Použití šablony k vytvoření různých typů Sharepointových webů

Použití šablony k vytvoření různých typů Sharepointových webů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Verze SharePoint, které používáte Určuje typ nejvyšší úrovně webu či podřízeného webu, můžete vytvořit. Výběr šablony webů, které jsou k dispozici ve výchozím nastavení závisí na funkcích nastavit tak, že váš správce a Office 365 nebo SharePoint Server plán, na který máte.

Poznámka : Pokud máte webu či podřízeného webu, které už nepotřebujete, najdete v článku Odebrání Sharepointového webu nebo podřízeného webu.

weby nejvyšší úrovně SharePoint Online

Ve výchozím nastavení nabízí SharePoint Online připojení skupiny týmových webů pro spolupráci s členy týmu nebo můžou být spolupráce na projektu a komunikace weby pro sdílení s ostatními příspěvky, sestav, stavy atd. Když klepnete SharePoint ve Spouštěči Office 365 a potom klikněte na + vytvořit web, budete moct použít s dotazem, jestli mezi jednu z těchto dvou šablon.

Volba ze dvou nejvyšší úrovně šablon webu týmu nebo komunikace.

Poznámka : Správce můžete povolit nebo zakázat vytváření webů nebo nahradit vytvoření vlastní nebo klasická týmového webu.

Další informace o SharePoint Online týmové weby, najdete v tématu Vytvoření týmový web ve službě SharePoint Online nebo Co je na Sharepointovém týmovém webu? Komunikační weby, najdete v článku vytvoření komunikace webu v Sharepointu Online nebo Co je Sharepointový web komunikace?

SharePoint Online podřízených webů

Po vytvoření nejvyšší úrovně týmový web nebo komunikační web, můžete vytvořit podřízené weby. Podřízené weby umožňují použít může používat větší okruh šablon, například klasické týmu, publikování, blogu nebo weby Centrum dokumentů. Popisy dole můžete zvolit šablonu, kterou potřebujete.

Poznámka : weby nejvyšší úrovně SharePoint Online, třeba týmového nebo komunikace webu už nejsou dostupné jako šablony podřízený web. Pouze nelze vytvářet weby týmu a komunikace jako weby nejvyšší úrovně.

V SharePoint Online můžete vytvořit podřízené weby s Klasické šablony. Karta publikování je k dispozici, pouze pokud povolíte SharePoint Infrastruktura publikování serveru a jenom jako podřízeného webu z nejvyšší úrovně, skupina připojení týmového webu. Infrastruktura publikování serveru a podřízené weby publikování nejsou dostupné u horní levelcommunication weby.

Při vytváření podřízeného webu z připojené skupiny týmového webu, podřízeného webu můžete dědí oprávnění z nadřazeného webu a členy týmu, bude mít přístup. Některé funkce webu nejvyšší úrovně SharePoint Online nebude k dispozici na klasické podřízené weby, například Přesunutí a zkopírujte.

SharePoint Server webů a podřízených webů

Pomocí SharePoint serveru 2013 a 2016, můžete vytvářet weby nejvyšší úrovně a podřízené weby používat pod Klasické šablony. Následující popisy zobrazit dostupnost šablon v závislosti na verzi a plán SharePoint Server používáte.

SharePoint Server 2013 Foundation podporuje pouze spolupráce týmové weby a blogy. Nejsou podporovány jiných šablon.

Šablony webů pro spolupráci pro SharePoint Online (pouze podřízené weby) a SharePoint serveru

Šablony webů pro spolupráci vytvářet weby, kde můžete komunikovat informace o svůj tým a projekty, vytvoření blogu nebo webu komunity. Nejsou podporovány v SharePoint 2013 a 2016 a jako podřízených webů v SharePoint Online. Pro SharePoint 2013 Foundation pouze týmové weby a blogy podporuje.

Rychle vytvořit, uspořádat a sdílet informace pro váš tým nebo projekt pomocí klasické týmový web. Web obsahuje: knihovny a seznamy:

 • Sdílené dokumenty

 • Oznámení

 • Kalendáře

 • Odkazy

 • Úkoly

 • Diskusní vývěsku

Šablona Týmový web

Týmový web můžete používat jako jedno prostředí pro vytváření, uspořádání a sdílení obsahu. Seznam oznámení vám třeba může pomoct s rozšířením klíčových informací, nových nástrojů nebo prostředků mezi členy týmu. Kalendář vám umožní sdílet informace o plánování, jako jsou třeba týmové události, konečné termíny nebo dovolené. Můžete taky vyzkoušet seznam odkazů, který vašemu týmu umožní připojit se k partnerským webům nebo vyhledat informace, které jsou pro jejich práci klíčové.

