Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí OneNote klávesu a čtečky obrazovky sdílení poznámkových bloků a efektivně spolupracovat s kolegy. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Budete taky informace o vytvoříte kopie určité poznámky, například do jedné stránky nebo oddílu z poznámkového bloku a jejich sdílení.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení poznámkového bloku na OneDrive

Pokud chcete poznámkový blok nasdílet, zkontrolujte, že je uložený na OneDrivu.

Uložení nového poznámkového bloku na OneDrive

Když vytváříte nový poznámkový blok, který chcete nasdílet, uložte ho přímo na OneDrive.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt + F. S programem Předčítání, uslyšíte: "V nabídce Soubor." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "zobrazení Backstage. Karta informace o souboru."

 2. Stiskněte klávesu N. S programem Předčítání, uslyšíte: "zaškrtnuté. Nová položka kartu." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Novou kartu."

 3. Vyberte umístění pro uložení, stiskněte klávesu Tab a používat nahoru nebo šipka dolů, dokud nebude slyšet OneDrive umístění, do kterého chcete.

 4. Název nového poznámkového bloku, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "Zadejte název poznámkového bloku." Zadejte nový název poznámkového bloku.

 5. Pokud chcete vytvořit poznámkový blok, stiskněte klávesu Enter. S programem Předčítání, uslyšíte: "dialogové okno aplikace Microsoft OneNote. Lidé tlačítko pozvat." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "poznámkového bloku byl vytvořen. Chcete sdílet s ostatními?"

 6. Pokud chcete nový poznámkový blok sdílet s ostatními, stiskněte Enter.

Budete přesměrováni na kartu sdílení, kde si můžete zvolit lidé, se kterými chcete sdílet poznámky je možné. Další informace o sdílení poznámkového bloku najdete v nápovědě k Sdílet poznámkový blok.

Přesunutí poznámkového bloku na OneDrive

Pokud máte poznámkový blok, který není uložený na OneDrivu, ale chcete ho sdílet, můžete ho přesunout.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete přesunout, otevřený.

 2. Přesunout poznámkový blok OneDrive, stiskněte kombinaci kláves Alt + F a potom stiskněte klávesu H. S programem Předčítání, uslyšíte: "zaškrtnuté. Sdílení položku záložky." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Kartu sdílení."

 3. Vyberte umístění, stiskněte klávesu Tab a nahoru a dolů klávesy se šipkami, dokud uslyšíte OneDrive umístění, do kterého chcete.

 4. Pokud chcete před uložením OneDrive změňte název poznámkového bloku, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "Zadejte název poznámkového bloku." Zadejte nový název.

 5. Pokud chcete přesunout poznámkový blok, stiskněte klávesu Enter. Poznámkový blok uložený na OneDrive. Uslyšíte synchronizaci průběh. Pokud se synchronizuje OneDrive podaří, s programem Předčítání uslyšíte: "dialogové okno aplikace Microsoft OneNote. Tlačítko, OK"a pomocí čtečky JAWS, uslyšíte:"Poznámkový blok se teď synchronizuje do nového umístění." Stiskněte klávesu Enter.

Teď si můžete vybrat osoby, se kterými chcete své poznámky sdílet. Pokud se o sdílení poznámkového bloku chcete dozvědět více, podívejte se na téma Sdílení poznámkového bloku.

Sdílení poznámkového bloku

Vyberte poznámkový blok, který chcete sdílet, a pozvěte ostatní ke spolupráci na něm.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený.

 2. Sdílení poznámkového bloku, stiskněte kombinaci kláves Alt + F a potom stiskněte klávesu H. S programem Předčítání, uslyšíte: "zaškrtnuté. Sdílení položku záložky." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "soubor. Karta sdílení."

 3. Pokud chcete ostatní pozvat ke spolupráci prostřednictvím e-mailu, stiskněte T. Uslyšíte: „Share with people tab“ (Karta Sdílet s ostatními).

 4. Chcete-li vybrat lidi, které chcete pozvat, stiskněte Y, 1. Uslyšíte: "Zadejte jméno kontaktu". Zadejte jména nebo e-mailů lidí, které chcete pozvat.

