Použití čtečky obrazovky ke společnému vytváření dokumentů ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke společnému vytváření dokumentů ve Wordu

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci Word 2016 můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows spolupracovat na dokumentu online. K dispozici je běžné spoluvytváření i společná editace v reálném čase. Druhá možnost umožňuje vidět změny ostatních hned, jak je provedou.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Toto téma předpokládá, že jste přihlášení ke svému účtu Microsoft, a OneDrive je proto dostupný.

V tomto tématu

Uložení dokumentu online

Než budete moct dokument ve Wordu 2016 spoluvytvářet s ostatními, musíte ho uložit na OneDrive nebo SharePoint Online.

Uložení dokumentu na OneDrive

 1. Po vytvoření dokumentu, který chcete sdílet, ve Wordu 2016, otevřete nabídku Soubor stisknutím kláves Alt+S. Uslyšíte: „Selected, Info tab item“ (Vybráno, položka karty Informace). U čteček JAWS uslyšíte: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazení Backstage, Soubor, karta Informace).

 2. Stisknutím klávesy T otevřete nabídku Sdílet. Uslyšíte: „Selected, Share tab item“ (Vybráno, položka karty Sdílet). U čteček JAWS uslyšíte: „Share tab“ (Karta Sdílet).

 3. Stisknutím klávesy O uložte dokument do cloudu. Uslyšíte: „Selected, Save As tab item“ (Vybráno, položka karty Uložit jako). U čteček JAWS uslyšíte: „Save As tab“ (Karta Uložit jako).

 4. Stisknutím klávesy G uložte dokument na OneDrive. Uslyšíte: „Selected, OneDrive – Personal tab item“ (Vybráno, položka karty OneDrive – osobní). U čteček JAWS uslyšíte: „OneDrive – Personal tab“ (Karta OneDrive – osobní). Název účtu OneDrive se může lišit.

  • Pokud jste zatím dokument neuložili místně nebo pokud chcete změnit název souboru, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Enter file name here“ (Sem zadejte název souboru) nebo aktuální název souboru. Zadejte požadovaný název. Potom opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Save button“ (Tlačítko Uložit). Stisknutím mezerníku uložte dokument na OneDrive.

  • Pokud jste už dokument uložili a na OneDrivu chcete používat stejný název souboru, stačí opakovaně stisknout klávesu Tab, dokud se neozve „Save button“ (Tlačítko Uložit). Potom dokument uložte na OneDrive stisknutím mezerníku.

Uložení dokumentu na SharePoint

 1. Po vytvoření dokumentu, který chcete sdílet, ve Wordu 2016, otevřete nabídku Soubor stisknutím kláves Alt+S. Uslyšíte: „Selected, Info tab item“ (Vybráno, položka karty Informace). U čteček JAWS uslyšíte: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazení Backstage, Soubor, karta Informace).

 2. Stisknutím klávesy T otevřete nabídku Sdílet. Uslyšíte: „Selected, Share tab item“ (Vybráno, položka karty Sdílet). U čteček JAWS uslyšíte: „Share tab“ (Karta Sdílet).

 3. Stisknutím klávesy O uložte dokument do cloudu. Uslyšíte: „Selected, Save As tab item“ (Vybráno, položka karty Uložit jako). U čteček JAWS uslyšíte: „Save As tab“ (Karta Uložit jako).

 4. Stisknutím klávesy G uložte dokument na sharepointový web. Uslyšíte: „Sites“ (Weby) s názvem webu.

 5. Stisknutím klávesy Tab a následným stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Uložit. Čtečka obrazovky přečte název souboru, nebo pokud jste soubor ještě neuložili, přečte několik počátečních slov textu.

  • Pokud jste zatím dokument neuložili místně nebo pokud chcete změnit název souboru, zadejte požadovaný název a potom opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „All Locations, split button“ (Všechna místa, tlačítko rozdělení). Potom opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte adresu vašeho sharepointového webu. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud se neozve název požadované knihovny nebo pracovního prostoru. Potom dokument uložte stisknutím klávesy Enter.

  • Pokud jste si už dokument uložili a chcete v SharePointu použít stejný název souboru, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „All Locations, split button“ (Všechna místa, tlačítko rozdělení). Potom opakovaně stiskněte klávesu Šipka doprava, dokud neuslyšíte adresu vašeho sharepointového webu. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud se neozve název požadované knihovny nebo pracovního prostoru. Potom dokument uložte stisknutím klávesy Enter.

