Použití Předčítání k provádění základních úkolů ve Wordu Mobile

Použití Předčítání k provádění základních úkolů ve Wordu Mobile

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Word Mobile můžete použít se čtečkou obrazovky Předčítání, která je integrovaná do systému Windows a pomůže vám se základními úkoly, jako je vytváření, úprava a tisk dokumentů.

Poznámky: 

V tomto tématu

Vytvoření nového dokumentu

Když spustíte Word Mobile, otevře se seznam naposledy použitých dokumentů. Postup vytvoření nového dokumentu:

 1. Potáhněte prstem doprava, dokud se neozve „New button, double-tap to activate“ (Tlačítko Nový, aktivujte poklepáním). Poklepáním na obrazovku otevřete seznam šablon.

 2. Pokud chcete vytvořit nový prázdný dokument, poklepejte na obrazovku, jakmile uslyšíte „Blank document, 1 of 24“ (Prázdný dokument, 1 z 24). Pokud chcete vytvořit dokument založený na šabloně, přesunujte se mezi položkami potáhnutím doprava, dokud neuslyšíte název požadované šablony. Potom poklepejte na obrazovku.

Otevření existujícího dokumentu

Když spustíte Word Mobile, otevře se seznam naposledy použitých dokumentů. Pokud chcete některý z nich otevřít, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného dokumentu s jeho umístěním. Dokument otevřete poklepáním na obrazovku.

Tip: Všechny wordové dokumenty uchovávejte ve stejné složce. Snadno je pak najdete.

Pokud se vámi hledaný dokument na seznamu naposledy použitých dokumentů nenachází, můžete ho vyhledat ve svém zařízení nebo na OneDrivu.

Otevření dokumentu z OneDrivu

 1. Potáhněte prstem doprava, dokud se neozve „Browse button, double-tap to activate“ (Tlačítko Procházet, aktivujte poklepáním). Poklepáním na obrazovku otevřete dialogové okno Zvolit aplikaci.

 2. Potáhnutím prstem doprava se přesouvejte mezi položkami, dokud neuslyšíte „This device“ (Toto zařízení). Potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud čtečka obrazovky neohlásí název složky a potom neoznámí počet položek (například „1 of 6“ (1 ze 6)). Potahujte prstem dále doprava a přesouvejte se mezi položkami, dokud neuslyšíte název požadované složky, například „Documents“ (Dokumenty). Složku otevřete poklepáním na obrazovku.

 4. Čtečka obrazovky ohlásí název první položky ve složce a potom oznámí počet položek (například „1 of 2“ (1 ze 2)). Potažením prstu doprava se přesouvejte mezi položkami, dokud neuslyšíte název požadovaného dokumentu. Potom ho otevřete poklepáním na obrazovku.

Otevření dokumentu na vašem zařízení

 1. Potáhněte prstem doprava, dokud se neozve „Browse button, double-tap to activate“ (Tlačítko Procházet, aktivujte poklepáním). Poklepáním na obrazovku otevřete dialogové okno Zvolit aplikaci.

 2. Potáhnutím prstem doprava se přesouvejte mezi položkami, dokud neuslyšíte „This device“ (Toto zařízení). Potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud čtečka obrazovky neohlásí název složky a potom neoznámí počet položek (například „1 of 6“ (1 ze 6)). Potahujte prstem dále doprava a přesouvejte se mezi položkami, dokud neuslyšíte název požadované složky, například „Documents“ (Dokumenty). Složku otevřete poklepáním na obrazovku.

 4. Čtečka obrazovky ohlásí název první položky ve složce a potom oznámí počet položek (například „1 of 2“ (1 ze 2)). Potažením prstu doprava se přesouvejte mezi položkami, dokud neuslyšíte název požadovaného dokumentu. Potom ho otevřete poklepáním na obrazovku.

