Použití aplikace Excel s dřívějšími verzemi Excelu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Po dokončení instalace nové verze aplikace Excel, je vhodné vědět, jak můžete pokračovat v práci s sešity, které jsou vytvořené v dřívější verzi aplikace Excel, jak můžete ponechat tyto sešity dostupné pro uživatele, kteří nemají aktuální nainstalovanou verzi aplikace Excel , a jak rozdílů mezi verzemi vliv, kdy pracujete.

Z důvodu zpětné kompatibility s dřívějšími verzemi Excelu, například aplikace Excel 97-2003 můžete použít jeden z několika způsobů používání sešitů v různých verzích Excelu.

 • Práce v režimu kompatibility:    Sešit vytvořený ve starší verzi Excelu můžete otevřít a pracovat s ním v režimu kompatibility. Soubor tak zůstane ve formátu, který potom můžete znovu snadno otevřít v dřívější verzi. Režim kompatibility není k dispozici u sešitů vytvořených v aplikaci Excel 2007.

 • Stažení převaděčů souborů    Můžete použít převaděče souborů, které si můžete stáhnout do otevření Excelového sešitu v dřívější verzi aplikace Excel.

 • Kontrola kompatibility sešitu:    Chcete-li pracovat s aktuálním formátem souborů, ale současně potřebujete sešit sdílet s uživateli, kteří používají dřívější verze aplikace Excel, můžete zkontrolovat, zda jsou data kompatibilní s dřívějšími verzemi aplikace Excel. Potom můžete provést potřebné změny, abyste předešli ztrátě dat nebo přesnosti při otevření daného sešitu v dřívější verzi aplikace Excel.

Práce v režimu kompatibility

V aplikaci Excel 2010 a novějších verzích při otevření sešitu, který byl vytvořený v Excelu 97 – 2003 se automaticky otevře v režimu kompatibility a zobrazí Text režim kompatibility v hranatých závorkách vedle názvu souboru v záhlaví okna aplikace Excel.

Formát souborů v režimu kompatibility

V režimu kompatibility všechny nové a vylepšené funkce aplikace Excel nejsou k dispozici, který brání ztráty dat a přesnosti při otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel. Místo použití aktuální formát souboru (XLSX, XLSB, XLSM, XLTX, .xltm), taky sešit uložený ve formátu souboru Excelu 97 – 2003 (.xls), formátu souboru, který můžete otevřít v dřívějších verzích aplikace Excel.

Automatizace režimu kompatibility

Na rozdíl od jiných aplikacích Office, třeba Word nemůžete ručně zapnutí režimu kompatibility v aplikaci Excel a nemáte možnost zahrnout všechny nové funkce při práci v sešitu v režimu kompatibility.

Ukončení režimu kompatibility

Pokud již nechcete pracovat v režimu kompatibility, můžete převést sešit na aktuální formát souboru. Informace najdete v tématu Převod sešitu do nového formátu souboru.

Použití převaděčů souborů v dřívějších verzích aplikace Excel otevřete novější Excelového sešitu

Konkrétní aktualizace a převaděče souborů jsou dostupné na Office.com, které vám můžou pomoct otevření Excelového sešitu v dřívější verzi aplikace Excel (Excel 97 – 2003). Pokud jste ještě nenainstalovali aktualizace a převaděče, když se pokusíte otevřít sešit aplikace Excel, můžete být vyzváni k tomuto.

Po instalaci aktualizací a převaděčů se sešity se dá otevřít tak, aby se daly upravovat a ukládat, aniž by bylo nutné upgradovat vaše verze aplikace Excel. Novější verze specifických funkcí a formátování se nemusí zobrazit v dřívějších verzích aplikace Excel, ale jsou pořád dostupné po uložení sešitu a jeho opětovném otevření v novější verzí. Další informace o funkcích a formátování, které se nezobrazily najdete v článku funkce aplikace Excel 97-2003, které nejsou podporovány v novějších verzích.

Stažení a použití převaděčů souborů

 1. Na počítači, který má dřívější verzi aplikace Excel nenainstalovali stáhněte si sadu Microsoft Office Compatibility Pack z webu Stažení Microsoft Office a nainstalujte aktualizace a převaděče potřebné k otevření sešitů aplikace Excel.

 2. V dřívějších verzích aplikace Excel (Excel 97 – 2003) otevřete sešit.

Nové funkce, které nejsou podporovány v dřívějších verzích aplikace Excel

Ne všechny nové funkce jsou podporovány ve starších verzích Excelu. Pokud pracujete v režimu kompatibility nebo chcete uložit aworkbook na formát souboru Excelu 97 – 2003 (.xls), nástroj Kontrola kompatibility vám může pomoct zjistit problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti nebo k menší ztrátě přesnosti v dřívější verzi aplikace Excel. Chcete-li předejít ztrátě dat nebo funkcí v dřívějších verzích aplikace Excel, můžete můžete proveďte potřebné změny v aktuálním sešitu.

Při uložení sešitu do formátu souboru Excelu 97 – 2003, nástroj Kontrola kompatibility spustí automaticky. Ale ověřte, jestli je kompatibilní s vaší aktuální verze Excel sešitu, je nutné spustit kontrolu kompatibility ručně poprvé, uložte sešit. Pak zadáte, že se kontrola kompatibility spustí automaticky při každém uložení tohoto sešitu. Informace o tom, jak spustit kontrolu kompatibility najdete v tématu Kontrola sešitu aplikace Excel kompatibilitu se staršími verzemi Excelu.

Kontrola kompatibility zobrazí seznam zjištěných problémů kompatibility a u mnoha problémů zobrazí tlačítko Najít a Nápověda. Kliknutím na tato tlačítka můžete potom vyhledat všechny výskyty daného problému a získat informace o způsobech jeho řešení. Při automatickém spuštění kontrola kompatibility také uvede verzi aplikace Excel, v níž k potenciálnímu problému kompatibility dochází.

Kontrola kompatibility se zvýrazněnými verzemi

Nepodporované funkce listu

Nepodporované funkce listu mohou způsobovat následující problémy kompatibility a vést k významné ztrátě funkčnosti nebo k menší ztrátě přesnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

Tento sešit obsahuje data v buňkách mimo limit řádků a sloupců vybraného formátu souborů. Data mimo 65 536 řádků na výšku sloupů 256 (IV) wide se neuloží. Vzorce odkazy na data v této oblasti vrátí #REF! došlo k chybě.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, velikost listu je 1 048 576, řádky vysoké by16, 384 sloupců, ale Excel 97-2003 pouze 65 536 řádků na výšku tak, že 256 sloupců. V Excelu 97 – 2003 dojde ke ztrátě dat v buňkách mimo limit tento sloupec a řádek.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky a oblasti spadající mimo omezení počtu řádků a sloupců, vyberte tyto řádky a pomocí příkazů Vyjmout a Vložit je umístěte do sloupců a řádků v rámci limitů listu, nebo na jiný list.

Příkaz Zkontrolovat kompatibilitu v nabídce Zjistit možné problémy

Tento sešit obsahuje scénáře s odkazy na buňky mimo limity řádků a sloupců ve vybraném formátu souboru. Tyto scénáře nebudou ve vybraném formátu souboru uloženy.

Co to znamená:    Scénář v listu odkazuje na buňku mimo limit řádků a sloupců Excelu 97 – 2003 (65 536 řádků a 256 sloupců) a už není k dispozici při uložení sešitu do formátu souboru dřívější verze aplikace Excel.

Akce:    Ve Správci scénářů vyhledejte scénář obsahující odkaz, který spadá mimo limit řádků a sloupců starší verze aplikace Excel, a změňte odkaz na umístění v rámci daného limitu.

Na kartě Data klikněte ve skupině Datové nástroje na položku Citlivostní analýza a potom na možnost Správce scénářů. V oblasti Scénáře vyhledejte scénář způsobující problémy kompatibility a upravte jeho odkaz.

Sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souboru. Tato kalendářní data budou zobrazena ve formátu gregoriánského kalendáře.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete vytvořit vlastní kalendáře formáty, jako jsou hebrejština lunárního japonské lunárního, čínština lunárního, Šaka, čínský, korejština zvěrokruh, Rokuyou lunárního a korejština lunárního. Tyto formáty kalendáře však nejsou podporované v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, změňte formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v aplikacích Excel 97-2003.

Tento sešit obsahuje data ve formátu kalendáře, který není ve vybraném formátu souborů podporován. Úpravy těchto dat je nutné provést pomocí gregoriánského kalendáře.

Význam:    Od Excelu 2007 můžete použít kalendář jiného typu, než je západní kalendář, třeba thajský buddhistický kalendář nebo arabský kalendář hidžra. V Excelu 97–2003 se dají tyto typy kalendářů upravovat jenom v gregoriánském kalendáři.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě funkčnosti, změňte formát kalendáře na jazyk (nebo národní prostředí) podporovaný v aplikacích Excel 97-2003.

Tento sešit obsahuje více datových buněk, než je počet podporovaný v dřívějších verzích aplikaci Excel 2003. V dřívějších verzích aplikace Excel nebude možné tento soubor otevřít.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, celkový počet dostupných bloků buněk (bloků buněk) je omezený dostupnou pamětí. V Excelu 97 – 2003 se omezí na 64 000 bloků buněk v instanci Excelu celkový počet dostupných bloků buněk.

Blok buněk obsahuje 16 řádků listu. Pokud všechny řádky v listu obsahují data, bude v daném listu 4 096 bloků buněk a v jedné instanci aplikace Excel může být pouze 16 takovýchto listů (bez ohledu na počet sešitů otevřených v aplikaci Excel).

Akce:    Abyste měli jistotu, že sešit nepřekročí Překročeno omezení 64 000 a aby se dal otevřít v Excelu 97 – 2003, měli byste pracovat v režimu kompatibility po uložení sešitu do formátu souboru Excelu 97 – 2003. V režimu kompatibility Excel sleduje počet bloků buněk v aktivním sešitu.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje minigraf. Minigrafy nebudou uloženy.

Význam:    V Excelu 97–2007 nejsou na listu zobrazené křivky znázorňující trendy v řadě dat.

