Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Přidávejte nebo upravujte text v dokumentu ve Wordu pomocí klávesnice a Předčítání – integrované čtečky obrazovky ve Windows. Můžete tak například změnit písmo, použít styly formátování nebo zlepšit tok textu pomocí nadpisů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

V tomto tématu

Přidání textu do wordového dokumentu

Můžete vytvořit nový dokument úplně od začátku nebo přidat text do stávajícího dokumentu.

Vytvoření nového dokumentu

 1. Když otevřete Word, fokus bude na šabloně prázdného nového dokumentu. Stisknutím klávesy Enter vytvořte nový dokument. Uslyšíte výchozí název dokumentu a že se jedná o úpravy.

  Fokus je v oblasti pro úpravy v těle dokumentu (v zobrazení rozložení při tisku).

 2. Zadejte do dokumentu text. Když budete chtít řádek nebo odstavec ukončit a začít nový, stiskněte klávesu Enter.

 3. Až to budete mít, stiskněte Ctrl+S. Uslyšíte, že je vybraná karta Uložit jako.

 4. Pokud chcete vybrat umístění pro uložení, stiskněte klávesu Tab a potom opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného umístění.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte pokyn, abyste zadali název souboru. Pak zadejte požadovaný název.

 6. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Pak stiskněte Enter.

Přidání textu do stávajícího dokumentu

 1. Existující dokument otevřete tak, že v zobrazení rozložení při tisku stisknete kombinaci kláves Alt+S a pak klávesu Ř.

 2. Stisknutím klávesy Tab přejděte do seznamu umístění souborů, jako je OneDrive nebo váš počítač.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného umístění, a potom opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název požadovaného souboru. Pokud je váš dokument ve složce ve vybraném umístění, otevřete složku stisknutím klávesy Enter.

 4. Potom otevřete dokument stisknutím klávesy Enter. Uslyšíte název souboru a že se jedná o úpravy. Fokus je v oblasti pro úpravy v těle dokumentu.

 5. Stiskněte opakovaně šipkové klávesy, dokud neuslyšíte, že jste na místě, kam chcete přidat text, a začněte psát.

 6. Až to budete mít, uložte změny stisknutím kombinace kláves Ctrl+S.

Výběr textu

Můžete rychle vybrat veškerý text v dokumentu, nebo jenom některou jeho část.

 • Pokud chcete vybrat veškerý text, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A.

 • Pokud chcete vybrat část textu, přejděte na text, který chcete vybrat, a pak stiskněte a podržte klávesu Shift a pomocí šipkových kláves posouvejte kurzor, dokud nebude text vybraný.

Používání nadpisů

Pro přístupnost a použitelnost dokumentů jsou velmi důležité nadpisy. Pokud mají nadpisy správně fungovat z hlediska přístupnosti, je nutné je vytvářet pomocí předdefinovaných stylů nadpisů ve Wordu. To umožní výměnu správných informací mezi čtečkou obrazovky a Wordem.

 1. Vyberte v dokumentu text, ze kterého chcete udělat nadpis.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít styl Nadpis 1, stiskněte Ctrl+Alt+Shift+1 (ne na numerické klávesnici).

  • Pokud chcete použít styl Nadpis 2, stiskněte Ctrl+Alt+Shift+2 (ne na numerické klávesnici).

  • Pokud chcete použít styl Nadpis 3, stiskněte Ctrl+Alt+Shift+3 (ne na numerické klávesnici).

  • Pokud chcete použít styl Normální, stiskněte Ctrl+Shift+N.

  Tip: Pokud chcete přejít k dalším stylům nadpisů, stiskněte kombinaci kláves Alt+Ů a pak klávesu Ě. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název požadovaného stylu, a potom stiskněte Enter.

Použití tučného písma, kurzívy a podtržení

Použití formátování znaků může zlepšit čitelnost dokumentu.

 1. Vyberte text, který chcete formátovat.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít tučné písmo, stiskněte Ctrl+B.

  • Pokud chcete použít kurzívu, stiskněte Ctrl+I.

  • Pokud chcete použít podtržení, stiskněte Ctrl+U.

Změna písma a velikosti písma

Pokud chcete, aby byl dokument přístupný pro všechny uživatele, vyberte čitelnější písmo nebo upravte velikost textu.

Změna písma

 1. Vyberte v dokumentu text, který chcete formátovat.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt+Ů a potom klávesy P a Í. Uslyšíte, že jste ovládacím prvku pro výběr písma a název aktuálního písma.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného písma, a pak stiskněte Enter.

  Tip: Pokud chcete přejít přímo na písmo, které jste se rozhodli používat, začněte zadávat název písma. Když chcete vyhledat třeba písmo Times New Roman, zadejte ti.

Změna velikosti písma

 1. Vyberte text, u kterého chcete změnit velikost.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete text zvětšit o bod, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Pravá závorka.

  • Pokud chcete text o bod zmenšit, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Levá závorka (Ctrl + Shift + Pravá závorka).

  • Pokud chcete text zvětšovat po stejných přírůstcích jako u tlačítka Zvětšit písmo, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+?.

  • Pokud chcete text zmenšovat po stejných přírůstcích jako u tlačítka Zmenšit písmo, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+;.

  • Pokud chcete vybrat určitou velikost, stiskněte kombinaci kláves Alt+Ů a potom klávesu E. Uslyšíte aktuální velikost písma. Zadejte požadovanou velikost v bodech a stiskněte Enter.

