Použití OneDrivu na telefonu s Windows

Tady jsou postupy a tipy pro nejčastější věci prováděné pomocí aplikace OneDrive pro telefony s Windows.

Na jedné z karet níže vyberte verzi Windows vašeho zařízení:

Tyto informace platí pro verzi aplikace OneDrive pro telefony s Windows 10 (verze 17.X a starší). Pokud tyto pokyny neodpovídají vašemu zobrazení, zkuste použít verzi pro telefony s Windows 10 (verze 17.X a starší), Windows Phone 8.1, Windows Phone 7 nebo další nápovědu pro OneDrive.

Když chcete přidat osobní účet, zadejte na přihlašovací stránce svůj účet Microsoft. Když chcete přidat účet OneDrivu pro firmy, zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte ve vaší firmě, škole nebo jiné organizaci.

Poznámky: 

 • Pokud máte s přihlášením přes pracovní nebo školní účet potíže, zkuste se přihlásit na webu OneDrive.com nebo kontaktujte vaše oddělení IT.

 • Pokud si chcete změnit nebo resetovat heslo pro OneDrive, přihlaste se ke svému účtu online na account.microsoft.com/security.

Můžete mít jak osobní účet, tak účty OneDrivu pro firmy. Postup pro přidání dalšího účtu:

 1. Spusťte aplikaci OneDrive a v levém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu Nabídka Nabídka OneDrivu .

 2. Klepněte na Nastavení účtu.

 3. Klepněte na Přidat účet.

 4. Vyberte účet Microsoft (Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN) nebo pracovní či školní účet (přiřazený vaší organizací).

 5. Klepněte na ikonu + a pak na přihlašovací obrazovce zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte pro účet Microsoft nebo ve společnosti, škole či v jiné organizaci.

  Pokud vaše organizace používá SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2019, postup přihlašování se od Office 365 liší. Na přihlašovací obrazovce klepněte na Máte adresu URL SharePoint Serveru? Pak zadejte webovou adresu SharePoint serveru a pokračujte v přihlašování. Webová adresa, které se také říká adresa URL, může vypadat třeba takto: http://portal.

Poznámky: 

 • Abyste se mohli přihlásit do aplikace OneDrive pro firmy, musí mít vaše organizace opravňující plán předplatného SharePoint Online nebo Office 365 pro firmy nebo musí vaše organizace mít vlastní nasazení SharePoint Server.

 • Nemůžete se přihlašovat pomocí více pracovních nebo školních účtů ze stejné organizace.

Pokud máte s přihlášením pomocí účtu OneDrive pro firmy problémy, zkuste se přihlásit pomocí webového prohlížeče ve vašem telefonu na https://portal.office.com/onedrive, nebo kontaktujte vaše IT oddělení.

Aplikace OneDrive ve Windows 10 umožňuje přihlášení k osobnímu účtu OneDrive a účtu OneDrive pro firmy. Mezi účty, které si přidáte, pak můžete přepínat.

Klepněte v horní části obrazovky na Nabídka Nabídka OneDrivu a pak na účet, který chcete použít.

Poznámka: Pokud chcete přidat další účet, klepněte na Nastavení účtu a pak na Přidat účet.

K nahrání a uložení libovolného typu souboru (včetně dokumentů, fotek, videí nebo hudebních souborů) v aplikaci OneDrive se používá stejný postup.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na tlačítko Přidat Přidání fotky ve složce, do které chcete fotky přidat.

 2. Klepněte na Nahrát Ikona Nahrát ve OneDrivu pro Windows 10 Mobile .

 3. V části Zvolit aplikaci vyberte zdroj, ze kterého chcete soubor nahrát, například Toto zařízení nebo aplikaci Fotky ve vašem telefonu.

  Poznámky: 

  • Na počítači s Windows 10 se v dialogovém okně Otevřít zobrazí soubory v počítači. Vyhledejte soubory, které chcete nahrát, a klikněte na Otevřít.

  • Pokud je váš telefon nastaven na automatické ukládání fotek na OneDrive, aplikace Fotky ve vašem telefonu zobrazuje fotky z aplikace OneDrive i fotky z telefonu, které nebyly nahrány. Nahrávání fotek, které v aplikaci OneDrive už jsou, vytváří duplicitní fotky.