Všechny křivky ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v Excelu 2010 nebo novější.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující křivky a proveďte potřebné změny. Kromě nebo místo křivek, které se nezobrazí v dřívějších verzích aplikace Excel, můžete použít podmíněné formátování.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Předchozí verze aplikace Excel nepodporují formátování barev v textu záhlaví a zápatí. Informace s formátováním barev budou v dřívějších verzích aplikace Excel zobrazeny jako prostý text.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete použít formátování textu v záhlaví a zápatí. Nelze použít formátování barev v záhlaví a zápatí v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Pokud chcete formátování barev odebrat, klikněte v nástroji Kontrola kompatibility na Opravit.

Kontrola kompatibility

Tento sešit obsahuje záhlaví a zápatí sudých stránek nebo první stránky. Tato záhlaví a zápatí nelze v předchozích verzích aplikace Excel zobrazit.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, máte možnost zobrazení různých záhlaví a zápatí na sudých stránkách nebo na první stránce. V Excelu 97 – 2003, nelze je zobrazit sudá stránka nebo první záhlaví a zápatí stránky, ale zůstanou dostupné pro zobrazení specifické pro při otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích znovu.

Akce:    Pokud sešit často ukládáte ve formátu aplikací Excel 97-2003, doporučujeme v sešitu nepoužívat záhlaví a zápatí sudých stránek a první stránky.

Některé buňky nebo styly v tomto sešitu obsahují formátování, které není vybraným formátem souborů podporováno. Tyto formáty budou převedeny na nejblíže odpovídající formát, který je k dispozici.

Význam:    Od Excelu 2007 jsou dostupné různé možnosti formátování nebo stylu buněk, třeba zvláštní efekty a stínování. Tyto možnosti nejsou v Excelu 97–2003 dostupné.

Akce:    Při ukládání sešitu aplikace Excel použije nejblíže odpovídající dostupný formát, který může být identický s jiným formátem použitým na jiném místě. Chcete-li předejít duplikování formátů, můžete před uložením sešitu do formátu aplikací Excel 97-2003 změnit nebo odebrat nepodporované formáty a styly buněk.

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů buňky, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé formáty buňky nebudou uloženy.

Význam:    Od Excelu 2007 můžete použít 64 000 jedinečných formátů buňky, ale v Excelu 97–2003 se dá použít maximálně 4 000 jedinečných formátů buňky. Jedinečné formáty buňky zahrnují všechny konkrétní kombinace formátování použité v sešitu.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě určitých formátů buňky, které chcete zachovat pro aplikace Excel 97-2003, můžete odebrat formáty buňky, které není nutné zachovat.

Tento sešit obsahuje více jedinečných formátů písma, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé formáty písma nebudou uloženy.

Význam:    Od Excelu 2007 se dá použít 1 024 globálních typů písem a v sešitu jich můžete použít až 512. Excel 97–2003 podporuje méně jedinečných formátů písma.

Akce:    Chcete-li předejít ztrátě určitých formátů písma, které chcete zachovat pro aplikace Excel 97–2003, můžete odebrat formáty písma, které není nutné zachovat.

Další informace o řešení těchto problémů kompatibility naleznete v následujících článcích:

Nepodporované funkce tabulky aplikace Excel

Tabulky aplikace Excel nepodporuje funkce mohou způsobit následující problémy kompatibility a vést k menší ztrátě přesnosti.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Tabulka obsahuje vlastní vzorec nebo text v řádku souhrnů. V dřívějších verzích aplikace Excel se data zobrazí bez tabulky.

Význam:    Vzorce a text sice zůstanou v aplikacích Excel 97–2003 zachovány, ale oblast již nebude ve formátu tabulky.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku obsahující vlastní vzorec nebo text, odeberte daný vzorec nebo text z řádku souhrnů a potom použijte pouze vzorce, které jsou k dispozici v řádku souhrnů.

Tabulka v tomto sešitu nezobrazuje řádek záhlaví. V dřívějších verzích aplikace Excel data se zobrazí bez tabulky, pokud je zaškrtnuto políčko seznam obsahuje záhlaví (Data > seznam > Vytvořit seznam ).

Význam:    V aplikaci Excel 97–2003 nemůže být tabulka zobrazena bez řádku záhlaví.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku bez zobrazeného řádku záhlaví a řádek záhlaví zobrazte.

Tento sešit obsahuje tabulku s použitým stylem tabulky. V předchozích verzích aplikace Excel nelze formátování stylu tabulky zobrazit.

Význam:    V aplikaci Excel 97–2003 nejsou styly tabulky založené na motivu k dispozici a nelze je zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku s přiřazeným stylem tabulky, odeberte daný styl tabulky a potom nastavte formátování tabulky ručně.

Tabulka v tomto sešitu je připojena k externímu zdroji dat. Funkce tabulky budou ztraceny, ale data zůstanou připojena. Pokud jsou řádky tabulky skryty filtrem, zůstanou skryty i ve starší verzi aplikace Excel.

Význam:    Funkce tabulky budou v aplikaci Excel 97–2003 ztraceny.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku, která je připojena k externímu zdroji dat, a potom tabulku od externího zdroje dat odpojte. V aplikacích Excel 97-2003 potom budete moci data k externímu zdroji dat opět připojit.

Tabulka v tomto sešitu je připojena k seznamu služby Windows SharePoint Services s právy jenom pro čtení. Funkce tabulky a schopnost obnovení nebo úpravy připojení budou ztracené. Pokud jsou řádky tabulky skryté filtrem, zůstanou skryté i ve starší verzi Excelu.

Význam:    Funkce tabulky budou v aplikaci Excel 97–2003 ztraceny.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kliknutím na tlačítko Najít tabulku, která je k seznamu služby Microsoft SharePoint Foundation připojena s právy jen pro čtení, a potom tabulku od seznamu serveru SharePoint odpojte. V aplikaci Excel 2003 lze potom seznam služby SharePoint importovat jako seznam pro čtení i zápis.

V sešitu Excelu 2003 můžete taky vytvořit seznam pro čtení i zápis a potom s tímto sešitem pracovat v aplikaci Excel 2010 v režimu kompatibility, ve kterém zůstane zachovaný formát souboru Excelu 97–2003.

Alternativní text bude použit pro tabulky v tomto sešitu. Alternativní text u tabulek budou odebrány verze před verzí Excel 2010.

Co to znamená:    Alternativní text není k dispozici v Excelu 97 – 2007 a není možné ho v těchto dřívějších verzích aplikace Excel.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte tabulku aplikace Excel, jež obsahuje alternativní text. Chcete-li zobrazit alternativní text v dřívější verzi aplikace Excel, můžete jej zkopírovat do prázdné buňky v listu nebo vložit komentář obsahující daný text.

Klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo v tabulce, klikněte na Tabulka a potom klikněte na Alternativní Text. Do pole Popis vyberte alternativní text a stiskněte Kombinaci kláves CTRL + C je zkopírujte.

Další informace o řešení těchto problémů kompatibility naleznete v následujícím článku:

Nepodporované funkce kontingenční tabulky

Nepodporované funkce kontingenční tabulky mohou způsobovat následující problémy kompatibility a vést k významné ztrátě funkčnosti nebo k menší ztrátě přesnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

Kontingenční tabulka tohoto sešitu překračuje omezení předchozích verzí a v případě jejího uložení v dřívějších formátech souborů dojde ke ztrátě dat. V nižších verzích aplikace Excel budou správně fungovat pouze kontingenční tabulky vytvořené v režimu kompatibility.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, podporuje kontingenční tabulka 1 048 576 jedinečných položek v poli, ale v Excelu 97 – 2003, je podporovaných jenom 32 500 položek v poli.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte sestavu kontingenční tabulky, která překračuje omezení předchozích verzí. Uložte sešit ve formátu aplikace Excel 97–2003 a potom znovu vytvořte sestavu kontingenční tabulky v režimu kompatibility.

Kontingenční tabulka tohoto sešitu obsahuje pravidla podmíněného formátování, která jsou nastavena u buněk ve sbalených řádcích nebo sloupcích. Chcete-li ztrátě těchto pravidel v dřívějších verzích aplikace Excel zabránit, rozbalte uvedené řádky či sloupce.

Význam:    Pravidla podmíněného formátování, která platí pro buňky ve sbalených řádcích nebo sloupcích, budou v aplikaci Excel 97–2003 ztracena.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibilita klikněte na tlačítko Najít a vyhledejte sbalené řádky nebo sloupce obsahující pravidla podmíněného formátování. Potom před uložením sešitu v dřívějším formátu souboru aplikace Excel tyto řádky nebo sloupce rozbalte.

Tento sešit obsahuje pojmenované sady, které nejsou přidruženy ke kontingenční tabulce. Tyto pojmenované sady nebudou uloženy.

Co to znamená:    V Excelu 97 – 2007 se odstraní pojmenované sady, které nejsou přidružené ke kontingenční tabulce.

Akce:    Chcete-li se těmto potížím vyhnout, vytvořte pomocí připojení kontingenční tabulku.

U kontingenční tabulky v tomto sešitu je zapnuta citlivostní analýza. V dřívějších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě všech nepublikovaných změn citlivostní analýzy.

Význam:    Změny citlivostní analýzy nepublikované na serveru se v dřívější verzi aplikace Excel nezobrazí.

Akce:    Změny citlivostní analýzy publikujte před otevřením sešitu v dřívější verzi aplikace Excel (Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti, skupina Nástroje, tlačítko Citlivostní analýza).

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje datovou osu, na které je stejná míra zobrazena více než jednou. Tato kontingenční tabulka nebude uložena.

Co to znamená:    Na začátku s aplikací Excel 2010, můžete duplikovat míra v kontingenční tabulce, který je připojen ke zdroji dat zpracování OLAP (Online Analytical). Kontingenční tabulky nelze v aplikaci Excel 97 – 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte sestavu kontingenční tabulky obsahující datovou osu, na které se zobrazuje více než jedna stejná míra, a poté odeberte všechny duplicitní míry, aby zůstala jen míra jediná.

Kontingenční tabulka nebo datové připojení v tomto sešitu obsahuje serverová nastavení, která v dřívějších verzích aplikace Excel neexistují. Některá serverová nastavení kontingenční tabulky nebo datového připojení nebudou uložena.

Co to znamená:    Dojde ke ztrátě některých kontingenční tabulky nebo datového připojení nastavení serveru, které nejsou k dispozici v Excelu 97 – 2007.

