Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci PowerPoint 2016 můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání. Můžete také měnit jejich velikost a orientaci.

Poznámky : 

V tomto tématu

Přidání nového snímku

Do prezentace si můžete snadno přidat nové snímky vycházející z rozložení aktuálního snímku nebo nové šablony.

Přidání nového snímku založeného na rozložení aktuálního snímku

Nová prezentace vždy obsahuje úvodní snímek. Můžete přidat nový snímek vycházející z rozložení předchozího snímku.

 1. Na klávesnici stiskněte Ctrl+M. Uslyšíte „Snímek <počet snímků a umístění nového snímku v seznamu>, vybráno“.

Přidání nového snímku založeného na rozložení šablony

 1. V zobrazení Normální stiskněte Alt+Ů, Ž. Uslyšíte „<název rozložení prvního snímku>, <počet dostupných položek a umístění aktuální položky v seznamu>, nabídka“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o opuštění panelu nabídek, motiv Office, <číslo aktuálního snímku>, <počet dostupných snímků a umístění aktuálního snímku v seznamu>, <název prvního rozložení>, mřížku, <počet dostupných rozložení a umístění aktuálního rozložení v seznamu>.

  Otevře se seznam nabídek rozložení snímku.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název rozložení snímku, které chcete zvolit. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte číslo nového snímku. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o stisknutí klávesy Enter, bez výběru.

  Fokus se přesune na panel snímku.

Odstranění snímku

 1. V zobrazení Normální a podokně Miniatury opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo snímku, který chcete odstranit.

 2. Stiskněte Delete. Uslyšíte „<číslo aktuálního snímku a jeho umístění v seznamu>, vybráno“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o stisknutí klávesy Enter, opuštění nabídek, bez výběru.

Přeskupení snímků

Snímky můžete přeskupit tak, že vyjmete snímek z jeho původního umístění a vložíte ho do nového umístění.

 1. V zobrazení Normální a podokně Miniatury opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo snímku, který chcete přesunout.

 2. Pokud chcete snímek přesunout v seznamu snímků nahoru nebo dolů, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Uslyšíte nové číslo snímku v seznamu.

  Pokud chcete snímek přesunout na začátek prezentace, stiskněte Ctrl+Shift+Šipka nahoru. Pokud chcete snímek přesunout na konec prezentace, stiskněte Ctrl+Shift+Šipka dolů.

Uspořádání snímků do oddílů

Pokud chcete seskupit snímky do smysluplných celků, můžete je uspořádat do oddílů. Pokud třeba spolupracujete na prezentaci s dalšími uživateli, můžete každému z nich přiřadit oddíl, na kterém bude pracovat.

Oddíly jsou viditelné v podokně Miniatury v zobrazení Normální a v zobrazení Řazení snímků. V zobrazení Prezentace se nezobrazují ani neoznamují.

 1. V zobrazení Normální a podokně Miniatury opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název snímku, který má být prvním snímkem v oddílu. Stiskněte ALT+Ů, Č. Uslyšíte „Přidat oddíl, položka nabídky“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o nabídku, opuštění nabídek, přidání oddílu. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „Snímek, <název prvního snímku v oddílu>, <počet dostupných snímků a umístění aktuálního snímku v seznamu>, vybráno“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o opuštění nabídek, bez výběru. Přidal se oddíl bez názvu.

 2. Pokud chcete oddíl bez názvu pojmenovat, v podokně Miniatury opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte „<číslo oddílu, oddíl bez názvu>“ a pak stiskněte Shift+F10. Uslyšíte „<název prezentace>.pptm, automaticky uloženo, okno aplikace PowerPoint, <první položka nabídky>, položka nabídky, přejmenovat oddíl, položka nabídky“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o klávesu Shift, F10, nabídku a přejmenování oddílu. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte oznámení čtečky obrazovky, že jste v okně Přejmenovat oddíl.

 3. Zadejte nový název oddílu. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Přejmenovat, tlačítko“. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „snímek, číslo a umístění, vybráno“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o stisknutí klávesy Enter, bez výběru.

 4. Přesuňte snímky do příslušných oddílů podle pokynů v části Přeskupení snímků.

  Pokud chcete, aby program Předčítání oznamoval názvy oddílů, stiskněte v podokně Miniatury klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Čtečka JAWS názvy oddílů neoznamuje.