Přidání, úpravy a formátování textu

Word Mobile můžete kromě psaní textu použít i k jeho formátování, třeba přidáním seznamu s odrážkami. Pokud přidáváte text nebo ho formátujete, můžete potáhnutím prstem nahoru nebo dolů změnit režim zobrazení Předčítání z položek, což je běžný navigační režim, na slova, odstavce nebo řádky. Pokud v těchto režimech potáhnete prstem doprava nebo doleva, Předčítání přečte vybrané množství textu.

Psaní v dokumentu

Než budete moct začít psát, musíte vyhledat správné místo v dokumentu:

 1. Po otevření dokumentu potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte: „Editable text, double tap to edit“ (Upravitelný text, pokud ho chcete upravit, poklepejte). Podle toho poznáte, že jste v oblasti zápisu. Poklepáním na obrazovku začněte přidávat text.

  • Pokud začínáte s novým prázdným dokumentem, začněte jednoduše psát pomocí klávesnice nebo diktování.

  • V případě, že dokument nebo šablona už nějaký text obsahují, použijte příkazy čtečky obrazovky pro čtení odstavce, řádku nebo slova a vyhledejte tak místo, odkud je vhodné pokračovat v psaní. Potom začněte psát pomocí klávesnice nebo diktování.

Tip: Pokud používáte diktování, krátkým odmlčením přidáte do textu interpunkci.

Formátování textu

Kromě přidávání prostého textu můžete text formátovat různými způsoby:

 1. Jakmile v oblasti zápisu vyhledáte slovo, odstavec nebo řádek, které chcete formátovat pomocí příkazů čtečky obrazovky, přejděte do režimu výběru tak, že třikrát klepnete na obrazovku. Potáhněte prstem doleva nebo doprava a vyberte text, který chcete formátovat. Potom třikrát klepněte na obrazovku a výběr dokončete.

 2. Pokud chcete získat přístup k možnostem formátování, potáhněte prstem nahoru nebo dolů, dokud nebude Předčítání v režimu zobrazení položek. Potom potáhněte prstem doprava, dokud se neozve název požadované možnosti formátování, jako je třeba Tučné, Kurzíva, Podtržení, Odrážky nebo Číslování. Danou možnost pro vybraný text zapněte nebo vypněte poklepáním na obrazovku.

Tip: Pokud chcete přidat Odrážky nebo Číslování jenom v jednom odstavci, není potřeba vybrat veškerý text. Stačí, když před použitím formátování přesunete fokus Předčítání někam do daného odstavce.

Ukončení úprav dokumentu

Postup ukončení přidávání a formátování textu:

 1. Potáhněte prstem nahoru a přepněte Předčítání do režimu zobrazení Orientační body a kontejnery. Potom potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „App bar“ (Panel aplikace).

 2. Potáhněte prstem dolů (jednou), potom potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand“ (Zpět, tlačítko sbaleno, poklepáním aktivujte, rozbalte trojitým klepnutím). Poklepáním na obrazovku se vraťte do hlavního zobrazení aplikace Word Mobile.

Uložení dokumentu

Word Mobile ukládá vaši práci automaticky. Můžete ale změnit, kam se soubor ukládá, a jeho název.

Uložení kopie dokumentu

Když chcete v souboru udělat změny, ale zachovat kopii původního dokumentu, uložte dokument s novým názvem.

 1. V oblasti zápisu potáhněte prstem doprava v režimu zobrazení položek, dokud se neozve „File button, double-tap to activate“ (Tlačítko Soubor, aktivujte poklepáním). Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku Soubor.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud se neozve „Save button, double-tap to activate“ (Tlačítko Uložit, aktivujte poklepáním). Poklepáním na obrazovku otevřete dialogové okno Uložit.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud se neozve „Save a copy of this file button, double-tap to activate“ (Tlačítko Uložit kopii tohoto souboru, aktivujte poklepáním). Poklepejte na obrazovku.