Akce:    Ověřte, zda používáte serverová nastavení kompatibilní s dřívějšími verzemi aplikace Excel, a poté učiňte nezbytné změny (Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti, skupina Data, tlačítko Změnit zdroj dat, příkaz Vlastnosti připojení.

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje data představovaná pomocí funkce Zobrazit hodnoty jako. Tyto vlastní výstupy nebudou uloženy a budou nahrazeny původními hodnotami ze zdroje dat.

Co to znamená:    Funkce Zobrazit hodnoty jako není podporována v Excelu 97 – 2007 a vlastní hodnota, kterou nelze zobrazit data, která jste zadali (například % celkového součtu, % součtu sloupce nebo Mezisoučtu v ).

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulky, které obsahují výstupy vlastní hodnoty, a poté tyto výstupy odeberte (Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti, skupina Výpočty, tlačítko Zobrazit hodnoty jako).

Alternativní text se použije pro kontingenční tabulky v tomto sešitu. Alternativní text u kontingenční tabulky budou odebrány verze před verzí Excel 2010.

Co to znamená:    Alternativní text není k dispozici v Excelu 97 – 2007 a není možné ho v těchto dřívějších verzích aplikace Excel.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku, která obsahuje alternativní text. Chcete-li zobrazit alternativní text v dřívější verzi aplikace Excel, můžete jej zkopírovat do prázdné buňky v listu nebo vložit komentář obsahující daný text.

Klikněte pravým tlačítkem na libovolné místo kontingenční tabulky, klikněte na položku Možnosti kontingenční tabulky. Na kartě Alternativní text vyberte v poli Popis alternativní text a stisknutím kláves CTRL+C jej zkopírujte.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Tento sešit obsahuje kontingenční tabulku s nastaveným stylem. V dřívějších verzích aplikace Excel nelze formátování stylu kontingenční tabulky zobrazit.

Význam:    V aplikaci Excel 97–2003 nejsou styly kontingenční tabulky založené na motivu k dispozici a nelze je zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte sestavu kontingenční tabulky se stylem kontingenční tabulky, styl odeberte a poté ručně použijte formátování kontingenční tabulky podporované dřívějšími verzemi aplikace Excel.

Kontingenční tabulka tohoto sešitu nebude správně fungovat ve verzích předcházejících verzi Excel 2007. V dřívějších verzích budou správně fungovat pouze kontingenční tabulky vytvořené v režimu kompatibility.

Co to znamená:    Sestava kontingenční tabulky, které vytvoříte v aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích není v aplikaci Excel 97 – 2003 aktualizovat.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte sestavu kontingenční tabulky vytvořenou v aktuálním formátu souborů. Uložte sešit ve formátu aplikace Excel 97–2003 a poté opětovně vytvořte tuto sestavu kontingenční tabulky v režimu kompatibility tak, aby ji bylo možné otevřít v aplikaci Excel 97–2003 bez ztráty funkčnosti.

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje pole v kompaktním formátu. V dřívějších verzích aplikace Excel bude toto rozložení změněno na formát tabulky.

Význam:    Kompaktní formát (samostatně nebo v kombinaci s formátem tabulky a formátem osnovy) k zamezení vodorovného rozšíření souvisejících dat mimo stránku a minimalizaci nutnosti posouvání není v aplikaci Excel 97–2003 k dispozici. Pole budou zobrazena ve formátu tabulky.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte sestavu kontingenční tabulky obsahující pole v kompaktním formátu a poté tento formát změňte na formát osnovy nebo formát tabulky podle potřeby tak, že zrušíte zaškrtnutí políčka Sloučit a vycentrovat buňky s popisky (Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti, skupina Kontingenční tabulka, příkaz Možnosti, karta Rozložení a formát).

Určitá tlačítka polí jsou v kontingenčním grafu v tomto sešitu povolena nebo zakázána. Všechna tlačítka polí budou uložena jako povolená.

Význam:    Tlačítka polí, která nejsou v kontingenčním grafu zobrazena, budou při otevření a uložení sešitu v dřívější verzi aplikace Excel uložena jako povolená.

Akce:    Pokud znovu otevřete sešit uložený ve formátu souboru dřívější verze aplikace Excel, budete moci aktivovat nebo dezaktivovat tlačítka polí tak, aby se zobrazila tlačítka vámi požadovaná (Nástroje kontingenčního grafu, karta Analyzovat, skupina Zobrazit či skrýt, tlačítko Tlačítka polí).

Tento sešit obsahuje průřezy, které slouží k filtrování kontingenčních tabulek a funkcí CUBE v rámci sešitu. Průřezy nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel fungovat.

Co to znamená:    Průřezy nebyly zavádí do aplikace Excel 2010.

Akce:    V dřívější verzi aplikace Excel lze použít filtry kontingenční tabulky k filtrování dat.

Tento sešit obsahuje průřezy, které lze použít k filtrování kontingenčních tabulek a funkcí CUBE v rámci sešitu. Průřezy nebudou uloženy. Vzorce odkazující na průřezy vrátí chybu #NÁZEV?.

Co to znamená:    Průřezy nejsou podporované v Excelu 97 – 2007 a nelze ji zobrazit.

Při aktualizaci spojení nebo kontingenční tabulky se filtry použité průřezy již nezobrazují a průřezy budou ztraceny.

Aktualizace připojení s funkcemi OLAP odkazujícími na průřezy vrátí namísto očekávaných výsledků chyby #NÁZEV?.

Akce:    Použijte k filtrování dat místo průřezů filtry kontingenční tabulky.

V tomto sešitu existuje styl průřezu, který není podporován v dřívějších verzích aplikace Excel. Tento styl průřezu nebude uložen.

Význam:    Při uložení sešitu ve formátu souboru dřívější verze aplikace Excel dojde ke ztrátě vlastního stylu průřezu.

Akce:    Před uložením sešitu ve formátu souboru dřívější verze aplikace Excel změňte vlastní styl průřezu na předdefinovaný styl průřezu (Nástroje průřezu, karta Možnosti, galerie Styly průřezů).

Kontingenční tabulka v tomto sešitu obsahuje nejméně jedno pole, které obsahuje opakované popisky. Pokud bude kontingenční tabulka aktualizována, dojde ke ztrátě těchto popisků.

Co to znamená:    Opakované popisky nejsou podporované v Excelu 97 – 2007 a štítků: při dojde ke ztrátě aktualizovat sestavu kontingenční tabulky v dřívější verzi aplikace Excel.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kontingenční tabulku, která obsahuje opakované popisky. Potom zastavte opakování popisků (Nástroje kontingenční tabulky, karta Návrh, skupina Rozložení, tlačítko Rozložení sestavy, příkaz Neopakovat popisky položek).

Další informace o řešení těchto problémů kompatibility naleznete v následujícím článku:

Nepodporované funkce řazení a filtrování

Nepodporované funkce řazení a filtrování mohou způsobit následující problémy kompatibility a vést k menší ztrátě přesnosti.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

List v tomto sešitu obsahuje řazení definované více než třemi podmínkami. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, jehož aplikováním řazení státy s až 64 podmínek řazení řadit data podle, ale Excel 97 – 2003 podporuje řadit státy s až tři podmínky. Chcete-li předejít ztrátě řazení informací v Excelu 97 – 2003, můžete změnit řazení, které používá více než tři podmínky. V Excelu 97 – 2003 můžete taky seřadit data ručně.

Všechny informace o stavu řazení však zůstávají k dispozici v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud informace o stavu řazení upravené v Excelu 97 – 2003.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte kliknutím na tlačítko Najít data seřazená pomocí více než tří podmínek a použijte u nich řazení definované maximálně třemi podmínkami.

List v tomto sešitu obsahuje řazení definované podmínkou s vlastním seznamem. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete seřadit podle vlastního seznamu. Chcete-li získat podobných výsledků řazení v Excelu 97 – 2003, můžete seskupit data, která chcete seřadit a seřadit data ručně.

Všechny informace o stavu řazení však zůstávají k dispozici v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud informace o stavu řazení upravené v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte data seřazená podle vlastního seznamu a upravte řazení tak, aby neobsahovalo vlastní seznam.

List tohoto sešitu obsahuje řazení používající podmínku, která určuje informace o formátování. Ve starších verzích aplikace Excel dojde ke ztrátě těchto informací.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, jde řadit data podle určitého formátu, jako je barva buňky, barvu písma nebo sady ikon. V Excelu 97 – 2003 můžete řadit pouze text.

Všechny informace o stavu řazení však zůstávají k dispozici v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud informace o stavu řazení upravené v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte data seřazená podle určitého formátu a změňte řazení tak, aby neobsahovalo informace o formátování.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována způsobem, který není ve starších verzích aplikace Excel podporován. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete pomocí filtrů, které nejsou podporované v Excelu 97 – 2003. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, je vhodné filtr vymazat, před uložením sešitu ve starším formátu souboru aplikace Excel. V Excelu 97 – 2003 můžete pak filtrujete data ručně.

Všechny informace o stavu filtru ale zůstávají dostupná v sešitu a, použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud informace o stavu filtru upravené v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle barvy buňky. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete filtrovat podle barev buněk, barev písma nebo ikon – těchto postupů nejsou podporované v Excelu 97 – 2003. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, je vhodné filtr vymazat, před uložením sešitu ve starším formátu souboru aplikace Excel. V Excelu 97 – 2003 můžete pak filtrujete data ručně.

Všechny informace o stavu filtru ale zůstávají dostupná v sešitu a, použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud informace o stavu filtru upravené v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle barvy písma. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete filtrovat podle barev buněk, barev písma nebo ikon – těchto postupů nejsou podporované v Excelu 97 – 2003. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, je vhodné filtr vymazat, před uložením sešitu ve starším formátu souboru aplikace Excel. V Excelu 97 – 2003 můžete pak filtrujete data ručně.

Všechny informace o stavu filtru ale zůstávají dostupná v sešitu a, použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud informace o stavu filtru upravené v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Některá data v tomto sešitu jsou filtrována podle ikony buňky. Řádky skryté pomocí takového filtru zůstanou ve starších verzích aplikace Excel skryté, ale samotný filtr nebude zobrazen správně.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete filtrovat podle barev buněk, barev písma nebo ikon – těchto postupů nejsou podporované v Excelu 97 – 2003. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, je vhodné filtr vymazat, před uložením sešitu ve starším formátu souboru aplikace Excel. V Excelu 97 – 2003 můžete pak filtrujete data ručně.

