Použití Tvůrce výrazů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

K vytváření výrazů lze použít Tvůrce výrazů. Tvůrce výrazů poskytuje snadný přístup k názvům polí a ovládacích prvků v databázi a k řadě integrovaných funkcí, které jsou k dispozici při zadávání výrazů.

V tomto článku

Principy Tvůrce výrazů

Spustit Tvůrce výrazů z tabulky

Spustit Tvůrce výrazů z formuláře nebo sestavy

Spustit Tvůrce výrazů v dotazu

Principy Tvůrce výrazů

Tvůrce výrazů si lze představit jako prostředek pro vyhledávání a vkládání částí výrazu, které by mohlo být obtížné pamatovat si, jako jsou názvy identifikátorů (například pole, tabulky, formuláře a dotazy) a názvy funkcí a jejich argumenty.

Pomocí Tvůrce výrazů lze vytvořit nový výraz nebo můžete vybrat některý z předdefinovaných výrazů, k nimž patří výrazy pro zobrazení čísel stránek, aktuálního data a aktuálního data a času.

Spustit Tvůrce výrazů z většiny míst v Microsoft Office Access 2007, kde se má zadávají výrazy ručně, například vlastnosti Zdroj ovládacího prvku nebo vlastnosti Ověřovací pravidlo pole tabulky. Platí pravidlo Pokud se zobrazí vytvořit tlačítko Tlačítko Tvůrce , můžete kliknout a spustit Tvůrce výrazů.

Tvůrce výrazů

1. Pole Výraz

Horní část okna tvůrce obsahuje pole výrazu, které slouží k vytvoření výrazu. Výraz můžete do pole zadat ručně nebo můžete ze tří sloupců v dolní části Tvůrce výrazů vybrat prvky a přidat je do pole výrazu. Chcete-li přidat prvek, poklepejte na něj a potom klepněte na tlačítko Vložit.

2. Tlačítka operátorů

Ve střední části okna Tvůrce výrazů jsou zobrazena tlačítka pro vložení běžných aritmetických a logických operátorů do výrazu. Chcete-li vložit operátor, klepněte na příslušné tlačítko. Delší seznam operátorů, které lze ve výrazech použít, zobrazíte klepnutím na složku Operátory v levém dolním sloupci obsahujícím prvky výrazu a výběrem požadované kategorie v prostředním sloupci. V pravém sloupci jsou potom zobrazeny všechny operátory ve vybrané kategorii. Operátor vložíte poklepáním na něj.

3. Prvky výrazu

 • Dolní část obsahuje tři sloupce:

 • V levém sloupci jsou zobrazeny složky s tabulkami, dotazy, formuláři a sestavami v databázi a také s dostupnými integrovanými funkcemi, uživatelem definovanými funkcemi, konstantami, operátory a běžnými výrazy.

 • V prostředním sloupci jsou uvedeny specifické prvky nebo kategorie prvků pro složku vybranou v levém sloupci. Klepnete-li v levém sloupci například na položku Vestavěné funkce, budou ve středním sloupci zobrazeny kategorie funkcí.

 • Pravý sloupec obsahuje případné hodnoty pro prvky vybrané v levém a středním sloupci. Klepnete-li v levém sloupci například na položku Vestavěné funkce a potom klepnete ve středním sloupci na kategorii funkce, budou v pravém sloupci zobrazeny všechny integrované funkce ve vybrané kategorii.

Vytvářet výraz, můžete do pole výraz zadejte text a vložit prvků z jiné oblasti v okně Tvůrce výrazů. Můžete třeba kliknout ve sloupci levé dolní zobrazíte všech objektů v databázi, kromě dostupných funkcí, konstant, operátory a výrazy. Po kliknutí na položku v levém sloupci obsah ostatních sloupců měnit. Třeba když poklikejte v levém sloupci tabulky a potom klikněte na název tabulky, Prostřední sloupec uvádí pole v této tabulce. Když funkce poklikejte v levém sloupci a potom klikněte na Předdefinované funkce, Prostřední sloupec obsahuje seznam všech kategorií (funkce) a pravém sloupci obsahuje seznam všech funkcí u těchto kategorií. Poklikejte na funkci, kterou chcete vložit do výrazu, funkce a text, který označuje potřebné argumenty pro tuto funkci zobrazí jako zástupný text do pole výraz. Pokud poklikejte na funkci IIf Tvůrce výrazů přidá následující do pole výraz:

Funkce IIf (<< výraz >>, << část_true >>, << část_false >>)

Musíte nahraďte text <<výraz>>, <<část_true>>, a <<část_false>>s hodnotami skutečného argumentu. Můžete to uděláte přímo do pole výraz po kliknutí na každý zástupný symbol a potom zadáním argument nebo výběr argument pomocí element tří výrazů jsou uvedeny.

Po poklepání dvěma nebo více funkcí po sobě, například funkce IIf a potom funkce ZAOKROUHLIT Tvůrce výrazů přidá obě funkce do pole výraz odděleni zástupného symbolu <<výraz>>:

Funkce IIf (<< výraz >>, << část_true >>, << část_false >>) << výraz >> ZAOKROUHLIT (<< číslo >> << přesnost >>)

Kromě nahrazení zástupné symboly pro argumenty funkce musí nahraďte zástupný symbol <<výraz>> s operátorem před celkové bude platný výraz.

Po vložení identifikátor (jméno do pole tabulky nebo ovládacího prvku) do výraz Tvůrce výrazů vloží pouze části identifikátoru, která jsou potřebná v aktuálním kontextu. Například je-li spustit Tvůrce výrazů ze seznamu vlastností formuláře s názvem Zákazníci a potom vložte identifikátor Zobrazit vlastnosti formuláře do výraz Tvůrce výrazů vloží pouze název vlastnosti viditelné. Pokud použijete tento výraz mimo kontext formuláře, musí obsahovat úplný identifikátor: Forms! [Zákazníci]. Viditelné.

Začátek stránky

Spuštění Tvůrce výrazů v tabulce

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na Návrhové zobrazení.

 2. Ve sloupci Název pole klikněte na pole, které chcete změnit.

 3. V části Vlastnosti pole klepněte na kartu Obecné.

 4. Klikněte na vlastnost, která bude obsahovat výraz a potom klikněte vytvořit tlačítko Tlačítko Tvůrce vedle vlastnost.

Začátek stránky

Spuštění Tvůrce výrazů ve formuláři nebo sestavě

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, které chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, který chcete změnit, a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Vlastnosti.

 • V seznamu vlastností najděte vlastnost, která bude obsahovat výraz, a pak klikněte na tlačítko Sestavit Tlačítko Tvůrce vedle vlastnosti.

Začátek stránky

Spuštění Tvůrce výrazů v dotazu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klepněte v návrhové mřížce na buňku, v níž má být výraz umístěn. Klepněte například na buňku Kritéria pro sloupec, ve kterém chcete zadat kritéria, nebo klepněte na buňku Pole pro sloupec, ve kterém chcete vytvořit vypočítané pole.

 3. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Nastavení dotazu na tlačítko Tvůrce.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×