Nastavení několika vlastností písma najednou

V dialogovém okně Písmo můžete procházet vlastnosti písma a změnit jich hned několik najednou.

 1. Vyberte text, který chcete formátovat.

 2. Dialogové okno Písmo otevřete stisknutím kombinace kláves Alt+Ů a potom Í.

 3. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit:

   • Písmo, stiskněte kombinaci kláves Alt+O a potom opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného písma.

   • Řez písma, stiskněte kombinaci kláves Alt+S a potom opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného řezu písma.

   • Velikost písma, stiskněte kombinaci kláves Alt+L a potom opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou velikost písma.

   • Barvu písma, stiskněte kombinaci kláves Alt+B. Stiskněte opakovaně šipkové klávesy, dokud neuslyšíte požadovanou barvu písma, a potom stiskněte Enter.

   • Styl podtržení, stiskněte kombinaci kláves Alt+N. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovaný styl podtržení, a pak stiskněte Enter.

   • Barvu podtržení, stiskněte kombinaci kláves Alt+D. Stiskněte opakovaně šipkové klávesy, dokud neuslyšíte požadovanou barvu podtržení, a potom stiskněte Enter.

  • Pokud chcete vybrat:

   • Přeškrtnuté, stiskněte kombinaci kláves Alt+U.

   • Dvojitě přeškrtnuté, stiskněte kombinaci kláves Alt+J.

   • Horní index, stiskněte kombinaci kláves Alt+H.

   • Dolní index, stiskněte kombinaci kláves Alt+I.

   • Kapitálky, stiskněte kombinaci kláves Alt+Á.

   • Všechna velká, stiskněte kombinaci kláves Alt+C.

   • Skryté, stiskněte kombinaci kláves ALT+T.

   • Nastavit jako výchozí, stiskněte kombinaci kláves Alt+V a potom stiskněte Enter.

   • Textové efekty, stiskněte kombinaci kláves Alt+T a potom stiskněte Enter.

   • Upřesnit, stiskněte kombinaci kláves Alt+U.

   • Písmo, stiskněte kombinaci kláves Alt+M.

 4. Aby se změny použily, stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a potom stiskněte Enter.

  Pokud chcete dialogové okno Písmo zavřít bez uložení změn, stiskněte klávesu Esc.

Použití písem motivu

Písma motivu změní písma v celém dokumentu. Používají dvojici písem, která jsou navržená tak, aby se k sobě hodila. První písmo se používá pro nadpisy a druhé pro základní text.

Tip: Abyste měli jistotu, že se písma motivu na nadpisy použijí, musíte pro jejich text nastavit styl nadpisů Wordu. Postup najdete v tématu Používání nadpisů.

 1. V dokumentu stiskněte kombinaci kláves Alt+H, 9.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného písma, a pak stiskněte Enter.

 3. Pokud chcete slyšet popis písem, které motiv používá, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock + 0. U čtečky JAWS stiskněte kombinaci kláves Insert+F.

Viz také

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Přidávejte nebo upravujte text v dokumentu ve Wordu 2016 pro Mac pomocí klávesnice a funkce VoiceOver – integrované čtečky obrazovky v MacOS. Můžete tak například změnit písmo, použít styly formátování nebo zlepšit tok textu pomocí nadpisů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v Mac OS integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tomto tématu

Přidání textu do wordového dokumentu

Můžete vytvořit nový dokument úplně od začátku nebo přidat text do stávajícího dokumentu.

Vytvoření nového dokumentu

 1. Když otevřete Word 2016 pro Mac, bude fokus na šabloně pro nový prázdný dokument. Stisknutím klávesy Enter vytvořte nový dokument.

  Uslyšíte potvrzení, že jste vytvořili nový dokument. Když se nový dokument otevře, fokus se přesune na něj. Ve výchozím nastavení se vybere zobrazení rozložení při tisku.

 2. Zadejte do dokumentu text. Když budete chtít řádek nebo odstavec ukončit a začít nový, stiskněte klávesu Enter.

 3. Až to dokončíte, stiskněte kombinaci kláves Command+S, zadejte název souboru, který chcete použít, a stisknutím klávesy Enter dokument uložte.

Přidání textu do stávajícího dokumentu

 1. Když chcete otevřít existující dokument, stiskněte kombinaci kláves Command+Option+M. Uslyšíte, že jste na řádku nabídek Apple. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte „Soubor“.

 2. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník otevřete nabídku Soubor a pak stisknutím Command+O použijte příkaz Otevřít. Otevře se seznam umístění souborů, například OneDrive a váš počítač. Nabídka začíná na umístění, do kterého jste naposledy uložili soubor.

 3. Umístění můžete procházet stisknutím klávesy Šipka dolů. Můžete také dvojím stisknutím klávesy Tab přejít na seznam souborů v aktuálním umístění.

 4. Když přejdete na seznam souborů, VoiceOver přečte název prvního souboru v umístění. Seznam můžete procházet stisknutím kombinace kláves Control+Option+Šipka dolů. Pokud chcete otevřít aktuálně vybraný soubor, stiskněte klávesu Enter.

  Když se soubor otevře, VoiceOver oznámí název souboru. Fokus je teď v textové oblasti dokumentu.

 5. Umístěte kurzor tam, kam chcete přidat nový text, a začněte psát.

 6. Až to dokončíte, uložte změny stisknutím kombinace kláves Command+S.

Používání nadpisů

Pro přístupnost a použitelnost dokumentů jsou velmi důležité nadpisy. Pokud mají nadpisy správně fungovat z hlediska přístupnosti, je nutné je vytvářet pomocí předdefinovaných stylů nadpisů ve Wordu. To umožní výměnu správných informací mezi čtečkou obrazovky a Wordem.