 5. Ve výchozím nastavení uživatele pozvané upravit váš Poznámkový blok. Pokud chcete, aby jenom moct zobrazení poznámkového bloku, stiskněte klávesy Alt + Ů a potom stiskněte Y, 4 a potom klávesu se šipkou dolů. Uslyšíte: "Uvidí." Vyberte, stiskněte klávesu Enter.

 6. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko sdílet" a stiskněte klávesu Enter Poznámkový blok sdílet.

Získání odkazu na poznámkový blok

Místo posílání pozvánek můžete svým kolegům poslat e-mailem nebo rychlou zprávou odkaz.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený.

 2. Sdílení poznámkového bloku, stiskněte kombinaci kláves Alt + F a potom stiskněte klávesu H. S programem Předčítání, uslyšíte: "zaškrtnuté. Sdílení položku záložky." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "soubor. Karta sdílení."

 3. Pokud chcete získat odkaz pro sdílení poznámkového bloku, stiskněte klávesu Ž. Uslyšíte: „Get a sharing link tab“ (Karta Získat odkaz ke sdílení).

 4. Vyberte, co chcete udělat:

  • Povolte sdílení, stiskněte Y, 4. S programem Předčítání, uslyšíte: "Zakázat odkaz." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "sdílet. Získáte odkaz ke sdílení. Vytvořit odkaz." Zkopírujte odkaz, stisknutím klávesy šipka doleva a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl + C.

  • Povolit pouze jiné uživatele k zobrazení poznámkového bloku, stiskněte Y, 2. S programem Předčítání, uslyšíte: "Zakázat odkaz." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "sdílet. Získáte odkaz ke sdílení. Vytvořit odkaz." Zkopírujte odkaz, stisknutím klávesy šipka doleva a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl + C.

Sdílení části poznámek

Někdy můžete chtít sdílet konkrétní část poznámek, například stránku nebo oddíl. Abyste to mohli udělat, můžete stránku nebo oddíl, které chcete sdílet, vyexportovat do umístění na OneDrivu.

 1. Zkontrolujte, že je stránka nebo oddíl ke sdílení, aktivní. Exportovat můžete jenom aktuální stránku nebo oddíl v poznámkovém bloku.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt + F, S. S programem Předčítání, uslyšíte: "zaškrtnuté. Export položku záložky." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "zobrazení Backstage. Soubor. Vyexportujte tab."

 3. Vyberte, co chcete exportovat:

  • Chcete-li exportovat aktuální stránku jako soubor aplikace OneNote (* .one), stiskněte P, O. Uslyšíte: "Uložit jako dialogové okno." Uložit v jiných formátech, stiskněte P, pak stiskněte klávesu Tab a nahoru a dolů kláves se šipkami, dokud uslyšíte požadovaný formát.

  • Chcete-li exportovat aktuální oddíl jako soubor Onenotu (* jeden), stiskněte klávesu S, O. Uslyšíte: "Uložit jako dialogové okno." Při ukládání do jiných formátů, stisknutím klávesy S a potom stiskněte klávesu Tab a nahoru a dolů kláves se šipkami, dokud uslyšíte požadovaný formát.

  Poznámka: Poznámky si můžete vyexportovat do jiných formátů: dokument Wordu (*.docx nebo *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) nebo webová stránka (*.mht).

 4. Pokud chcete změnit název souboru, zadejte název souboru a uložte ho stisknutím klávesy Enter.

 5. Teď můžete uložený dokument sdílet s ostatními. Další informace o sdílení souborů s ostatními uživateli na OneDrivu najdete v části Sdílení položek z místní nabídky v tématu Použití čtečky obrazovky k základním úkolům na OneDrivu.

Zobrazení autora, data a času aktualizace

Všechny změny provedené kterýmkoli z autorů sdíleného poznámkového bloku se automaticky aktualizují na OneDrivu. Při úpravě poznámek můžete zkontrolovat autora a čas provedení aktualizace.

 1. Upravit text použijte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou procházení poznámek. Při procházení přečte čtečka obrazovky položky za vás.