Všechny informace o stavu filtru ale zůstávají dostupná v sešitu a, použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud informace o stavu filtru upravené v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Tento sešit obsahuje data filtrovaná podle více než dvou kritérií. Ve starší verzi aplikace Excel zůstanou řádky skryté filtrem také skryty, ale samotný filtr se nezobrazí správně.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete filtrovat data podle více než dvou kritérií. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, je vhodné filtr vymazat, před uložením sešitu ve starším formátu souboru aplikace Excel. V Excelu 97 – 2003 můžete pak filtrujete data ručně.

Všechny informace o stavu filtru ale zůstávají dostupná v sešitu a, použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud informace o stavu filtru upravené v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Seřadit a filtrovat a kliknutím na příkaz Vymazat filtr vymažte.

Tento sešit obsahuje data filtrovaná podle seskupené hierarchie kalendářních dat, jejímž výsledkem jsou více než dvě kritéria. Řádky skryté filtrem zůstanou skryté, ale samotný filtr se v dřívější verzi aplikace Excel nezobrazí správně.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete filtrovat data podle seskupené hierarchie. Protože to není podporován v Excelu 97 – 2003, je vhodné oddělit hierarchie kalendářní data. Chcete-li předejít ztrátě funkcí filtru, je vhodné filtr vymazat, před uložením sešitu ve starším formátu souboru aplikace Excel.

Všechny informace o stavu filtru ale zůstávají dostupná v sešitu a, použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud informace o stavu filtru upravené v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na Najít v Kontrole kompatibility najděte filtrovaná data a vymazáním filtru zobrazte skryté řádky. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na Seřadit a filtrovat a kliknutím na Vymazat filtr vymažte.

Seskupení dat lze také vypnout ze souboru > Možnosti > Upřesnit > Zobrazit možnosti pro tento sešit > zrušte zaškrtnutí políčka Seskupit data v nabídce Automatický filtr.

Pokud používáte Excel 2007, stiskněte Office tlačítko Kliknutí na tlačítko Microsoft Office , Možnosti aplikace Excel.

Nepodporované funkce pro vzorce

Nepodporované funkce pro vzorce mohou způsobovat následující problémy kompatibility a vést k významné ztrátě funkčnosti nebo k menší ztrátě přesnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

Některé listy obsahují více maticových vzorců odkazujících na jiné listy, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Některé maticové vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, maticové vzorce v sešitu, které odkazují na jiné sešity se omezený pouze dostupnou pamětí, ale v Excelu 97 – 2003, listy obsahovat až 65,472 maticové vzorce v sešitu, které odkazují na jiné sešity. Maticové vzorce v sešitu mimo maximální limit budou převedeny na a zobrazit #VALUE! chyby.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující maticové vzorce, které odkazují na jiný list, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce obsahují více hodnot, odkazů nebo názvů, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, maximální délka obsahu vzorce je 8 192 znaků, a maximální vnitřní délka vzorce 16 384 bajtů. V Excelu 97 – 2003 maximální délka obsahu vzorce 1 024 znaků a maximální vnitřní délka vzorce 1 800 bajtů. Pokud kombinaci argumentů vzorce (včetně hodnoty, odkazy a/nebo názvů) vyšší než maximální limity Excelu 97 – 2003, bude vzorce výsledkem #VALUE! chyby při uložení sešitu na starší formát souborů aplikace Excel.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce překračující maximální omezení délky vzorce aplikace Excel 97-2003 a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce zahrnují více úrovní vnoření, než vybraný formát souborů podporuje. Vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, může vzorec obsahovat až 64 úrovní vnoření, ale v Excelu 97 – 2003, úrovní vnoření pouze 7.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než sedmi úrovněmi vnoření a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce obsahují funkce s více argumenty, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 30 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, může vzorec obsahovat až 255 argumentů, ale v Excelu 97 – 2003, maximální počet argumentů ve vzorci omezen na 30.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 30 argumenty a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé vzorce používají více operandů, než je ve vybraném formátu souborů povoleno. Tyto vzorce nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, maximální počet operandy, které lze použít ve vzorcích použít až 1 024, ale v Excelu 97 – 2003, maximální limit operandy ve vzorcích maximálně 40.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s více než 40 operandy a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!.

Některé funkce obsahují více argumentů, než je ve vybraném formátu souborů podporováno. Vzorce s více než 29 argumenty na funkci nebudou uloženy a budou převedeny na chyby #HODNOTA!.

Co to znamená:    Začínající Excelu 2007 můžou uživatelem definované funkce vytvořené pomocí jazyka Visual Basic for Applications (VBA) mohou obsahovat až 60 argumentů, ale v Excelu 97 – 2003 je počet argumentů v těchto funkcích omezený jazykem VBA na 29.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce, které používají více než 29 argumentů, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #HODNOTA!. Ke změně uživatelem definovaných funkcí bude zřejmě nutné použít kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Jedna či více funkcí tohoto sešitu není v dřívějších verzích aplikace Excel k dispozici. Při přepočtu v dřívějších verzích vrátí tyto funkce místo aktuálních výsledků chybu #NÁZEV?.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, jsme přidali nové a přejmenované funkce. Tyto funkce nejsou k dispozici v Excelu 97 – 2003, budou se vrátí #NAME? Chyba namísto očekávaných výsledků při otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel.

V některých případech je ke vzorci přidána předpona _xlfn, například =_xlfn.IFERROR (1;2).

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující funkce, které nejsou k dispozici ve starších verzích aplikace Excel, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #NÁZEV?.

Pro všechny přejmenované funkce jsou dostupné funkce pro zachování kompatibility. Chcete-li zabránit chybám, můžete použít tyto funkce.

Nové funkce mohou být nahrazeny příslušnými funkcemi dostupnými ve starších verzích aplikace Excel. Můžete také odebrat vzorce, které používají nové funkce, a nahradit je výsledky vzorce.

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky, které nejsou ve vybraném formátu souborů podporovány. Tyto odkazy budou převedeny na odkazy na buňky.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete strukturované odkazy usnadňují jednodušší a intuitivnější pracovat s tabulkou dat při použití vzorců, které odkazují na tabulku, částí tabulky nebo celou tabulku. Tato funkce není podporováno v Excelu 97 – 2003 a strukturované odkazy se převedou na odkazy na buňky.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky a změňte je na odkazy na buňky.

Některé vzorce obsahují odkazy na tabulky v jiných sešitech, které nejsou aktuálně otevřeny v této instanci aplikace Excel. Tyto odkazy budou při uložení do formátu aplikace Excel 97-2003 převedeny na #REF, protože je nelze převést na odkazy na list.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete strukturované odkazy usnadňují jednodušší a intuitivnější pracovat s tabulkou dat při použití vzorců, které odkazují na tabulku, částí tabulky nebo celou tabulku. Tato funkce není podporováno v Excelu 97 – 2003 a strukturované odkazy se převedou na odkazy na buňky. Ale pokud strukturovaných odkazů přejděte na tabulky v jiných sešitech, které nejsou aktuálně otevřené, se budou převedeny na a chyby #REF.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce se strukturovanými odkazy na tabulky v jiných sešitech a změňte je, aby nedocházelo k chybám #REF.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidla ověření dat, která odkazují na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk. Tato pravidla ověření dat nebudou uložena.

Co to znamená:    Na začátku s aplikací Excel 2010, pravidla ověření dat můžete vytvořit odkaz více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk. Tento typ pravidla ověření dat v Excelu 97 – 2007, není podporovaná a nebudou dostupné.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla ověření dat, která odkazují na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk, a proveďte potřebné změny.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty na jiných listech. Tato pravidla ověření dat nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporována.

Co to znamená:    Na začátku s aplikací Excel 2010, můžete implementace pravidel pro ověření dat, které odkazují na hodnoty v jiných listech. Není podporované v Excelu 97 – 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty v jiných listech, a proveďte potřebné změny, aby tato pravidla ověření dat odkazovala na hodnoty ve stejném listu.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty na jiných listech. Tato pravidla ověření dat nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporována.

Co to znamená:    Na začátku s aplikací Excel 2010, můžete použít pravidla ověření dat, které odkazují na hodnoty v jiných listech. V Excelu 97 – 2007 tento typ ověření dat není podporována a nelze je zobrazit na listu.

Všechna pravidla ověření dat ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 a novějších verzích, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla ověření dat, která odkazují na hodnoty v jiných listech, a proveďte potřebné změny na kartě Nastavení v dialogovém okně Ověření dat (karta Data, skupina Datové nástroje).

Tento sešit obsahuje oblast sloučení dat s odkazy na buňky mimo limity řádků a sloupců ve vybraném formátu souboru. Odkazy vzorců na data v této oblasti budou upraveny a pravděpodobně se nezobrazí správně v dřívější verzi aplikace Excel.

Co to znamená:    Na začátku s aplikací Excel 2010, oblasti sloučení dat může obsahovat vzorce, které odkazují na data mimo limit řádků a sloupců vybraného formátu souborů. V Excelu 97 – 2003 listu velikosti 65 536 řádků na výšku tak, že 256 sloupců. Vzorce odkazy na data v buňkách mimo limit tento sloupec a řádek se upraví a nemusí zobrazovat správně.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte oblasti sloučení dat obsahující vzorec, který odkazuje na data mimo limit řádků a sloupců aplikace Excel 97–2003, a proveďte potřebné změny.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Některé maticové vzorce tohoto sešitu odkazují na celý sloupec. Ve starších verzích aplikace Excel budou pravděpodobně tyto vzorce při přepočtu převedeny na chyby #ČÍSLO!.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, maticové vzorce, které odkazují na celý sloupec budou převedeny na a zobrazeny jako #NUM! chyby při přepočtu v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte maticové vzorce, které odkazují na celý sloupec, a proveďte potřebné změny, které zabrání chybám #ČÍSLO!.

Jeden nebo více definovaných názvů tohoto sešitu obsahuje více než 255 znaků povolených ve vybraném formátu souborů. Tyto vzorce budou uloženy, při úpravách v dřívějších verzích aplikace Excel však budou zkráceny.