 1. Vyberte text, ze kterého chcete udělat nadpis.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít styl Nadpis 1, stiskněte Command+Option+1.

  • Pokud chcete použít styl Nadpis 2, stiskněte Command+Option+2.

  • Pokud chcete použít styl Nadpis 3, stiskněte Command+Option+3.

  • Pokud chcete použít styl Normální, stiskněte Command+Option+N.

Když vyberete text a stisknete kombinaci kláves Command+Option+T, VoiceOver vám oznámí velikost písma a barvu u vybraného stylu nadpisu.

Použití tučného písma, kurzívy a podtržení

Použití formátování znaků může zlepšit čitelnost dokumentu.

 1. Vyberte text, který chcete formátovat.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít tučné písmo, stiskněte Control+B. Uslyšíte „Tučné“.

  • Pokud chcete použít kurzívu, stiskněte Control+I. Uslyšíte „Kurzíva“.

  • Pokud chcete použít podtržení, stiskněte Control+U. Uslyšíte „Podtržení“.

Změna písma a velikosti písma

Pokud chcete, aby byl dokument přístupný pro všechny uživatele, vyberte čitelnější písmo nebo upravte velikost textu.

Změna písma

 1. Vyberte text, který chcete změnit.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že je vybraná karta Domů.

 3. Otevřete pole se seznamem Písmo. Uděláte to tak, že stisknete opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název aktuálního písma a oznámení, že je vybrané pole se seznamem Písmo. Seznam otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 4. Písma můžete procházet stisknutím klávesy Šipka dolů. Pokud chcete použít aktuálně vybrané písmo, stiskněte klávesu Enter.

  Tip: Pokud chcete přejít přímo na písmo, které jste se rozhodli používat, začněte zadávat název písma. Když chcete vyhledat třeba písmo Times, zadejte ti.

Změna velikosti písma

 1. Vyberte text, u kterého chcete změnit velikost.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že je vybraná karta Domů.

 3. Otevřete pole se seznamem Písmo. Uděláte to tak, že stisknete opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte velikost aktuálního písma v bodech a oznámení, že je vybrané pole pro velikost písma. Seznam otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 4. Dostupné velikosti můžete procházet stisknutím klávesy Šipka dolů. Pokud chcete použít aktuálně vybranou velikost písma, stiskněte klávesu Enter.

Použití písem motivu

Písma motivu změní písma v celém dokumentu. Používají dvojici písem, která jsou navržená tak, aby se k sobě hodila. První písmo se používá pro nadpisy a druhé pro základní text.

Tip: Abyste měli jistotu, že se písma motivu na nadpisy použijí, musíte pro jejich text nastavit styl nadpisů Wordu. Postup najdete v tématu Používání nadpisů.

 1. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že je vybraná karta Domů.

 2. Otevřete pole se seznamem Písmo. Uděláte to tak, že stisknete opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název aktuálního písma a oznámení, že je vybrané pole se seznamem Písmo. Seznam otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 3. Stiskněte klávesu T. Uslyšíte „Písma motivu“.

 4. Písma motivu můžete procházet stisknutím klávesy Šipka dolů. Pokud chcete použít aktuálně vybrané písmo motivu, stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Přidávejte nebo upravujte text v dokumentu ve Wordu pro iOS pomocí funkce VoiceOver – integrované čtečky obrazovky v iOS. Můžete tak například změnit písmo, použít styly formátování nebo zlepšit tok textu pomocí nadpisů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Používání klávesových zkratek ve Wordu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

 • Ke čtení a úpravám dokumentů doporučujeme použít zobrazení rozložení při tisku. V jiných režimech zobrazení nemusí VoiceOver spolehlivě fungovat.

V tomto tématu

Přidání textu do wordového dokumentu

Můžete vytvořit nový dokument úplně od začátku nebo přidat text do stávajícího dokumentu.

Vytvoření nového dokumentu

 1. Otevřete Word pro iOS, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se okno Nový. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Prázdný dokument“, a potom poklepejte na obrazovku.

  Nový prázdný dokument se otevře v zobrazení rozložení při tisku. Fokus je na názvu dokumentu.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí: „Soubor, tlačítko“. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Soubor.

 4. Pokud chcete dokument pojmenovat, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Název“, a potom poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název dokumentu. Pokud chcete přejít na klávesnici, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Q“.

 5. Až budete mít název napsaný, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte: „Uložit“. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

 6. Pokud jste přihlášení, Word pro iOS váš dokument při práci automaticky ukládá do složky Dokumenty na OneDrivu.

Uložení dokumentu na zařízení

Dokument můžete uložit místně na svém zařízení.

 1. V nabídce Soubor potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Uložit kopii“, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete dokument uložit na svém zařízení, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „iPhone“, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Fokus se přesune do textového pole pro název souboru, takže pokud chcete, můžete pomocí klávesnice na obrazovce zadat nový název.

 4. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Uložit, tlačítko“, a potom poklepejte na obrazovku. Soubor se uloží a fokus se vrátí do textu dokumentu.

Přidání textu do stávajícího dokumentu

 1. Pokud chcete otevřít existující dokument v zobrazení rozložení při tisku, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Uložit a zavřít“, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Pokud chcete přejít na kartu Otevřít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Otevřít, tlačítko“, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Místa.