Změna orientace všech snímků v prezentaci

Orientaci všech snímků z orientace na výšku na orientaci na šířku nebo naopak můžete snadno změnit.

 1. V zobrazení Normální stiskněte Alt+H, U. Uslyšíte „<první položka seznamu nabídky Velikost snímku>, nabídka“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o spodní pás karet, přizpůsobený skupinový rámeček.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Vlastní velikost snímku, položka nabídky“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o nabídku, opuštění nabídky, vlastní velikost snímku, tři tečky. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „Enter, snímek <číslo aktuálního snímku a jeho umístění v seznamu>, vybráno“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o klávesu Enter, opuštění nabídky, velikost snímku, velikost snímku, pole se seznamem Velikost snímků. Otevře se okno Velikost snímku.

 3. V okně Velikost snímku opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „vybráno, na šířku, přepínač, Alt+A“ nebo „vybráno, na výšku, přepínač, Alt+U“.

  U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o orientaci, snímky, vybraný přepínač <aktuálně vybraná možnost>. U čteček JAWS opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete zvolit.

  Tip : Pokud chcete v programu Předčítání slyšet jednotlivé možnosti v okně Velikost snímku a přecházet mezi nimi, můžete taky stisknout Caps Lock+Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

 4. Až skončíte s výběrem, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „OK, tlačítko“. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „Microsoft PowerPoint, okno, tlačítko”. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint, tlačítko. Otevře se okno potvrzení.

 5. V okně Microsoft PowerPoint udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete maximalizovat velikost obsahu, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „maximalizovat“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o o tlačítko Maximalizovat. Pokud máte na snímku velké množství obsahu, nemusí se při použití této možnosti všechen text na snímek vejít.

  • Pokud chcete přizpůsobit obsah tak, aby se vešel na snímek, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „zajistit přizpůsobení“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o tlačítko Zajistit přizpůsobení. Tato možnost může změnit velikost obsahu zmenšením písma tak, aby se celý vešel na snímek. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „Enter. Snímek <počet dostupných snímků a umístění nového snímku v seznamu>“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o stisknutí klávesy Enter, bez výběru.

   Fokus se přesune na podokno Miniatury.

Změna formátu snímků

Pokud chcete změnit velikost snímku, můžete zvolit mezi dvěma výchozími možnostmi velikosti, Standardní (4:3) a Širokoúhlá (16:9), nebo si můžete velikost snímků přizpůsobit.

Změna velikosti snímku ze širokoúhlého na standardní formát nebo naopak

 1. V zobrazení Normální stiskněte Alt+H, U. Uslyšíte „<první položka seznamu nabídky Velikost snímku>, nabídka“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o spodní pás karet, přizpůsobený skupinový rámeček.

 2. V nabídce Velikost snímku udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete zvolit standardní velikost, v seznamu nabídky opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o standardní formát 4:3, jeden ze dvou. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o standardní formát, vlevo nadřazený, čtyři ku třem, nadřazená, první ze dvou.

  • Pokud chcete zvolit širokoúhlou velikost, v seznamu nabídky opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte „širokoúhlá“.

 3. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „Microsoft PowerPoint, okno, tlačítko”. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint, tlačítko. Otevře se okno potvrzení.

 4. V okně Microsoft PowerPoint udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete maximalizovat velikost obsahu, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „maximalizovat“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o o tlačítko Maximalizovat. Pokud máte na snímku velké množství obsahu, nemusí se při použití této možnosti všechen text na snímek vejít.

  • Pokud chcete přizpůsobit obsah tak, aby se vešel na snímek, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „zajistit přizpůsobení“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o tlačítko Zajistit přizpůsobení. Tato možnost může změnit velikost obsahu zmenšením písma tak, aby se celý vešel na snímek. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „Enter. Snímek <počet dostupných snímků a umístění nového snímku v seznamu>“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o stisknutí klávesy Enter, bez výběru. Fokus se přesune na podokno Miniatury.

Přizpůsobení velikosti snímků

Pokud máte jinou velkost obrazovky nebo rozměry papíru, můžete požadovaným způsobem změnit velikost snímků.