 2. Pokud chcete ověřit, kdo a kdy danou změnu provedl, stiskněte Shift+F10 a potom Shift+Tab. Uslyšíte jméno autora a také datum a čas aktualizace.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Sdílení poznámkových bloků a efektivně spolupracovat s kolegy pomocí OneNote pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver čtečka obrazovky předdefinované macOS. Můžete taky pořizovat kopií určité poznámky, například jednu stránku z poznámkového bloku a jejich sdílení.

Poznámky: 

V tomto tématu

Sdílení poznámkového bloku

Vyberte poznámkový blok, který chcete sdílet, a pozvěte ostatní ke spolupráci na něm.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v aplikaci OneNote pro Mac.

 2. Pokud chcete poznámkový blok sdílet, stiskněte F6, dokud neuslyšíte „Znovu Psaní, tlačítko“.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud dozvíme "Tlačítko Nabídka sdílet" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Uslyšíte: "Pozvat tlačítko Poznámkový blok."

 4. Pokud chcete ostatní pozvat ke spolupráci prostřednictvím e-mailu, stiskněte mezerník. Uslyšíte „Zadejte jména nebo e-mailové adresy, upravit text, prázdné“.

 5. Zadejte jména nebo e-mailové adresy osob, které chcete pozvat.

  Pokud se jedná o první sdílení poznámkového bloku, může se zobrazit automaticky otevíraná žádost o přístup k vašim kontaktům.

 6. Stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte: "Připsat vzkaz (nepovinné)." Pokud chcete pozvánku odešlete zprávu s vámi, napište ho.

 7. Ve výchozím nastavení uživatele pozvané upravit váš Poznámkový blok. Pokud budete chtít, aby jenom nebudete moct dívat Poznámkový blok, stisknutím klávesy Tab a pak stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK, zrušte zaškrtnutí políčka Můžete upravit.

 8. Stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte: "Tlačítko sdílet." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK Poznámkový blok sdílet.

Získání odkazu na poznámkový blok

Místo posílání pozvánek z aplikace OneNote pro Mac můžete svým kolegům poslat e-mailem nebo rychlou zprávou odkaz.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v aplikaci OneNote pro Mac.

 2. Pokud chcete poznámkový blok sdílet, stiskněte F6, dokud neuslyšíte „Znovu Psaní, tlačítko“.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Nabídka sdílet" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Uslyšíte: "Pozvat tlačítko Poznámkový blok."

 4. Stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte: "Kopírovat odkaz na Poznámkový blok tlačítko".

 5. Stiskněte mezerník. Uslyšíte „Stisknutím mezerníku můžete získat odkaz jenom pro zobrazení, tlačítko“.

  • Pokud chcete sdílet odkaz do svého poznámkového bloku jenom pro zobrazení, stiskněte mezerník. Uslyšíte "Dialogové okno, Načítá se odkaz pro sdílení“.

  • Pokud chcete sdílet zobrazení a úprava odkazu na Poznámkový blok, stiskněte klávesu Tab a stiskněte MEZERNÍK. Uslyšíte: "Dialogu načítání sdílení odkaz."

 6. Stiskněte mezerník. Odkaz pro sdílení se zkopíruje do schránky a zavře se dialogové okno.

Teď můžete odkaz zkopírovat do e-mailu nebo rychlé zprávy, kterou posíláte svým spolupracovníkům.

Sdílení části poznámek

Někdy můžete chtít ve svých poznámkách sdílet jenom konkrétní stránku. Uděláte to tak, že stránku pošlete jako e-mailovou zprávu nebo ji připojíte jako PDF.

 1. Zkontrolujte, že je stránka, kterou chcete sdílet, aktivní. Exportovat můžete jenom aktuální stránku v poznámkovém bloku.

 2. Stiskněte F6, dokud neuslyšíte „Znovu Psaní, tlačítko“.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Nabídka sdílet" a stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK. Uslyšíte: "Pozvat tlačítko Poznámkový blok."

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Tlačítko Odeslat stránku."

 5. Stiskněte mezerník. Uslyšíte „Zpráva..., tlačítko“.

  • Pokud chcete stránku poslat e-mailem, stiskněte mezerník. V poštovní aplikaci se otevře nové okno zprávy s vloženým obsahem stránky, včetně formátování. Před odesláním stránky stačí přidat e-mailovou adresu a předmět.