Poznámka : Pro podřízený SharePoint Online vytvoří klasické týmový web.

Web s blogem použijte pro rychlá oznámení společnosti, nebo k publikování nápadů, pozorování a zkušeností v rámci vašeho týmu nebo organizace. Web obsahuje Příspěvky, Komentáře a Odkazy. Nástroje blogu usnadňují schválení nebo zamítnutí konceptů příspěvků a úpravy nebo odstranění starých příspěvků. Při aktualizaci blogu můžete dokonce dostávat upozornění.

Šablona webu s blogem

Příspěvkům, které vytvoříte, můžete přiřadit jednu nebo víc kategorií. Uživatelé pak budou moct snadněji najít obsah, který je zajímá. Weby s blogem vám umožní komentovat příspěvky a udržet si tak pozornost vašich čtenářů.

Šablona webu projektu umožňuje snadný způsob správy projektů. Tento web má podobné funkce pro spolupráci jako týmový web a obsahuje webovou část Souhrn projektu, která je připojená k výchozímu seznamu úkolů. Položky přidané do seznamu úkolů se automaticky zobrazí v Souhrnu projektu.

Šablona webu projektu

Další výhody použití webu projektu:

 • Vizuální časovou osu úkolů projektu.

 • Plán úkolů projektu.

 • Knihovnu pro ukládání dokumentů souvisejících s projektem.

 • Poznámkový blok pro rychlé zapsání a organizaci informací o projektu.

 • Sdílený kalendář pro týmové události.

 • Možnost připojení k Aplikaci Project Professional, Project serveru 2016nebo Projectu Online.

Další informace najdete v tématu Vytvoření webu projektu.

Web komunity používejte jako místo, kde členové můžou diskutovat o společných tématech.

Šablona webu komunity

Weby komunity nabízejí několik výhod při psaní e-mailů, zasílání rychlých zpráv i při jiných formách komunikace, včetně:

 • Dostupnosti obsahu všech webů všem členům komunity.

 • Uchování úplné historie diskuze v souladu s podnikovými pokyny.

 • Integrovaného vyhledávání, aby členové mohli prohledávat všechny příspěvky komunity.

 • Kategorií obsahu pro zlepšení vyhledávání a zjednodušení údržby.

 • Údržby webu pomocí Sharepointových seznamů, která vám umožní využít výhod možnosti řízení, správy záznamů a funkcí pracovního postupu poskytovaných SharePoint umožňují.

Další informace najdete v tématu Vytvoření portálu komunity.

Šablony podnikových webů pro SharePoint Online (pouze podřízené weby) a SharePoint serveru

Šablony podnikových webů umožňují weby pro dokument nebo záznamu úložiště a sledování Business Intelligence pro analýzu dat nebo možnosti hledání na celém webu. Nejsou podporovány v SharePoint 2013 a 2016 a podřízených webů v SharePoint Online. Žádná jsou podporovány SharePoint 2013 Foundation.

Pomocí šablony webu Centrum dokumentů můžete spravovat velké množství dokumentů. Web Centrum dokumentů můžete použít jako autorské prostředí nebo archiv obsahu.

Šablona webu Centrum dokumentů

V autorském prostředí můžou uživatelé často rezervovat soubory, vracet je se změnami a vytvářet pro tyto soubory strukturu složek. Pomocí správy verzí můžete udržovat deset nebo víc starších verzí každého dokumentu. K řízení životního cyklu dokumentů můžete použít i pracovní postupy.

V archivu obsahu není možné vytvářet dokumenty. Uživatelé můžou dokumenty jenom zobrazit nebo odeslat na web. Na webu Centrum dokumentů můžete vytvořit typ archivu, kterému se říká archiv znalostní báze. Znalostní báze většinou obsahují dokumenty v jediné verzi a web může potenciálně zahrnovat až 10 milionů souborů.

Další informace najdete v tématu použití webu Centrum dokumentů.

Web Centrum záznamů používejte k uspořádání, ukládání a správě záznamů, jako jsou třeba právní nebo finanční dokumenty. Centrum záznamů podporuje celý proces správy záznamů, od shromažďování záznamů přes správu záznamů až po dispozice záznamů.

Šablona Centrum záznamů

Správa verzí, auditování, správa metadat, eDiscovery a směrování přizpůsobitelných záznamů jsou integrované funkce, které vám usnadní mnohem efektivnější správu záznamů.

Další informace najdete v tématu vytvoření centra záznamů.

Web BI umožňuje ukládat, sdílet a spravovat zobrazení obchodní sestavy, přehledy výkonnostních metrik a řídicí panely. Na webu centra BI má některé vlastnosti, které nastavit liší od jiné druhy weby, které obsahují předdefinovaných seznamů a knihoven určené pro BI obsahu, přístup k obsahu PerformancePoint Services (pro na prostory zákazníci), ukázkové soubory a odkazy na užitečné informace o nástrojích BI.