 1. V zobrazení Normální stiskněte Alt+H, U. Uslyšíte „<první položka seznamu nabídky Velikost snímku>, nabídka“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o spodní pás karet, přizpůsobený skupinový rámeček.

 2. V nabídce Velikost snímku opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte „vlastní velikost snímku“. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „<číslo aktuálního snímku a jeho umístění v seznamu>, vybráno“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o klávesu Enter, opuštění nabídky, velikost snímku, velikost snímku, pole se seznamem Velikost snímků. Otevře se okno Velikost snímku.

 3. V okně Velikost snímku změňte velikost snímků tak, že buď zvolíte cílový formát prezentace, nebo nastavíte výšku, šířku a orientaci prezentace.

  • Pokud chcete zvolit cílový formát prezentace, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „velikost snímků“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o velikost snímků, pole se seznamem, <aktuální výběr>. Stisknutím klávesy Šipka dolů rozbalte rozevírací nabídku. V nabídce opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete zvolit. Pak stiskněte Enter.

  • Nastavení šířky, výšky a orientace:

   • Pokud chcete změnit šířku snímku, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „šířka“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o úpravu šířky v číselníku. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte hodnotu, kterou chcete zvolit, nebo případně zadejte hodnotu.

   • Pokud chcete změnit výšku snímku, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „výška“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o úpravu výšky v číselníku. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte hodnotu, kterou chcete zvolit, nebo případně zadejte hodnotu.

   • Pokud chcete nastavit orientaci, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „na výšku, přepínač, Alt+U“ nebo „na šířku, přepínač, Alt+A“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o orientaci, snímky, <aktuální výběr>, přepínač. Pokud chcete změnit výběr, stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

  Tip : Pokud chcete v programu Předčítání slyšet jednotlivé možnosti v okně Velikost snímku a přecházet mezi nimi, můžete taky stisknout Caps Lock+Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

 4. Až skončíte s výběrem, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „OK, tlačítko“. Pak stiskněte Enter. Uslyšíte „Microsoft PowerPoint, okno, tlačítko”. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint, tlačítko. Otevře se okno potvrzení.

 5. V okně Microsoft PowerPoint udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete maximalizovat velikost obsahu, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „maximalizovat“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o tlačítko Maximalizovat. Pokud máte na snímku velké množství obsahu, nemusí se při použití této možnosti všechen text na snímek vejít.

  • Pokud chcete přizpůsobit obsah tak, aby se vešel na nový snímek, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „zajistit přizpůsobení“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o tlačítko Zajistit přizpůsobení. Tato možnost může změnit velikost obsahu zmenšením písma tak, aby se celý vešel na snímek.

 6. Stiskněte Enter. Uslyšíte „Enter. Snímek <počet dostupných snímků a umístění nového snímku v seznamu>“. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o stisknutí klávesy Enter, bez výběru. Fokus se přesune na podokno Miniatury.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Použití klávesových zkratek k vytvoření prezentace

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver integrované v systému Mac OS přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání. Můžete také měnit jejich velikost a orientaci.

Následující postupy se provádějí v zobrazení Normální v PowerPointu. Do zobrazení Normální můžete přejít stisknutím kombinace kláves Command+1.

Poznámky : 

V tomto tématu

Přidání nového snímku

Do prezentace si můžete snadno přidat nové snímky vycházející z rozložení aktuálního snímku nebo nové šablony.

Přidání nového snímku vycházejícího z aktuálního snímku

 1. Pokud chcete do powerpointové prezentace přidat nový snímek vycházející z rozložení předchozího snímku, stiskněte Command+Shift+N. VoiceOver oznámí, že jde o nový snímek, a snímek se přidá.

  Tip : Pokud chcete duplikovat aktuální snímek, stiskněte Command+Shift+D.

Přidání nového snímku založeného na rozložení šablony

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Budete na kartě, která je aktuálně vybraná. V případě potřeby stiskněte opakovaně klávesu Šipka doleva, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na kartě Domů. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Na kartě Domů jednou stiskněte klávesu Šipka dolů, abyste se dostali na pás karet.

 3. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete pás karet.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku nabídky Nový snímek.

 5. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. VoiceOver oznámí, že jde o okno Nový snímek, galerie Nový snímek.

 6. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů galerii otevřete.

 7. Mezi položkami můžete přecházet pomocí šipkových kláves. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých položek.

