Použití Tvůrce výrazů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Výrazy se v Accessu používají v mnoha různých kontextech a jsou podobné vzorcům v Excelu. Tvůrce výrazů poskytuje snadný přístup k názvům polí a ovládacích prvků v databázi a k řadě předdefinovaných funkcí, které jsou k dispozici při zadávání výrazů. Podle vlastní potřeby a preferencí můžete použít libovolný počet těchto funkcí.

V tomto článku

Proč používat Tvůrce výrazů?

Nástroje, které vám pomohou zadávat výrazy

Přehled Tvůrce výrazů

Proč používat Tvůrce výrazů?

Výrazy sestávat z funkce, operátory, konstanty a identifikátory (například názvy polí, tabulek, formulářů a dotazů). Tvůrce výrazů umožňuje snadno vyhledat a vložit tyto komponenty a následné zadání výrazu rychlé a přesné. Kromě toho Tvůrce výrazů vám pomůže určit součástí, které jsou vhodné pro kontextu, ve kterém se zobrazuje výraz.

Pomocí Tvůrce výrazů je možné vytvořit nový výraz nebo můžete vybrat některý z předdefinovaných výrazů, k nimž patří výrazy pro zobrazení čísel stránek, aktuálního data a aktuálního data a času.

Tvůrce výrazů je možné spustit z většiny míst, kde byste zadávali výrazy ručně, například u vlastnosti Zdroj ovládacího prvku pro ovládací prvek nebo u vlastnosti Ověřovací pravidlo pro pole tabulky. Pokud se při kliknutí na pole vlastnosti zobrazí tlačítko Vytvořit Vzhled tlačítka nebo pokud je v nabídce zobrazeno slovo výraz, můžete zpravidla kliknutím spustit Tvůrce výrazů.

Nástroje, které vám pomohou zadávat výrazy

Access obsahuje nástroje, které pomáhají rychleji a přesněji zadávat výrazy. Tyto nástroje jsou dostupné nejenom v Tvůrci výrazů, ale také v seznamu vlastností a na většině dalších míst, kde je možné zadávat výrazy.

Technologie IntelliSense a rychlá nápověda

Jakmile začnete zadávat identifikátor nebo název funkce, zobrazí technologie IntelliSense rozevírací seznam možných hodnot. Můžete pokračovat v zadávání nebo můžete poklikat na správnou hodnotu v seznamu a přidat ji do výrazu. K výběru požadované hodnoty je také možné použít šipky nahoru a dolů. Vybranou hodnotu pak do výrazu přidáte stisknutím klávesy TAB nebo ENTER. Pokud například začnete psát text „Format“, zobrazí seznam IntelliSense všechny funkce, které začínají řetězcem „Format“.

Tip:  Seznam IntelliSense skryjete stisknutím klávesy ESC. Opětovné zobrazení seznamu provedete stisknutím kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK.

V zobrazeném seznamu IntelliSense se vpravo od vybrané položky zobrazí krátký popis neboli rychlá nápověda. Standardně je vybrána první položka v seznamu, je však možné v seznamu vybrat libovolnou položku a zobrazit její rychlou nápovědu. Rychlá nápověda může pomoci v určení účelu funkce nebo v určení druhu ovládacího prvku nebo vlastnosti, který položka představuje.

Na následujícím obrázku je vyobrazen seznam IntelliSense a rychlá nápověda.

Rozevírací seznam IntelliSense a rychlá nápověda

1. Technologie IntelliSense při zadávání výrazu zobrazuje možné funkce a další identifikátory.

2. Rychlá nápověda zobrazuje krátký popis vybrané položky.

Rychlé informace a nápověda

Při zadávání funkce do výrazu zobrazuje funkce Rychlé informace syntaxi funkce, takže vždy přesně víte, jaké argumenty funkce vyžaduje. Volitelné argumenty jsou uzavřeny v hranatých závorkách ([]). Když jsou zobrazeny rychlé informace, můžete kliknutím na název funkce otevřít téma nápovědy, kde získáte další informace.

Zobrazení rychlých informací o funkci

1. Funkce Rychlé informace zobrazuje syntaxi funkce. Kliknutím na název funkce otevřete téma nápovědy, které se jí týká.

2. Volitelné argumenty jsou uzavřeny v hranatých závorkách. Argument, který je právě zadáván, je zobrazen tučně.

Důležité informace:  Nezaměňujte hranaté závorky značící volitelné argumenty s hranatými závorkami uzavírajícími identifikátory v samotném výrazu.

Přehled Tvůrce výrazů

V mnoha případech jsou nástroje uvedené v předchozí sekci dostatečné k tomu, aby pomohly při zadávání výrazu. Můžete však také využít další nástroje, které Tvůrce výrazů poskytuje, popsané dále v této části.