 4. Najděte soubor, který chcete nahrát, vyberte ho a pak klepněte na OK OK .

Tip: Můžete taky nahrát fotky a videa z vašeho telefonu do složky OneDrive ve vašem počítači pomocí Průzkumníku souborů nebo využít funkci importu v aplikaci Fotky. Telefon můžete k počítači připojit pomocí datového kabelu nebo přes Wi-Fi nebo Bluetooth.

Poznámka: Nahrávání z fotoaparátu se nedá použít u více účtů najednou.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení Nastavení OneDrivu > Nahrávání z fotoaparátu.

 2. V části Nahrávání z fotoaparátu nastavte přepínač do polohy Zapnuto.

  Pokud chcete automaticky nahrávat i videa, která natočíte telefonem, nastavte do polohy Zapnuto taky přepínač Zahrnout videa.

  Tip: Automatické nahrávání videí je možné jenom v případě, že je zapnuté i Nahrávání z fotoaparátu.

 3. V části Záložní účet pro fotoaparát klepnutím otevřete seznam a vyberte účet OneDrive, do kterého chcete snímky nahrát.

Tip: Pokud využíváte připojení účtované podle objemu dat, například mobilní datové připojení, nastavte přepínač Nahrávat přes připojení účtovaná podle objemu dat do polohy Vypnuto. Pokud vaše připojení není účtované podle objemu dat – k takovým připojením patří většina sítí Wi-Fi – můžete tento přepínač zapnout.

Můžete hledat názvy souborů nebo složek, text v souborech a dokonce i text a značky ve fotkách. Klepněte na Hledat Hledání na OneDrivu a zadejte do pole Hledat požadovaný výraz.

Složky můžete v aplikaci OneDrive přidávat v zobrazení Soubory nebo v libovolné jiné složce.

 1. Klepněte v aplikaci OneDrive v zobrazení Soubory na Přidat Přidání fotky a pak na Nová složka Příkaz Nová složka v aplikaci OneDrive na Windows Phone 10 .

 2. Zadejte název pro novou složku a klepněte na OK OK .

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů a pak na zaškrtávací políčko alespoň jednoho souboru, který chcete přesunout. Klepněte na Zobrazit víc Další informace a pak na Přesunout Přesunutí souborů .

 2. V okně Přesunout položky do klepněte na složku, do které chcete soubory přesunout, a klepněte na Přesunout OK .

  Tip: Pokud chcete pro přesouvané soubory vytvořit novou složku, klepněte na Nová složka Příkaz Nová složka v aplikaci OneDrive na Windows Phone 10 .

Pokud používáte OneDrive, budou vaše soubory služby SharePoint přístupné v mobilní aplikaci bez nutnosti opustit OneDrive. Weby služby SharePoint, které jste nedávno použili nebo které sledujete, se zobrazí v seznamu pod názvem vaší organizace. Také budete moct vidět vaše skupiny Office 365 v seznamu a každá skupina bude mít vlastní týmový web.

Další informace najdete v článku Vyhledání SharePoint souborů na OneDrivu.

V aplikaci OneDrive otevřete složku, kterou chcete seřadit, a klepněte na Seřadit podle Seřazení . Řadit můžete podle názvu, data nebo velikosti.

Poznámka: Řazení funguje v zobrazení Všechny soubory nebo ve složce uvnitř zobrazení Všechny soubory. Zobrazení Fotky, Dokumenty a Sdílené se dají seřadit jenom podle data.

 1. Klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Koš.

 2. Klepněte na Vybrat Výběr souborů , na zaškrtávací políčko u souborů, které chcete obnovit, a pak na Obnovit Ikona Obnovit ve OneDrivu pro Windows 10 Mobile .

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Koš.

 2. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete odstranit.

 3. Klepnutím na Odstranit Ikona Odstranit ve OneDrivu pro Windows 10 Mobile soubory trvale odeberete.

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů a zaškrtněte políčka u požadovaných souborů.