 8. Pokud chcete některé rozložení vybrat, stiskněte klávesu Enter. Snímek se přidá do prezentace.

Odstranění snímku

 1. Stisknutím Command+1 přejděte do zobrazení Normální.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o podokno Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 3. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů podokno Miniatury otevřete. VoiceOver oznámí, že jste v podokně Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 4. Stisknutím kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete přecházet mezi snímky. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých snímků.

 5. Až budete na snímku, který chcete odstranit, stiskněte klávesu Delete. Snímek se odebere.

Přeskupení snímků

Snímky můžete přeskupit tak, že vyjmete snímek z aktuálního umístění a vložíte ho na nové místo.

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že se jde o podokno Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 2. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů podokno Miniatury otevřete. VoiceOver oznámí, že jste v podokně Miniatury, seznam, 1 vybraná položka.

 3. Stisknutím kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete přecházet mezi snímky. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých snímků.

 4. Až budete na snímku, který chcete přesunout, stiskněte Command+X, abyste snímek vyjmuli.

 5. Stisknutím kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete přecházet mezi snímky. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých snímků.

 6. Až budete na snímku, za který chcete vyjmutý snímek přidat, stiskněte klávesy Command+V a snímek se vloží.

Uspořádání snímků do oddílů

Snímky můžete přehledně uspořádat tak, že je seskupíte do oddílů. Pokud například spolupracujete na prezentaci s dalšími uživateli, můžete každému z nich přiřadit oddíl, na kterém bude pracovat.

Oddíly budou viditelné v podokně Miniatury v zobrazení Normální a v zobrazení Řazení snímků. VoiceOver bude oznamovat jejich názvy.

 1. V podokně Miniatury v zobrazení Normální přejděte na první snímek oddílu.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Domů, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Domů, 1 z 8. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. Pomocí klávesy Šipka dolů přejděte na pás karet. VoiceOver oznámí, že jde o oblast posunu a že se momentálně nacházíte v oblasti posunu.

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete pás karet. VoiceOver oznámí, že jde o oblast posunu, <počet položek>, <název tlačítka, na kterém je fokus>.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku nabídky Oddíl. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 6. Stisknutím Control+Option+Mezerník vyberte možnost Přidat oddíl.

 7. Zadejte název oddílu a stiskněte klávesu Enter. Oddíl se zobrazí v podokně Miniatury, a když na něj v tomto podokně přejdete, VoiceOver přečte jeho název.

Změna orientace snímků v prezentaci

Powerpointové snímky jsou automaticky orientované na šířku. Můžete to ale změnit a nastavit orientaci na výšku nebo naopak.

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Návrh, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava nebo Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Návrh, 3 z 8. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Na kartě Návrh stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko nabídky Velikost snímku.

 3. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. VoiceOver oznámí, že jde o stisknuté tlačítko nabídky Velikost snímku a že jste teď v galerii.

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů nabídku otevřete. VoiceOver oznámí, že jste v galerii Velikost snímku, <počet položek v nabídce>, <aktuálně vybraná velikost>.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o Vzhled stránky.

 6. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Otevře se dialogové okno Vzhled stránky.

 7. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud nepřejdete na požadovanou možnost orientace, například Orientace snímků na výšku nebo Orientace snímků na šířku, a pak ji stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník vyberte.

 8. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko OK, výchozí. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník tlačítko stiskněte.

 9. Pokud se aktuální obsah nevejde do vybrané orientace, otevře se dialogové okno s dotazem, jestli chcete upravit jeho velikost v souladu s vybranou orientací.

  • Pokud chcete velikost obsahu zmenšit, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku Zmenšit. Pomocí této možnosti můžete změnit velikost obsahu a zmenšit písmo tak, aby se celý obsah na snímek vešel.

  • Pokud chcete velikost obsahu maximalizovat, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku Zvětšit. Pokud máte na snímku velké množství obsahu, může se při výběru této možnosti stát, že se celý obsah na snímek nevejde.

  Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

Změna velikosti snímků

Pokud chcete změnit velikost snímku, můžete zvolit mezi dvěma výchozími možnostmi, Standardní (4:3) a Širokoúhlá (16:9), nebo si můžete velikost sami přizpůsobit podle svých potřeb.