  • Pokud chcete odeslat stránku e-mailem jako přílohu ve formátu PDF, stisknutím klávesy Tab a pak stiskněte MEZERNÍK. Otevře se okno nové zprávy v aplikaci pošta na stránce připojené ve formátu PDF. Před odesláním souboru PDF jednoduše přidáte e-mailovou adresu a předmět.

Skrytí informací o autorovi

Ve výchozím nastavení OneNote pro Mac zobrazí vedle textové oblasti iniciály ostatních autorů a VoiceOver je přečte v režimu čtení.

 1. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte, že je vybraná karta Domů.

 2. Stiskněte šipkovou klávesu vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Zobrazení, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "zrušené zaškrtnutí políčka Skrýt autory, zaškrtněte políčko." Stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK nastavení zapnout.

 4. Pokud chcete vrátit do plátno stránky, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Období stránka plátno,."

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

OneNote pro iOS můžete v kombinaci s programem VoiceOver, což je čtečka obrazovky integrovaná v iOS, použít ke sdílení svých poznámkových bloků a efektivní spolupráci s kolegy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že jste si do telefonu přidali e-mailový účet.

V tomto tématu

Sdílení poznámkového bloku

Když vytvoříte nový poznámkový blok, OneNote pro iOS ho automaticky uloží na OneDrive, takže stačí jednoduše vybrat poznámkový blok, který chcete sdílet, a pozvat lidi, aby na něm spolupracovali.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v zobrazení Oddíly.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Sdílet, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Pozvat uživatele do poznámkového bloku, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v textovém poli Zadejte jména nebo e-mailové adresy, a pak poklepejte na obrazovku.

  Pokud se jedná o první sdílení poznámkového bloku, může se zobrazit automaticky otevíraná žádost o přístup k vašim kontaktům.

 5. Napište e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat. Pokud má OneNote přístup ke kontaktům, můžete vybrat kontakt také v rozevíracím seznamu, který se zobrazí při psaní adresy.

 6. Klepněte čtyřmi prsty do dolní poloviny obrazovky. Uslyšíte, že jste na klávese Return. Poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pozvaní uživatelé můžou ve výchozím nastavení váš poznámkový blok upravovat. Pokud chcete, aby mohli poznámkový blok jenom prohlížet, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtávacím políčku Může upravovat, které je zaškrtnuté. Poklepáním na obrazovku toto nastavení vypněte.

 7. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odeslání, a pak poklepejte na obrazovku.

  Dané osobě se odešle e-mail s pozvánkou ke spolupráci na tomto poznámkovém bloku.

 8. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Pak poklepejte na obrazovku, abyste se vrátili do zobrazení Oddíly.

Odeslání stránky e-mailem

Pokud chcete, aby se ostatním zobrazila jenom jedna stránka z vašeho poznámkového bloku, můžete ji poslat e-mailem jako přílohu ve formátu PDF.

 1. Otevřete stránku poznámkového bloku, kterou chcete poslat e-mailem.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Akce stránky, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Poslat stránku e-mailem, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v textovém poli Komu, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Napište e-mailovou adresu příjemce. Pokud má OneNote přístup ke kontaktům, můžete vybrat kontakt také v rozevíracím seznamu, který se zobrazí při psaní adresy.

  V poli pro předmět se automaticky vyplní název stránky.

 6. Klepněte čtyřmi prsty do dolní poloviny obrazovky. Uslyšíte, že jste na klávese Return. Poklepejte na obrazovku.

 7. Klepněte čtyřmi prsty do horní poloviny obrazovky. Uslyšíte, že jste na tlačítku Zrušit.

 8. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odeslání, a pak poklepejte na obrazovku.

E-mail se odešle, nabídka se zavře a vrátíte se k zobrazení stránky.

Získání odkazu na poznámkový blok

Místo posílání pozvánek přímo z aplikace OneNote pro iOS můžete svým kolegům poslat e-mailem nebo rychlou zprávou odkaz.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v zobrazení Oddíly.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Sdílet, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Kopírovat odkaz na poznámkový blok, a pak poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete odkaz na poznámkový blok sdílet jen pro čtení, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je vybraná možnost Jenom pro zobrazení.