Přidání online umístění pro ukládání

OneDrive je k dispozici ihned při spuštění pomocí Wordu 2016. Může být ale potřeba ručně přidat sharepointový web, než na něj budete moct něco ukládat.

 1. Ve Wordu 2016 stiskněte kombinaci kláves Alt+S a otevřete nabídku Soubor. Uslyšíte: „Selected, Info tab item“ (Vybráno, položka karty Informace). U čteček JAWS uslyšíte: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazení Backstage, Soubor, karta Informace).

 2. Stisknutím klávesy A otevřete nabídku Uložit jako. Uslyšíte: „Selected, Save As tab item“ (Vybráno, položka karty Uložit jako). U čteček JAWS uslyšíte: „Save As tab“ (Karta Uložit jako).

 3. Stisknutím klávesy A přidejte umístění pro ukládání. Uslyšíte: „Selected, Add a Place tab item“ (Vybráno, položka karty Přidat místo). U čteček JAWS uslyšíte: „Add a Place tab“ (Karta Přidat místo).

 4. Stisknutím 1 přidejte sharepointový web.

 5. Po zobrazení výzvy zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte se sharepointovým webem, a pak stiskněte Enter.

 6. Po zobrazení výzvy zadejte heslo a pak stiskněte klávesu Enter.

Web je teď dostupný v dialogovém okně Uložit jako ve Wordu 2016.

Sdílení dokumentu s ostatními

Jakmile dokument uložíte online, sdílejte ho s lidmi, se kterými chcete spolupracovat.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt+S a otevřete nabídku Soubor. Uslyšíte: „Selected, Info tab item“ (Vybráno, položka karty Informace). U čteček JAWS uslyšíte: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazení Backstage, Soubor, karta Informace).

 2. Stisknutím klávesy T otevřete nabídku Sdílet. Uslyšíte: „Selected, Share tab item“ (Vybráno, položka karty Sdílet). U čteček JAWS uslyšíte: „Share tab“ (Karta Sdílet).

 3. Stisknutím klávesy L nasdílejte uložený dokument ostatním. Uslyšíte název dokumentu následovaný pokynem „Enter names or email addresses“ (Zadejte jména nebo e-mailové adresy) nebo konstatováním „End of line“ (Konec řádku). U čteček JAWS uslyšíte: „Share pane, enter names or email addresses“ (Podokno Sdílet, zadejte jména nebo e-mailové adresy). Zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete spolupracovat. Pokud jich je více, oddělte adresy středníkem.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Give permissions to this document“ (Udělit oprávnění k tomuto dokumentu). Pokud potom uslyšíte „Can edit“ (Může upravit), jsou oprávnění pro spoluvytváření správná. Pokud tomu tak není, stiskněte mezerník a pomocí klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů se přesunujte mezi možnostmi, dokud neuslyšíte „Can edit“ (Může upravit). Pak stiskněte Enter.

 5. Pokud chcete svým spoluautorům napsat krátkou zprávu, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Include a message (optional)“ (Zahrnout zprávu (volitelné)). Potom napište zprávu.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Share button“ (Tlačítko Sdílet). Potom stiskněte Enter a pošlete tak svým spolupracovníkům e-mail pro sdílení.

Změna možností sdílení

Můžete zvolit, jestli chcete své změny vždy sdílet se spoluautory nebo jestli se má při každém otevření dokumentu, ve kterém někdo jiný sdílí své změny, zobrazit dotaz.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt+S a otevřete nabídku Soubor. Uslyšíte: „Selected, Info tab item“ (Vybráno, položka karty Informace). U čteček JAWS uslyšíte: „Backstage view, File, Info tab“ (Zobrazení Backstage, Soubor, karta Informace).

 2. Pak stisknutím klávesy M otevřete nabídku Možnosti. Uslyšíte „Word Options window, General, 1 of 10“ (Okno Možnosti aplikace Word, Obecné, 1 z 10). U čteček JAWS uslyšíte „Word Options“ (Možnosti aplikace Word). U čteček JAWS fokus nemusí být na kartě Obecné. Abyste měli jistotu, že jste na správné kartě, použijte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů a přesouvejte se mezi kartami, dokud neuslyšíte „General“ (Obecné).

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte „When working with others, I want to automatically share my changes“ (Při spolupráci s ostatními chci automaticky sdílet svoje změny) a aktuální nastavení. Pokud chcete nastavení změnit, stiskněte mezerník a pak se pomocí klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů přesouvejte mezi možnostmi, dokud se neozve „Always“ (Vždycky) nebo „Ask Me“ (Zeptat se mě) v závislosti na vaší volbě. Potom stiskněte Enter.

