Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků v PowerPointu pro Mac

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků v PowerPointu pro Mac

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac můžete k přidávání obrázků do prezentace používat klávesnici a čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS. Následně můžete obrázky i upravovat, například je můžete oříznout do obrazců nebo na zvolený poměr stran.

Poznámky : 

V tomto tématu

Otevření PowerPointu

 1. Chcete-li přejít do seznamu Aplikace, stiskněte ve Vyhledávači klávesy Shift+Command+A.

 2. Pokud chcete přejít přímo k aplikacím, které začínají písmenem M, napište M.

 3. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o aplikaci Microsoft PowerPoint.

 4. Aplikaci PowerPoint 2016 pro Mac otevřete stisknutím kombinace kláves Command+Šipka dolů.

Přidání online obrázků nebo klipartů do prezentace

PowerPoint 2016 pro Mac momentálně nepodporuje vyhledávání a vkládání klipartů ani obrázků z jiných online zdrojů přímo z aplikace PowerPoint. Kliparty nebo online obrázky ale můžete do své prezentace aplikace PowerPoint přidat, když požadovanou fotku vyhledáte online, uložíte si její místní kopii a tu pak vložíte do aplikace PowerPoint.

Uložení obrázku z webu

Poznámka : Když zapnete Rychlou navigaci, můžete procházet webové stránky také jen pomocí šipkových kláves. Pokud chcete Rychlou navigaci zapnout nebo vypnout, stiskněte současně klávesy Šipka vlevo a Šipka vpravo. Další informace o procházení webových stránek pomocí Rychlé navigace najdete v tématu VoiceOver pro Mac: Navigace pomocí Rychlé navigace. V tomto tématu se předpokládá, že máte Rychlou navigaci zapnutou.

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na www.bing.com. Fokus se přesune do pole vyhledávání Bingem.

 2. Do pole Hledat napište klíčové slovo pro typ obrázku, který hledáte, a pak stiskněte Enter.

 3. Pokud chcete z výsledků hledání vyfiltrovat jenom obrázky, přejděte ve výsledcích hledání Bingem na kartu Obrázky. Vyberte ji stisknutím klávesy Enter.

  Poznámka : Pomocí filtru Licence můžete zvolit zobrazení všech obrázků nebo si můžete z výsledků hledání také odfiltrovat jenom obrázky s licencí Creative Commons (další informace najdete tady). Pokud se rozhodnete zobrazit všechny obrázky, výsledky hledání se rozbalí a zobrazí se všechny obrázky z Bingu. Máte povinnost respektovat práva jiných vlastníků, včetně autorských práv. Význam možností licencování pochopíte lépe z informací v článku Filtrování obrázků podle typu licence. K výběru možnosti licence použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Pak stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete výsledky zúžit jenom na kliparty (kreslené obrázky), přidejte za hledaný výraz slovo „klipart“. Můžete také ve výsledcích hledání obrázků Bingu přejít k filtru Typ, potvrdit výběr stisknutím klávesy Enter a pomocí klávesy Šipka dolů přejít na Klipart. Pokud chcete filtr vybrat, stiskněte Enter.

 5. V seznamu výsledků hledání obrázků se pohybujte pomocí šipkových kláves. Uslyšíte, že se jedná o odkaz na obrázek ve výsledcích hledání obrázků.

 6. Pokud chcete obrázek otevřít v plné velikosti, stiskněte Enter.

 7. Pokud si chcete obrázek stáhnout, stiskněte Option+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o odkaz následovaný názvem souboru a příponou. Vyberte ho stisknutím klávesy Enter. Pak stiskněte Command+S.

 8. Otevře se dialogové okno Uložit. Kurzor se umístí do pole Název souboru. Vyberte místo uložení, a to tak, že stisknutím klávesy Tab přejdete na vyskakovací tlačítko Kam a pak pomocí šipkových kláves vyberete umístění. Výběr uložte stisknutím Command+S.

Přidání obrázku do prezentace

 1. V aplikaci PowerPoint přejděte do oblasti obsahu snímku, kam chcete vložit obrázek.

 2. Přejděte na kartu Vložení, stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte název karty s informací, že jste právě na příslušné kartě ve skupině karet. Pak stiskněte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Obrázek. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Vyberte uložený obrázek, který se má vložit, a to tak, že pomocí klávesy Šipka dolů přejdete do nabídky Obrázek. Potom ji rozbalte stisknutím mezerníku. Stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte k Obrázek ze souboru. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 4. Otevře se dialogové okno Obrázek ze souboru. Přejděte do umístění, kde máte obrázek uložený, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tabulku bočního panelu. Fokus se přesune do seznamu oblíbených umístění, například Všechny moje soubory nebo Dokumenty. Při procházení vám bude program VoiceOver oznamovat, o jaké umístění se jedná.

 5. Když jste ve správném umístění, stiskněte klávesu Tab. Potom pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte k požadované podsložce nebo souboru. Podsložku otevřete stisknutím klávesy Šipka vpravo.

 6. Když máte vybraný správný soubor, obrázek vložíte tak, že stisknutím klávesy Tab přejdete na tlačítko dialogového okna Vložit. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Obrázek se vloží do snímku. Uslyšíte, že se právě nacházíte v oblasti rozložení.

Oříznutí obrázku

Obrázky v prezentaci můžete oříznout do obrazců nebo můžete změnit jejich poměr stran.

Oříznutí na určitý obrazec

 1. V prezentaci vyberte obrázek, který chcete oříznout. Obrázek vyberete tak, že v oblasti snímku stisknete klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o obrázek, položku rozložení.

 2. Přejděte na kartu Formát obrázku, opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte název karty s informací, že jste právě na příslušné kartě ve skupině karet. Pak stiskněte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Obrázek – formát. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Přejděte na nabídku Oříznout, a to tak, že stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky Oříznout. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M.

 4. Pokud chcete obrázek oříznout na určitý obrazec, stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte na podnabídku Oříznout na obrazec. Podnabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Když chcete vybrat obrazec pro oříznutí, stiskněte jednou klávesu Šipka dolů a pak pomocí šipkových kláves procházejte možnosti obrazců. Při procházení VoiceOver oznamuje popis obrazců. Můžete si vybrat z 8 skupin obrazců: Obdélníky, Základní obrazce, Plné šipky, Obrazce rovnic, Vývojový diagram, Hvězdy a nápisy, Bublinové popisky a Tlačítka akcí.

 6. Stiskněte mezerník. Obrázek se ořízne na vybraný obrazec.

Oříznutí na poměr stran

 1. V prezentaci vyberte obrázek, který chcete oříznout. Obrázek vyberete tak, že v oblasti snímku stisknete klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o obrázek, položku rozložení.

 2. Přejděte na kartu Obrázek – formát, stiskněte klávesu F6, dokud neuslyšíte název karty s informací, že jste právě na příslušné kartě ve skupině karet. Pak stiskněte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že se jedná o kartu Obrázek – formát. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 3. Přejděte na nabídku Oříznout, a to tak, že stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko nabídky Oříznout. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M.

 4. Pokud chcete oříznout obrázek na poměr stran, stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte na podnabídku Poměr stran. Podnabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 5. Poměr stran pro oříznutí vyberete tak, že jednou stisknete klávesu Šipka dolů a potom pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejdete na možnosti poměru stran. Při procházení vám VoiceOver bude oznamovat poměry stran. Můžete si vybrat ze 3 skupin poměrů stran: Obdélník, Na výšku a Na šířku.

 6. Stiskněte mezerník. Obrázek se ořízne na vybraný poměr stran.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×