  • Pokud chcete odkaz na poznámkový blok sdílet tak, aby bylo možné ho zobrazit nebo upravit, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je vybraná možnost Zobrazit a upravit.

 4. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se načítá odkaz pro sdílení.

  Dialogové okno se zavře a vrátíte se do zobrazení Oddíly.

Odkaz je teď zkopírovaný do schránky a můžete ho vložit do e-mailu nebo rychlé zprávy, kterou pošlete svému spoluautorovi.

Skrytí informací o autorovi

Ve výchozím nastavení OneNote pro iOS zobrazí vedle textové oblasti iniciály ostatních autorů a VoiceOver je přečte v režimu čtení.

 1. V aplikaci OneNote pro iOS v zobrazení seznamu poznámkových bloků potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nastavení, a pak poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud nejste v zobrazení seznamu poznámkových bloků, klepněte čtyřmi prsty do horní poloviny obrazovky. VoiceOver vám řekne, kam se vracíte a že jste na tlačítku Zpět. Poklepáním na obrazovku se vrátíte o jednu úroveň výš. Fokus zůstává na tlačítku Zpět, takže můžete poklepávat tak dlouho, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nastavení.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Úpravy a zobrazení, a poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte že jste na přepínači Skrýt autory, který je vypnutý. Poklepáním toto nastavení zapněte.

 4. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zpět, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Uslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít. Poklepáním na obrazovku se vrátíte do nejvyšší úrovně zobrazení.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Ke sdílení poznámkových bloků (přes OneDrive) a stránek a k efektivní spolupráci s kolegy můžete použít OneNote pro Android se čtečkou obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • Před spuštěním OneNotu pro Android se ujistěte, že je zapnutá aplikace TalkBack.

V tomto tématu

Sdílení poznámkového bloku

Když vytvoříte nový poznámkový blok, OneNote pro Android ho automaticky uloží na OneDrive. Pokud máte na telefonu aplikaci OneDrive, můžete ji použít ke sdílení celého poznámkového bloku.

Poznámka: Pokud používáte pracovní nebo školní účet, může být postup mírně odlišnou.

 1. Po vytvoření poznámkového bloku, který chcete sdílet přes OneNote, otevřete aplikaci OneDrive.

 2. Pokud chcete v aplikaci OneDrive procházet soubory a složky, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadované položky. Čtečka obrazovky oznamuje soubory OneNotu takto: „Poznámkový blok <název poznámkového bloku>.“ Pokud chcete položku otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Až budete v poznámkovém bloku, který chcete sdílet, potahujte prstem doprava. Uslyšíte, že jste na tlačítku Soubor. Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Sdílet“, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Sdílet.

 5. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Pozvat uživatele" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Úpravy, přidat uživatele, nasdílet, textové pole."

 6. Na klávesnici na obrazovce zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat. Až to budete mít, potahujte prstem, dokud neuslyšíte „Hotovo“, a pak ho zvedněte (v případě potřeby poklepejte na obrazovku).

  Poznámka: Klávesnici najdete také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. TalkBack vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete. V závislosti na nastavení vašeho zařízení budete možná muset poklepat na obrazovku, aby se znak vložil.

 7. Ve výchozím nastavení můžou váš poznámkový blok měnit jenom pozvaní uživatelé. Pokud chcete, aby ho mohli jen prohlížet, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém políčku Povolit úpravy. Poklepáním na obrazovku zaškrtnutí zrušte, abyste vypnuli nastavení.

 8. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Poslat“, a pak poklepejte na obrazovku.

  Spolupracovníkovi se odešle e-mail s pozvánkou ke spolupráci na tomto poznámkovém bloku a nabídka Sdílet se zavře.

Odeslání stránky e-mailem

Pokud chcete z poznámkového bloku ukázat ostatním jenom jednu stránku, můžete jim ji poslat e-mailem z Outlooku pro Android.