Význam:    Pokud pojmenované oblasti ve vzorcích obsahují více než 255 znaků, což je počet podporovaný v aplikaci Excel 97-2003, budou vzorce pracovat správně, ale v dialogovém okně Název budou zkráceny a nebude je možné upravit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce s pojmenovanými oblastmi a proveďte potřebné změny, aby uživatelé mohli upravovat vzorce v aplikaci Excel 97-2003.

Některé vzorce tohoto sešitu jsou propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené. Jestliže nejsou propojené sešity otevřené, je v dřívějších verzích aplikace Excel při přepočtu vzorců vráceno maximálně 255 znaků.

Význam:    Pokud jsou vzorce v sešitě propojeny s jinými sešity, které jsou zavřené, při jejich přepočtu v aplikaci Excel 97-2003 se zobrazí maximálně 255 znaků. Výsledky vzorce mohou být zkráceny.

Akce:    Vyhledejte buňky obsahující vzorce, které odkazují na jiné zavřené sešity. Tyto odkazy ověřte a proveďte potřebné změny, které zabrání zkrácení výsledků vzorců v aplikaci Excel 97–2003.

Vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků.

Význam:    Pokud vzorec ověření dat obsahuje více než 255 znaků, což je maximální počet podporovaný v aplikaci Excel 97-2003, bude vzorec pracovat správně, ale bude zkrácen a nebude možné jej upravit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující vzorce ověření dat a snižte počet znaků ve vzorcích, aby bylo možné vzorce upravovat v aplikaci Excel 97-2003.

Některé vzorce obsahují matice s více prvky, než je podporováno ve vybraném formátu souboru. Matice s více než 256 sloupci nebo 65 536 řádky nebudou uloženy a mohou mít různé výsledky.

Co to znamená:    Na začátku s aplikací Excel 2010, můžete použít maticové vzorce, které obsahují prvky pro více než 256 sloupců a 65 536 řádků. V Excel 2007 překračuje limit prvků pole a může vracet různé výsledky.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující maticové vzorce, které mají více prvků, než je podporováno v dřívějších verzích aplikace Excel, a proveďte potřebné změny.

Tento sešit obsahuje vlastní popisy funkcí jazyka VBA definovaných uživatelem. Všechny vlastní popisy budou odebrány.

Co to znamená:    Na začátku s aplikací Excel 2010, můžete Visual Basic for Applications (VBA) vytvořit funkce definované uživatelem (UDF) s vlastní popisy. Vlastní popisy nejsou podporované v Excelu 97 – 2007 a budou odstraněny.

Akce:    Není nutná žádná akce, protože všechny vlastní popisy budou odebrány.

Další informace o řešení těchto problémů kompatibility najdete v článku Novinky: Změny funkcí aplikace Excel.

Nepodporované funkce podmíněného formátování

Nepodporované funkce podmíněného formátování mohou způsobit následující problémy kompatibility a vést k významné ztrátě funkčnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

U některých buněk je nastaveno více typů podmíněného formátování, než je ve vybraném formátu souborů povoleno. V dřívějších verzích aplikace Excel se zobrazí pouze první tři podmínky.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, může podmíněné formátování obsahovat až 64 podmínek, ale v Excelu 97 – 2003 jsou viditelné jenom první tři podmínky.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte podmíněně formátované buňky s více než třemi podmínkami a proveďte potřebné změny, aby nebyly použity více než tři podmínky.

Některé buňky obsahují překrývající se oblasti podmíněného formátování. V dřívějších verzích aplikace Excel nebudou vyhodnocena všechna pravidla podmíněného formátování v překrývajících se buňkách. V uvedených buňkách se zobrazí jiné podmíněné formátování.

Význam:    Překrývající se oblasti podmíněného formátování nejsou v aplikaci Excel 97–2003 podporovány, a podmíněné formátování proto není zobrazeno očekávaným způsobem.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s překrývajícími se oblastmi podmíněného formátování a proveďte potřebné změny, aby nedocházelo k překrývání.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje typ podmíněného formátování, který není podporován v dřívějších verzích aplikace Excel (například datové pruhy, barevné škály nebo sady ikon).

Význam:    V aplikaci 97–2003 neuvidíte typy podmíněného formátování, například datové pruhy, barevné škály, sady ikon, první nebo poslední vyhodnocené hodnoty, nadprůměrné nebo podprůměrné hodnoty, jedinečné nebo duplicitní hodnoty a porovnání sloupců tabulky, takže nebudete moci zjistit, jaké buňky se mají formátovat.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2003.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility klikněte na tlačítko Najít vyhledejte buňky s typy podmíněného formátování, které jsou nové v aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích a proveďte potřebné změny, které používat jenom typy formátování podporované ve starších verzích Excelu.

Některé buňky obsahují podmíněné formátování, u kterého není zaškrtnuto políčko Zastavit, pokud platí. Dřívější verze aplikace Excel tuto možnost nerozpoznají a zastaví po první pravdivé podmínce.

Význam:    V aplikaci Excel 97–2003 neexistuje možnost podmíněného formátování bez zastavení při splnění podmínky. Pokud je první podmínka pravdivá, není podmíněné formátování dále použito.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, u kterého není zaškrtnuto políčko Zastavit, pokud platí, a kliknutím na tlačítko Opravit problém s kompatibilitou vyřešte.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje typ podmíněného formátování v nesousedícím rozsahu (jako například prvních či posledních N položek, prvních či posledních N %, nižší nebo vyšší průměr, nižší nebo vyšší směrodatná odchylka). Takové formátování není ve dřívějších verzích aplikace Excel podporováno.

Význam:    V aplikaci Excel 97–2003 neuvidíte podmíněné formátování nesousedících buněk.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování v nesousedících oblastech a proveďte potřebné změny pro použití takových pravidel podmíněného formátování, která jsou dostupná ve starších verzích aplikace Excel.

Některé kontingenční tabulky v tomto sešitě obsahují podmíněné formátování, které pravděpodobně nebude pracovat správně v dřívějších verzích aplikace Excel. Pravidla podmíněného formátování nezobrazí stejné výsledky, pokud použijete tyto kontingenční tabulky v dřívějších verzích aplikace Excel.

Co to znamená:    Výsledky podmíněného formátování, které vidíte v kontingenčních tabulkách Excelu 97 – 2003 nebudou stejné jako v sestavách kontingenční tabulky vytvořené v aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte pole sestavy kontingenční tabulky obsahující pravidla podmíněného formátování a použijte pravidla podmíněného formátování, která jsou dostupná ve starších verzích aplikace Excel.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje podmíněné formátování, které odkazuje na hodnoty na jiných listech. Tyto podmíněné formáty nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporovány.

Co to znamená:    V Excelu 97 – 2007 nezobrazuje podmíněné formátování, které odkazuje na hodnoty v jiných listech.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 a novějších verzích, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, které odkazují na hodnoty v jiných listech, a použijte podmíněné formátování, které neodkazuje na hodnoty v jiných listech.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje podmíněné formátování pomocí formátu Text, který obsahuje s odkazem na buňku nebo vzorcem. Tyto podmíněné formáty nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporovány.

Co to znamená:     V Excelu 97 – 2007 není na listu zobrazené podmíněné formátování, které využívá vzorce pro text obsahující pravidla.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 a novějších verzích, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, které používá vzorce pro text obsahující pravidla, a použijte takové podmíněné formátování, které je podporováno ve starších verzích aplikace Excel.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidlo, které nebude v dřívějších verzích aplikace Excel podporováno, protože jeho oblast obsahuje chybu vzorce.

Co to znamená:    V Excelu 97 – 2007 podmíněné formátování využívající pravidla založená nelze správně na listu, pokud založená pravidla obsahují chyby ve vzorcích.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla založená na oblastech obsahující chyby ve vzorcích a proveďte nezbytné změny, aby tato pravidla neobsahovala chyby ve vzorcích.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje uspořádání sady ikon pro podmíněné formátování, které není podporováno v dřívějších verzích aplikace Excel.

Co to znamená:    V Excelu 97 – 2003, podmíněné formátování, které zobrazuje určité ikonu uspořádání sady nepodporuje a uspořádání sady ikon na listu nezobrazí.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v Excle 2007 nebo novější, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, které zobrazuje určité uspořádání sady ikon, a zajistěte, aby podmíněné formátování takové uspořádání sady ikon nezobrazovalo.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidlo datového pruhu, které používá nastavení záporné hodnoty. Tyto datové pruhy nejsou v dřívějších verzích aplikace Excel podporovány.

Co to znamená:    V Excelu 97 – 2007 není na listu zobrazené podmíněné formátování obsahující pravidlo datového pruhu, které používá zápornou hodnotu.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 a novějších verzích, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s podmíněným formátováním, které obsahuje záporné datové pruhy, protože v dialogovém okně Nové pravidlo formátování je formát záporných čísel nastaven na možnost Automaticky, nebo Nastavení osy v dialogovém okně Nastavení záporné hodnoty a osy je nastaveno na možnost Automaticky či Střední bod buňky, a proveďte nezbytné změny.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje podmíněné formátování, které odkazuje na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk. Tyto podmíněné formáty nebudou uloženy.

Co to znamená:    V Excelu 97 – 2007 nezobrazuje podmíněné formátování, které odkazuje na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk na listu.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v aplikaci Excel 2010 a novějších verzích, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, které odkazuje na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk, a změňte počet nesouvislých oblastí buněk, na které toto podmíněné formátování odkazuje.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidlo datového pruhu, které používá výplň, ohraničení nebo směr pruhu. Tyto datové pruhy nejsou v dřívějších verzích aplikace Excel podporovány.

Co to znamená:    V Excelu 97 – 2007 podmíněné formátování, které obsahuje pravidlo datového pruhu, které používá plnou barvu výplně nebo okraje nebo zleva doprava a zprava doleva panel nastavení směru pro datové pruhy není zobrazené v listu.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají dostupná v sešitu a použijí se při dalším otevření sešitu v Excelu 2010 nebo novější, pokud nebyla upravena v aplikaci Excel 97 – 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidlo podmíněného formátování datového pruhu, které používá výplň plnou barvou nebo ohraničení nebo nastavení směru zleva doprava nebo zprava doleva, a poté proveďte nezbytné změny.

Další informace o řešení těchto problémů kompatibility naleznete v následujícím článku:

Nepodporované funkce pro práci s grafy

Nepodporované funkce pro práci s grafy mohou způsobit následující problémy s kompatibilitou a vést k významné ztrátě funkčnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

Graf obsahuje název nebo popisek dat o délce maximálně 255 znaků. Znaky přesahující limit 255 znaků nebudou uloženy.

