Použití TalkBacku k základním úkolům v Excelu pro Android

Použití TalkBacku k základním úkolům v Excelu pro Android

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v systému Android, můžete v aplikaci Excel pro Android vytvářet sešity a tabulky, aplikovat číselný formát, vytvářet jednoduché vzorce a provádět další akce.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Vytvoření nového sešitu

Souborům Excelu se říká sešity. Každý sešit se skládá z tabulek neboli listů. Do sešitu můžete přidat tolik listů, kolik budete chtít, nebo můžete vytvořit nové sešity, abyste si data uspořádali požadovaným způsobem.

 1. Pokud chcete v Excelu vytvořit nový sešit, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Nový“, a potom poklepejte na displej.

 2. Pokud chcete otevřít prázdný sešit, potáhněte prstem doprava, dokud se neozve název požadované šablony sešitu, a potom poklepejte na displej.

  Tip : Pokud se po dosažení konce seznamu chcete začít vracet, potáhněte prstem doleva, dokud se neozve název správné šablony sešitu.

 3. Šablonu vyberete poklepáním na displej.

Vytvoření nového listu v sešitu

V sešitu přejíždějte prstem v levém dolním rohu obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přidání listu, a potom poklepejte na displej.

Zadávání dat

Při zadávání dat do listu pracujete s řádky, sloupci a buňkami. Na buňky se odkazuje podle jejich umístění v řádku a sloupci listu, takže buňku A1 najdete na prvním řádku sloupce A. Na novém listu je ve výchozím nastavení vybraná buňka A1.

 1. Přejíždějte prstem po displeji s otevřeným listem, dokud nenajdete buňku, se kterou chcete pracovat, a potom ji poklepáním na displej aktivujte.

 2. Pokud chcete otevřít přepínač funkcí, poklepejte na displej. Uslyšíte, že jste u tlačítka Vyjmout, což je první položka na místním panelu.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit, a potom poklepejte na displej. Uslyšíte, že se zobrazila česká klávesnice (jazyk klávesnice závisí na vašem nastavení klávesnice).

 4. Požadovaná čísla nebo text napíšete tak, že budete přejíždět prstem po klávesnici: uslyšíte jednotlivé znaky, které můžete vybrat zvednutím prstu.

 5. Přejíždějte prstem v pravém horním rohu obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Enter, a potom poklepáním na displej uložte data.

Použití číselného formátu

Čísla můžete zobrazovat v různých formátech, jako jsou třeba měna, procento nebo datum.

 1. Přejíždějte prstem po displeji s otevřeným excelovým sešitem, dokud nenajdete buňku, se kterou chcete pracovat, a potom poklepáním na displej buňku, kterou chcete formátovat, aktivujte.

 2. Potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na displej. Uslyšíte, že jste na nabídce karet s vybranou kartou Domů, kterou můžete aktivovat poklepáním.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jde o nabídku pro formátování čísla, kterou můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na displej. Uslyšíte, že jste na položce Formát čísla.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte dostupné formáty, jako je Měna, Čas a Procento.

 5. Formát vyberete poklepáním na displej.

  Tip : Některé možnosti formátování mají i podnabídky. Uslyšíte třeba, že jste na nabídce Číslo. Poklepáním na displej otevřete podnabídku.

Vytvoření jednoduchého vzorce

Můžete vytvářet jednoduché vzorce, které umožňují čísla sčítat, odčítat, násobit a dělit.

 1. Přejíždějte prstem po displeji, dokud nevyberete buňku, se kterou chcete pracovat, a potom ji poklepáním na displej aktivujte.

 2. Pokud chcete otevřít přepínač funkcí, poklepejte na displej. Uslyšíte, že jste u tlačítka Vyjmout, což je první položka na přepínači funkcí.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste u tlačítka Upravit, a potom poklepejte na displej. Uslyšíte, že se zobrazila česká klávesnice (jazyk klávesnice závisí na vašem nastavení klávesnice).