 3. Potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud nenajdete místo obsahující dokument, který chcete otevřít, například váš telefon nebo složku na OneDrivu. Při procházení vám bude VoiceOver oznamovat, o jaké umístění se jedná. Pokud chcete otevřít určité umístění, potahujte prstem doprava, dokud se nedostanete na požadované umístění, a pak ho poklepáním otevřete.

 4. V tomto umístění potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadovaného dokumentu, a potom poklepejte na obrazovku. Při procházení vám bude VoiceOver oznamovat názvy dokumentů. Dokument se otevře.

 5. Pokud chcete do dokumentu přidat text, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Obsah stránky 1“. Poklepejte na obrazovku. Otevře se klávesnice na obrazovce.

  Tip: Klávesnici můžete najít také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku.

 6. Až budete s psaním hotovi, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte „Skrýt klávesnici“, a potom poklepejte na obrazovku.

Výběr textu

Můžete vybrat text v dokumentu pro úpravy nebo formátování.

 1. Pokud chcete vybrat část textu, přejděte v dokumentu do oblasti pro úpravy a umístěte kurzor na místo, od kterého chcete vybrat text.

 2. Poklepejte a podržte prst na obrazovce. Uslyšíte zvuk výběru.

 3. Pokud chcete výběr rozšířit, provedete to roztažením nebo stažením prstů. Při roztažení se jeden okraj výběru posouvá směrem doprava a při stažení směrem doleva. VoiceOver při tom oznamuje vybraný nebo nevybraný text.

Používání nadpisů

Pro přístupnost a použitelnost dokumentů jsou velmi důležité nadpisy. Pokud mají nadpisy správně fungovat z hlediska přístupnosti, je nutné je vytvářet pomocí předdefinovaných stylů nadpisů ve Wordu. To umožní výměnu správných informací mezi čtečkou obrazovky a Wordem.

 1. Vyberte v dokumentu text, ze kterého chcete udělat nadpis.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Na kartě Domů potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Styly, tlačítko“. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Styly.

 5. V nabídce Styly potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného nadpisu, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se vrátí na kartu Domů.

 6. Zavřete pás karet tak, že budete potahovat prstem doprava, dokud neuslyšíte „Skrýt pás karet, tlačítko“, a potom poklepete na obrazovku.

Použití tučného písma, kurzívy a podtržení

Použití formátování znaků může zlepšit čitelnost dokumentu.

 1. Vyberte v dokumentu text, který chcete formátovat.

 2. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete použít formát tučného písma, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Tučné, tlačítko“, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít formát kurzívy, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Kurzíva, tlačítko“, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít formát podtržení, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Podtržené, tlačítko“, a potom poklepejte na obrazovku.

Změna písma a velikosti písma

Pokud chcete, aby byl dokument přístupný pro všechny uživatele, vyberte čitelnější písmo nebo upravte velikost textu.

Změna písma

 1. Vyberte v dokumentu text, který chcete formátovat.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Na kartě Domů potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Písma“ a název a velikost aktuálního písma. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Písma.

 5. Potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadovaného písma. VoiceOver vám bude oznamovat názvy jednotlivých písem, na které přejdete. Písmo vyberete poklepáním na obrazovku.

 6. Po vybrání nového písma se nabídka Písma zavře a fokus se přesune na kartu Domů.

Změna velikosti písma

Pomocí následujícího postupu můžete změnit velikost písma textu, který zadáte do dokumentu.

 1. Vyberte v dokumentu text, který chcete formátovat.

 2. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty.

 3. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Pak poklepejte na obrazovku.

 4. Na kartě Domů potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Písma“ a název a velikost aktuálního písma. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Písma.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Velikost“ a číslo označující aktuální velikost písma.

 6. Pokud chcete velikost písma změnit, proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete velikost písma zvětšit, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Plus, tlačítko“. Potom poklepejte na obrazovku – velikost se zvětší o jeden bod.

  • Pokud chcete velikost písma zmenšit, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Minus, tlačítko“. Potom poklepejte na obrazovku – velikost se zmenší o jeden bod.

 7. Zavřete pás karet tak, že budete potahovat prstem doleva, dokud neuslyšíte „Skrýt pás karet, tlačítko“, a potom poklepete na obrazovku.

Změna velikosti písma v nabídkách aplikace Word

Zpřehledněte položek nabídky v Word při používání Word na Iphonu, můžete přepnout na Tím Text zvětšíte nastavení v nastavení zařízení a zvětšení velikosti písma v nabídkách stejně.

 1. Na domovské obrazovce telefonu potáhněte prstem doprava, dokud dosáhla Nastavení a poklepáním displej.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nepřejdete Obecné, poklepáním displej.

 3. Potáhněte prstem doprava znovu dokud je nevyžádaná pošta je přesunuta na usnadnění a poklepáním ho otevřete.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nepřejdete Větší Text, poklepejte obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Větší usnadnění velikostí, vypnout," a poklepáním displej přejdete.

 6. Upravte velikost písma používaná, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Velikost písma, < aktuální velikost písma > měnitelné," a potom potáhněte prstem nahoru tlačítka Zvětšit nebo dolů na zmenšit.

Použití písem motivu

Písma motivu změní písma v celém dokumentu. Používají dvojici písem, která jsou navržená tak, aby se k sobě hodila. První písmo se používá pro nadpisy a druhé pro základní text.

Tip: Abyste měli jistotu, že se písma motivu na nadpisy použijí, musíte pro jejich text nastavit styl nadpisů Wordu. Postup najdete v tématu Používání nadpisů.