 4. Nabídku Možnosti zavřete tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte „OK button“ (Tlačítko OK), a pak stisknete klávesu Enter.

Toto nastavení má vliv na každý vámi sdílený dokument, nejen na dokument, na kterém právě pracujete.

Tip: Pokud vyberete možnost Nikdy, neuvidíte změny ostatních a oni neuvidí ty vaše.

Společná práce ve sdíleném dokumentu

Word 2016 nabízí dva typy spoluvytváření: běžné spoluvytváření a společnou editaci v reálném čase. Obojí umožňuje více lidem spolupracovat na dokumentech. Je tu ale jeden zásadní rozdíl:

 • Běžné spoluvytváření představuje situaci, kdy společně s ostatními uživateli současně pracujete na dokumentu, aniž byste si ho navzájem uzamkli. Zamknuté jsou odstavce, na kterých pracuje jiný uživatel. Když dokument uložíte, můžete vidět změny, které ostatní provedli od vašeho posledního uložení.

 • Společná editace v reálném čase umožňuje dvěma a více lidem psát současně a automaticky vidět všechny změny textu všech uživatelů, přímo když je provádějí. Pokud zároveň s vámi na dokumentu pracuje někdo, kdo používá verzi podporující jenom běžné spoluvytváření, uvidíte, že je přítomný v dokumentu, ale jeho úpravy se zobrazí, až když dokument uloží.

Pokud k práci na sdíleném dokumentu používáte Word 2016, nemusíte na způsobu práce nic měnit. Vaši spoluautoři jednoduše použijí odkaz, který jste jim poslali, a váš dokument se jim otevře v jejich verzi Wordu nebo ve Wordu Online. Pokud také používají Word Online nebo Word 2016 a souhlasili s automatickým sdílením změn, jejich práce se bude zobrazovat průběžně a vy můžete upravený text číst pomocí čtečky obrazovky, aniž byste museli čekat, až ostatní dokument uloží.

Oznámení čtečky obrazovky

Když při spolupráci na dokumentu ve Wordu 2016 používáte čtečku obrazovky, uslyšíte při určitých událostech oznámení:

 • Pokud slyšíte slova „Unsynchronized change“ (Nesynchronizovaná změna), znamená to, že některý z autorů upravuje odstavec (pomocí běžného spoluvytváření), ale změny zatím neuložil. Oblast je pro tohoto spoluautora zamknutá.

 • Pokud slyšíte slova „Editing locked change“ (Změna úprav zamknutých položek), znamená to, že jiný autor tuto oblast (obvykle se jedná o odstavec) zamkl a vy ji nemůžete upravit.

 • Pokud slyšíte slova „External change“ (Externí změna), znamená to, že jeden autor dokument právě uložil a spoluautor do něj přidal nový obsah. U běžného spoluvytváření je tato oblast pro uživatele s normálním zrakem zvýrazněná zeleně.

 • Pokud slyšíte slova „Conflicting change“ (Konfliktní změna), znamená to, že některý z autorů má odstavec, který je v konfliktu ze změnou provedenou spoluautorem. Tato oblast je pro uživatele s normálním zrakem zvýrazněná červeně.

 • Pokud slyšíte slova „Author“ (Autor), znamená to, že v daném odstavci se právě nachází některý z autorů (v případě společné editace v reálném čase). To umožní spoluautorovi vyhnout se konfliktu způsobenému úpravami ve stejné oblasti.

Tip: Když na dokumentu začnete pracovat s jiným uživatelem, zobrazí se dialogové okno s dotazem na typ vámi požadovaného spoluvytváření. Do dialogového okna přejděte stisknutím klávesy F6.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k přidávání, čtení a odstraňování komentářů ve Wordu

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

V aplikaci Word pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, společně pracovat na dokumentu online.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení dokumentu online

Než budete moct dokument v aplikaci Word pro Mac spoluvytvářet s ostatními, musíte soubor uložit na OneDrive nebo SharePoint Online.

Uložení dokumentu na OneDrive

 1. Po vytvoření dokumentu, který chcete sdílet v aplikaci Word pro Mac, stiskněte kombinaci kláves Command+Shift+S. Otevře se dialogové okno Uložit jako.

  Poznámka: Ujistěte se, že jste přihlášení na OneDrive.

 2. Zadejte název dokumentu a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Online umístění.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Uslyšíte název dokumentu.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tabulku Místa s vybranou možností <název prvního online umístění pro ukládání>.

 5. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Control+Option+Šipka dolů, dokud neuslyšíte „OneDrive, <název účtu OneDrive>“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 6. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku Uložit, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Fokus se vrátí do okna pro úpravy dokumentu.