Význam:    Názvy grafů nebo os a popisky dat jsou v Excelu 97–2003 omezené na 255 znaků a všechny znaky za tímto limitem budou ztracené.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility kliknutím na tlačítko Najít vyhledejte názvy nebo popisky dat přesahující limit 255 znaků, vyberte je a upravte je tak, aby obsahovaly maximálně 255 znaků.

Některé formátování v grafech v tomto sešitu není podporováno v předchozích verzích aplikace Excel a nezobrazí se.

Význam:    Vlastní výplně, obrysy a efekty obrazců (například efekty záře a zkosení nebo formátování přechodové čáry) nejsou v aplikaci Excel 97-2003 dostupné a nelze je zobrazit.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte vlastní formátování, které není podporováno, a pak je změňte na formátování, které je podporováno ve starších verzích aplikace Excel.

Dřívější verze aplikace Excel podporují pouze barvy z palety barev. Pokud je sešit otevřen ve starší verzi aplikace Excel, všechny barvy čáry bude být mapovány na nejbližší barvu v paletě barev a graf může zobrazit více řad ve stejné barvě.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, je podpora až 16 milionů barev, ale Excel 97-2003 omezí barvy ty, které jsou dostupné ve standardní palety barev. Barvy, které nejsou podporovány změní na nejbližší barvu na standardní palety barev, které mohou být na barvu, která se už používá.

Akce:    V nástroji Kontrola kompatibility kliknutím na tlačítko Najít vyhledejte místní barvy, které nejsou podporovány, a pak změňte nepodporované formátování barev pomocí standardní palety barev.

Tento sešit obsahuje grafy s více datovými body, než lze zobrazit v dřívějších verzích aplikace Excel. Při otevření sešitu v dřívější verzi aplikace Excel než v aktuální verzi se zobrazí pouze prvních 32 000 datových bodů pro každou řadu v dvojrozměrných grafech a prvních 4 000 datových bodů pro každou řadu v prostorových grafech.

Co to znamená:    Na začátku s aplikací Excel 2010, můžete použít více než 32 000 datových bodů pro každou řad 2D grafů a více než 4 000 datových bodů pro každou řad 3D grafů. Toto je delší než limity datových bodů v řadě v Excelu 97 – 2007.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte graf, u kterého je překročen limit datových bodů na řadu, a proveďte potřebné změny, aby byly datové body v tomto limitu.

Nepodporované funkce grafických objektů, objektů a ovládacích prvků ActiveX

Nepodporované funkce grafických objektů, objektů a ovládacích prvků ActiveX mohou způsobit následující problémy kompatibility a vést k významné ztrátě funkčnosti.

Významná ztráta funkčnosti

Řešení

Všechny efekty použité u tohoto objektu budou odebrány. Jakýkoli text přetékající mimo hranice obrázku se zobrazí oříznutě.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete zvláštních efektů, jako jsou průhledné stíny, které nejsou podporovány v aplikaci Excel 97 – 2003. Zvláštní efekty se odeberou.

Navíc začínající Excelu 2007 při vkládání textu v obrazci, která má větší šířku než obrazec, text se zobrazí přes hranice obrazce. V Excelu 97 – 2003 je zkrácen tento text. Chcete-li předejít zkrácené textové, můžete upravit velikost obrazce vešel.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte objekty se zvláštními efekty a podle potřeby tyto efekty odeberte.

Tento objekt již nebude možné upravit.

Co to znamená:    Vložené objekty vytvořené v aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích nejde upravovat v Excelu 97 – 2003.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte objekty obsahující text, který nebude možné upravit, a proveďte potřebné změny.

Neinicializované ovládací prvky ActiveX nelze převést na vybraný formát souborů. Pokud budete pokračovat, budou tyto ovládací prvky ztraceny.

Význam:    Pokud sešit obsahuje ovládací prvky ActiveX, které jsou považovány za nebezpečné pro inicializaci (Unsafe for Initialization – UFI), budou tyto ovládací prvky při uložení sešitu v některém z dřívějších formátů aplikace Excel ztraceny. Pravděpodobně budete chtít tyto ovládací prvky označit jako bezpečné pro inicializaci (Safe for Initialization – SFI)

Akce:    Pokud otevřete sešit obsahující neinicializované ovládací prvky ActiveX a u sešitu je nastavena vysoká úroveň zabezpečení, lze tyto ovládací prvky inicializovat až po jejich povolení pomocí panelu zpráv.

Nejméně jeden objekt v tomto sešitu (například obrazec, objekt WordArt nebo textové pole) povoluje přetečení textu za ohraničení objektu. Dřívější verze aplikace Excel tuto možnost nerozeznávají a přetékající text v nich bude skryt.

Co to znamená:    Na začátku s aplikací Excel 2010, můžete zobrazit textová pole na objekty, jako jsou obrazce a zobrazí text za hranice těchto objektů. V Excelu 97 – 2007 nebude vidět text přetékající mimo omezení objektu.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte textová pole obsahující text, který přetéká za hranice obrazce, proveďte potřebné změny, aby byl text uvnitř hranic obrazce, a pak vypněte možnost přetékání textu (klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, klikněte na příkaz Formát obrazce, kategorii Textové pole a zaškrtněte políčko Povolit přetékání textu přes obrazec).

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Tento sešit obsahuje textová pole s formátováním textu, které není k dispozici v dřívějších verzích aplikace Excel. Text v textových polí se v dřívějších verzích aplikace Excel zobrazí odlišně.

Co to znamená:    Začínající Excel 2007, můžete textové pole na objekty, jako jsou obrazce, které se zobrazí víc než jednoho sloupce textu. V Excelu 97 – 2003, bude text zobrazen, ale v jiném formátu.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte textové pole s více než jedním sloupcem textu a proveďte potřebné změny, aby byl text zobrazen pouze v jednom sloupci (klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, klikněte na příkaz Formát obrazce, kategorii Textové pole a tlačítko Sloupce).

Nepodporované funkce vlastního nastavení

Nepodporované funkce vlastního nastavení mohou způsobit následující problémy kompatibility a vést k menší ztrátě přesnosti.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Tento sešit obsahuje vlastní panel nástrojů Rychlý přístup a vlastní části uživatelského rozhraní, které nejsou podporovány v dřívějších verzích aplikace Excel. Tyto vlastní funkce nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel k dispozici.

Co to znamená:    A proto rozhraní pásu karet, která byla zavedená v aplikaci Office 2007 je velmi liší od nabídek a panelů nástrojů v Excelu 97 – 2003 nejsou žádné úpravy panelu nástrojů Rychlý přístup provedené v aplikaci Excel 2007 a novější 060392 dostupné v Excelu 97 – 2003.

Akce:    V aplikaci Excel 97–2003 lze přidávat podobné vlastní příkazy na panely nástrojů a do nabídek.

Funkce nepodporované revize

Následující nepodporovanou funkcí mohou způsobit problémy kompatibility a vést k menší ztrátě přesnosti.

Menší ztráta přesnosti

Řešení

Tento sešit je jen pro čtení a funkce sdíleného sešitu nebudou k dispozici, pokud bude tento sešit otevřen v dřívější verzi aplikace Excel pomocí převaděče souborů. Chcete-li uživatelům umožnit používat tento sešit jako sdílený v dřívějších verzích aplikace Excel, je nutné jej uložit ve formátu souborů dřívějších verzí.

Co to znamená:    Pokud zapnete nastavení Povolit úpravy více uživatelům … (karta Revize > tlačítko sdílet sešit), pak lidé, kteří s aplikací Excel 97 – 2003 nebudou moct používat souboru, pokud je v novém souboru formát (třeba XLSX).

Akce:    Uložení sešitu do formátu souboru Excelu 97 – 2003 a potom pracovat s tímto sešitem v režimu kompatibility.

Převod sešitu z formátu .xls

Pokud otevřete sešit vytvořený v Excelu 97 – 2003 a už plánovat všem uživatelům tohoto sešitem pracovat v dřívější verzi, můžete převést sešit na aktuální formát souborů založený na XML (XLSX, XLSB, XLSM, XLTX, .xltm). Když převedete na aktuální formát souboru, bude mít přístup ke všem nové a vylepšené funkce a funkce, které nabízejí novějších verzích aplikace Excel a velikost souboru bude obecně menší.

Při převodu sešitu můžete postupovat následujícími způsoby:

 • Převod sešitu na aktuální formát souboru    Při převodu sešitu aplikace Excel 97 – 2003 je nahrazen příkazem kopii sešitu v aktuálním formátu souboru podle svého výběru (XLSX, XLSB, XLSM, XLTX, .xltm). Po převedení sešitu je už není k dispozici v původním formátu souboru.

  Chcete-li převést sešit na aktuální formát souboru, postupujte takto:

  1. Otevřete sešit, který chcete převést na aktuální formát souboru.

   Poznámka:    Sešit je otevřen v režimu kompatibility.

  2. Přejděte na soubor > informace > Režim kompatibility > tlačítko Převést.

   V aplikaci Excel 2007 klikněte na tlačítko Office Kliknutí na tlačítko Microsoft Office .

  3. Pokud se zobrazí zpráva o převedení sešitu, klikněte na tlačítko OK.

   Tip:    Nechcete-li, aby se zpráva o převedení sešitu zobrazovala, zaškrtněte políčko Již příště nezobrazovat dotaz na převedení sešitů.

  4. Chcete-li pracovat s aktuálním formátem souboru, kliknutím na tlačítko Ano sešit zavřete a znovu otevřete.

 • Uložení sešitu v aktuálním formátu souboru    Pokud chcete ponechat kopii sešitu v původním formátu souboru, namísto převodu sešitu, můžete uložit kopii pracovního sešitu v jednom z aktuální formátů souborů (XLSX, XLSB, XLSM, XLTX, .xltm).

  Chcete-li uložit sešit v aktuálním formátu souboru, postupujte takto:

  1. Přejděte na soubor > Uložit jako.

   V aplikaci Excel 2007 klikněte na tlačítko Office Kliknutí na tlačítko Microsoft Office .

  2. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu nebo použije navržený název.

  3. V seznamu Uložit jako typ proveďte některou z následujících akcí:

   • Pokud chcete sešit uložit v aktuálním formátu sešitu aplikace Excel, klikněte na formát XLSX.