  Poznámka: OneDrive ve Windows Phone momentálně neumožňuje stahování složek nebo poznámkových bloků OneNotu.

 2. Klepněte na Více a pak na Stáhnout Stáhnout soubor . (Můžete také klepnout a podržet soubor, který chcete stáhnout, a pak klepnout na Stáhnout.)

 3. Vyhledejte na svém zařízení složku, do které chcete stahovat, otevřete ji a klepněte na Uložit Přidávání je dokončené. .

  Poznámka: Na počítači s Windows 10 najděte a otevřete složku, do které chcete stahovat, a klepněte na Vybrat složku.

V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů , zaškrtněte políčka vedle souborů nebo složek, které chcete sdílet, a klepněte na Sdílet Sdílení souboru .

Pokud chcete sdílet jenom s několika konkrétními lidmi, vyberte Pozvat ostatní nebo Poslat soubory.

Pokud chcete sdílet s velkým počtem lidí, například v sociálních médiích nebo v příspěvku na blogu, vyberte Sdílet odkaz.

Pozvání ostatních ke sdílení

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Pozvat ostatní.

 2. V části Pozvat ostatní zadejte požadovaná jména nebo e-mailové adresy. Víc jmen můžete zadat, když klepnete na Přidání fotky Přidat</c0> Přidání fotky .

  Tip: Podívejte se do seznamu Poslední kontakty – možná v něm najdete osobu, se kterou chcete sdílet. Jednoduchým klepnutím na jméno můžete dané osobě poslat zprávu s odkazem na soubor, který sdílíte.

 3. Pokud chcete, aby příjemci mohli přidávat změny nebo dělat úpravy, zaškrtněte políčko Povolit úpravy. Když toto políčko nezaškrtnete, bude soubor pro příjemce jen pro čtení.

  Tip: Pokud chcete k pozvánce ke sdílení přidat poznámku, klepněte na šipku na konci pole Povolit úpravy, klepněte na Přidat rychlou poznámku a napište, co potřebujete.

 4. Klepněte na OK OK . Příjemci dostanou e-mailovou zprávu s odkazem na dokument.

Sdílení odkazu

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Sdílet odkaz.

 2. Vyberte, jestli chcete, aby příjemci mohli soubor zobrazit a upravit nebo jenom zobrazit (číst).

 3. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení odkazu. Možná budete muset posunout seznam trochu nahoru, abyste našli všechny možnosti.

Poznámka: Nezapomeňte, že každý, kdo má tento odkaz, může otevřít, stáhnout a uložit dokument nebo odkaz přeposlat.

Sdílení ve formě přílohy

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Poslat soubory.

 2. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít k odeslání přiloženého souboru.

 3. Vybraná aplikace se otevře. Použijte ji ke sdílení souboru.

Poznámka: Sdílení ve formě přílohy funguje jenom pro jednotlivé soubory. Pokud chcete sdílet celou složku, použijte možnost Pozvat ostatní nebo Sdílet odkaz.

Když vám někdo nasdílí soubor nebo složku OneDrive, obvykle dostanete e-mailovou zprávu nebo oznámení na zařízení s Windows. Pokud chcete najít soubory sdílené s vámi v aplikaci OneDrive, klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Sdílené.

Zobrazení sdílených souborů v aplikaci OneDrive pro Android

Zobrazení Sdílené obsahuje soubory sdílené s vámi a soubory, které jste sdíleli s ostatními. Po přihlášení pomocí osobního účtu OneDrive klepněte na jméno sdílejícího a najdete soubory, které tato osoba sdílí.

Poznámka: Zobrazení Sdílené vypadá jinak, když jste přihlášení přes pracovní nebo školní účet.

Označte soubory nebo složky příznakem offline, abyste je mohli číst kdykoli, i když nejste připojení k Internetu. Provedené online úpravy souborů se synchronizují při příštím připojení zařízení s Windows k webu, takže získáte nejnovější verzi souboru.

Poznámky: 

 • Soubory nebo složky označené jako offline jsou určené jen pro čtení – můžete je upravovat, jenom když jste online. Když upravíte soubor offline, uloží se jako nový soubor a původní soubor na OneDrivu se nezmění.

