Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Umožňuje OneNote 2016 pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows číst OneNote 2016 stránky. Se čtečkou obrazovky si snadno zapamatujete seznamů a nadpisy. Můžete taky zaškrtnout popisy symboly ve alternativní text (Pokud je k dispozici).

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení stránky ve OneNotu 2016

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote 2016 a bude vás informovat o obrázcích, seznamech a položkách seznamů, tabulkách a jejich obsahu, nadpisech a hypertextových odkazech.

 1. Když budete chtít přepnout do režimu celé obrazovky kvůli jednodušší navigaci, stiskněte klávesu F11.

 2. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Potom postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Pokud při používání programu Předčítání při otevření poznámkového bloku neuslyšíte „Blok s obsahem, úpravy“, stiskněte několikrát klávesu Šipka dolů, dokud tento text neuslyšíte. Potom stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+M. Předčítání začne číst dál od aktuálního místa. Pomocí kláves se šipkami se můžete přesunout na další nebo předchozí řádek, například v nadpisu stránky v aplikaci OneNote 2016.

  • Pokud si chcete poslechnout celou stránku ve čtečce JAWS, stiskněte klávesy Insert+šipka dolů. Také můžete použít šipky s klávesami a přecházet z jednoho prvku, který se dá přečíst, na další. Informace o dalších příkazech pro čtení s použitím čteček JAWS najdete v tématu Příkazy pro čtení s použitím čtečky JAWS.

 3. Pokud budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu CTRL nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má stránka v aplikaci OneNote 2016 obrázky s nadpisy a popisy využívajícími alternativní text (alt text) a pomocí kláves se šipkami přejdete na obrázek, přečte vám program Předčítání jeho popis. V režimu nepřetržitého čtení vám program Předčítání oznámí objekt obrázku, ale nepřečte vám jeho nadpis ani popis. Čtečka JAWS jenom oznámí objekt obrázku a nadpis, ale nepřečte alternativní text.

 1. Přejděte na obrázek a stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Zobrazí se místní nabídka.

 2. V nabídce stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte: Alternativní text. Pak stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, že se jedná o alternativní text, vlastní název, úpravy, <text nadpisu>.

  U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o opuštění nabídky, alternativní text, <název textu>, název, úpravy.

 3. Na popis alternativního textu přejdete stisknutím klávesy se šipkou dolů. Uslyšíte, že se jedná o <text popisu>.

  U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o popis, úpravy, <text popisu>.

 4. Když budete chtít zavřít okno Alternativní text, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko OK. Pak stiskněte klávesu Enter.

Použití režimu procházení

Pokud OneNote 2016 nepodporuje příkaz v oblasti s fokusem, sdělí vám program Předčítání, že se nejedná o text, ve kterém se dá vyhledávat. V takovém případě můžete použít k navigaci a čtení textu režim procházení programu Předčítání.

Režim procházení zapnete stisknutím klávesy Caps Lock+mezerník. Další informace o režimu procházení najdete v tématu Použití režimu procházení.

Úprava úrovně podrobností u čtečky obrazovky

Úroveň podrobností, kterou poskytuje čtečka obrazovky, můžete změnit ve vlastnostech textu stránky aplikace OneNote 2016.

V programu Předčítání si můžete vybrat mezi šesti různými úrovněmi od čtení pouhého textu po čtení podrobných informací o formátování. Další informace o úrovních podrobností v programu Předčítání najdete v tématu Čtení textu.

Pokud chcete nastavit úroveň podrobností v programu Předčítání, stiskněte klávesy Caps Lock+A, dokud neuslyšíte, že se jedná o požadovanou úroveň.

Když budete chtít nastavit úroveň podrobností u čtečky JAWS, stiskněte kombinaci kláves Insert+V. Potom stiskněte klávesu se šipkou dolů a přejděte tak na nastavení podrobností.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek v Onenotu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Čtečka obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, vám společně s klávesnicí může pomoct se čtením stránek v aplikaci OneNote pro Mac. Pomocí čtečky obrazovky snadno rozpoznáte seznamy, hypertextové odkazy a nadpisy. Z alternativních textů (pokud jsou k dispozici) také zjistíte popis obrázků a přiložených souborů.

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro Mac a bude vás informovat o textu, obrázcích a jejich popisech alternativním textem (pokud je k dispozici), tabulkách a jejich obsahu, položkách seznamů, nadpisech a hypertextových odkazech. Uslyšíte také, jestli jsou na stránce připojené soubory a jejich popisy alternativním textem (pokud je k dispozici).