 1. Otevřete ve OneNotu stránku poznámkového bloku, kterou chcete poslat e-mailem.

 2. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti. Poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Sdílet stránku“, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se dialogové okno Sdílet jako.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete stránku sdílet jako přílohu e-mailu ve formátu PDF, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o formát PDF, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete sdílet na stránce jako prostý text ve zprávě, potáhněte prstem doprava, dokud nebude "ve formátu prostého textu" a potom poklepejte na obrazovce.

  Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Outlook" a potom poklepejte na obrazovce. Nová zpráva otevře v Outlook pro Android fokus na poli Komu. Uslyšíte: "Pro úpravy, pole, zadejte e-mailovou adresu příjemce, textové pole."

 5. Na klávesnici na obrazovce zadejte e-mailovou adresu příjemce.

  Poznámka: Do pole Předmět se automaticky doplní název stránky.

 6. Pokud chcete e-mailovou zprávu odeslat, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Poslat“, a poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Další informace o tom, jak vytvářet a odesílat e-mailu v Outlook pro Android najdete v nápovědě v základní úkoly s použitím čtečky obrazovky s e-mailu v Outlookuv části Vytvoření a odeslání e-mailu .

 7. E-mail se odešle, Outlook se zavře a fokus se přesune na stránku zobrazenou ve OneNotu.

Získání odkazu na poznámkový blok

Pokud máte na telefonu aplikaci OneDrive, nemusíte kolegům posílat pozvánky ke sdílení poznámkového bloku, ale můžete jim poslat odkaz e-mailem nebo rychlou zprávou.

Poznámka: Pokud používáte pracovní nebo školní účet, může být postup mírně odlišnou.

 1. V aplikaci OneDrive přejděte k poznámkovému bloku, který chcete sdílet. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor. Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Sdílet“, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Sdílet.

 3. Ve výchozím nastavení generování zobrazení a úprava odkazu na Poznámkový blok. Pokud chcete sdílet odkaz jenom pro zobrazení do poznámkového bloku, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "rozevírací seznam, můžete upravovat." Poklepejte obrazovku a potom potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Uvidí." Pokud chcete vybrat, poklepejte na obrazovce.

 4. Vytvoření a zkopírování sdílení odkaz do schránky, v nabídce sdílet na potažením prstem doprava, dokud uslyšíte "Zkopírujte odkaz pro" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Nabídka Sdílet se zavře a odkaz se zkopíruje do schránky, odkud ho můžete vložit do e-mailu nebo rychlé zprávy a poslat ho spoluautorovi.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro Windows 10 klávesu a čtečky obrazovky sdílení poznámkových bloků a efektivně spolupracovat s kolegy. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Budete taky informace o vytvoříte kopie konkrétních poznámek a sdílet.

Poznámky: 

V tomto tématu

Sdílení poznámkového bloku

Když vytvoříte nový poznámkový blok, OneNote pro Windows 10 ho automaticky uloží na OneDrive, takže stačí jednoduše vybrat poznámkový blok, který chcete sdílet, a pozvat lidi, aby na něm spolupracovali.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v režimu úprav.

 2. Když chcete otevřít poznámkový blok, stiskněte Ctrl+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 3. Pomocí nahoru a dolů přejděte do poznámkového bloku, který chcete otevřít. Při nalezení správné Poznámkový blok stisknutím klávesy Esc. Otevře se Poznámkový blok.

 4. Sdílet poznámkový blok, stiskněte kombinaci kláves Alt + H. Uslyšíte: "Kartu Domů." Stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko sdílet." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Otevře se na kartu sdílení. Uslyšíte: "Odesílání kopií."

 5. Stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte: "Typ e-mailové adresy."

 6. Napište e-mailovou adresu osoby, kterou chcete pozvat.

 7. Ve výchozím nastavení uživatele pozvané upravit váš Poznámkový blok. Pokud chcete, aby mohli zobrazit pouze Poznámkový blok stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte: "Úpravou." Dvojím stisknutím klávesy Šipka dolů. Uslyšíte: "Uvidí." Stiskněte klávesu Enter.

 8. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko sdílet" a stiskněte klávesu MEZERNÍK Poznámkový blok sdílet.