 • Převedení složek do offline režimu je k dispozici pro OneDrive Premium s předplatným Office 365.

 1. V aplikaci OneDrive vyberte soubory nebo složky, které chcete mít k dispozici ke čtení offline, a pak klepněte na položku pro offline režim Snímek obrazovky s ikonou Offline v aplikaci OneDrive pro Windows 10 .

 2. Soubory nebo složky, které jsou označené ke čtení offline, mají v zobrazení seznamu ikonu pro offline režim. Na soubor uvedený v seznamu můžete kdykoli klepnout a otevřít ho pro čtení.

Tip: Když soubory nebo složky označíte jako offline, OneDrive je zároveň zařadí do zobrazení Offline soubory. Pokud chcete rychle zobrazit všechny své offline soubory a složky, klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Offline.

Pokud už nechcete, aby byl soubor nebo složka offline, vyberte offline soubor nebo složku a klepněte na Jenom online Snímek obrazovky s ikonou Jenom online v aplikaci OneDrive pro Windows 10 .

V aplikaci OneDrive klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení Nastavení OneDrivu > Účty. Na stránce Účty se zobrazí všechny účty připojené k aplikaci OneDrive a u každého z nich celkové úložiště a volné místo.

Pokud se chcete odhlásit z osobního účtu OneDrive nebo účtu OneDrive pro firmy, otevřete aplikaci, klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení účtu. Vyberte účet, z kterého se chcete odhlásit, a klepněte na Odhlásit se.

Nejdřív aktualizujte svoje zařízení s Windows. Potom zajistěte, abyste měli nainstalované všechny dostupné aktualizace aplikace. Pokud jste připojení k síti Wi-Fi, budou se stahovat a instalovat automaticky. Aktualizace, které se nestáhly, zobrazíte takto:

 1. Otevřete App Store a klepněte na Aktualizace.

 2. Pokud jsou nějaké aktualizace dostupné, klepněte na Aktualizovat vše.

Pokud budete mít s aplikací potíže i nadále, zkuste ji odstranit a pak si ji znovu stáhněte z App Storu.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Další informace najdete v článku Poradce při potížích s aplikací OneDrive pro Windows Phone.

Zatřesením mobilu můžete ohodnotit aplikaci OneDrive nebo získat nápovědu v aplikaci OneDrive. Pokud chcete získat nápovědu na jiných zařízeních, vyberte Váš názor na většině stránek.

Když chcete přidat osobní účet, zadejte na přihlašovací stránce svůj účet Microsoft. Když chcete přidat účet OneDrivu pro firmy, zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte ve vaší firmě, škole nebo jiné organizaci.

Poznámky: 

 • Pokud máte s přihlášením přes pracovní nebo školní účet potíže, zkuste se přihlásit na webu OneDrive.com nebo kontaktujte vaše oddělení IT.

 • Pokud si chcete změnit nebo resetovat heslo pro OneDrive, přihlaste se ke svému účtu online na account.microsoft.com/security.

Ve Windows Phone 8.1 můžete mít jak osobní účet, tak účet OneDrive pro firmy. (Pokud chcete zjistit, jestli máte Windows Phone 8.1, otevřete na telefonu Nastavení a klepněte na O produktu.) Další informace najdete v článku Co je OneDrive pro firmy. Postup pro přidání dalšího účtu:

 1. Spusťte aplikaci OneDrive a vlevo nahoře klepněte na ikonu Nabídka Nabídka OneDrivu .

 2. Klepněte na Přidat účet.

 3. Na přihlašovací obrazovce zadejte e-mailovou adresu a heslo, které používáte ve společnosti, škole nebo v jiné organizaci.

  Pokud vaše organizace používá SharePoint 2013, SharePoint Server 2016 nebo SharePoint Server 2019, postup přihlašování se od Office 365 liší. Na přihlašovací obrazovce klepněte na Máte adresu URL SharePoint Serveru? Pak zadejte webovou adresu SharePoint serveru a pokračujte v přihlašování. Webová adresa, které se také říká adresa URL, může vypadat třeba takto: http://portal.

