Použití Průvodce nastavením Office 365 v starému centru pro správu k provedení přímé migrace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud Průvodce nastavením Office 365 zjistí, že máte server se službou Exchange 2013, Exchange Server 2010 nebo Exchange 2007 běžící místně, a máte míň než 151 poštovních schránek, doporučí vám, abyste pomocí Průvodce nastavením Office 365 najednou zkopírovali data a přidali uživatele. Office 365 k tomu používá proces nazývaný přímá migrace.

Co je potřeba vědět o přímé e-mail migrovat na Office 365 přehled o procesu migrace by přečíst budete potřebovat další informace, než jste Začínáme.

Provedení přímé migrace pomocí Centrum pro správu Exchange (EAC). V tématu provedení přímé migrace e-mailu do Office 365 pomocí EAC.

Hledáte Windows PowerShell příkazy? V tématu Použití Powershellu přímá migrace do Office 365.

Úkoly při přímé migraci

Až budete připravení začít, postupujte podle těchto kroků:

Aby Průvodce nastavením Office 365 mohl pro vás zkopírovat e-mailová data a vytvořit uživatele, musíte udělat několik změn ve svém místním prostředí Exchange Server.

Poznámka : Pokud jste zapnuli synchronizace adresářů, budete muset tuto možnost vypnete před provedení přímé migrace. Můžete provést v staré Centrum pro správu Office 365: Uživatelé > Aktivní uživatelé > synchronizace služby Active Directory > Spravovat.

 1. Na místním serveru Exchange Server si nakonfigurujte funkci Outlook Anywhere.    Pomocí funkce Outlook Anywhere (označuje se taky jako vzdálené volání procedur (RPC) přes HTTP) se služba migrace e-mailu připojuje k vašemu místnímu serveru Exchange Server. Konfigurace funkce Outlook Anywhere pro Exchange 2013 a Exchange Server 2016 je automatická. Informace o tom, jak nastavit funkci Outlook Anywhere pro Exchange Server 2010 a Exchange 2007, najdete v těchto článcích:

 2. Aby Office 365 provedl přímou migraci, musíte ke konfiguraci funkce Outlook Anywhere použít certifikát vystavený důvěryhodnou certifikační autoritou (CA). Pro přímou migraci musíte ke svému certifikátu přidat služby Outlook Anywhere a Automatická konfigurace. Pokyny k nastavení certifikátů najdete v těchto článcích:

 3. Volitelné: Ověřte, že se můžete prostřednictvím funkce Outlook Anywhere připojit ke svojí organizaci Exchange:     K otestování nastavení připojení zkuste použít jednu z následujících metod:

 4. Nastavte oprávnění:     Místní uživatelský účet, pod kterým se připojujete ke svojí místní organizaci Exchange (označuje se taky jako správce migrace), musí mít potřebné oprávnění pro přístup k místním poštovním schránkám, které chcete migrovat do Office 365. Tento uživatelský účet se používá při úkolu Připojení Office 365 k e-mailovému systému, který je v tomto postupu popsaný dál.

 5. Aby mohl správce migrovat poštovní schránky, musí mít jedno z těchto oprávnění:

  • Správce migrace musí být členem skupiny Domain Admins ve službě Active Directory v místní organizaci.

   nebo

  • Správce migrace musí mít pro každou místní poštovní schránku přiřazené oprávnění FullAccess.

   nebo

  • Správce migrace musí mít pro místní databázi poštovních schránek, která ukládá poštovní schránky uživatelů, přiřazené oprávnění Receive As.

  Pokyny týkající se nastavení těchto oprávnění najdete v článku Přiřazení oprávnění Exchange k migraci poštovních schránek do Office 365.

 6. Vypněte službu Jednotné zasílání zpráv:     Pokud je služba Jednotné zasílání zpráv pro místní poštovní schránky, které migrujete, zapnutá, před migrací ji vypněte. Po dokončení migrace službu Jednotné zasílání zpráv pro poštovní schránky zase zapněte. Informace o tom, jak to udělat, najdete v článku Vypnutí služby Jednotné zasílání zpráv pro uživatele pro Exchange 2007.

 7. Vytvořte skupiny zabezpečení a vyčistěte delegáty:    Vzhledem k tomu, že služba migrace e-mailu neumí zjistit, jestli jsou místní skupiny, které obsahuje Služba Active Directory, skupinami zabezpečení, nemůže v Office 365 zřídit žádné migrované skupiny jako skupiny zabezpečení. Pokud chcete mít v Office 365 skupiny zabezpečení, musíte v Office 365 nejdřív zřídit prázdnou poštovní skupinu zabezpečení a teprve pak zahájit přímou migraci.