   • Chcete-li soubor uložit v novém binárním formátu, klikněte na formát XLSB.

   • Chcete-li sešit uložit jako šablonu, klikněte na formát XLTX.

   • Pokud sešit obsahuje makra, která chcete zachovat, klikněte na formát XLSM.

   • Jestliže sešit obsahuje makra, která chcete zachovat, a chcete sešit uložit jako šablonu, klikněte na formát XLTM.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Funkce aplikace Excel 97-2003, které nejsou podporovány v novějších verzích

Při otevření sešitu v aplikaci Excel 2007 nebo novější, který byl vytvořený v Excelu 97 – 2003 nejsou podporované některé funkce dřívější verzi aplikace Excel v sešitu. Nepodporované funkce buď byly nahrazeny nových funkcí nebo mohly být odebrány protože byla použita jen zřídka.

Tip:    Pokud funkce nejsou k dispozici na pásu karet, ale jsou pořád dostupné v aplikaci Excel, můžete dál používat tyto funkce tak, že je přidat na panel nástrojů Rychlý přístup nebo na pásu karet.

Následující funkce aplikace Excel 97–2003 se mohou chovat odlišně, mohly být odebrány nebo nejsou k dispozici na pásu karet.

Nepodporované funkce listu

V aplikaci Excel 97-2003

V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích

Pomocí funkce Automatický formát je možné použít jeden z několika automatických formátů a rychle tak naformátovat oblast dat.

Galerie stylů pro tabulky, buňky a kontingenční tabulky poskytují sadu profesionálních formátů, které lze rychle použít. Můžete vybírat z mnoha předdefinovaných stylů nebo podle potřeby vytvořit vlastní styly. Styly nahrazují funkci Automatický formát jako nejjednodušší způsob použití formátování u oblasti buněk.

Přesto můžete nadále používat také příkaz Automatický formát, ale je nutné jej nejprve přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

Nepodporované funkce tabulky

V aplikaci Excel 97-2003

V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích

Můžete vytvořit seznam usnadňuje správu a analýzu skupin souvisejících dat na listu aplikace Excel.

Seznamy aplikace Excel se nyní označují jako tabulky aplikace Excel, aby tato funkce odpovídala jiným aplikacím systému Microsoft Office, jako jsou aplikace Word a PowerPoint.

Pomocí řádku vložení (zvláštní řádek v seznamech aplikace Excel) můžete rychle přidat nový řádek dat na konec seznamu.

Vložený řádek už není dostupná. Přidání nových řádků do tabulky, stiskněte klávesu TAB, nebo psát, vložte data, která chcete zahrnout jenom pod tabulkou. Můžete také vložit řádky, které obsahují další řádky dat.

Můžete definovat názvy pro seznamy.

Při vytvoření tabulky je současně pro danou oblast vytvořen definovaný název. Tento název lze použít pro odkazování na tabulku ve vzorcích, které využívají novou funkci strukturovaného odkazování.

Názvy, které se používají pro seznamy ve starších verzích Excelu nesplňuje požadavky pro názvy oblastí v aplikaci Excel 2007 a později a proto není možné použít pro odkazování na tabulky, vzorce, jejichž pomocí nové funkce strukturovaných odkazující. Pokud chcete použít názvy tabulek v strukturované odkazy, musíte změnit definované názvy.

Excelový seznam můžete publikovat na webu služby Windows SharePoint Services a potom se k publikovanému seznamu na sharepointovém webu připojovat, aby data v seznamu zůstávala mezi Excelem a SharePointem synchronizovaná.

Obousměrná synchronizace mezi tabulkami aplikace Excel a seznamy služby SharePoint již není podporována. Po exportu dat tabulky do seznamu služby SharePoint můžete k datům v seznamu služby SharePoint vytvořit pouze jednosměrné připojení.

Změny provedené do data v seznamu služby SharePoint s jednosměrné připojení k datům v seznamu služby SharePoint, můžete být začleněná v aplikaci Excel 2007 nebo novější. Když provedete aktualizaci dat tabulky v aplikaci Excel 2007 nebo novější, nejnovějšími daty z webu služby SharePoint přepíše tabulky dat na listu, včetně změny, které jste udělali data v tabulce. V aplikaci Excel 2007 nebo novější je už aktualizovat seznam Sharepointu obsahující změny provedené do data tabulky v Excelu, po exportovaná data.

Pokud chcete zachovat obousměrné připojení, budete muset sešit ponechat ve formátu souboru Excelu 97 – 2003 namísto jeho převodu do aplikace Excel 2007 a novější formát souborů.

Další informace o nahrazení nebo řešení problémů spojených s nepodporovanou funkcí naleznete v následujících článcích:

Nepodporované funkce pro vzorce

V aplikaci Excel 97-2003

V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích

Odkazy na celé řádky nebo sloupce použité v sešitu umožňují zahrnout data v buňkách, které se nacházejí v rámci celého řádku nebo sloupce v aplikaci Excel 97-2003.

Celý řádek odkazy nebo sloupce automaticky vzít v úvahu buňky ve větší velikost tabulky aplikace Excel 2007 nebo novější. To znamená, že odkaz = oddělíte, který odkazuje na A1:A65536 buněk v dřívějších verzích aplikace Excel, odkazuje A1:A1048576 buněk v aplikaci Excel 2007 a novější formát souborů.

Převod sešitu ze starší verze aplikace Excel do aplikace Excel 2007 a novější formát souborů může způsobit potíže při celý řádek nebo odkazy na sloupce se používají v daný sešit a zadá data, která se má zahrnout do odkazů na v buňkách, které jsou bey rozsudek ve limit řádků a sloupců v předchozích verzích aplikace Excel.

Pokud byly kromě toho v odkazu použity určité funkce, které zjišťují počet buněk, řádků nebo sloupců (například COUNTBLANK, ŘÁDKY a SLOUPEC), a tyto funkce odkazovaly na celé řádky nebo sloupce, mohou vrátit neočekávané výsledky.

V aplikaci Excel 97-2003 mohou být definovány a použity ve vzorcích určité názvy používající kombinaci písmen a čísel (například USA1, FOO100 a MGR4), protože nejsou v konfliktu s odkazy na buňky.

Pomocí nové limit 16 384 sloupců rozšířit sloupce v aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích sloupec XFD. To znamená, že bude platný odkazy na buňky v aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích konfliktu konkrétní názvy (například USA1FOO100a MGR4), které můžete definovat v dřívějších verzích aplikace Excel. Kromě toho Excel 2007 a novější rezervy názvy začínající XL pro interní potřebu.

Při nalezení kompatibilní názvy se při převodu sešitu ze starší verze aplikace Excel do aplikace Excel 2007 a novější formát souborů, budete upozorněni o konfliktu. Jak mají tyto názvy odlišit od odkazy na buňky, podtržítka (_) se automaticky přidá ve formě předponu kompatibilní názvy.

Externí odkazy a funkce v sešitu, které přijímají řetězcové odkazy (například NEPŘÍMÝ.ODKAZ), aktualizovány nebudou – tyto odkazy a funkce je třeba změnit ručně.

Aplikace Excel 2007 a novější taky nezmění definovaných názvů, které se odkazuje pomocí jazyka Microsoft Visual Basic kódem Applications (VBA). Kód jazyka VBA, který odkazuje kompatibilní názvy nefunguje a musí být aktualizovány.

Nepodporované funkce pro práci s grafy

V aplikaci Excel 97-2003

V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích

Vytvořit graf

Graf vytvoříte kliknutím na požadovaný typ grafu na pásu karet (karta Vložení, skupina Grafy). Jakmile graf vytvoříte, můžete jej upravovat a formátovat pomocí Nástrojů grafu.

Můžete změnit velikost více grafů najednou.

Velikost každého grafu je nutné změnit samostatně.

Je-li vybrán existující list s grafem, který obsahuje data, můžete stisknout klávesu F11, čímž vytvoříte list s grafem se stejnými daty.

Listy s grafem, které obsahují data, již nelze duplikovat stisknutím klávesy F11.

Stisknutím klávesy F11 v případě, že je vybrán existující list s grafem obsahující data, vytvoříte nový list s grafem bez dat.

Otočení prostorového grafu můžete změnit pomocí myši.

Pro změnu otočení u prostorového grafu nelze použít myš.

Otočení prostorového grafu můžete změnit pouze zadáním nastavení v kategorii Otočení v prostoru v dialogovém okně Formát oblasti grafu.

U prvků grafu můžete použít vzorkové výplně.

Namísto vzorkových výplní můžete u prvků grafu použít obrázkové a texturové výplně.

Grafy s vzorkové výplně vytvořených v dřívějších verzích aplikace Excel zobrazí stejná při otevření v aplikaci Excel 2007 nebo novější, ale nemůžete použít vzorek paměť zaplní za jiné prvky grafu.

Pomocí příkazu Velikost podle okna můžete nastavit automatickou změnu velikosti grafů umístěných na listech s grafem při změně velikosti okna.

Namísto příkazu Velikost podle okna můžete podobných výsledků dosáhnout pomocí příkazu Přejít na výběr.

V okamžiku, kdy kliknete na libovolné místo v grafu a začnete psát, se automaticky vytvoří textové pole.

Textové pole nelze vytvořit kliknutím na libovolné místo v grafu a zahájením psaní.

Chcete-li do grafu přidat textové pole, použijte příkaz Vložit textové pole.

Kopírovaný graf je ve výchozím nastavení vložen jako obrázek do dokumentu aplikace Word nebo prezentace aplikace PowerPoint.

Kopírovaný graf je ve výchozím vloženého dokumentu ve Wordu 2007 nebo novější nebo PowrPoint nebo novější prezentace jako objekt, který je propojená s daným Excelovým grafem.

Způsob vložení zkopírovaného grafu můžete změnit kliknutím na tlačítko Možnosti vložení, které se zobrazí při vložení grafu, a následným vložením grafu jako obrázku nebo celého sešitu.

Tabulku aplikace Word můžete použít jako data pro nový graf.

Tabulky v aplikaci Word 2007 nebo novější nelze použít jako data pro nový graf.

Při vytvoření grafu v aplikaci Word 2007 nebo novější uslyšíte listu s ukázkovými daty místo dat v tabulce vybrané slovo. Pokud chcete vykreslit nový graf data v tabulce aplikace Word, budete muset zkopírujte tato data do listu, nahrazení existující ukázková data.