 1. Abyste se dostali na pás karet, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Zobrazit pás karet“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty.

 2. Vyberte kartu Domů tak, že poklepete na obrazovku a potom budete potahovat prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Domů, karta“. Potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Písma“ a název a velikost aktuálního písma. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Písma.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Písma motivů, nadpis“. Potahujte prstem doprava. VoiceOver vám bude oznamovat písma motivů, na které přejdete. Písmo motivu vyberete poklepáním na obrazovku.

  Seznam písem motivů skončí, když uslyšíte: „Naposledy použitá písma, nadpis“. Pokud jste písmo ještě nevybrali, skončí písma motivů, když uslyšíte: „Písma kompatibilní s Office“.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Přidávejte nebo upravujte text v dokumentu ve Wordu pro Android pomocí funkce TalkBack – integrované čtečky obrazovky v Androidu. Můžete tak například změnit písmo, použít styly formátování nebo zlepšit tok textu pomocí nadpisů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

 • Pokyny pro dotykové ovládání ve Wordu pro Android najdete v článku Používání gest aplikace TalkBack.

V tomto tématu

Přidání textu do wordového dokumentu

Můžete vytvořit nový dokument úplně od začátku nebo přidat text do stávajícího dokumentu.

Vytvoření nového dokumentu

 1. Otevřete Word pro Android, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se okno Nový. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Prázdný dokument“, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Nový prázdný dokument se otevře v zobrazení rozložení při tisku. Fokus je v textu dokumentu a je zobrazena klávesnice na obrazovce.

 4. Posouvejte jedním prstem po dolní polovině obrazovky, dokud neuslyšíte požadovaný znak, a potom prst zvedněte. V závislosti na nastavení vašeho zařízení bude možná potřeba poklepat na obrazovku, aby se znak vložil.

  Pokud máte na zařízení aktivované prediktivní vkládání textu, můžete tímto způsobem přidávat i slova.

 5. Po dokončení zavřete klávesnici potažením prstem dolů a pak doleva.

 6. Pokud jste přihlášení, Word pro Android váš dokument při práci automaticky ukládá na OneDrive pod výchozím názvem.

Uložení dokumentu na zařízení

Dokument můžete uložit místně na svém zařízení.

 1. Pokud chcete dokument uložit na zařízení, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je otevřená nabídka Soubor.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit jako, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v dialogu Uložit jako, nabídka Soubor je zavřená a že máte zadat název souboru.

 3. Poklepejte na obrazovku a pak zadejte název, pod kterým chcete soubor uložit.

 4. Až to budete mít, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na dokumentech na tomto zařízení, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doleva nebo doprava na požadovanou složku a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom poklepejte na obrazovku. Soubor se uloží a fokus se vrátí do textu dokumentu.

Přidání textu do stávajícího dokumentu

 1. Pokud chcete otevřít existující dokument v zobrazení rozložení při tisku, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je otevřená nabídka Soubor.

 2. Potom otevřete dialogové okno Otevřít tak, že poklepete na obrazovku a pak budete potahovat prstem doprava, dokud neuslyšíte seznam umístění souborů, jako je OneDrive nebo vaše zařízení.

 3. Umístění otevřete poklepáním na obrazovku. Přejděte na požadovaný dokument a potom poklepejte na obrazovku. Dokument se otevře a fokus je v textu dokumentu.

 4. Pokud chcete otevřít klávesnici na obrazovce, poklepejte na obrazovku a můžete začít psát.

 5. Po dokončení klávesnici zavřete a v případě potřeby dokument uložte podle pokynů v tématu Vytvoření nového dokumentu.

Výběr textu

Můžete vybrat určitou část textu nebo veškerý text v dokumentu.

Výběr části textu

 1. Pokud chcete vybrat část textu, přejděte v dokumentu do oblasti pro úpravy a umístěte kurzor na místo, od kterého chcete vybrat text.

 2. Poklepejte a podržte prst na obrazovce. Uslyšíte zvuk výběru.

 3. Pokud chcete výběr rozšířit, provedete to roztažením nebo stažením prstů. Při roztažení se jeden okraj výběru posouvá směrem doprava a při stažení směrem doleva. TalkBack při tom oznamuje vybraný text.

Výběr veškerého textu

 1. Pokud chcete vybrat veškerý text v dokumentu, potáhněte prstem nahoru a pak doprava. Uslyšíte, že jste v místní kontextové nabídce, „TalkBack“ a že se zobrazují položky jedna až tři ze tří.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím prvku Kurzor, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Vybrat vše, a potom poklepejte na obrazovku.

Používání nadpisů

Pro přístupnost a použitelnost dokumentů jsou velmi důležité nadpisy. Pokud mají nadpisy správně fungovat z hlediska přístupnosti, je nutné je vytvářet pomocí předdefinovaných stylů nadpisů ve Wordu. To umožní výměnu správných informací mezi čtečkou obrazovky a Wordem.

 1. Vyberte v dokumentu text, ze kterého chcete udělat nadpis.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro rozbalení, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty.

 3. Poklepejte na obrazovku a potom potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Na kartě Domů potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nabídce Styly. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Styly.

 5. V nabídce Styly potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného nadpisu, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se vrátí na kartu Domů. Uslyšíte, že jste v nabídce karet s vybranou kartou Domů.

Použití tučného písma, kurzívy a podtržení

Použití formátování znaků může zlepšit čitelnost dokumentu.