Uložení dokumentu na SharePoint

 1. Po vytvoření dokumentu, který chcete sdílet v aplikaci Word pro Mac, stiskněte kombinaci kláves Command+Shift+S. Otevře se dialogové okno Uložit jako.

  Poznámka: Ujistěte se, že jste přihlášení na SharePoint.

 2. Zadejte název dokumentu a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Online umístění.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Uslyšíte název dokumentu.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tabulku Místa s vybranou možností <název prvního online umístění pro ukládání>.

 5. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Control+Option+Šipka dolů, dokud neuslyšíte „SharePoint Online, <název účtu SharePoint>“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 6. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku Uložit, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Fokus se vrátí do okna pro úpravy dokumentu.

Přidání online umístění pro ukládání

OneDrive je k dispozici ihned při spuštění pomocí aplikace Word pro Mac. Může být ale potřeba ručně přidat sharepointový web, než na něj budete moct něco ukládat.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Command+Shift+S. Otevře se dialogové okno Uložit jako.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Online umístění, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Přidat místo. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku SharePoint, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 5. Zadejte nebo vložte adresu URL složky SharePointu a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další.

 6. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Po zobrazení výzvy zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte se sharepointovým webem, a pak stiskněte mezerník.

 7. Po zobrazení výzvy zadejte heslo a pak stiskněte mezerník.

Web je teď dostupný v aplikaci Word pro Mac v dialogovém okně Uložit jako.

Sdílení dokumentu s ostatními

Jakmile dokument uložíte online, sdílejte ho s lidmi, se kterými chcete spolupracovat.

Pozvání dalších uživatelů ke spolupráci

Ke spolupráci na dokumentu můžete pozvat další uživatele. Přímo z aplikace Word pro Mac můžete odeslat e-mail s pozvánkou ke spolupráci, který obsahuje odkaz na daný dokument.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte, že jste na řádku nabídek Apple.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Soubor“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Control+Option+Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Sdílet, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Uslyšíte „Pozvat ostatní“. Pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 5. Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete spolupracovat. Pokud jich je více, oddělte adresy středníkem.

 6. Pokud chcete napsat zprávu příjemci, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro připojení zprávy, a pak zadejte text.

 7. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o zaškrtnuté políčko Může upravovat. Pokud nechcete, aby váš spolupracovník upravoval dokument, stiskněte mezerník.

 8. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Sdílet, a pak pošlete svým spolupracovníkům e-mail pro sdílení stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

Sdílení odkazu na dokument

Odkaz na dokument můžete zkopírovat a vložit do jiného sdíleného souboru, třeba do powerpointové prezentace.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte, že jste na řádku nabídek Apple.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Soubor“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Sdílet, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Control+Option+Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Kopírovat odkaz, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 5. Vložte odkaz, třeba na jiný sdílený soubor.

Společná práce ve sdíleném dokumentu

Pokud k práci na sdíleném dokumentu používáte Word pro Mac, nemusíte na způsobu práce nic měnit. Vaši spoluautoři jednoduše použijí odkaz, který jste jim poslali, a váš dokument se jim otevře v jejich verzi Wordu nebo ve Wordu Online.

Pokud chcete zobrazit dokument s aktualizacemi, které provedli jiní autoři, stiskněte kombinaci kláves Command+S.

Rezervace dokumentu

Pokud chcete dokument uzamknout, abyste aktualizace mohli provádět jenom vy, můžete si daný soubor rezervovat. Když máte soubor rezervovaný, nemůžou ho ostatní aktualizovat a nemůžou si ani prohlížet úpravy, které jste udělali, a to až do doby, než dokument uložíte a vrátíte se změnami.

 1. V době, kdy je dokument otevřený, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte, že jste na řádku nabídek Apple.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Soubor“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Rezervovat, a stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Upravte dokument, a až to budete mít hotové, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Soubor“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 6. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vrátit se změnami, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 7. Uslyšíte „Komentáře k verzi“. Zadejte krátký popis vašich aktualizací. Až to budete mít hotové, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vrátit se změnami, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Blokování ostatních autorů

Můžete ostatním autorům zabránit v provádění změn v určitých oddílech dokumentu.

 1. V dokumentu vyberte oddíl, u kterého nechcete, aby ho ostatní upravovali.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte, že jste na řádku nabídek Apple.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Nástroje“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Blokovat autory, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 5. K odblokování autorů stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M.

 6. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Nástroje“, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 7. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Odblokovat všechny blokované oblasti, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Viz také

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×