  Kromě toho tato metoda migrace pouze slouží k přesunutí poštovní schránky, uživatelů pošty, mail kontakty a skupinami podporou poš. Objekty, které mají Manager nebo delegovat relace k sobě navzájem je přesunout společně pro tuto relaci chcete pokračovat v práci. Pokud neprojdou přesunout všechny objekty, které jsou přiřazené jako správce nebo delegáta k jinému objektu a potom odeberte relace a pak spusťte migraci.

Na stránce domény v Centrum pro správu Office 365Domů klikněte na Přejít k starému centru pro správu.

Zvolte Nastavení > spuštění instalačního programu nyní.

Cílem prvního kroku je zobrazíte nás, že vlastníte doménu každou z domén, ve kterých budete uvedení Office 365.

 1. Na stránce Pojďme přizpůsobit nastavení zvolte Ano, můžu potřebujete ke kopírování dat pro naše uživatele a potom Co je aktuální e-mailový systém? zvolte verze systému Exchange. V počet uživatelů, kteří máte k dispozici? zadejte počet uživatelů, kteří (nižší než 151).

 2. V průvodci nastavením zvolte na stránce Co potřebujete vědět o doménách a DNS položku Pojďme začít.

  Pokud chcete získat další informace o doménách, podívejte se na video na této stránce.

 3. Na stránce Kterou doménu chcete používat? zadejte svou doménu, například contoso.com.

 4. Na stránce přidáním tohoto záznamu TXT zobrazíte vlastníte < názvu domény > zobrazí TXT záznam, která je specifická pro vás ve formátu "MS = ms ###". Přidáte u svého hostitele DNS. Pokyny najdete v tématu Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

  Po přidání záznamu TXT u svého hostitele DNS počkejte několik minut a pak zvolte OK, přidal(a) jsem záznam – tím přejděte k dalšímu kroku.

  Přidejte záznam TXT pro ověření, že doména skutečně patří vám.

  Poznámka : Ověření záznamu TXT je obvykle rychlé, ale pokud se zobrazí chyba, chvíli počkejte a pak znova vyberte OK, přidal(a) jsem záznam.

 5. Na stránce jsme ověření, že vlastníte doménu < názvu domény > klikněte na Další.

Namísto přidávání uživatelů, bude Průvodce nastavením Office 365 přidávání nových uživatelů během data kopírováním obrázku. Na stránce Přidat uživatele přeskočit klikněte na Další.

Teď jste připraveni začít kopírovat data.

 1. Zkontrolujte informace na stránce Příprava ke kopírování dat do Office 365 a klikněte na tlačítko Další.

 2. Na stránce Pojďme se připojit zkontrolujte následující položky:

  • Do pole E-mailová adresa zadejte e-mailovou adresu libovolného uživatele místní poštovní schránky.

  • Do pole uživatelské jméno zadejte uživatelské jméno správce migrace pro místní Exchange Server.

  • Do pole heslo zadejte heslo správce migrace pro místní Exchange Server.

 3. Zvolte Začít kopírování.

  Zadejte informace o účtu pro připojení k vašemu serveru Exchange.
 4. Na stránce kopírování probíhá se zobrazí při zkopírována vaše data. Také můžete kliknout na odkaz Centrum pro správu Exchange můžete zobrazit stav dávky migrace a zjistěte, jak pokračuje migraci. Možná budete muset klikněte na tlačítko Aktualizovat zobrazení stavu, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

  Kliknutím na Aktualizovat zobrazíte synchronizaci poštovních schránek.

Nastavení domény je třeba dokončit pomocí Průvodce nastavením Office 365. Pokyny specifické pro vašeho hostitele najdete v článku Vytvoření záznamů DNS pro Office 365 při vlastní správě záznamů DNS.

Průvodce nastavením Office 365 vytvoří v Office 365 uživatele a poštovní schránky. I tak ale budete muset přiřadit licence jednotlivým uživatelům. Pokud licenci nepřiřadíte, poštovní schránka se po skončení poskytnuté lhůty (30 dní) zakáže. Informace o přiřazení licence na webu Centrum pro správu Office 365 najdete v článku Přiřazení nebo odebrání licencí nebo zobrazení seznamu uživatelů bez licence.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Co je potřeba vědět o přímé migraci e-mailu do Office 365

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×