 1. Vyberte v dokumentu text, který chcete formátovat.

 2. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete použít formát tučného písma, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro tučné písmo, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít formát kurzívy, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro kurzívu, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít formát podtržení, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro podtržení, a potom poklepejte na obrazovku.

Změna písma a velikosti písma

Pokud chcete, aby byl dokument přístupný pro všechny uživatele, vyberte čitelnější písmo nebo upravte velikost textu.

Změna písma

 1. Vyberte v dokumentu text, který chcete formátovat.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro rozbalení, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty.

 3. Poklepejte na obrazovku a potom potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste ve vybraném poli se seznamem písem a název aktuálního písma. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného písma. Potom poklepejte na obrazovku.

Změna velikosti písma

 1. Vyberte v dokumentu text, který chcete formátovat.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro rozbalení, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty.

 3. Poklepejte na obrazovku a potom potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste ve vybraném poli se seznamem velikostí písem, a aktuální velikost písma. Potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovanou velikost písma. Potom poklepejte na obrazovku.

Použití písem motivu

Písma motivu změní písma v celém dokumentu. Používají dvojici písem, která jsou navržená tak, aby se k sobě hodila. První písmo se používá pro nadpisy a druhé pro základní text.

Tip: Abyste měli jistotu, že se písma motivu na nadpisy použijí, musíte pro jejich text nastavit styl nadpisů Wordu. Postup najdete v tématu Používání nadpisů.

 1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro rozbalení, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty.

 2. Poklepejte na obrazovku a potom potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů. Potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste ve vybraném poli se seznamem písem a název aktuálního písma. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na písmech motivů. Potahujte prstem doprava. Poklepáním na obrazovku vyberte poslední oznámenou možnost.

  Seznam písem motivů skončí, když uslyšíte: „Všechna písma“.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Přidávejte nebo upravujte text v dokumentu ve Wordu Mobile pomocí Předčítání – integrované čtečky obrazovky ve Windows. Můžete tak například změnit písmo, použít styly formátování nebo zlepšit tok textu pomocí nadpisů.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání textu do wordového dokumentu

Můžete vytvořit nový dokument úplně od začátku nebo přidat text do stávajícího dokumentu.

Vytvoření nového dokumentu

 1. Otevřete Word Mobile, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Otevře se okno Nový a fokus je na prázdném novém dokumentu. Dokument vytvoříte poklepáním na obrazovku.

 3. Nový dokument se otevře v zobrazení rozložení při tisku. Fokus je v textu dokumentu a je zobrazena klávesnice na obrazovce.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovaný znak na klávesnici, a potom poklepejte na obrazovku. Znak se přidá do dokumentu.

  Pokud máte na zařízení aktivované prediktivní vkládání textu, můžete stejným způsobem jako znaky přidávat i slova.

 5. Pokud jste přihlášení, Word Mobile váš dokument při práci automaticky ukládá na OneDrive pod výchozím názvem.

Uložení dokumentu na vašem zařízení

Dokument můžete uložit místně na svém zařízení.

 1. Když chcete dokument uložit na zařízení, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na rychle přístupných příkazech, tlačítku Soubor, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na stránce Backstage, tlačítku Zpět.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit kopii tohoto souboru, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že máte zvolit aplikaci. Otevře se seznam umístění k uložení s fokusem na první položce v seznamu.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Toto zařízení“, a pak poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud se nedostanete na požadovanou složku, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další na panelu aplikace, a pak poklepejte na obrazovku.

 7. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Název souboru“, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se klávesnice na obrazovce.

 8. Zadejte název, pod kterým chcete dokument uložit, a potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit kopii na panelu aplikace. Pak poklepejte na obrazovku. Dokument je teď uložený na vašem zařízení. Fokus se vrátí do textu dokumentu.

Přidání textu do stávajícího dokumentu

 1. Pokud chcete otevřít existující dokument v zobrazení rozložení při tisku, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na rychle přístupných příkazech, tlačítku Soubor, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na stránce Backstage, tlačítku Zpět.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Otevřít, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Procházet, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že máte zvolit aplikaci. Otevře se seznam umístění k uložení s fokusem na první položce v seznamu.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného umístění, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Přejděte na požadovaný dokument a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Otevřít dokument na panelu aplikace, a pak poklepejte na obrazovku. Dokument se otevře v zobrazení rozložení při tisku.

 7. Pokud chcete otevřít klávesnici na obrazovce, poklepejte na obrazovku a můžete začít psát.

 8. Po dokončení klávesnici zavřete a v případě potřeby dokument uložte podle pokynů v tématu Vytvoření nového dokumentu.

Výběr textu

Můžete vybrat určitou část textu nebo veškerý text v dokumentu.

Výběr části textu

 1. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů a vyberte nastavení navigace, které chcete použít k výběru. Pokud například vyberete odstavce, můžete snadněji vybrat větší oblast textu.

 2. V dokumentu přejděte na část textu, kterou chcete vybrat, a potom třikrát klepněte na obrazovku.

Výběr veškerého textu

 1. V dokumentu poklepejte na obrazovku dvěma prsty. Otevře se místní nabídka.

 2. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vybrat vše, a pak poklepejte na obrazovku.

Používání nadpisů

Pro přístupnost a použitelnost dokumentů jsou velmi důležité nadpisy. Pokud mají nadpisy správně fungovat z hlediska přístupnosti, je nutné je vytvářet pomocí předdefinovaných stylů nadpisů ve Wordu. To umožní výměnu správných informací mezi čtečkou obrazovky a Wordem.