Poznámky: 

 • Abyste se mohli přihlásit do aplikace OneDrive pro firmy, musí mít vaše organizace opravňující plán předplatného SharePoint Online nebo Office 365 pro firmy nebo musí vaše organizace mít vlastní nasazení SharePoint Server.

 • Nemůžete se přihlašovat pomocí více pracovních nebo školních účtů ze stejné organizace.

Pokud máte Windows Phone 8.1, můžete přepínat mezi osobním účtem OneDrivu a účtem OneDrivu pro firmy, nebo mezi různými účty OneDrivu pro firmy.

Uděláte to tak, že otevřete aplikaci, v horní části obrazovky klepnete na Nabídka Nabídka OneDrivu a pak klepnete na účet, který chcete použít. Upozorňujeme, že s aplikací OneDrive nemůžete používat několik osobních účtů.

 1. Na OneDrivu v zobrazení Všechny soubory klepněte v dolní části obrazovky na Přidat Přidání fotky .

 2. V části Zvolit aplikaci vyberte zdroj, ze kterého chcete fotku nebo video nahrát, například aplikaci Fotky ve vašem telefonu.

 3. Najděte fotku nebo video, které chcete nahrát, vyberte je a pak klepněte na OK Přidávání je dokončené. .

Poznámky: 

 • Nahrávání z fotoaparátu se nedá použít u více účtů najednou.

 • Fotky nahrané pomocí funkce Nahrávání z fotoaparátu se automaticky roztřídí do složek nazvaných podle roku a měsíce a vnořených do složky Z fotoaparátu. Toto chování se dá řídit pomocí možností pro uspořádání na stránce pro nastavení funkce Nahrávání z fotoaparátu. Upozorňujeme, že přesouvání, přejmenování nebo odstraňování těchto složek se v tuto chvíli nepodporuje a doporučujeme, abyste se o to ani nepokoušeli.

 1. V telefonu přejděte do Nastavení a klepněte na zálohování > fotky+videa.

 2. V části Fotky nebo Videa vyberte buď Střední kvalita, nebo Nejvyšší kvalita.

  Pokud nechcete, aby se fotky nebo videa nahrávaly automaticky, vyberte Neodesílat.

Tip: Jestli chcete zjistit, jak na počítači přesunout fotky a videa nacházející se na vašem telefonu do složky OneDrive, podívejte se na webu Windows Phone na článek Synchronizace fotek a videí pomocí počítače.

Soubory a dokonce i fotky můžete hledat podle textu, který obsahují. Uděláte to tak, že do pole Hledat zadáte požadovanou frázi.

Složky můžete přidávat v zobrazení Soubory nebo v jakékoli jiné složce OneDrivu.

 1. V zobrazení nebo složce, kde chcete vytvořit novou složku, klepněte na ikonu Více Ikona Zobrazit více ve OneDrivu pro Windows Mobile 8/8.1 a pak vyberte Vytvořit novou složku.

 2. Klepněte na Název složky, zadejte požadovaný název složky a klepněte na OK Přidávání je dokončené. .

 1. Vyberte soubory, které chcete přesunout, a klepněte na Přesunout Ikona Přesunout ve OneDrivu pro Windows Mobile 8/8.1 . (Možná budete nejdříve muset klepnout na ikonu Více Ikona Zobrazit více ve OneDrivu pro Windows Mobile 8/8.1 , aby se ikona Přesunout zobrazila.)

  Tip: Do jiné složky můžete přesouvat složky i jednotlivé soubory.

 2. Zobrazí se váš seznam Soubory. Klepněte na složku, do které chcete soubory přesunout, a pak na Přesuňte sem položky.

Tip: Pokud chcete pro tyto přesunuté soubory vytvořit novou složku, klepněte v dolní části seznamu Soubory na Nová složka. Zadejte název pro novou složku a klepněte na Vytvořit.

 1. Otevřete aplikaci OneDrive.

 2. Otevřete složku, kterou chcete seřadit, klepněte na Více Ikona Zobrazit více ve OneDrivu pro Windows Mobile 8/8.1 a pak klepněte na Seřadit podle. Řadit můžete podle názvu, data nebo velikosti.