 4. Čtečka obrazovky ohlásí „Choose an app popup, This Device“ (Místní nabídka Zvolit aplikaci, Toto zařízení). Pokud chcete soubor raději uložit na OneDrive, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „OneDrive“. Jakmile vyberete umístění pro uložení, poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem po horní polovině obrazovky, dokud čtečka obrazovky neřekne název složky. Potom potáhněte prstem doprava nebo doleva a přesunujte se mezi položkami, dokud se neozve název požadované složky, jako „Documents“ (Dokumenty) nebo „Folder: Documents“ (Složka: Dokumenty). Složku otevřete poklepáním na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doprava, dokud se neozve „Next app bar button, double-tap to activate“ (Tlačítko Další na panelu aplikace, aktivujte poklepáním).

 7. Potáhněte prstem po horní části obrazovky, dokud neuslyšíte „File name, editable text“ (Název souboru, upravitelný text) a aktuální název souboru. Poklepejte na obrazovku a potom pomocí klávesnice nebo diktování zadejte nový název souboru.

 8. Potáhněte prstem nahoru a přepněte Předčítání do režimu zobrazení Orientační body a kontejnery. Potom potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „App bar“ (Panel aplikace). Potáhněte prstem dolů (jednou) a potom potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Save a copy app bar button, double-tap to activate“ (Tlačítko Uložit kopii na panelu aplikace, aktivujte poklepáním). Kopii uložte poklepáním na obrazovku.

Teď pracujete s kopií právě uloženého dokumentu (nikoli s původním dokumentem).

Přejmenování dokumentu

Pokud jste práci začali s provizorním názvem souboru, pravděpodobně ho budete chtít později přejmenovat.

 1. V oblasti zápisu potáhněte prstem doprava v režimu zobrazení položek, dokud se neozve „File button, double-tap to activate“ (Tlačítko Soubor, aktivujte poklepáním). Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku Soubor.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud se neozve „Save button, double-tap to activate“ (Tlačítko Uložit, aktivujte poklepáním). Poklepáním na obrazovku otevřete dialogové okno Uložit.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Rename this file button, double-tap to activate“ (Tlačítko Přejmenovat tento soubor, aktivujte poklepáním). Poklepejte na obrazovku.

 4. Pomocí klávesnice nebo diktování zadejte nový název souboru. Pokud chcete ukončit psaní názvu, potáhněte prstem nahoru a přepněte Předčítání do režimu zobrazení Orientační body a kontejnery. Potáhněte prstem doprava, potom potáhněte prstem dolů a vraťte se zpět do režimu položek. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Enter“. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand“ (Zpět, tlačítko sbaleno, poklepáním aktivujte, rozbalte trojitým klepnutím). Poklepáním na obrazovku se vraťte zpět do dokumentu.

Tisk dokumentu

Dokument můžete chtít vytisknout, abyste ho třeba mohli ukázat ostatním.

 1. V oblasti zápisu potáhněte prstem doprava v režimu zobrazení položek, dokud se neozve „File button, double-tap to activate“ (Tlačítko Soubor, aktivujte poklepáním). Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku Soubor.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud se neozve „Print button, double-tap to activate“ (Tlačítko Tisk, aktivujte poklepáním). Poklepáním na obrazovku otevřete dialogové okno Tisk.

 3. Pokud chcete zkontrolovat, že máte vybranou správnou tiskárnu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Printer, combo box, double-tap to expand, collapsed“ (Tiskárna, pole se seznamem, rozbalte poklepáním, sbaleno). Když poklepete na obrazovku, čtečka obrazovky přečte název vybrané tiskárny a oznámí počet dostupných možností (například „1 of 5“ (1 z 5)). Pokud chcete vybrat tiskárnu, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadované tiskárny. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete vytisknout dokument, potáhněte prstem doprava, dokud se neozve „Print button, double-tap to activate“ (Tlačítko Tisk, aktivujte poklepáním). Poklepáním na obrazovku dokument odešlete do tiskárny.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×