 9. Ukončení sdílení poznámkového bloku s určitou osobou, na kartě sdílet stisknutím klávesy Tab dokud názvu jednoho z spolupracovníci. Potom nahoru nebo dolů klávesu se šipkou přejděte na osobu, se kterými chcete přestat sdílet. Stisknutím klávesy MEZERNÍK a potom stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Přestat sdílet tlačítko". Stisknutím klávesy MEZERNÍK přestat sdílet.

Sdílení stránky

Někdy můžete chtít sdílet konkrétní část poznámek. Uděláte to tak, že vytvoříte odkaz ke sdílení na stránku poznámkového bloku.

Poznámka: Pokud používáte pracovní nebo školní účet, je možné, že stránku nepůjde sdílet. V takovém případě použijte účet Microsoft.

 1. Zkontrolujte, že je stránka, kterou chcete sdílet, aktivní. Vytvořit odkaz ke sdílení můžete jenom pro aktuální stránku v poznámkovém bloku.

 2. Otevřete určité stránky, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + G přejdete do oddílu navigace. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet název oddílu. Potom pomocí nahoru a dolů kláves se šipkami přejděte do části obsahující na stránku, kterou chcete sdílet.

 3. Stisknutím Ctrl+Alt+G otevřete navigaci na stránkách. Uslyšíte název stránky. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte na stránku, kterou chcete sdílet. Jakmile najdete správnou stránku, stisknutím mezerníku přejděte do režimu úprav stránky.

 4. Sdílet na stránce, stiskněte kombinaci kláves Alt + H. Uslyšíte: "Kartu Domů." Stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko sdílet." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Otevře se na kartu sdílení. Uslyšíte: "Odesílání kopií."

 5. Pokud chcete vytvořit odkaz na stránku ke sdílení, stisknutím klávesy Tab nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme "Tato stránka" a název stránky. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

 6. Stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte: "Tlačítko vytvořit." Stisknutím klávesy MEZERNÍK vytvořit propojení.

 7. Zkopírujte odkaz, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko Kopírovat." Stisknutím klávesy MEZERNÍK kopírovat.

  Poznámka: Lidé, kteří dostanou tento odkaz, můžou stránku jenom prohlížet.

 8. Ukončení sdílení na stránce, na kartě sdílet stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Kdokoliv s odkazem zobrazení stránky." Stiskněte MEZERNÍK. Uslyšíte: "Přestat sdílet tlačítko". Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

Poslání kopie e-mailem

V aplikaci OneNote pro Windows 10 můžete snadno poslat kopii svých poznámkových bloků e-mailem.

 1. Zkontrolujte, že je stránka, kterou chcete sdílet, aktivní v režimu úprav.

 2. Poslat kopii stránky, stisknutím klávesy Alt + Ů. Uslyšíte: "Kartu Domů." Stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko sdílet." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Otevře se na kartu sdílení. Uslyšíte: "Odesílání kopií."

 3. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Předčítání oznamuje: "Sdílet okno." Pomocí čtečky JAWS uslyšíte: "Sdílet seznam aplikací."

 4. Pokud chcete poslat kopii e-mailem, stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Hromadné" a potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

 5. Spustí se aplikace Pošta pro Windows 10 s fokusem na poli Komu, do kterého můžete zadat e-maily lidí, kterým chcete poslat kopii. Informace o odeslání e-mailové zprávy pomocí čtečky obrazovky najdete v článku Použití čtečky obrazovky k napsání a poslání nové e-mailové zprávy v aplikaci Pošta pro Windows 10.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu

Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote Online klávesu a čtečky obrazovky sdílení poznámkových bloků a efektivně spolupracovat s kolegy. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace OneNote Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože OneNote Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro OneNote Online.

V tomto tématu

Sdílení poznámkového bloku

Vyberte poznámkový blok, který chcete sdílet, a pozvěte ostatní ke spolupráci na něm.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v aplikaci OneNote Online.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte název aktuálně vybrané pásu karet.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko sdílet" a stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno sdílet.