 1. Vyberte v dokumentu text, ze kterého chcete udělat nadpis.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte název aktuální karty, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Na kartě Domů potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte: „Styly, tlačítko“. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Styly.

 6. V nabídce Styly potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného nadpisu, a potom poklepejte na obrazovku. Vybraný styl nadpisu se použije na dokument a fokus se vrátí do nabídky dokumentu.

Použití tučného písma, kurzívy a podtržení

Pokud chcete, aby byl dokument přístupný pro všechny uživatele, vyberte čitelnější písmo nebo upravte velikost textu.

 1. Vyberte v dokumentu text, který chcete formátovat.

 2. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete použít formát tučného písma, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tučné, které je vypnuté, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít formát kurzívy, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Kurzíva, které je vypnuté, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete použít formát podtržení, potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro podtržení, které je vypnuté, a potom poklepejte na obrazovku.

Změna písma a velikosti písma

Pokud chcete, aby byl dokument přístupný pro všechny uživatele, vyberte čitelnější písmo nebo upravte velikost textu.

Změna písma

 1. Vyberte v dokumentu text, který chcete formátovat.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte název aktuální karty, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Písmo, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného písma. Potom poklepejte na obrazovku.

Změna velikosti písma

 1. Vyberte v dokumentu text, který chcete formátovat.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte název aktuální karty, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Velikost písma, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte požadovanou velikost písma. Potom poklepejte na obrazovku.

Použití písem motivu

Písma motivu změní písma v celém dokumentu. Používají dvojici písem, která jsou navržená tak, aby se k sobě hodila. První písmo se používá pro nadpisy a druhé pro základní text.

Tip: Abyste měli jistotu, že se písma motivu na nadpisy použijí, musíte pro jejich text nastavit styl nadpisů Wordu. Postup najdete v tématu Používání nadpisů.

 1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro rozbalení, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název aktuální karty.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte název aktuální karty, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Písmo, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na písmech motivů. Potahujte prstem doprava. Poklepáním na obrazovku vyberte poslední oznámenou možnost.

  Seznam písem motivů skončí, když uslyšíte: „Všechna písma“.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Přidávejte nebo upravujte text v dokumentu ve Wordu Online pomocí Předčítání – integrované čtečky obrazovky ve Windows. Můžete tak například změnit písmo, použít styly formátování nebo zlepšit tok textu pomocí nadpisů.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Word Online běží ve webovém prohlížeči, a proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkaz nebo z příkazu se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Upozorňujeme, že běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) nebo Ctrl+O (Otevřít) ovládají webový prohlížeč, ne Word Online.

V tomto tématu

Přidání textu do wordového dokumentu

Můžete vytvořit nový dokument úplně od začátku nebo přidat text do stávajícího dokumentu.

Vytvoření nového dokumentu

 1. Když otevřete Word Online, bude fokus na šabloně prázdného nového dokumentu. Šablony můžete procházet opakovaným stisknutím klávesy Tab nebo kláves Shift+Tab. Dokument na základě vybrané šablony vytvoříte stisknutím klávesy Enter. Uslyšíte výchozí název dokumentu a že se jedná o dokument .docx.

  Fokus se přesune do oblasti pro úpravy v těle dokumentu (v zobrazení rozložení při tisku).

 2. Zadejte do dokumentu text. Když budete chtít řádek nebo odstavec ukončit a začít nový, stiskněte klávesu Enter.

 3. Po dokončení přejděte na pás karet současným stisknutím klávesy Alt a klávesy s logem Windows. Uslyšíte, že se jedná o aktuálně vybranou kartu.

 4. Stisknutím klávesy S otevřete nabídku Soubor. A stisknutím klávesy A pak otevřete nabídku Uložit jako.

 5. Pokud chcete soubor přejmenovat, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Přejmenovat, a příkaz „Přejmenovat tento soubor“. Potom stiskněte Enter. Zadejte nový název dokumentu. Po dokončení stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a potom stiskněte Enter.

 6. Word Online uloží dokument automaticky do složky Dokumenty na OneDrive. Pokud chcete vybrat jiné umístění pro uložení, stiskněte v nabídce Uložit jako klávesu Tab. Uslyšíte, že jste na položce Uložit jako, a příkaz pro uložení kopie na OneDrive. Stiskněte Enter a pomocí šipkových kláves vyberte umístění pro uložení. Po dokončení stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Pak stiskněte Enter.

Přidání textu do stávajícího dokumentu

 1. Otevřete existující dokument tak, že v zobrazení rozložení při tisku stisknete současně klávesu Alt a klávesu s logem Windows a potom S a Ř. Otevře se nabídka Otevřít se seznamem vašich posledních dokumentů.

 2. Poslední dokumenty můžete procházet pomocí klávesy Tab. Při pohybu mezi dokumenty oznamuje Předčítání název každého souboru a jeho umístění. Dokument otevřete stisknutím klávesy Enter.

 3. Pokud chcete otevřít dokument, který není mezi vašimi posledními dokumenty, stiskněte v nabídce Otevřít opakovaně klávesu Tab, dokud se neozve možnost pro otevření dalších umístění na OneDrivu, a potom stiskněte Enter. OneDrive se otevře v novém okně, kde můžete procházet dokumenty. Dokumenty a složky procházejte pomocí šipkových kláves. Pokud chcete složku nebo dokument otevřít, stiskněte Enter.