 1. Když budete chtít přepnout do režimu celého plátna kvůli jednodušší navigaci, stiskněte klávesu F6, až uslyšíte, že jste na tlačítku pro odstranění právě napsaného textu. Potom stiskněte Control+Option+šipka vlevo nebo šipka vpravo, až uslyšíte, že jste na tlačítku pro režim celého plátna, a stiskněte Control+Option+mezerník. Oddíl a podokna stránek jsou teď skryté.

 2. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst, podle návodu v tématu Navigace v poznámkovém bloku a na stránce udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přečíst celou stránku od vaší aktuální polohy, stiskněte Control+Option+A.

  • Pokud chcete přečíst další řádek nebo položku, stiskněte Control+Option+šipka dolů.

  • Pokud chcete přečíst předchozí řádek nebo položku, stiskněte Control+Option+šipka nahoru.

  • Pokud chcete přečíst další slovo, stiskněte Control+Option+šipka vpravo.

  • Pokud chcete přečíst předchozí slovo, stiskněte Control+Option+šipka vlevo.

   Tip: Pokud chcete přečíst všechno viditelné v okně, například všechny prvky a kontejnery, stiskněte Control+Option+Shift+W.

 3. Jestliže budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu Control nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Úprava úrovně podrobností u čtečky obrazovky

Úroveň podrobností, kterou poskytuje čtečka obrazovky, můžete změnit ve vlastnostech textu stránky aplikace OneNote pro Mac. Ve VoiceOveru si můžete vybrat mezi třemi různými úrovněmi od čtení pouhého textu po čtení podrobných informací o formátování.

Jestli chcete upravit úroveň podrobností VoiceOveru, stiskněte Control+Option+V. Uslyšíte, že jste na úpravě úrovně podrobností pro rozpoznávání řeči. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte úroveň podrobností, kterou byste chtěli používat. Požadovanou možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

Popis možných úrovní podrobností najdete v článku Přizpůsobení VoiceOveru.

Viz také

Zvětšení stránky ve OneNotu 2016 pro Mac

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro iOS VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS číst OneNote 2016 stránky. Se čtečkou obrazovky si snadno zapamatujete seznamů a nadpisy. Můžete taky zaškrtnout popisy symboly ve alternativní texty (Pokud je k dispozici).

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro iOS a bude vás informovat o obrázcích a odkazech.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Potom potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte nadpis stránky a text nadpisu.

 2. Když potáhnete dvěma prsty dolů, začne se číst celá stránka od nadpisu.

 3. Čtení kdykoliv ukončíte jedním klepnutím dvěma prsty.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má vaše stránka aplikace OneNote pro iOS obrázky s názvy a popisy v alternativním textu (alt text), VoiceOver přečte název a popis a řekne „Obrázek“, když v režimu čtení narazíte na obrázek.

Viz také

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro Windows 10 Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows můžete číst stránky. Se čtečkou obrazovky si snadno zapamatujete seznamů a nadpisy. Můžete taky zaškrtnout popisy symboly ve alternativní texty (Pokud je k dispozici).

Poznámky: 

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote pro Windows 10 a bude vás informovat o obrázcích, seznamech a nadpisech.

Poznámka: Pokud jste se při posledním použití aplikace OneNote pro Windows 10 neodhlásili, otevře se aplikace bez výzvy k přihlášení.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Potom postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Pokud při používání programu Předčítání při otevření poznámkového bloku neuslyšíte „Blok s obsahem, úpravy“, stiskněte několikrát klávesu Šipka dolů, dokud tento text neuslyšíte. Potom stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+M. Předčítání začne číst dál od aktuálního místa. Pomocí kláves Šipka dolů nebo Šipka nahoru se můžete přesunout na další nebo předchozí řádek.

   Poznámka: Pokud OneNote pro Windows 10 nepodporuje příkaz v oblasti s fokusem, sdělí vám program Předčítání, že se nejedná o text, ve kterém se dá vyhledávat. V takovém případě můžete použít k navigaci a čtení textu režim procházení programu Předčítání. Režim procházení zapnete stisknutím klávesy Caps Lock+Mezerník.

  • Pokud si chcete poslechnout celou stránku ve čtečce JAWS, stiskněte klávesy Insert+šipka dolů. Také můžete použít šipky s klávesami a přecházet z jednoho prvku, který se dá přečíst, na další. Informace o dalších příkazech pro čtení s použitím čteček JAWS najdete v tématu Příkazy pro čtení s použitím čtečky JAWS.