Poznámka: Řazení funguje ve složce nebo v zobrazení Všechny soubory.

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení > Účty.

 2. Vyberte účet a pak klepněte na Zobrazit koš.

 3. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete obnovit.

 4. Soubory obnovíte zpátky na OneDrive tak, že klepnete na Obnovit Ikona Obnovit ve OneDrivu pro Windows Mobile 8/8.1

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

Soubory odstraněné z OneDrivu se pro osobní účty uchovávají v koši OneDrivu po dobu 30 dní. Do té doby můžete tyto soubory do OneDrivu obnovit, nebo je z OneDrivu trvale odstranit.

 1. Klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení > Účty.

 2. Vyberte účet a pak klepněte na Zobrazit koš.

 3. V zobrazení Koš vyberte soubory, které chcete obnovit.

 4. Klepnutím na Odstranit Ikona Odstranit ve OneDrivu pro Windows Mobile 8/8.1 soubory trvale odeberete.

Poznámka: Pokud je koš plný, nejstarší položky se automaticky odstraní po třech dnech. Pokud jste přihlášeni s pracovním nebo školním účtem, položky v koši jsou automaticky odstraněny po 93 dnech, pokud správce toto nastavení nezmění. Další informace najdete v článku o délce uchovávání odstraněných položek pro pracovní nebo školní účty.

 1. V aplikaci OneDrive klepněte na Vybrat Výběr souborů a zaškrtněte políčka u požadovaných souborů.

  Poznámka: OneDrive ve Windows Phone momentálně neumožňuje stahování složek nebo poznámkových bloků OneNotu.

 2. Klepněte na Více a pak na Stáhnout Stáhnout soubor . (Můžete také klepnout a podržet soubor, který chcete stáhnout, a pak klepnout na Stáhnout.)

 3. Vyhledejte na svém zařízení složku, do které chcete stahovat, otevřete ji a klepněte na Uložit Přidávání je dokončené. .

V aplikaci OneDrive klepněte na zaškrtávací políčka vedle souborů nebo složek, které chcete nasdílet, a klepněte na sdílet Sdílení souboru .

Pokud chcete sdílet jenom s několika konkrétními lidmi, vyberte Pozvat ostatní nebo Poslat soubory.

Pokud chcete sdílet s velkým počtem lidí, například v sociálních médiích nebo v příspěvku na blogu, vyberte Sdílet odkaz.

Pozvání uživatelů ke sdílení

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Pozvat ostatní.

 2. V části Nasdílet s dalšími lidmi zadejte požadovaná jména nebo e-mailové adresy. Pokud chcete zadat více jmen, klepněte na Přidat Přidat příjemce .

  Poznámka: Podívejte se do seznamu sdílet s posledním kontaktem – možná v něm najdete člověka, kterému chcete soubor nasdílet. Jednoduchým klepnutím na jméno mu můžete poslat zprávu s odkazem na soubor, který sdílíte.

 3. Pokud chcete, aby příjemci mohli přidávat změny nebo dělat úpravy, zaškrtněte políčko Povolit úpravy. Když toto políčko nezaškrtnete, bude soubor pro příjemce jen pro čtení.

  Tip: Pokud chcete k pozvánce ke sdílení přidat poznámku, klepněte na šipku na konci pole Povolit úpravy, klepněte na Přidat rychlou poznámku a napište, co potřebujete.

 4. Klepněte na odeslat Přidávání je dokončené. . Příjemci dostanou e-mailovou zprávu s odkazem na dokument.

Sdílení odkazu

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Sdílet odkaz.

 2. Vyberte, jestli chcete, aby příjemci mohli soubor upravit, nebo zobrazit jen pro čtení.

 3. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení odkazu. Možná budete muset posunout seznam trochu nahoru, abyste viděli všechny možnosti.

Poznámka: Nezapomeňte, že každý, kdo má tento odkaz, může otevřít, stáhnout a uložit dokument nebo odkaz přeposlat.