 4. Pokud chcete v buňce vytvořit vzorec, zadejte kombinaci čísel a početních operátorů: táhněte prstem po klávesnici a vždy zvedněte prst u klávesy, kterou potřebujete. Zadejte například znaménko plus (+) pro sčítání, mínus (-) pro odčítání, hvězdička (*) pro násobení nebo lomítko (/) pro dělení. Zadejte třeba =2+4, =4-2, =2*4 nebo =4/2.

 5. Zadejte požadovaná čísla nebo text. Pak přejíždějte prstem po klávesnici v pravém dolním rohu, dokud neuslyšíte Enter, a zvedněte prst. Excel spustí výpočet a zobrazí výsledek v dané buňce.

Uložení práce

Excel vaši práci automaticky ukládá, ale můžete změnit název souboru a vybrat pro něho jiné umístění.

Uložení kopie souboru

 1. Pokud chcete změnit název excelového souboru, potáhněte v něm prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a potom poklepáním na displej otevřete nabídku Soubor. Uslyšíte, že jste na nabídce Soubor a ta je otevřená.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Uložit jako, a potom poklepejte na displej. Uslyšíte, že jste na poli pro zadání názvu souboru.

 3. Pokud chcete změnit název souboru, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na textovém poli pro zadání názvu souboru. Zazní i výchozí název. Potom potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vymazat. Pak poklepáním na displej aktuální název souboru vymažte.

 4. Potáhněte doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o textové pole pro zadání názvu souboru, a pak poklepejte na displej. Uslyšíte, že se zobrazila česká klávesnice (jazyk klávesnice závisí na vašem nastavení klávesnice).

 5. Požadovaný název napíšete tak, že budete přejíždět prstem po klávesnici: uslyšíte jednotlivé znaky, které můžete vybrat zvednutím prstu.

 6. Až zadáte nový název, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom soubor uložte poklepáním.

Výběr umístění souboru

 1. Pokud chcete změnit umístění excelového souboru, potáhněte v něm prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a potom poklepáním na displej otevřete nabídku Soubor. Uslyšíte, že jste na nabídce Soubor a ta je otevřená.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Uložit jako, a potom poklepejte na displej. Uslyšíte, že jste na poli pro zadání názvu souboru.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Místa. Potáhněte prstem doprava, aby zazněla umístění, kam je možné soubor uložit, třeba OneDrive nebo Toto zařízení. Umístění vyberte poklepáním na displej.

  Tip : Některé možnosti můžou mít podnabídku. Poklepáním vyberte umístění a dalším poklepáním vyberte podnabídku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom poklepáním soubor do vybraného umístění uložte.

  Tip : Pokud se soubor pokoušíte uložit pod názvem, který už existuje, uslyšíte dotaz, jestli ho chcete nahradit. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zrušit nebo Nahradit – podle toho, co chcete udělat. Poklepáním na displej potvrďte svůj výběr.

Vytištění práce

Zkontrolujte, jestli máte k zařízení připojenou tiskárnu.

 1. V excelovém souboru potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a potom poklepáním na displej otevřete nabídku Soubor. Uslyšíte, že jste na nabídce Soubor a ta je otevřená.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Tisk, a potom poklepejte na displej.

 3. Uslyšíte, že jste v režimu tisku, že se soubor připravuje k tisku, že kliknutím na Zrušit můžete tento proces zastavit, že je nabídka Soubor zavřená a že běží služba zařazování tisku. Otevře se náhled.

  Poznámka : Také by se mohl ozvat dotaz, jestli chcete Excelu povolit použití online služby Microsoftu k přípravě souborů pro tisk. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Povolit nebo Odmítnout – podle toho, co chcete udělat. Poklepáním na displej potvrďte svůj výběr.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím seznamu pro výběr tiskárny a že ji můžete po poklepání změnit. Potom poklepejte na displej.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud nenajdete požadovanou tiskárnu, a poklepáním na displej ji aktivujte.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a poklepejte na displej.

Viz také

Použití externí klávesnice v Excelu pro Android

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×