Použití řádku jako záhlaví sloupců (Power Query)

Poznámka :  Doplněk Power Query se v Excelu 2016 jmenuje Načíst a transformovat. Informace v tomto článku se týkají obou verzí. Další podrobnosti najdete v tématu Funkce Načíst a transformovat v Excelu 2016.

Poznámka : Krátké video o tom, jak zobrazit Editor dotazů, najdete na konci tohoto článku.

Když vytvoříte tabulku, Power Query předpokládá, že všechna data patří do řádků tabulky. Zdroj dat ale v sobě může mít první řádek, který obsahuje názvy sloupců. Pokud mají data dávat smysl, budete muset zvýšit úroveň prvního řádku tabulky, aby se z něho stala záhlaví sloupců.

Použití řádku jako záhlaví sloupců

Použití pásu karet Editoru dotazů

  1. Na pásu karet Editoru dotazů klikněte na Použít první řádek jako záhlaví.

Použití ikony tabulky ( Ikona tabulky ) v mřížce náhledu

  1. V levém horním rohu tabulky klikněte pravým tlačítkem na ikonu tabulky ( Ikona tabulky ).

Použití řádku jako záhlaví sloupců

  1. Klikněte na Použít první řádek jako záhlaví.

Poznámka : Editor dotazů se zobrazí jenom v případě, že v Power Query načtete nebo budete upravovat dotaz, případně když budete vytvářet nový dotaz. Následující video ukazuje okno Editor dotazů, které se zobrazí, když budete z excelového sešitu upravovat dotaz. Jestli chcete Editor dotazů zobrazit bez načtení nebo úpravy existujícího dotazu v sešitu, vyberte ve skupině Načíst externí data na záložce Power Query pásu karet možnost Z jiných zdrojů > Prázdný dotaz. Jeden ze způsobů, jak se dá Editor dotazů zobrazit, ukazuje následující video.

Jak zobrazit Editor dotazů v Excelu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×