Sdílení ve formě přílohy

 1. Klepněte na Sdílet Sdílení souboru > Poslat soubory.

 2. V seznamu Sdílet klepněte na aplikaci, kterou chcete použít k odeslání přiloženého souboru.

 3. Vybraná aplikace se otevře. Použijte ji ke sdílení souboru.

Tip: Sdílení ve formě přílohy funguje jenom pro jednotlivé soubory. Pokud chcete sdílet složku, použijte možnost Pozvat lidi nebo Sdílet odkaz.

 1. V aplikaci OneDrive pro firmy otevřete soubor nebo složku, které chcete sdílet, a klepněte na Sdílet Sdílení souboru . Když budete chtít nasdílet několik souborů nebo složek, klepněte na Vybrat Výběr souborů , klepněte příslušné na položky a potom klepněte na Sdílet Sdílení souboru .

 2. V části pozvat ostatní klepněte na místo s textem Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu a zadejte člověka, kterému chcete soubory nebo složky nasdílet. Pokud chcete zadat více jmen, klepněte na Přidat Přidat příjemce .

  Poznámka: Podívejte se do seznamu sdílet s posledním kontaktem – možná v něm najdete člověka, kterému chcete soubor nasdílet. Jednoduchým klepnutím na jméno mu můžete poslat zprávu s odkazem na soubor, který sdílíte.

 3. Pokud chcete, aby příjemci mohli přidávat změny nebo dělat úpravy, zaškrtněte políčko Povolit úpravy. Když toto políčko nezaškrtnete, bude soubor pro příjemce jen pro čtení.

  Tip: Pokud chcete k pozvánce ke sdílení přidat poznámku, klepněte na šipku na konci pole Povolit úpravy, klepněte na Přidat rychlou poznámku a napište, co potřebujete.

 4. Klepněte na odeslat Přidávání je dokončené. . Příjemci dostanou e-mailovou zprávu s odkazem na dokument.

Když vám někdo nasdílí soubor nebo složku OneDrive, obvykle dostanete e-mailovou zprávu nebo oznámení na zařízení s Windows. Pokud chcete najít soubory sdílené s vámi v aplikaci OneDrive, klepněte v horní části aplikace na Sdílené. (Abyste možnost Sdílené viděli, možná se budete muset posunout doprava.)

Zobrazení sdílených souborů v aplikaci OneDrive pro Android

Zobrazení Sdílené obsahuje soubory sdílené s vámi a soubory, které jste sdíleli s ostatními. Po přihlášení pomocí osobního účtu OneDrive klepněte na jméno sdílejícího a najdete soubory, které tato osoba sdílí.

Poznámka: Zobrazení Sdílené vypadá jinak, když jste přihlášení přes pracovní nebo školní účet.

V aplikaci OneDrive klepněte v horní části obrazovky na Nabídka Nabídka OneDrivu , klepněte na Nastavení a pak klepněte na svůj osobní účet. Tím si zobrazíte celkové úložiště a dostupný prostor.

V aplikaci OneDrive klepněte v horní části obrazovky na Nabídka Nabídka OneDrivu a pak na Nastavení a Možnosti. Klepněte na PIN kód, nastavte příslušný posuvník na Zapnuto a klepněte na Přidat PIN. Zadejte a potvrďte 4místné číslo, které chcete použít jako PIN kód.

Pokud se chcete odhlásit z osobního účtu OneDrive nebo z účtu OneDrive pro firmy, spusťte aplikaci a klepněte na Nabídka Nabídka OneDrivu > Nastavení > Účty. Vyberte příslušný účet a klepněte na Odhlásit se.

Zajistěte, abyste měli nainstalované všechny dostupné aktualizace aplikace. Pokud jste připojení k síti Wi-Fi, budou se stahovat a instalovat automaticky. Aktualizace, které se nestáhly, zobrazíte takto:

 1. Ve Windows Phone 8.1 otevřete Store, klepněte na více Další a pak klepněte na položky ke stažení.

 2. Pokud se zobrazí aplikace OneDrive, klepněte na ni, abyste získali další informace, nebo klepněte na Aktualizovat, abyste aplikaci okamžitě stáhli přes mobilní síť.