 4. Když se dokument otevře, fokus je v oblasti pro úpravy v těle dokumentu.

 5. Stiskněte opakovaně šipkové klávesy, dokud neuslyšíte, že jste na místě, kam chcete přidat text, a začněte psát. Změny se uloží automaticky.

Výběr textu

Můžete rychle vybrat veškerý text v dokumentu, nebo jenom některou jeho část.

 • Pokud chcete vybrat veškerý text, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+A.

 • Pokud chcete vybrat část textu, přejděte na text, který chcete vybrat, a pak stiskněte a podržte klávesu Shift a pomocí šipkových kláves posouvejte kurzor, dokud nebude text vybraný.

Používání nadpisů

Pro přístupnost a použitelnost dokumentů jsou velmi důležité nadpisy. Pokud mají nadpisy správně fungovat z hlediska přístupnosti, je nutné je vytvářet pomocí předdefinovaných stylů nadpisů ve Wordu. To umožní výměnu správných informací mezi čtečkou obrazovky a Wordem.

 1. Vyberte v dokumentu text, ze kterého chcete udělat nadpis.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít styl Nadpis 1, stiskněte Ctrl+Alt+Shift+1 (ne na numerické klávesnici).

  • Pokud chcete použít styl Nadpis 2, stiskněte Ctrl+Alt+Shift+2 (ne na numerické klávesnici).

  • Pokud chcete použít styl Nadpis 3, stiskněte Ctrl+Alt+Shift+3 (ne na numerické klávesnici).

  • Pokud chcete použít styl Normální, stiskněte Ctrl+Shift+N.

  Tip: Pokud chcete přejít k dalším stylům nadpisů, stiskněte současně klávesu Alt a klávesu s logem Windows a pak Ů a Ě. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název požadovaného stylu. Stisknutím klávesy Enter pak styl vyberte.

Použití tučného písma, kurzívy a podtržení

Použití formátování znaků může zlepšit čitelnost dokumentu.

 1. Vyberte text, který chcete formátovat.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít tučné písmo, stiskněte Ctrl+B.

  • Pokud chcete použít kurzívu, stiskněte Ctrl+I.

  • Pokud chcete použít podtržení, stiskněte Ctrl+U.

Změna písma a velikosti písma

Pokud chcete, aby byl dokument přístupný pro všechny uživatele, vyberte čitelnější písmo nebo upravte velikost textu.

Změna písma

 1. Vyberte v dokumentu text, který chcete formátovat.

 2. Stiskněte současně klávesu Alt a klávesu s logem Windows a potom Ů, Í a O. Uslyšíte, že jste v upravitelném poli se seznamem pro výběr písma.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného písma, a pak stiskněte Enter.

  Tip: Pokud chcete přejít přímo na písmo, které jste se rozhodli používat, začněte zadávat název písma. Když chcete vyhledat třeba písmo Times New Roman, zadejte ti.

Změna velikosti písma

 1. Vyberte text, u kterého chcete změnit velikost.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pro zvětšení textu o bod stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Pravá závorka.

  • Pro zmenšení textu o bod stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Levá závorka (Ctrl + Shift + Pravá závorka).

  • Pokud chcete text zvětšovat po stejných přírůstcích jako u tlačítka Zvětšit písmo, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+?.

  • Pokud chcete text zmenšovat po stejných přírůstcích jako u tlačítka Zmenšit písmo, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+;.

  • Pokud chcete vybrat určitou velikost, stiskněte současně klávesu Alt a klávesu s logem Windows a potom Ů, Í a L. Uslyšíte, že jste v upravitelném poli se seznamem pro výběr velikosti písma. Napište požadovanou velikost v bodech a stiskněte Enter.

Nastavení několika vlastností písma

Vlastnosti písma můžete procházet a měnit pomocí možností ve skupině Písmo na kartě Domů.

 1. Vyberte text, který chcete formátovat.

 2. Přejděte na kartu Domů tak, že stisknete současně klávesu Alt a klávesu s logem Windows a potom Ů.

 3. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit:

   • Písmo, stiskněte Í, pak O a potom stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného písma. Pak stiskněte Enter.

   • Řez písma, stiskněte Í, pak S a potom stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného řezu písma. Pak stiskněte Enter.

   • Velikost písma, stiskněte Í, pak L a potom stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou velikost písma. Pak stiskněte Enter.

   • Barvu písma, stiskněte Í, pak B a potom stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou barvu písma. Pak stiskněte Enter.

   • Barvu podtržení, stiskněte Í, pak D a potom stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovanou barvu podtržení. Pak stiskněte Enter.

  • Pokud chcete vybrat:

   • Přeškrtnuté, stiskněte 4.

   • Horní index, stiskněte 6.

   • Dolní index, stiskněte 5.

Použití písem motivu

Písma motivu změní písma v celém dokumentu. Používají dvojici písem, která jsou navržená tak, aby se k sobě hodila. První písmo se používá pro nadpisy a druhé pro základní text.

Tip: Abyste měli jistotu, že se písma motivu na nadpisy použijí, musíte pro jejich text nastavit styl nadpisů Wordu. Postup najdete v tématu Používání nadpisů.

 1. Stiskněte v dokumentu současně klávesu Alt a klávesu s logem Windows a potom Ů, Í a O. Uslyšíte, že jste v upravitelném poli se seznamem pro výběr písma.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název požadovaného písma, a pak stiskněte Enter. Předčítání oznámí v případě nadpisu název písma a že jde o nadpis a v případě základního textu název písma a že jde o základní text.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×