 2. Pokud budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu CTRL nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má stránka v aplikaci OneNote pro Windows 10 obrázky s názvy a popisy využívajícími alternativní text (alt text) a pomocí kláves se šipkami přejdete na obrázek, přečte vám program Předčítání jeho název a popis.

Aplikace JAWS přečte název a popis, když přejdete na obrázek, ale v nepřerušovaném režimu čtení obrázky vynechá.

Úprava úrovně podrobností u čtečky obrazovky

Úroveň podrobností, kterou poskytuje čtečka obrazovky, můžete změnit ve vlastnostech textu stránky aplikace OneNote pro Windows 10.

V programu Předčítání si můžete vybrat mezi šesti různými úrovněmi od čtení pouhého textu po čtení podrobných informací o formátování. Další informace o úrovních podrobností v programu Předčítání najdete v tématu Čtení textu.

Pokud chcete nastavit úroveň podrobností v programu Předčítání, stiskněte klávesy Caps Lock+A, dokud neuslyšíte, že se jedná o požadovanou úroveň.

Když budete chtít nastavit úroveň podrobností u čtečky JAWS, stiskněte kombinaci kláves Insert+V. Potom stiskněte několikrát klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „User verbosity“ (Podrobnosti uživatele) a následně aktuální úroveň. Stiskněte několikrát klávesu Mezerník, dokud neuslyšíte požadovanou úroveň. Stisknutím Enter zavřete nabídku Quick Settings (Rychlé nastavení).

Viz také

Sdílení a spolupráce na poznámkové bloky ve Onenotu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10

Základní úkoly v aplikaci OneNote s použitím čtečky obrazovky

Zjistěte, jak se orientovat v Onenotu pomocí funkcí přístupných osobám s postižením

Umožňuje OneNote Online pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows číst OneNote Online stránky. Se čtečkou obrazovky si snadno zapamatujete seznamů a nadpisy. Můžete taky zaškrtnout popisy symboly ve alternativní texty (Pokud je k dispozici).

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve OneNotu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Pokud používáte OneNote Online, doporučujeme použít Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Protože OneNote Online běží ve webovém prohlížeči, se liší od těch v desktopové aplikaci klávesové zkratky. Například použijete kombinaci kláves Ctrl + F6 místo F6 pro přechod a příkazy. Navíc běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl + O (Otevřít), použijte OneNote Online webového prohlížeče.

V tomto tématu

Čtení stránky

Čtečka obrazovky vám přečte nahlas stránku aplikace OneNote Online a bude vás informovat o obrázcích, seznamech a nadpisech.

 1. Přejděte na stránku, kterou chcete přečíst. Když otevřete stránku, uslyšíte název poznámkového bloku následovaný sdělením, že jste v oblasti úprav u hlavního orientačního bodu a nadpisu. Podle toho poznáte, že je fokus na oblasti nadpisu.

 2. Stisknutím tabulátoru se přesuňte do hlavního textu. Předčítání přečte první řádek textu.

 3. Stisknutím kláves Caps Lock+M dáte Předčítání povel ke čtení z vašeho aktuálního umístění. Pomocí kláves Šipka dolů nebo Šipka nahoru se můžete přesunout na další nebo předchozí řádek.

 4. Pokud budete chtít nepřerušované čtení kdykoliv zastavit, stiskněte klávesu CTRL nebo zadejte jakýkoliv jiný příkaz.

Čtení alternativního textu obrázků

Pokud má stránka v aplikaci OneNote Online obrázky s popisy využívajícími alternativní text (alt text) a pomocí kláves se šipkami přejdete na obrázek, přečte vám Předčítání jeho popis a řekne „Obrázek“.

Poznámka: V aplikacích OneNote 2016 a OneNote pro Windows 10 můžete do obrázku přidat dva typy alternativního textu: název a popis. V aplikaci OneNote Online je každý alternativní text vždy popisem. Předčítání nemusí názvy v alternativním textu v aplikaci OneNote Online přečíst.

Čtení seznamů a nadpisů

Pokud má stránka v aplikaci OneNote Online odrážkové nebo číslované seznamy nebo nadpisy a pomocí kláves se šipkami přejdete k položce seznamu nebo nadpisu, Předčítání vám oznámí úroveň seznamu nebo nadpisu. Oznámí také nadpisy, když budete používat režim nepřetržitého čtení.

Viz také

Přiblížení a oddálení poznámek ve OneNotu Online

Klávesové zkratky ve OneNotu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×