Velikost vytištěného grafu a možnosti měřítka můžete zadat na kartě Graf dialogového okna Vzhled stránky. Karta Graf je k dispozici pouze v případě, že je graf vybraný (nabídka Soubor, příkaz Vzhled stránky).

Velikost vytištěného grafu a možnosti měřítka již nejsou k dispozici na kartě Graf dialogového okna Vzhled stránky. Karta Graf je k dispozici pouze v případě, že je graf vybraný (karta Rozložení stránky, skupina Vzhled stránky, ikona pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka ).

Data je možné do grafu přidat tak, že je vyberete v listu a přetáhnete do grafu.

Již nelze přetahovat data z listu do grafu.

Pro přidání dat do grafu můžete použít jiné metody.

Můžete přetahovat datových bodů v grafu a měnit tím jejich zdrojové hodnoty v listu.

Přetahování datových bodů s cílem změnit zdrojové hodnoty v listu již není podporováno.

Obrazce jsou nakreslené ve formátu, který se liší od formátu používaného v Excelu 97 – 2003.

Obrazce, které jsou nakreslené ve starších verzích Excelu nejde seskupené s obrazci, které byly v aplikaci Excel 2007 nebo novější, i když obrazce jsou upgradovat na aktuální verzi. Se nedají vybrat obrazce, které jsou vytvořené v různých verzích Excelu ve stejnou dobu. Obrazce, které jsou vytvořené v různých verzích aplikace Excel jsou vrstvy nad aktuálním obrazce.

Podobně jako obrazce grafy, které jsou vytvořené v aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích nelze vrstvy přes listy dialogů vytvořených v dřívějších verzích aplikace Excel a nedají se zobrazit grafy, které jsou vrstvy pod tyto listy dialogů.

Chcete-li vybrat aktuální grafy, použijte pole pro výběr prvků grafu (Nástroje grafu, karta Formát, skupina Aktuální výběr).

Chcete-li vybrat skryté grafy nebo obrazce, které byly vytvořeny v dřívější verzi aplikace Excel, je třeba nejprve přidat příkaz Vybrat více objektů na panel nástrojů Rychlý přístup nebo do vlastní skupiny na pásu karet.

Další informace o nahrazení nebo řešení problémů spojených s nepodporovanou funkcí naleznete v následujícím článku:

Nepodporované funkce kontingenční tabulky

V aplikaci Excel 97-2003

V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích

Můžete definovat názvy pro sestavy kontingenční tabulky.

Názvy používané v sestavách kontingenční tabulky v dřívějších verzích Excelu nesplňuje požadavky pro názvy oblastí v aplikaci Excel 2007 a později a proto není možné použít pro odkazování na tabulky v vzorců využívajících funkce nové strukturovaných odkazující. Použít názvy sestav kontingenční tabulky v strukturované odkazy, musíte změnit definované názvy.

Ve výchozím nastavení se počítaní členové definovaní v datových krychlích OLAP v sestavách kontingenčních tabulek zobrazují.

Počítaní členové definovaní v datových krychlích OLAP se již v sestavách kontingenční tabulky ve výchozím nastavení nezobrazují, ale počítané míry (počítaní členové v dimenzi Míry) se ve výchozím nastavení zobrazují.

Počítané členy můžete zobrazit výběrem možnosti Zobrazit počítané členy ze serveru OLAP na kartě Zobrazení v dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky (Nástroje kontingenční tabulky, karta Možnosti, skupina Kontingenční tabulka, Možnosti).

K podpoře sestav kontingenčních tabulek OLAP se používají verze služby Microsoft SQL Server Analysis Services starší než SQL Server 2005 Analysis Services.

Nové možnosti filtrování v sestavách kontingenčních tabulek OLAP vyžadují podporu dílčích výběrů na serveru OLAP. Služby SQL Server 2005 Analysis Services a SQL Server 2008 Analysis Services dílčí výběry podporují, takže jsou k dispozici všechny možnosti filtrování.

Při převodu sešitu ze starší verze aplikace Excel do aplikace Excel 2007 a novější formát souborů, pouze požadované možnosti filtrování, které jsou k dispozici v kontingenčních tabulkách aplikace Excel 2003 budou k dispozici v aplikaci Excel 2007 a novější kontingenční tabulky sestav, protože dříve verze služby SQL Server Analysis Services nepodporují dílčí vybere.

Pomocí Průvodce vytvořením datové krychle OLAP můžete vytvářet soubory datových krychlí OLAP ze zdrojů relačních dat. Tato funkce umožňuje dodat relačním datům hierarchickou datovou strukturu, aby je bylo možné zobrazit v kontingenčních tabulkách a uložit v samostatném souboru.

Průvodce vytvořením datové krychle OLAP již není k dispozici. Pokud chcete vytvořit kontingenční tabulky založené na relačních datech, můžete se k nim připojit přímo nebo je můžete importovat do sešitu aplikace Excel.

Pomocí Průvodce kontingenční tabulkou můžete vytvořit sestavu kontingenční tabulky a pomocí Průvodce kontingenčním grafem můžete vytvořit sestavu kontingenčního grafu.

Průvodce kontingenční tabulkou a Průvodce kontingenčním grafem nejsou na pásu karet v rozhraní Fluent Office k dispozici. Místo nich můžete pomocí příkazů Vložit kontingenční tabulku a Vložit kontingenční graf vytvořit sestavu kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu v jediném kroku (karta Vložení, skupina Tabulky, tlačítko Kontingenční tabulka).

Přesto můžete Průvodce kontingenční tabulkou a Průvodce kontingenčním grafem používat, přidáte-li je do panelu nástrojů Rychlý přístup nebo do vlastní skupiny na pásu karet. Některé dobře známé funkce jsou k dispozici, pouze pokud používáte průvodce, například stránková pole definovaná na serveru, možnost pro optimalizaci paměti, schopnost výslovně vytvořit sestavu kontingenční tabulku na základě jiné sestavy kontingenční tabulky a více oblastí sloučení.

Vlastní popisky a formátování položek se po sbalení polí ztratí.

Sestavy kontingenční tabulky zachovávají vlastní úpravy položek (například vlastní popisky a formátování položek), i když tyto položky nejsou v sestavě kontingenční tabulky dočasně zobrazeny.

Při převodu sešitu ze starší verze aplikace Excel do aplikace Excel 2007 a novější formát souborů vlastní popisky a formátování položek, použijí se po sbalení polí. Vlastní popisky jsou vždy dostupné v sešitu, i když polí jsou odebrány z kontingenční tabulky a pak se přidají znovu později.

Další informace o nahrazení nebo řešení problémů spojených s nepodporovanou funkcí naleznete v následujících článcích:

Nepodporované formáty souborů

Podpora pro následující formáty souborů byla odebrána z Office 2007 nebo novější. Nebudete moct otevřít nebo Uložit sešity v těchto formátech souborů.

Formáty souborů, které nejsou podporovány v aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích

WK1, ALL (1-2-3)

WK4 (1-2-3)

WJ1 (1-2-3, japonština) (WJ1)

WJ3 (1-2-3, japonština) (WJ3)

WKS (1-2-3)

WKS (Works, japonština) (WKS)

WK3, FM3 (1-2-3)

WK1, FMT (1-2-3)

WJ2 (1-2-3, japonština) (WJ2)

WJ3, FJ3 (1-2-3, japonština) (WJ3)

DBF 2 (dBASE II)

WQ1 (Quattro Pro/DOS)

Graf aplikace Microsoft Excel (XLC)

Podpora pro následující formáty souborů se změnila.

Formát souboru

V aplikaci Excel 2007 a v novějších verzích

Webová stránka (HTM, HTML)

Office 2007 a dál už ukládá excelových funkcí informace v tomto formátu. Otevření souboru v tomto formátu zachování všechny Excel funkcím vytvořených v dřívějších verzích aplikace Excel. V tomto formátu souboru pro publikování pouze však můžete uložit do souboru (nebo jiném sešitu).

Webová stránka tvořená jedním souborem (MHT, MHTML)

Office 2007 a dál už ukládá excelových funkcí informace v tomto formátu. Otevření souboru v tomto formátu zachování všechny Excel funkcím vytvořených v dřívějších verzích aplikace Excel. V tomto formátu souboru pro publikování pouze však můžete uložit do souboru (nebo jiném sešitu).

Kontrola sešitu aplikace Excel kompatibilitu se staršími verzemi Excelu

Abyste měli jistotu, že Excel 2007 nebo novější sešitu, které neobsahují problémy s kompatibilitou, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti nebo k menší ztrátě přesnosti v dřívějších verzích aplikace Excel, můžete spustit kontrolu kompatibility. Nástroj Kontrola kompatibility najde potenciální problémy s kompatibilitou a umožňuje vytvářet sestavy tak, aby je mohli vyřešit.

Důležité    Když pracujete na sešitu v režimu kompatibility, kde je sešit ve formátu Excelu 97 – 2003 (.xls) místo nové aplikace Excel 2007 a novější formát souborů založený na XML (.xlsx) nebo binární formát souboru (.xlsb), nástroj Kontrola kompatibility spustí automaticky při ukládání sešit.

 1. V aplikaci Excel 2007 nebo novější otevřete sešit, který chcete zkontrolovat kompatibilitu.

 2. Na kartě Soubor klikněte na položku Informace.

 3. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat problémy a potom na položku Kontrola kompatibility.

  Dialogové okno Kontrola kompatibility

 4. Chcete-li kontrolovat kompatibilitu při každém uložení sešitu, zaškrtněte políčko Zkontrolovat kompatibilitu při uložení tohoto sešitu.

 5. Chcete-li vytvořit samostatný list se sestavou všech problémů uvedených v poli Souhrn, klikněte na tlačítko Kopírovat do nového listu.

  Tip:    Pokud jsou k dispozici, můžete kliknout na tlačítko Najít a vyhledat problémy na listu, nebo kliknout na tlačítko Opravit a vyřešit jednoduché problémy. Další informace potřebné k řešení složitějších problémů získáte kliknutím na tlačítko Nápověda.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz taky

Formátování v aplikaci Excel a funkce, které nepřenášejí do jiných formátů souborů

Uložit Excel kompatibilitu se staršími verzemi Excelu

Listu kompatibility problémy

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×