Následující obrázek představuje hlavní části Tvůrce výrazů:

Dialogové okno Tvůrce výrazů

1. Odkaz na pokyny a nápovědu:    Můžete získat informace o kontextu, ve kterém zadáváte výraz.

2. Pole Výraz:    Sem můžete zadat výraz nebo přidat prvky výrazu dvojitým kliknutím na položky v následujících seznamech prvků.

Poznámka:  Pokud seznamy prvků nevidíte (položky 3, 4 a 5), klikněte na možnost Více >> vpravo od pole Výraz.

3. Seznam Prvky výrazu:    Kliknutím na typ prvku zobrazíte jeho kategorie v seznamu Kategorie výrazů.

4. Seznam Kategorie výrazů:    Kliknutím na kategorii zobrazíte její hodnoty v seznamu Hodnoty výrazu. Pokud v seznamu Hodnoty výrazu nejsou žádné hodnoty, poklikejte na položku kategorie a přidejte ji do pole Výraz.

5. Seznam Hodnoty výrazu:    Poklikáním na hodnotu ji přidáte do pole Výraz.

6. Nápověda a informace o vybrané hodnotě výrazu:    Kliknutím na odkaz (pokud je k dispozici) zobrazíte článek nápovědy týkající se vybrané hodnoty výrazu.

Pole Výraz

Horní část Tvůrce výrazů obsahuje pole, ve kterém probíhá vytváření výrazu. Výraz je možné do tohoto pole zadat ručně, pomocí seznamu IntelliSense a dalších nástrojů popsaných v předchozí části. Pokud chcete, můžete k výběru a přidání prvků použít tři seznamy prvků pod tímto polem.

Poznámka:  Pokud tyto tři seznamy nejsou v dolní části Tvůrce výrazů zobrazeny, klikněte na Více >> na pravé straně dialogového okna Tvůrce výrazů.

Prvky, kategorie a hodnoty výrazů

Dolní část Tvůrce výrazů po rozbalení obsahuje tři seznamy, ze kterých je možné vybírat prvky pro zadávaný výraz.

 • Seznam Prvky výrazu zobrazuje prvky nejvyšší úrovně dostupné pro vytvoření výrazu, jako jsou databázové objekty, funkce, konstanty, operátory a běžné výrazy. Obsah tohoto seznamu se liší v závislosti na aktuálním kontextu. Pokud například zadáváte výraz do vlastnosti formuláře Zdroj ovládacího prvku, obsahuje seznam jiné položky, než je tomu při zadávání výrazu do vlastnosti tabulky Ověřovací pravidlo.

 • Seznam Kategorie výrazů obsahuje konkrétní prvky nebo kategorie prvků pro výběr, který provádíte v seznamu Prvky výrazu. Pokud například v seznamu Prvky výrazu kliknete na možnost Předdefinované funkce, zobrazí seznam Kategorie výrazů kategorie funkcí.

 • Seznam Hodnoty výrazu zobrazuje hodnoty (pokud jsou k dispozici) pro prvky a kategorie vybrané v levém a středním seznamu. Pokud například kliknete na Předdefinované funkce v levém seznamu a potom na kategorii funkce ve středním seznamu, budou v seznamu Hodnoty výrazu zobrazeny všechny předdefinované funkce pro vybranou kategorii.

Přidání prvku do výrazu pomocí seznamů prvků

 1. Klikněte na položku v seznamu Prvky výrazu. Pokud například chcete vložit předdefinovanou funkci, rozbalte položku Funkce a klikněte na Předdefinované funkce.

  Prostřední a pravý seznam se změní a zobrazí příslušné hodnoty.

 2. V případě potřeby klikněte na kategorii v prostředním seznamu. V tomto příkladě klikněte na Běh programu.

  Pravý seznam se změní a zobrazí příslušné hodnoty.

 3. Poklikejte na položku v pravém seznamu. Pro účely tohoto příkladu poklikejte na položku IIf.

  Access položku přidá do pole výrazu. V tomto příkladu Access přidá řetězec IIf (<<výraz>>, <<pravdiváčást>>, <<nepravdiváčást>>).

 4. Nahraďte zástupné texty platnými hodnotami argumentů. Zástupný text je označen lomenými závorkami (<< >>). V tomto příkladu jsou následující zástupné texty: <<výraz>>, <<pravdiváčást>> a <<nepravdiváčást>>.

  • V poli výrazu klikněte na zástupný text a zadejte argument buďto ručně, nebo výběrem prvku ze seznamu prvků.

   Tip:  Pokud chcete zobrazit téma nápovědy, které obsahuje další informace o platných argumentech funkce, vyberte požadovanou funkci v seznamu Hodnoty výrazu a klikněte na odkaz v dolní části Tvůrce výrazů.

 5. Pokud výraz obsahuje ještě další prvky, mohou být odděleny zástupným textem <<Výraz>>. Tento zástupný text je nutné nahradit operátorem. Celý výraz pak bude platný.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×