Změna velikosti snímku ze širokoúhlého na standardní formát nebo naopak

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Návrh, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava nebo Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Návrh, 3 z 8. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítku nabídky Velikost snímku.

 3. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. VoiceOver oznámí, že jde o stisknuté tlačítko nabídky Velikost snímku a že jste teď v galerii.

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete nabídku. VoiceOver oznámí, že jste v galerii Velikost snímku, <počet položek v nabídce>, <aktuálně vybraná velikost>.

 5. Mezi jednotlivými možnostmi můžete přecházet stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při procházení vám VoiceOver bude oznamovat názvy možností.

 6. Pokud chcete některou velikost vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 7. Pokud velikost zmenšujete, může se zobrazit dialogové okno s dotazem, jestli chcete velikost obsahu přizpůsobit vybrané velikosti:

  • Pokud chcete velikost obsahu zmenšit, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku Změnit velikost, výchozí. Pomocí této možnosti můžete změnit velikost obsahu a zmenšit písmo tak, aby se celý obsah na snímek vešel.

  • Pokud chcete velikost obsahu maximalizovat, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku Neměnit velikost. Pokud máte na snímku velké množství obsahu, může se při výběru této možnosti stát, že se celý obsah na snímek nevejde.

  Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

Přizpůsobení velikosti snímků

 1. V zobrazení Normální stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu. Pokud jste se nedostali na kartu Návrh, opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava nebo Šipka doleva, dokud na ní nebudete. VoiceOver oznámí, že jde o kartu Návrh, 3 z 8. Kartu vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítku nabídky Velikost snímku.

 3. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. VoiceOver oznámí, že jde o stisknuté tlačítko nabídky Velikost snímku a že jste teď v galerii.

 4. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů otevřete nabídku.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o Vzhled stránky.

 6. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Otevře se dialogové okno Vzhled stránky.

 7. Dvakrát stiskněte klávesu Šipka doprava. VoiceOver oznámí aktuálně vybranou velikost, například možnost Širokoúhlá nebo Předvádění na obrazovce (4:3).

 8. Možnosti zobrazíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 9. Mezi možnostmi můžete procházet stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při procházení vám VoiceOver bude oznamovat názvy možností. Pokud chcete některou z nich vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 10. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko OK, výchozí. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 11. Pokud měníte velikost, může se zobrazit dialogové okno s dotazem, jestli chcete velikost obsahu přizpůsobit vybrané velikosti:

  • Pokud chcete velikost obsahu zmenšit, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku Zmenšit. Pomocí této možnosti můžete změnit velikost obsahu a zmenšit písmo tak, aby se celý obsah na snímek vešel.

  • Pokud chcete maximalizovat velikost obsahu, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku Zvětšit. Pokud máte na snímku velké množství obsahu, může se při výběru této možnosti stát, že se celý obsah na snímek nevejde.

  Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter.

Viz taky

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Vložení zvuku nebo videa v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

V aplikaci PowerPoint 2016 pro iOS můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver integrované v iOSu přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání.

Poznámky : 

V tomto tématu

Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků v PowerPointu

Do prezentace si můžete snadno přidat nové snímky vycházející z rozložení aktuálního snímku nebo nové šablony nebo můžete snímky, které už nepotřebujete, odstranit. Snímky můžete také přeskupit tak, že vyjmete snímek z aktuálního umístění a vložíte ho na nové místo.

Přidání nového snímku

 1. V prezentaci potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, před který chcete přidat nový snímek. Při pohybu mezi snímky vám čtečka bude oznamovat snímky: Snímek <číslo snímku> z <celkového počtu snímků>.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o výběru.

 3. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nového snímku, a potom poklepejte na obrazovku.

  Snímek se přidá do prezentace.

 4. Pokud chcete změnit rozložení vloženého snímku, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko rozložení. Potom poklepejte na obrazovku. Pokud chcete procházet možnosti šablony, potáhněte prstem doprava. VoiceOver oznamuje při pohybu jednotlivé snímky. U aktuálně vybraného rozložení uslyšíte informace o jeho výběru a názvu. Šablonu vyberete poklepáním na obrazovku.

Přeskupení snímků

 1. V prezentaci potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete přesunout. Při pohybu mezi snímky vám čtečka bude oznamovat snímky.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o výběru.

 3. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o možnost zobrazit další položky a položku nabídky. Zobrazí se místní nabídka.

 4. V místní nabídce potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost vyjmout a položku nabídky. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, před který chcete přesunout vyjmutý snímek, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o tom, že položka je vybraná.

 6. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o výběr všech položek a položku nabídky.

 7. Snímek vložíte tak, že potáhnete prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost vložit a položku nabídky. Potom poklepejte na obrazovku. Snímek se přesune do nového umístění.

Odstranění snímku

 1. V prezentaci potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete odstranit. Při pohybu mezi snímky vám čtečka bude oznamovat snímky.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte informace o výběru.

 3. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o možnost zobrazit další položky a položku nabídky.

 4. Poklepejte na obrazovku a pak potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky pro odstranění.

 5. Pokud chcete snímek odstranit, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint pro Android můžete pomocí čtečky obrazovky TalkBack integrované v Androidu přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků v PowerPointu

Do prezentace si můžete snadno přidat nové snímky vycházející z rozložení aktuálního snímku nebo nové šablony nebo můžete snímky, které už nepotřebujete, odstranit. Snímky můžete také přeskupit tak, že vyjmete snímek z aktuálního umístění a vložíte ho na nové místo.

Přidání nového snímku

 1. V prezentaci v podokně miniatur táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, před který chcete přidat nový snímek. Při pohybu mezi snímky vám čtečka bude oznamovat čísla snímků.

 2. Poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Snímek se vybere a otevře se zobrazení pro úpravy.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že přepínač Zpět není vybraný. Potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na podokno Miniatury.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Nový snímek. Potom poklepejte na obrazovku.

  Snímek se přidá do prezentace.

 5. Pokud chcete změnit rozložení vloženého snímku, potáhněte v zobrazení pro úpravy snímku prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o nabídku Rozložení. Potom poklepejte na obrazovku. Pokud chcete v nabídce Rozložení procházet možnosti šablony, potáhněte prstem doprava. Při procházení vám bude TalkBack oznamovat jednotlivé šablony. U aktuálně vybraného rozložení uslyšíte název rozložení a oznámení o jeho výběru. Šablonu vyberete poklepáním na obrazovku.

Přeskupení snímků

 1. V prezentaci v podokně miniatur táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete přesunout. Při pohybu mezi snímky vám bude čtečka oznamovat snímky.

 2. Poklepejte na obrazovku. Zobrazí se místní nabídka a uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 3. V místní nabídce táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vyjmout. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, za který chcete přesunout vyjmutý snímek, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 5. Snímek vložíte tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit. Potom poklepejte na obrazovku. Snímek se přesune do nového umístění.

Odstranění snímku

 1. V prezentaci v podokně miniatur táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete odstranit. Při pohybu mezi snímky vám bude čtečka oznamovat snímky.

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete místní nabídku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 3. V místní nabídce potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit.

 4. Pokud chcete snímek odstranit, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint Mobile můžete pomocí čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání.

Poznámky : 

Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků v PowerPointu

Do prezentace si můžete snadno přidat nové snímky vycházející z rozložení aktuálního snímku nebo nové šablony nebo můžete snímky, které už nepotřebujete, odstranit. Snímky můžete také přeskupit tak, že vyjmete snímek z aktuálního umístění a vložíte ho na nové místo.

Přidání nového snímku

 1. V podokně miniatur své prezentace táhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky. Potom táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, před který chcete přidat nový snímek. Při pohybu mezi snímky vám bude čtečka oznamovat snímky: Snímek <číslo snímku> z <celkového počtu snímků>.

  Poznámka : Když chcete v zobrazení pro úpravy přejít do podokna miniatur, táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zpět. Pak poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na vybraný snímek v podokně miniatur.

 2. Snímek vyberete poklepáním na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový snímek, a potom poklepejte na obrazovku.

  Snímek se přidá do prezentace.

 4. Pokud chcete změnit rozložení vloženého snímku, snímek vyberte a táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit. Pak poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v zobrazení pro úpravy. V zobrazení pro úpravy snímku táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači pro rozložení, který je sbalený, a potom poklepejte na obrazovku. V nabídce Rozložení potáhněte prstem doprava a procházejte tak možné šablony. Při procházení vám bude program Předčítání oznamovat jednotlivé šablony. U aktuálně vybraného rozložení uslyšíte, že je vybrané, a jeho název. Šablonu vyberete poklepáním na obrazovku.

Přeskupení snímků

 1. V podokně miniatur své prezentace táhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky. Potom táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete přesunout. Při pohybu mezi snímky vám bude čtečka oznamovat snímky.

 2. Poklepejte na obrazovku. Zobrazí se místní nabídka a uslyšíte: Vlastní.

 3. V místní nabídce táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vyjmout. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, za který chcete přesunout vyjmutý snímek, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se místní nabídka. Uslyšíte: Vlastní.

 5. Snímek vložíte tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit. Potom poklepejte na obrazovku. Snímek se přesune do nového umístění.

Odstranění snímku

 1. V podokně miniatur své prezentace táhněte na obrazovce jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položky. Potom táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o snímek, který chcete odstranit. Při pohybu mezi snímky vám bude čtečka oznamovat snímky.

 2. Poklepáním na obrazovku otevřete místní nabídku. Uslyšíte: Vlastní.

 3. V místní nabídce táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit.

 4. Pokud chcete snímek odstranit, poklepejte na obrazovku.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint Online můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows přidávat do prezentace snímky, odstraňovat je a měnit jejich uspořádání.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Používání klávesových zkratek při vytváření prezentace.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Přidání nového snímku

Do prezentace můžete přidat nové snímky, které vycházejí z rozložení aktuálního snímku nebo z jiného rozložení.

 1. V PowerPointu Online stiskněte v Zobrazení pro úpravy opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud nepřejdete na kartu. Program Předčítání oznámí, která karta je aktuálně vybraná, například že je vybraná karta Domů, která má klávesovou zkratku Alt+Ů (když je vybraná karta Domů). Aplikace JAWS například oznámí, že je vybraná karta Domů, která má klávesovou zkratku Alt+Ů.

  Tip : Když prezentaci otevřete v PowerPointu Online, otevře se v Zobrazení pro čtení. Když chcete přejít do Zobrazení pro úpravy, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Upravit prezentaci. Stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku. Potom jednou stiskněte klávesu Šipka dolů. Uslyšíte, že jste na možnosti Upravit v prohlížeči. Stisknutím klávesy Enter otevřete prezentaci v Zobrazení pro úpravy.

 2. Stisknutím klávesy V otevřete kartu Vložení a pak stisknutím klávesy Ý otevřete dialogové okno Nový snímek.

 3. V dialogovém okně je vybrané rozložení snímku, které vychází z aktuálního snímku. K přechodu na jiná rozložení použijte šipkové klávesy.

 4. Pokud chcete vybrat a přidat nový snímek, který vychází z určitého rozložení, stiskněte klávesu Enter v době, kdy jste na požadovaném rozložení.

Přeskupení snímků

Snímky je možné přesouvat a měnit tak jejich posloupnost v prezentaci.

 1. V Zobrazení pro úpravy stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud nebudete v podokně miniatur. Když se dostanete do podokna miniatur, program Předčítání oznámí číslo a název aktuálního snímku. Aplikace JAWS oznámí, že jste na panelu snímků.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo snímku, který chcete přesunout.

 3. Pokud chcete daný snímek přesunout směrem k začátku prezentace, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka nahoru. Snímek se přesune o jeden snímek nahoru.

  Pokud chcete daný snímek přesunout směrem ke konci prezentace, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Šipka dolů. Snímek se přesune o jeden snímek dolů.

  Pokud chcete daný snímek umístit jako první snímek v prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Šipka nahoru. Pokud chcete daný snímek umístit jako poslední snímek v prezentaci, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Šipka dolů.

Odstranění snímků

 1. V Zobrazení pro úpravy stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud nebudete v podokně miniatur. Když se dostanete do podokna miniatur, program Předčítání oznámí číslo a název aktuálního snímku. Aplikace JAWS oznámí, že jste na panelu snímků.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte číslo snímku, který chcete odebrat.

 3. Stiskněte Delete.

  Tip : Pokud chcete akci odstranění vrátit zpět, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Z.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití klávesových zkratek k vytvoření prezentace

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×