděte přímo na jeho profil. Tady klepněte na Sledovat tuto osobu. Pokud se rozhodnete přestat někoho sledovat, klepněte na Přestat sledovat tuto osobu.

Odeslání e-mailu    Pokud chcete někoho kontaktovat raději osobně než v informačním kanálu, klepnutím na e-mailovou adresu otevřete svoji nakonfigurovanou poštovní aplikaci (třeba Outlook) a pošlete e-mail.

Zmínka    Můžete vytvořit příspěvek, který v textovém poli obsahuje @<jméno>. Pokud někoho zmíníte, odešle se mu e-mail obsahující tento příspěvek.

Volat do práce:    Pokud této osobě chcete zavolat ze svého telefonu, klepněte na telefonní číslo.

Z profilu uživatele můžete přetažením prstu zobrazit jeho aktivity. Pokud si nastavil ochranu osobních údajů tak, že to umožňuje, můžete se podívat také na seznam lidí, kteří ho sledují, a seznam lidí, které sleduje.

Zobrazení příspěvků, které vás zmiňují

Pokud sledujete lidi, kteří vás zmiňují, uvidíte jejich příspěvek v zobrazení Sleduji vašeho informačního kanálu. Pokud chcete zobrazit seznam lidí, kteří vás zmínili, potažením prstu vyberte Zmínky v horní části. Klepnutím na > zobrazíte celý příspěvek se všemi odpověďmi.

Začátek stránky

Podporované typy ověřování aplikace SharePoint Newsfeed

Abyste se k aplikaci SharePoint Newsfeed mohli přihlásit, musí správce ve vašem prostředí SharePointu nakonfigurovat jeden z podporovaných typů ověřování v této tabulce.

TYP OVĚŘOVÁNÍ

POPIS

PODPORUJE SE

Org-ID

Organizace s klientem Office 365 nebo SharePoint Online bez federace

Ano

Federace ADFS a Org-ID

Organizace s hybridním klientem Office 365 nebo SharePoint Online s uživateli federovanými z místního adresáře

Ano

Ověřování Windows (NTLM)

Organizace s prostředím služby SharePoint, jehož konfigurace umožňuje ověřování Windows na základě deklarací identit NTLM

Ano

Ověřování pomocí formulářů (FBA)

Organizace s prostředím služby SharePoint, jehož konfigurace umožňuje ověřování pomocí formulářů nebo jiné kompatibilní ověřování na základě deklarací identit prostřednictvím standardního webového ovládacího prvku

Ano

Kvalifikovaní zprostředkovatelé identit jiní než ADFS

Organizace s prostředím Office 365 nebo SharePoint Online konfigurace umožňuje přihlašování uživatelů, které je federované se zprostředkovatelem identit kvalifikovaným pro plně funkční klienty v programu program Works with Office 365 – Identity.

Ano

Všichni ostatní zprostředkovatelé identit jiní než ADFS

Organizace s prostředím služby SharePoint, jehož konfigurace umožňuje zprostředkovatele identit jiného než ADFS

Ne

Ověřování protokolem Kerberos

Organizace s prostředím služby SharePoint, jehož konfigurace podporuje ověřování protokolem Kerberos

Ne

Základní ověřování

Organizace s prostředím služby SharePoint, jehož konfigurace podporuje základní ověřování

Ne

Poznámka:  Pokud jste uživatelem víceklientského Office 365, můžete se připojit z aplikace SharePoint Newsfeed v jakémkoli síťovém prostředí včetně Wi-Fi a mobilního datového připojení. Pokud nejste uživatelem víceklientského Office 365, můžete se připojit jenom pomocí místní Wi-Fi sítě svojí organizace. Pokud toto nevíte jistě, zeptejte se svého správce SharePointu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×