Pokud v aplikaci nevidíte hledaný soubor, přečtěte si článek o hledání ztracených nebo chybějících souborů na OneDrivu.

Když svým zařízením zatřesete, můžete aplikaci OneDrive ohodnotit nebo získat nápovědu.

V aplikaci OneDrive otevřete nabídku Nastavení, klepněte na Odhlásit se a pak se znovu přihlaste pomocí požadovaného účtu.

 1. Na telefonu najděte fotku nebo video, které chcete nahrát. Pokud chcete nasdílet obrázek z online alba, musíte ho nejdřív uložit do telefonu. Uděláte to tak, že na obrázek klepnete, klepnete na více Další , klepnete na uložit do telefonu a pak ho znova otevřete v albu Uložené obrázky.

 2. Stiskněte a podržte fotku nebo video, klepněte na sdílet… a potom klepněte na SkyDrive (teď se nazývá OneDrive).

 3. Jestli chcete, přidejte bublinový popisek, a pak klepněte na Nahrát.

  Fotky se nahrají v plném rozlišení. Pokud se chcete na tyto nahrané fotky podívat, klepněte v mobilní aplikaci OneDrive na Dokumenty a potom na nahrané z mobilu.

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení.

 2. Krátce potáhněte prstem doleva a přejděte na aplikace a pak klepněte na obrázky+fotoaparát.

 3. Zapněte možnost Automaticky nahrávat na SkyDrive (teď se nazývá OneDrive).

  Poznámky: 

  • Pokud má váš telefon jenom 256 MB paměti RAM, nebudete moct nahrávat obrázky automaticky na OneDrive. Další informace můžete získat od výrobce telefonu.

  • Obrázky se nahrávají v nízkém rozlišení. Pokud chcete obrázky zálohovat v plném rozlišení, použijte software Zune na počítači. Další informace najdete v článku Synchronizace hudby, obrázků a videí. Pokud chcete obrázky nahrát v plném rozlišení, postupujte podle pokynů v části Přidání fotografie nebo videa.

 1. V aplikaci OneDrive stiskněte a podržte soubor nebo složku, které chcete sdílet.

 2. Vyberte, jestli chcete poslat odkaz e-mailem nebo ho zkopírovat do schránky. Potom zvolte, jestli mají mít lidé možnost soubor jenom zobrazit nebo taky upravovat.

 3. Pokud jste zvolili, že chcete odkaz poslat e-mailem, postupujte při sdílení souboru podle pokynů na obrazovce. Pokud jste zvolili, že chcete odkaz zkopírovat do schránky, můžete ho vložit do e-mailu, textu, rychlé zprávy nebo ho s někým sdílet na sociální síti.

V aplikaci OneDrive přejděte na nastavení a podívejte se na celkové úložiště a dostupný prostor.

Další informace

Potřebujete další pomoc?

Online

Získat online nápovědu
Podívejte se na další stránky podpory pro OneDrive a OneDrive pro firmy.
K mobilní aplikaci OneDrive najdete další informace v tématu Poradce při potížích s mobilní aplikací OneDrive.

Ikona e-mailové podpory

E-mailová podpora
Pokud potřebujete další pomoc, zatřeste svým mobilním zařízením, když jste v aplikaci OneDrive, nebo pošlete e-mail týmu podpory OneDrivu. Pokud chcete kontaktovat podporu pro OneDrive pro firmy z počítačů PC nebo Mac, vyberte v oznamovací oblasti nebo řádku nabídek ikonu OneDrive a pak vyberte Více > Poslat názor > Něco se mi nelíbí.

OneDrive pro firmy Správci se mohou také podívat do technické komunity OneDrivu pro firmy, nápovědy pro správce OneDrivu pro firmy nebo kontaktovat podporu Office 365 pro firmy.

Komunitní fóra Office 365

Chcete nám sdělit svůj názor?
OneDrive UserVoice je místo, kde můžete navrhovat funkce, které bychom podle vás měli na OneDrive přidat. Nemůžeme sice zaručit žádné konkrétní funkce ani časové plány, ale odpovíme na každý návrh, který získá aspoň 500 hlasů.

Přejděte na UserVoice pro OneDrive.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders