Použití čtečky obrazovky pro čtení a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek ve Wordu 2016

Použití čtečky obrazovky pro čtení a úpravy poznámek pod čarou a vysvětlivek ve Wordu 2016

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Prostřednictvím Předčítání, čtečky obrazovky integrované ve Windows, a klávesnice můžete v aplikaci Word 2016 číst poznámky pod čarou a vysvětlivky v dokumentech Word 2016 a přecházet mezi nimi. K dispozici je i možnost přidávat nové poznámky pod čarou a vysvětlivky a ty stávající můžete také upravit, převést a odebrat. Poznámky pod čarou se obvykle zobrazují v dolní části stránky a vysvětlivky se nacházejí na konci dokumentu nebo oddílu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení poznámky pod čarou

Při čtení nebo navigaci v dokumentu se spolu s textem čtou automaticky i reference na poznámky pod čarou. Zároveň máte možnost mezi poznámkami pod čarou rychle v dokumentu přecházet a číst jenom je.

 1. Po otevření dokumentu, který má poznámky pod čarou, stiskněte kombinaci kláves Alt + S a otevřete kartu Reference.

 2. Vyberte možnost Další poznámka pod čarou, stiskněte klávesy O N přejdete na další referenční číslo poznámky pod čarou v dokumentu.

  Tip: Pokud chcete přejít na číslo předchozí reference na poznámku pod čarou, stiskněte klávesu P.

 3. Jestliže chcete přejít do textu poznámky pod čarou na konci stránky, stiskněte klávesy Alt+D a potom B. Pokud máte v dokumentu poznámky pod čarou i vysvětlivky, zobrazí se okno Zobrazit poznámky. Pokud chcete přejít na poznámky pod čarou, stiskněte klávesu Enter.

 4. Pokud chcete začít číst poznámky pod čarou, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+M.

 5. Pokud chcete vrátit do aktuální referenční číslo poznámky pod čarou v textu dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Alt + S, H.

Čtení vysvětlivky

Při čtení nebo navigaci v dokumentu se spolu s textem čtou automaticky i reference na vysvětlivky. Zároveň máte možnost mezi vysvětlivkami rychle v dokumentu přecházet a číst jenom je.

 1. Po otevření dokumentu, který má vysvětlivky, stiskněte kombinaci kláves Alt + S a otevřete kartu Reference.

 2. Vyberte možnost Další poznámka pod čarou, O, stiskněte klávesu X přejdete na další značku vysvětlivky v dokumentu.

  Tip: Pokud chcete přejít na značku předchozí reference na vysvětlivku, stiskněte klávesu S.

 3. Pokud chcete přejít na její text na konci dokumentu, stiskněte klávesovou zkratku ALT + S a potom H. Pokud máte poznámky pod čarou a vysvětlivek do dokumentu, okna Zobrazit poznámky překryvné okno. Pomocí klávesy Shift + Tab + šipka dolů a potom stisknutím klávesy Enter přejděte na vysvětlivky.

 4. Pokud chcete začít číst vysvětlivky, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+M.

 5. Pokud chcete vrátit na aktuální značku vysvětlivky do textu dokumentu, stisknutím Alt + S, H.

Přechod na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

Při čtení dokumentu prostřednictvím Předčítání můžete přecházet mezi jednotlivými referencemi na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku.

 1. Po otevření dokumentu, který má poznámky pod čarou nebo vysvětlivek, umístěte kurzor na poznámky pod čarou nebo odkaz na vysvětlivky. Předčítání oznamuje: "poznámky pod čarou" nebo "Vysvětlivku odkaz".

 2. Pokud se chcete přesunout na text reference na poznámku pod čarou na konci stránky, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+Insert. Program Předčítání vám oznámí referenci na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, třeba „Poznámka pod čarou 1“.

 3. Pokud si chcete přečíst poznámku pod čarou nebo vysvětlivku, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+M.

 4. Jestliže se chcete vrátit na původní značku poznámky pod čarou nebo vysvětlivky v základním textu dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+Shift+Insert.

Přidání poznámky pod čarou

Word 2016 vloží do textu značku odkazu a přidá odkaz text poznámky pod čarou v dolní části stránky.

 1. Po otevření dokumentu, umístěte kurzor, kam chcete vložit poznámky pod čarou.

 2. Pokud chcete otevřít kartu Reference, stiskněte klávesy Alt+D.

 3. Vyberte možnost Vložit poznámky pod čarou, stiskněte klávesu F. Předčítání oznamuje referenční číslo nebo přidali do textu značku a fokus se přesune do dolní části stránky.

 4. Napište text reference poznámky pod čarou.

 5. Až skončíte s textem odkaz, stisknutím Alt + S, H se vraťte do poznámky pod čarou značku odkazu kurzor do textu dokumentu.

Přidání vysvětlivky

Word 2016 vloží do textu značku odkazu a přidá odkaz text vysvětlivky na konec dokumentu.

 1. Po otevření dokumentu, umístěte kurzor, kam chcete vložit vysvětlivku.

 2. Pokud chcete otevřít kartu Reference, stiskněte klávesy Alt+D.

 3. Chcete-li vybrat možnost vložení vysvětlivky, stiskněte klávesu E. Předčítání oznamuje značku odkazu nebo číslo přidali do textu a fokus přesune na konec dokumentu.

 4. Napište text reference vysvětlivky.

 5. Až skončíte s textem odkaz, stisknutím Alt + S, H se vrátíte na vysvětlivku značku odkazu kurzor do textu dokumentu.

Přizpůsobení poznámek pod čarou a vysvětlivek

Způsob, jak se poznámky pod čarou a vysvětlivky zobrazují v dokumentu, můžete změnit. Můžete například změnit formát čísel nebo místo, kde se text reference v dokumentu zobrazí.

 1. Po otevření dokumentu, který má poznámky pod čarou nebo vysvětlivek, stiskněte kombinaci kláves Alt + S a otevřete kartu Reference.

 2. Stiskněte klávesu D a otevřete tak dialog Poznámka pod čarou a vysvětlivka.

 3. V dialogu můžete vybrat třeba následující možnosti:

  • Poznámky pod čarou nebo vysvětlivky umístění v dokumentu.

  • Formát číslování použít pro jednotlivá pole.

  • Číslo chcete začít od.

  • Jestli chcete použít nepřetržitý číslování pro celý dokument nebo na každý oddíl zvlášť.

  • Jestli definovaný změny budou provedeny celého dokumentu nebo jenom oddíl se účastníte.

  Přesouvání mezi dialogové okno polí a tlačítek, stiskněte klávesu Tab. Pomocí kláves se šipkami přejděte pomocí možností v poli a stisknutím klávesy Enter vyberte jednu z možností.

 4. Použít změny u dokumentu s konci existující poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, karta opakovaným stisknutím klávesy opakovaně uslyšíte Předčítání oznámení na tlačítko použít. Stisknutím klávesy MEZERNÍK změny se projeví v dokumentu a zavřete dialogové okno.

  Chcete-li použít nastavení bez existující poznámky pod čarou nebo vysvětlivek do dokumentu, karta opakovaným stisknutím klávesy opakovaně uslyšíte Předčítání oznámení na tlačítko Vložit. Pokud chcete vložit poznámky pod čarou nebo vysvětlivek do dokumentu a zavřete dialogové okno stiskněte MEZERNÍK.

Převedení všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Poznámky pod čarou se dají převést na vysvětlivky a naopak.

 1. Po otevření dokumentu, který má poznámky pod čarou nebo vysvětlivek, stiskněte kombinaci kláves Alt + S a otevřete kartu Reference.

 2. Stiskněte klávesu D a otevřete tak dialog Poznámka pod čarou a vysvětlivka.

 3. Opakovaným stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte Předčítání oznámení na tlačítko Převést, potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte ho. Otevře se dialog Převést poznámky.

 4. V dialogovém okně Převést poznámky pomocí kláves se šipkami, dokud nebude vybraná možnost, kterou chcete změnit na výběr. Stisknutím klávesy Tab přesuňte na tlačítko OK a stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte ho. Zavře dialogové okno Převést poznámky a vrátí fokus do dialogového okna Poznámka pod čarou a vysvětlivka.

 5. V dialogu je vybrané tlačítko Vložit. Pokud chcete provést převod a zavřít dialog, stiskněte mezerník.

Odstranění všech poznámek pod čarou nebo vysvětlivek

Pokud chcete odebrat poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, odstraňte referenční číslo nebo značku v textu odkazu textu text, ne poznámky pod čarou nebo vysvětlivku na konci stránky, oddílu nebo dokumentu. Pokud odstraníte text odkazu na referenční číslo nebo označit zůstane v dokumentu. Po odebrání referenční číslo nebo označit úplně odebere poznámku a zbývající referenční čísla nebo značky mají být aktualizovány příslušným způsobem.

 1. Po otevření dokumentu, který má poznámky pod čarou nebo vysvětlivek, stiskněte kombinaci kláves Alt + S a otevřete kartu Reference.

 2. Pokud chcete vybrat poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte Š a pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů procházejte možnosti. Během procházení vám bude program Předčítání oznamovat klávesy pro dané položky.

 3. Chcete-li vybrat poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, stiskněte klávesu odpovídající například N pro Další poznámka pod čarou. Teď je umístěn kurzor před značku poznámky pod čarou nebo vysvětlivky v textu.

 4. Pokud chcete referenci odebrat, stiskněte dvakrát klávesu Delete (program Předčítání oznámí, že se jedná o možnost pro odstranění).

  U čtečky JAWS stiskněte klávesu Delete (JAWS oznámí, že je vybraná mezera) a pak znovu stiskněte klávesu Delete. Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka se odebere.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×