Šablona webu Business Intelligence

Další informace najdete v tématu Vytvoření, sdílení a používání obsahu BI na webu centra BI.

Web Centrum vyhledávání umožní uživatelům prohledávat web a zobrazit výsledky hledání. Web Centrum vyhledávání je web nejvyšší úrovně kolekce webů, který správce farmy vytvoří pomocí šablony podnikového centra vyhledávání.

Šablona podnikového vyhledávacího webu

Při vytváření webu Centra vyhledávání se vytvoří výchozí domovská stránka hledání a výchozí stránka výsledků hledání. Vytvoří se i stránky označované jako vertikály vyhledávání. Tyto stránky můžete přizpůsobit hledání konkrétního obsahu, třeba lidí, konverzací a videí. Tyto stránky zobrazí výsledky hledání filtrované a naformátované pro určitý typ nebo třídu obsahu.

Další informace najdete v tématu Správa centra vyhledávání v Sharepointu Online.

Publikování šablony webů pro SharePoint Online (pouze podřízené weby) a SharePoint serveru

Publikování šablony webů nabízejí web publikování s nebo bez pracovního postupu schválení a enterprise wikiwebu pro podnikové znalostí, které jsou přispívat můžou členové na.

Pokud chcete vytvořit podřízené weby publikování, správce nejdřív musí Povolit Infrastruktura publikování serveru SharePoint. Po povolení kartou publikování budou k dispozici.

Nejsou podporovány v Sharepointu 2013 a 2016 a podřízených webů z SharePoint Online týmové weby. Žádná jsou podporovány SharePoint 2013 Foundation nebo jako podřízené weby na serverech SharePoint Online komunikace.

Použití webu vytvořit enterprise intranety portály komunikace, publikování a v SharePoint Server, veřejných webech. SharePoint Server můžete taky používají rozbalte váš web a rychle publikování webových stránek. Přispěvatelům můžete pracovat na verze konceptu stránek a zveřejníte je pro jejich čtenářům.

Šablona webu publikování

Weby publikování mají jedinečné funkce, které usnadňují procesy vytváření, schválení a publikování webových stránek. Tyto funkce se automaticky povolí při vytváření webu publikování a zahrnují:

 • Rozložení stránky

 • Typy sloupců

 • Webové části

 • Seznamy

 • Knihovny obrázků a dokumentů pro ukládání prostředků pro publikování na webu.

Další informace najdete v tématu povolené funkce publikování webu služby SharePoint Online.

Web publikování s pracovním postupem použijte k publikování webových stránek podle plánu pomocí pracovních postupů schválení. Zahrnuje knihovny obrázků a dokumentů pro ukládání prostředků pro publikování na webu. Na tomto webu můžete standardně vytvořit jenom weby s touto šablonou.

Šablona webu publikování s pracovním postupem

Pracovní postup schválení publikování automatizuje směrování obsahu pro revizi a schválení. Publikování nových a aktualizovaných webových stránek se přísně kontroluje. Není možné publikovat žádný nový obsah, dokud ho neschválili všichni schvalující v pracovním postupu.

Další informace najdete v tématu práce s pracovního postupu schválení publikování.

Podnikový wikiweb je publikační web pro sdílení a aktualizaci velkých objemů informací v rámci podniku. Pokud organizace potřebuje velké centralizované úložiště znalostí, které by bylo určené k ukládání i sdílení informací v celopodnikovém měřítku, zvažte použití podnikového wikiwebu.

Šablona podnikového wikiwebu

Podnikový wikiweb je často úložištěm znalostí organizace, které by jinak nebylo možné uložit pro budoucí použití. Podnikový wikiweb můžete použít ke zdůraznění neformálního vzdělávání a ke sdílení tipů s ostatními uživateli. Můžete tak snížit potřebu formálních školení nebo neustálé podpory IT.

Další informace najdete v tématu Vytvoření a úprava wikiwebu.

Vytvoření webu ze SharePoint Online kolekce webů (pouze pro správce)

Správci klientů SharePoint Online umožňuje vytvářet nové kolekce webů v Centru pro správu. Při vytváření nové kolekce webů, můžete Klasické šablony pro účely nový web nejvyšší úrovně. Ale nemůže vytvořit připojení skupiny Týmový web nebo komunikační web. Výběr je podobný šablony pro SharePoint Online podřízené weby. Při spuštění webu, budete muset konfigurace uživatelům oprávnění, formát, obsah a mnoho dalších funkcí. Další informace najdete v tématu Vytvoření nebo odstranění kolekce webů.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×