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Mohli upravovat uživatelé ve vaší organizaci jí tento odkaz." Pokud chcete změnit, kdo odkaz, který chcete sdílet funkční nebo zda příjemci mohou upravovat sdíleného poznámkového bloku, stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Nastavení odkaz." Pokud chcete omezit na odkaz na určité uživatele nebo uživatelů, stisknutím klávesy se šipkou nahoru, dokud dozvíme a stiskněte klávesu Enter potvrďte výběr. Chcete-li změnit odkaz na odkaz zobrazit, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Zaškrtnuté, povolit úpravy políčko" a stiskněte klávesu Enter.

  Potvrďte nové nastavení odkaz, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Použít" a stiskněte klávesu Enter.

 5. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu." Zadejte jména nebo e-mailů lidí, které chcete pozvat, oddělená čárkou, pokud existuje více než jedna.

 6. Stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte: ": Zadejte volitelné zprávy v tomto poli. Pokud chcete odeslat zprávu k pozvánce, napište ho.

 7. Sdílet poznámkový blok, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Odeslat" a stiskněte MEZERNÍK. Zavřete dialogové okno sdílet, stiskněte klávesu Esc.

Získání odkazu na poznámkový blok

Místo posílání pozvánek z aplikace OneNote Online můžete svým kolegům poslat e-mailem nebo rychlou zprávou odkaz.

 1. Zkontrolujte, jestli je poznámkový blok, který chcete sdílet, otevřený v aplikaci OneNote Online.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte název aktuálně vybrané pásu karet.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko sdílet" a stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno sdílet

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Mohli upravovat uživatelé ve vaší organizaci jí tento odkaz."

 5. Pokud chcete změnit, kdo odkaz, který chcete sdílet funkční nebo zda příjemci mohou upravovat sdíleného poznámkového bloku, stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Nastavení odkaz." Pokud chcete omezit na odkaz na určité uživatele nebo uživatelů, stisknutím klávesy se šipkou nahoru, dokud uslyšíte možnost a stiskněte klávesu Enter potvrďte výběr. Chcete-li změnit odkaz na odkaz zobrazit, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Zaškrtnuté, povolit úpravy políčko" a stiskněte klávesu Enter.

  Potvrďte nové nastavení odkaz, stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Použít" a stiskněte klávesu Enter.

 6. Pokud chcete vytvořit odkaz sdílení, stisknutím klávesy Tab, dokud nebude dozvíme "Kopírovat odkaz" a stiskněte klávesu Enter vyberte. Otevře okno propojení vytvořit, se zvýrazněnou na adrese vytvořené odkaz.

 7. Zkopírujte odkaz do schránky, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + C. Odkaz můžete nyní vložený do e-mailu nebo rychlé zprávy, které odesíláte vaše spolupracovníci.

 8. Po zkopírování odkaz, stisknutím Esc zavřete dialogové okno sdílet.

Kontrola stavu spolupracovníka

OneNote Online umožňuje zjistit, jestli ostatní současně pracují na poznámkovém bloku.

 1. Když si prohlížíte sdíleného poznámkového bloku v OneNote Online, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte název aktuálně vybrané pásu karet.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "co si myslíte společnosti Microsoft a tlačítko" a stiskněte klávesu Tab ještě jednou Pokud chcete zjistit, pokud spoluautorům jsou aktuálně zobrazeny Poznámkový blok.

  • Pokud collaborator prohlíží Poznámkový blok, uslyšíte jeho jméno, následovaný "Je taky v tomto poli." Když stisknete Enter, čtečka obrazovky dovíte, která část zobrazení vašeho spoluvytváření, třeba "tuto stránku."

  • Pokud nikdo jiný je zobrazení poznámkového bloku, uslyšíte: "Je právě jste tady teď."

 3. Pokud se chcete vrátit do textové oblasti poznámkového bloku, stiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že děláte úpravy v oblasti pro úpravy.

Tip: Zobrazit informace o autorovi vedle oblastí textu, Ctrl + F6 opakovaným stisknutím uslyšíte název aktuálně vybrané pásu karet a potom stiskněte klávesu W. Uslyšíte: "Vybrané, položka karty zobrazení." Stisknutím klávesy S zobrazit informace o autorovi.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu

Klávesové zkratky v OneNotu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×